Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLENIE. Ocena gry niedozwolonej i niewłaściwego postępowania Kary indywidualne ◦Przewinienia karane żółtą kartką, ◦Przewinienia karane czerwoną kartką,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLENIE. Ocena gry niedozwolonej i niewłaściwego postępowania Kary indywidualne ◦Przewinienia karane żółtą kartką, ◦Przewinienia karane czerwoną kartką,"— Zapis prezentacji:

1 SZKOLENIE

2 Ocena gry niedozwolonej i niewłaściwego postępowania Kary indywidualne ◦Przewinienia karane żółtą kartką, ◦Przewinienia karane czerwoną kartką, Niesportowe zachowanie karane napomnieniem, Okazywanie niezadowolenia – protesty, Opóźnianie wznowienia gry, Uporczywe naruszanie przepisów gry, Fetowanie zdobycia bramki. 0 %100 %

3 Kary indywidualne Kara indywidualna - żółta lub czerwona kartka - może być pokazana przez sędziego tylko zawodnikowi, zawodnikowi rezerwowemu lub zawodnikowi wymienionemu. Sędzia ma prawo udzielania kar indywidualnych od momentu wejścia na pole gry, do chwili opuszczenia go po końcowymi gwizdku (a więc w przerwie również!). 0 %100 %

4 Przewinienia karane żółtą kartką Zawodnik musi być napomniany (żółta kartka), jeżeli popełnia którekolwiek z wymienionych przewinień: Słownie lub czynnie okazuje niezadowolenie, Uporczywie narusza przepisy gry, Opóźnia wznowienie gry, Nie zachowuje wymaganej odległości od piłki podczas wykonywania rzutu z rogu, rzutu wolnego lub wrzutu, Wchodzi lub powraca na pole gry bez zgody sędziego, Rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego, Jest winny niesportowego zachowania. 0 %100 %

5 Niesportowe zachowanie karane żółtą kartką Zawodnik musi być napomniany (żółta kartka) za niesportowe zachowanie, jeżeli: Popełni przewinienie taktyczne, mające na celu przerwanie korzystnej akcji przeciwnikowi, Zatrzyma rękoma przeciwnika w celach taktycznych, odciągając go od piłki lub przeszkadzając mu w dojściu do niej, Zagrywa piłkę ręką, uniemożliwiając przeciwnikowi skonstruowanie korzystnie rozwijającej się akcji (nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym), Zagrywa piłkę ręką usiłując w ten sposób zdobyć bramkę, Usiłuje wprowadzić w błąd sędziego poprzez sugerowanie odniesienia kontuzji względnie stwarzania pozorów, że jest faulowany (symulacja), Zamienia się funkcją z bramkarzem w trakcie gry lub bez zgody sędziego, Słownie rozprasza uwagę przeciwnika. 0 %100 %

6 Niesportowe zachowanie karane żółtą kartką Za niesportowe zachowanie należy też uznać: Wszelkie próby oszukania sędziów, Odmowę wykonania wznowienia gry, Odmowę obrony bramki przy rzucie karnym, Spożywanie płynów w czasie gry, Rozmyślne uszkodzenie piłki, bramki lub chorągiewki, Używanie wulgarnych słów, Zagrywanie piłki po sygnale gwizdkiem sędziego, Palenie papierosów w trakcie gry, Rozmawianie przez telefon komórkowy w czasie gry. 0 %100 %

7 Przewinienia karane czerwoną kartką Zawodnik musi być wykluczony z gry (czerwona kartka), jeżeli popełnia którekolwiek z wymienionych przewinień: Popełnia poważny, rażący faul, Zachowuje się agresywnie, Pluje na inną osobę, Pozbawia drużynę przeciwną bramki lub realnej szansy zdobycia bramki, Używa ordynarnego, obraźliwego języka lub gestów, Otrzymuje drugą żółtą kartkę w tych samych zawodach. 0 %100 %

8 Okazywanie niezadowolenia - protesty Zawodnik, który protestuje (okrzykiem lub gestem) przeciw decyzji sędziego musi zostać ukarany co najmniej żółtą kartką. Kapitan drużyny nie posiada specjalnego statusu i przywileju wynikającego z Przepisów Gry, jednak to on odpowiada za zachowanie swojego zespołu. 0 %100 %

9 Opóźnianie wznowienia gry – żółta kartka Wykonanie rzutu wolnego z niewłaściwego miejsca z intencją aby sędzia nakazał powtórzenie tego rzutu, Dokonywanie przygotowań do wykonania wrzutu, by po chwili bez uzasadnienia pozostawić piłkę współpartnerowi, Odkopywanie lub odnoszenie piłki po przerwaniu gry przez sędziego, Przesadne zwlekanie z wykonaniem rzutu wolnego lub wrzutu, Opóźnianie swojego zejścia z boiska przed wejściem zawodnika rezerwowego, Prowokowanie konfrontacji poprzez celowe dotykanie piłki po przerwaniu gry przez sędziego. 0 %100 %

10 Uporczywe naruszanie Przepisów Gry Zawodnicy muszą mieć świadomość, że gdy dokonują szeregu różnorakich przewinień (nawet drobnych, gdy pojedynczo nie są karane kartką), w konsekwencji swojego postępowania muszą zostać ukarani żółtą kartką. Ocena, jaki rodzaj przewinień, jaka ich ilość i w jakim odstępie czasu popełnione, dająca podstawę do uznania, że ma miejsce „uporczywość” w naruszaniu Przepisów Gry, leży całkowicie w gestii sędziego. 0 %100 %

11 Fetowanie zdobycia bramki Okazywanie radości ze zdobycia bramki jest dopuszczalną częścią widowiska piłkarskiego, jednakże radość ta nie może być nadmierna i przesadna. Zawodnik musi zostać ukarany żółtą kartką, jeżeli: W opinii sędziego wykonuje prowokacyjne, szydercze, podburzające gesty, Zdejmuje koszulkę, względnie zakłada ją na głowę. 0 %100 %

12 Materiały filmowe 0 %100 %

13 Rzut wolny bezpośredni Jest przyznany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik popełnia jedno z następujących przewinień: Kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika, Podstawia bądź próbuje podstawić nogę przeciwnikowi, Skacze na przeciwnika, Atakuje przeciwnika ciałem, Uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika, Popycha przeciwnika, Atakuje przeciwnika nogami, Trzyma przeciwnika, Pluje na przeciwnika, Rozmyślnie dotyka piłkę ręką (oprócz bramkarza we własnym polu karnym). 0 %100 %

14 Rzut wolny pośredni Jest przyznany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik: Gra w sposób niebezpieczny, Przeszkadza w poruszaniu się przeciwnikowi, Przeszkadza bramkarzowi w zwolnieniu piłki z rąk. Jest przyznany drużynie przeciwnej, jeżeli bramkarz: Ma piłkę w rękach dłużej niż 6 sekund, Dotyka piłki po raz drugi po tym, jak pozbył się jej z rąk i nie została ona dotknięta przez innego zawodnika, Dotyka piłki ręką po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez współpartnera, Dotyka piłki ręką po otrzymaniu jej bezpośrednio z autu od współpartnera. 0 %100 %

15 Ćwiczenie Ile czasu ma sędzia na podjęcie decyzji? Podejmij prawidłową decyzję! ◦B – rzut wolny bezpośredni, ◦K – rzut karny, ◦P – rzut wolny pośredni, ◦G – gramy dalej (gra zgodna z przepisami), ◦+ : żółta kartka, ◦++ : czerwona kartka. 0 %100 %

16 Podsumowanie Sędzia ocenia skutek, nie przyczynę, Sędzia ocenia sytuację z miejsca, w którym aktualnie się znajduje, Drużyna protestująca „traci w oczach” sędziego, Czy potrafisz wskazać jedną sytuację, w której sędzia zmienił swoją decyzję pod wpływem protestów zawodnika? Sędzia jest tylko człowiekiem - ma prawo popełnić błąd – podobnie jak zawodnik, który nie trafia do bramki w 100% sytuacji. Sędzia jest tylko człowiekiem - ma prawo popełnić błąd – podobnie jak zawodnik, który nie trafia do bramki w 100% sytuacji. 0 %100 %


Pobierz ppt "SZKOLENIE. Ocena gry niedozwolonej i niewłaściwego postępowania Kary indywidualne ◦Przewinienia karane żółtą kartką, ◦Przewinienia karane czerwoną kartką,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google