Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadanie dyrektora szkoły w ramach programu Szkoła z klasą 2.0 Opracowanie: Jerzy Marek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadanie dyrektora szkoły w ramach programu Szkoła z klasą 2.0 Opracowanie: Jerzy Marek."— Zapis prezentacji:

1 Zadanie dyrektora szkoły w ramach programu Szkoła z klasą 2.0 Opracowanie: Jerzy Marek

2  dyrektor/wicedyrektor szkoły – Joanna Jasiak/Jerzy Marek  koordynator programu – Bożena Lasko  nauczyciel - Magdalena Bujak  nauczyciel - Wojciech Majcher

3 Na ile zasoby TIK są obecne w szkole i pomagają uczniom uczyć się?

4  Wyposażenie sali lekcyjnej w sprzęt pozwalający stosować TIK  Działania podejmowane przez nauczyciela  Czynności i postawy uczniów Dane zbierane w opracowanym arkuszu obserwacji

5  20.03.2015r.- 9 obserwowanych lekcji  początek lekcji – 3  część środkowa – 3  część końcowa – 3  14.04.2015r. - 5 obserwowanych lekcji  początek lekcji – 2  część środkowa – 1  część końcowa – 2

6  J. polski- 3  Matematyka- 2  J. angielski- 4  J. niemiecki- 1  J. francuski- 1  Historia- 1  Przyroda- 1  Łacina w naukach humanistycznych- 1

7  Komputer – 14 (wszystkie sale)  Rzutnik multimedialny – 7  Telewizor- 5  Odtwarzacz CD- 3  Magnetowid - 1

8  Czy nauczyciel podał cel lekcji? – tak 4/5  Czy nawiązał do wcześniej zdobytej przez uczniów wiedzy? – tak 3/5  Czy przedstawił kryteria sukcesu? - tak 3/5  Czy zastosowanie TIK było celowe/pomogło w realizacji celu lekcji? - tak  Czy i jak sprawdził, w jakim stopniu osiągnął założone cele? - tak 3/5  Sprawdził znajomość nowo poznanych słów  Sprawdził, co zapamiętali z lekcji zadając pytania X2

9  Jak zaciekawił uczniów?  Zadając krótkie pytania,  Wyświetlając film z nawiązaniem do egzaminu maturalnego,  Podkreśleniem wagi omawianych zagadnień,  Rozdając polecenia na kartkach,  Prezentacja pytań do lekcji (NaCoBeZU) X4,  Nawiązanie do wcześniejszej wiedzy,  Podając ciekawe linki do stron dla uczniów,  Przedstawił ciekawostki związane z omawianym zagadnieniem

10  W jaki sposób zastosował TIK?  Prezentacja X5  Film (fragmenty) X3  Nagrania muzyczne  Zasoby Internetu w czasie pracy w grupach  Zasoby Internetu X3  Serwis Internetowy dedykowany do przedmiotu  Materiały do nauczania przedmiotu

11  Czy uczniowie są zainteresowani lekcją? Jakie są na to dowody?  Zgłaszają się do odpowiedzi (często, bez zachęcania),  W skupieniu oglądają filmy, prezentacje, nagrania,  Z zaangażowaniem wykonują zadania, polecenia  Śledzą odpowiedzi kolegów i ew. je poprawiają  Czy uczniowie współpracują ze sobą i nauczycielem? Co o tym świadczy?  Czy chętnie wykonują polecenia nauczyciela? Jakie są na to dowody? Uważnie słuchają nauczyciela, Chętnie odpowiadają na pytania, Sprawnie wykonują ćwiczenia indywidualne lub w grupach, Wszystkie zorganizowane przez nauczyciela pary/grupy pracują wykonują notatki, Po wywołaniu bez ociągania się podchodzą do tablicy, komputera

12  Po czym to poznać, że TIK pomaga w uczeniu się?  Stosowanie TIK wydawało się dla uczniów naturalne,  Zauważalne większe skupienie uczniów w momencie stosowania TIK,  Prowadzą samodzielnie fragmenty lekcji z użyciem TIK,  Co świadczy o tym, że uczniowie są systematyczni?  Potrafią odwołać się do poznanej wcześniej wiedzy,

13  W badaniu ankietowym uczestniczyło 182 uczniów klas 1 i 2  Uczniowie potwierdzili wykorzystywanie TIK przez uczących w naszej szkole – codziennie 35%, 3 razy w tygodniu 28% (2x i więcej w tygodniu 84%)  Jednak 65% badanych uważa, że można częściej korzystać z TIK w szkole  Większość (77%) oceniło, że stosowanie TIK pomaga się uczyć i powoduje, iż lekcje są ciekawsze (89%) oraz wzbudza zainteresowanie prezentowanym zagadnieniem (74%)  Ankietowani ocenili, że stosowanie TIK pomaga się im uczyć zarówno w szkole (77%) oraz poza nią (75%)  85% uczniów przyznaje iż stosuje TIK w celach edukacyjnych poza szkołą – głównie do uczenia się j. obcych, matematyki, j. polskiego, historii

14  Obserwacje lekcji w formie spaceru edukacyjnego są sprawnym sposobem na dzielenie się wiedzą – dobrymi praktykami  Pozwoliły ocenić na ile TIK jest obecny w naszej szkole a tym samym są podstawą do planowania dalszego rozwoju szkolnych zasobów edukacyjnych oraz infrastruktury  Stanowią podstawę do dalszej dyskusji o oglądanych w trakcie spaceru rozwiązaniach (informacja zwrotna) z korzyścią (wsparciem) dla obserwowanego  Są dobrą formą pozyskiwania od strony praktycznej technik stosowanych w trakcie nauczania

15  Szerzej wykorzystywać możliwości TIK w procesie edukacji w naszej szkole  Zapewniać ciągłą modernizację bazy narzędzi TIK  Prowadzić koleżeński spacer edukacyjny TIK jako element własnego rozwoju i zmian sposobu nauczania


Pobierz ppt "Zadanie dyrektora szkoły w ramach programu Szkoła z klasą 2.0 Opracowanie: Jerzy Marek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google