Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Martyna Furtak kl. 1 TT. (Genetically Modified Organisms), to organizmy których geny zostały celowo zmienione przez człowieka. Według art. 3 ustawy z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Martyna Furtak kl. 1 TT. (Genetically Modified Organisms), to organizmy których geny zostały celowo zmienione przez człowieka. Według art. 3 ustawy z."— Zapis prezentacji:

1 Martyna Furtak kl. 1 TT

2 (Genetically Modified Organisms), to organizmy których geny zostały celowo zmienione przez człowieka. Według art. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych GMO to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.

3 Modyfikacje, jakim podlegają organizmy można podzielić na trzy grupy zmieniona zostaje aktywność genów naturalnie występujących w danym organizmie do organizmu wprowadzone zostają dodatkowe kopie jego własnych genów wprowadzany gen pochodzi z organizmu innego gatunku (organizmy transgeniczne)

4 Modyfikacje genetyczne budzące najwięcej kontrowersji to przeważnie wprowadzenie genów pochodzących z innych gatunków, które nadają modyfikowanemu organizmowi pożądaną cechę, nie występującą u niego naturalnie. Główne zastosowania modyfikacji: zmodyfikowane mikroorganizmy są używane do produkcji pewnych substancji chemicznych, takich jak np. insulina modyfikowanie roślin pozwala dodać/wzmocnić cechy zwiększające opłacalność produkcji.

5 Według danych ISAAA w Polsce w 2008 r. trzy tys. hektarów było wykorzystywanych pod uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych tj. trzykrotnie więcej niż rok wcześniej. W Polsce dozwolone jest również stosowanie do karmienia zwierząt hodowlanych pasz zawierających organizmy modyfikowane genetycznie, rocznie importuje się do Polski dwa miliony ton śruty sojowej. W samej Unii Europejskiej od ok. 12 lat jest dopuszczona do uprawy, przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), odmiana kukurydzy zmodyfikowanej MON 810. Czy w Polsce uprawa roślin modyfikowanych genetycznie powinna być dozwolona, czy też zakazana?

6 Jak widać Polacy zdają sobie sprawę o szkodliwości GMO

7 Minister Środowiska Komisja ds. GMO Inspekcja Sanitarna Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Inspekcja Ochrony Środowiska Inspekcja Weterynaryjna Inspekcja Handlowa Państwowa Inspekcja Pracy Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Organy Administracji Celnej

8 Od sierpnia 2004: Tarnobrzeg (Rzeszów) Od maja 2004: Białystok i Poznań Od marca 2003: 3 jednostki upoważnione do przeprowadzania badań i wydawania opinii w dziedzinie GMO. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

9 W Polsce w IHAR w Radzikowie otrzymano pierwsze odmiany modyfikowane genetycznie pszenicy w 1998 r, a żyta w 1999 r. W Polsce nie ma przemysłowych upraw roślin transgenicznych. Na rynku polskim znajdują się jednak komponenty i produkty GMO (soja), sprowadzane zza granicy

10 Pierwsze "Strefy Wolne od GMO" zadeklarowali małopolscy rolnicy z rejonu Stryszowa oraz cała gmina Chmielnik z woj. Podkarpackiego. W dniu 27 września 2004 na sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego została przyjęta uchwała w sprawie stanowiska dotyczącego ogłoszenia Strefy Wolnej od GMO na terenie Województwa Podkarpackiego

11

12 http://www.fluesse-verbinden.net/download/kedra_pl.pdf http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizm_zmodyfikowany_genet ycznie http://odkrywcy.pl/kat,111394,title,Polska-Wolna-od- GMO,wid,12493858,wiadomosc.html?smg4sticaid=6c628 http://www.konsument.lukow.pl/konsumenckie- sprawy/jogurciki-paroweczki-zupki-dla-milusinskich/


Pobierz ppt "Martyna Furtak kl. 1 TT. (Genetically Modified Organisms), to organizmy których geny zostały celowo zmienione przez człowieka. Według art. 3 ustawy z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google