Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czyli Co wspólnego mają Kościół, Akademia i… praskie technikum ? Krzysztof Kraszewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czyli Co wspólnego mają Kościół, Akademia i… praskie technikum ? Krzysztof Kraszewski."— Zapis prezentacji:

1 czyli Co wspólnego mają Kościół, Akademia i… praskie technikum ? Krzysztof Kraszewski

2 Stworzenie świata Pochodzenie człowieka Abraham, Sara Przejście przez Morze Czerwone Potop Przemiana wody w wino Plagi egipskie Wskrzeszenie Łazarza Zmartwychwstanie Naszym zdaniem…

3

4 „Mamy prawo powiedzieć, że reprezentują oni drogę religii ku Chrystusowi, jak również drogę nauki, która z myślą o Nim przekracza siebie samą”. Benedykt XVII

5 Liczba publikacji (J.Coyne) 1900 – 1937 3 934 1938 – 1975 4 806 1976 – 2012 15 499 Nowe kierunki kształcenia Science and Religion Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych - Copernicus College  www.copernicuscenter.edu.pl  www. ccpress.pl Rosnąca popularność zagadnienia

6 Obszary „z pogranicza” nauka-religia? Biologia Fizyka Kosmologia Genetyka Medycyna Etyka Naszym zdaniem…

7 A co na to praskie technikum?

8 Brak wiedzy Sprzeczne przekazy Rozgraniczenie między religią a wiarą Przyzwyczajenie Stereotypy Bunt Brak korelacji na zajęciach Pomniejszanie roli religii Przyczyny? Naszym zdaniem…

9 1. Nauka, to… odkrywanie i badanie (uczenie się) poznawanie świata – zdobywanie wiedzy efekt badania lub uczenia się zinstytucjonalizowana sieć – świat nauki metoda – sposób zdobywania wiedzy formułowanie i weryfikowanie hipotez

10 2. Cel nauki powiększanie (zasobu potwierdzonej) wiedzy sposób za sławę i pieniądze dobrychwyjaśnień poszukiwanie dobrych wyjaśnień dla wszystkiego, co według nas potrzebuje wyjaśnienia rozwiązywanie zaistniałych/przyszłych problemów dobro  dobro  w naukach medycznych rozwój wiedzy ma na celu jej zastosowanie dla dobra pacjentów poznanie prawdy poznanie prawdy o danym fakcie, zjawisku czy procesie

11 nauki formalne nauki realne mają za przedmiot określony wycinek doświadczalnej rzeczywistości i badają go za pomocą określonej metodyEMPIRYCZNE -science- (wycinek przyrody)HUMANISTYCZNE (wycinek wytworów ludzkich) 3. Klasyfikacja nauk

12 4. O pracy naukowca hipotez Realizacja nauki zakłada postawienie hipotez, ich weryfikację lub falsyfikację za pomocą właściwych dla dyscypliny naukowej narzędzi i metod, a następnie upublicznienie w celu poddania ocenie specjalistów w danej dziedzinie.

13 A co na to praskie technikum?

14 5. Prawda w nauce PRAWDA PRAWDA = zespół informacji uzyskanych określonymi, właściwymi danemu szczeblowi rozwoju nauki i jej dyscyplinie narzędziami, najdokładniej opisujący określony aspekt otaczającej człowieka rzeczywistości. Możemy zbliżać się do prawdy, ale jej nie osiągamy  K. Popper

15

16 Poza nauką… „Najbardziej niezrozumiałe jest to, że cokolwiek daje się zrozumieć” Einstein „Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?” Leibnitz Skąd są prawa, które odkrywa/opisuje nauka?

17 Benedykt XVI nauka staje się miejscem dialogu Stwórcą „Doświadczeniem uczonego jako istoty ludzkiej jest zatem dostrzeganie tego, co niezmienne, prawa, logosu, którego on nie stworzył, lecz obserwuje, a w rzeczywistości prowadzi nas to do uznania istnienia wszechpotężnego Rozumu, innego niż ludzki, Rozumu, który podtrzymuje świat. W tym punkcie spotykają się ze sobą nauki przyrodnicze i religia. W rezultacie nauka staje się miejscem dialogu, spotkania człowieka z przyrodą, a nawet, potencjalnie, z jego Stwórcą”. Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk 28.10.2010

18 Papieska Akademia Nauk 1847 Papieska Akademia Nauk (1603 - 1847 - 1936) Astronomia (5) Martin John Rees Chemia (11) Mario Molina Fizyka (16) Stephen W. Hawking Biologia molekularna (9) David Baltimore Genetyka (6) Francis Collins Biochemia (7) Paul Berg Filozofia i historia nauki (5) Michał Heller Neuronauka (4)  www.pas.va

19 Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne (1576 – 1891 – 1933 – 1980) Leon XIII: „Kościół jest daleki od przeciwstawiania się prawdziwym badaniom naukowym i popiera je, używając wszystkich dostępnych mu środków”  http://www.vaticanobservatory.va

20 Jan Paweł II: Obie te dziedziny [nauka i religia] powinny osiągnąć wzajemne zrozumienie. Zbyt długo bowiem trzymały się one na dystans. twórczego dialogu, z zachowaniem kompetencji i obszaru badań każdej z dziedzin zadaniadla teologównaukowców „Obie te dziedziny [nauka i religia] powinny osiągnąć wzajemne zrozumienie. Zbyt długo bowiem trzymały się one na dystans. Zamiast dystansu i izolacji czy nawet zwykłej neutralności należy przyjąć postawę owocnego i twórczego dialogu, z zachowaniem kompetencji i obszaru badań każdej z dziedzin. Stąd wynikają zadania dla teologów, jak i naukowców”.  Posłanie Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II do Czcigodnego George’a V. Coyne’a S.J., dyrektora Obserwatorium Watykańskiego z 1 czerwca 1988

21 A co na to praskie technikum?

22 Jakie relacje zachodzą między nauką i religią? 1. KONFLIKT 2. NIEZALEŻNOŚĆ 3. DIALOG  Ian G. Barbour JAK UKŁADAJĄ SIĘ STOSUNKI MIĘDZY NAUKĄ A TEOLOGIĄ?

23 NEOPOZYTYWIZM wszystko do fizykikryterium sensu POZYTYWIZM postęp = naukascjentyzm OŚWIECENIE Sapere aude!materializm Kopernik 1543Galileusz 1616Newton 1687(Darwin 1859)

24 Konstytucja Soboru Watykańskiego I, Dei Filius (1870) św. Piusa X, Pascendi Dominici Gregis (1907) Pius XII, Humani generis (1950) Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (1965) św. Jan Paweł II, Fides et ratio (1998)

25 KONFLIKT Nowy ateizm Four Horsemen Richard Dawkins Christopher Hitchens Sam Harris Daniel Dennett

26 KONFLIKT Poza naturą obejmującą człowieka i jego wytwory, nie istnieje nic więcej Natura jest procesem samoorganizacji Wszechświat nie ma żadnego wyższego celu ani sensu tylko nauka może je odkryć Ponieważ Boga nie ma, wszystkie możliwe wyjaśnienia i przyczyny mają charakter naturalny i tylko nauka może je odkryć naturalistycznych Wszystkie cechy istot żywych, w tym ludzki intelekt i ludzkie zachowania, można wyjaśnić w kategoriach naturalistycznych

27 rywalizując ze sobą Nauka i teologia formułują stwierdzenia odnośnie tej samej dziedziny, przyrody, rywalizując ze sobą w taki sposób, że musi się dokonać wyboru jednego z nich. Materializm naukowy Literalizm biblijny

28 Obydwie postawy (kierunki) nadużywają pojęcia nauki. Popełniają błąd nieprzestrzegania właściwych dla nauki granic. wychodzi od nauki, ale kończy na głoszeniu ogólno filozoficznych stwierdzeń rozpoczyna od teologii, a dochodzi do stwierdzeń o charakterze naukowym

29 NIEZALEŻNOŚĆ NOMA non-overlapping magisteria niezależne od siebie magisteria  Gould S.J., Skały wieków. Nauka i religia w pełni życia

30 Można uniknąć konfliktu pomiędzy nauką i religią, jeśli uzna się że każde posiada swą własną wyróżniającą się dziedzinę i charakterystyczne metody. naukareligia

31 Możliwość konfliktu jest oddalona, ale możliwość wzajemnego dialogu i konstruktywnego wzbogacania jest również wykluczona. Jak działa świat? Co jest? Jak żyć, jaki jest sens? Co być powinno?

32 A co na to praskie technikum?

33 DIALOG  www.dziedziniecdialogu.pl/

34 DIALOG Jan Paweł II „Przy całym otwarciu pomiędzy Kościołem i wspólnotą naukową, nie należy spodziewać się, że między teologią i nauką powstanie dyscyplinarna jedność podobna do tej, jaka istnieje w obrębie danej dziedziny naukowej czy też w obrębie samej teologii. W miarę jednak kontynuowania dialogu i wspólnych poszukiwań będzie następował postęp w kierunku wzajemnego zrozumienia oraz stopniowe odkrywanie wspólnych zainteresowań, które z kolei mogą stworzyć podstawy dla dalszych badań i dyskusji”.  JanPawełII, List do Coyne’a

35 DIALOG „ Nie można swojej naukowej wiedzy oddzielać od teologii, jak gdyby te dziedziny poznania były z zasady niezdolne do wzajemnych oddziaływań. Chrześcijanin ma zmierzać w kierunku pewnego rodzaju spójności w poglądzie na świat, do której powinny przyczyniać się i nauka, i teologia oraz wiele innych rodzajów ludzkiej twórczości”. Ernan McMullin

36

37 Imię i nazwisko…………………………………….. Klasa…….

38 1. Ciągłe braki w naszej wiedzy o naturze wszechświata, pochodzeniu życia, itp. otwierają przestrzeń do wiary w Boga. 2. Zdaniem propagatorów teorii ewolucji człowiek pochodzi od małpy. 3. Teoria Wielkiego Wybuchu potwierdza chrześcijańską naukę o Bogu Stwórcy.

39 niebezpieczne rejony myślenie w kategorii God of the gaps - „Bóg luk” zniekształcone i nieprecyzyjne wyobrażenia, czym nauka jest: „Nauka się nie myli” „Naukowcy (amerykańscy) zawsze mają rację” „Możesz być naukowcem albo wierzącym. Albo – albo” trywialna popularyzacja nauki wysokie (bardzo) wymagania intelektualne na marginesie debaty ignorancja religijna i naukowa

40 Nie tędy droga ;-) rys. Alexander D., White R.S., Nauka blisko wiary – nowe wyzwania etyczne, Pax 2006.

41 Benedykt XVI „Wszystkie dziedziny nauki łączy nadal jeden wspólny mianownik - jest nim pojęcie badań doświadczalnych jako uporządkowanej metody obserwacji świata przyrody. (…) Nasze dzisiejsze spotkanie jest, drodzy przyjaciele, dowodem szacunku Kościoła dla prowadzonych badań naukowych i jego wdzięczności za wysiłki naukowe, do których on zachęca, jednocześnie korzystając z ich owoców”.  Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk 28.10.2010

42 czyli Co wspólnego mają Kościół, Akademia i… praskie technikum ?

43 bibliografia Alexander D., White R.S., Nauka blisko wiary – nowe wyzwania etyczne, Pax 2006. Anzenbacher A., Wprowadzenie do filozofii, UNUM 1992. Barbour, Ian G., Jak układają się stosunki miedzy nauką a teologia?, pobrane z: http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/015/zfn01501Barbour.pdf Benedykt XVI – Ratzinger J., Jezus z Nazaretu – Dzieciństwo, Znak 2012. Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk z dnia 28.10.2010r. Pobrano z lokalizacji: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/pan_28102010.html Blackford R., Schuklenk U., 50 mitów o ateizmie, CIS 2014. Gould S.J., Skały wieków. Nauka i religia w pełni życia, Zysk i S-ka 2002. Heller M., Filozofia nauki – wprowadzenie, Petrus 2009. Heller M., Podglądanie Wszechświata, Znak 2008. Jan Paweł II, Encyklika Fides et Ratio, Wydawnictwo M 1998. Jan Paweł II, Posłanie jego świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II do ojca George’a V. Coyne’a Dyrektora Obserwatorium Watykańskiego, w: Zagadnienia filozoficzne w nauce, XII / 1990. Pobrane z: http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/012/zfn01201JanPawel.pdf Sierotowicz T., Krótkie informacje, w: Zagadnienia filozoficzne w nauce 1992, pobrane z: http://www.obi.opoka.org/zfn/014/zfn01406Info.pdf Witkowski J., Czym jest nauka?, w: Pomysł — Badanie — Publikacja, Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych, Gdański Uniwersytet Medyczny 2015. wykłady: portowiec83 (2013,13 września). Dlaczego nauka i religia są nie do pogodzenia - wykład prof. Coyne'a (część 1) [Plik video]. Pobrane z: https://www.youtube.com/watch?v=_HCT4_OZ6RY Copernicus Center for Interdisciplinary Studies (2011, 28 lipca). Nauka a wiara, Michał Heller (Nauka i wielkie pytania II/7) [Plik video]. Pobrane z: https://www.youtube.com/watch?v=uAFIqJghe_o


Pobierz ppt "Czyli Co wspólnego mają Kościół, Akademia i… praskie technikum ? Krzysztof Kraszewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google