Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regranting – Bon na aktywność Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Zadanie „Pomorski aktywator społeczny –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regranting – Bon na aktywność Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Zadanie „Pomorski aktywator społeczny –"— Zapis prezentacji:

1 Regranting – Bon na aktywność Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Zadanie „Pomorski aktywator społeczny – małe inicjatywy, duże zmiany!” jest współfinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

2 reGRANTing

3 Mechanizm, w ramach którego samorząd jako Zleceniodawca przekazuje w trybie otwartego konkursu ofert dotację organizacji pozarządowej zwanej Operatorem. Operator przekazuje pozyskane w ten sposób środki w formie grantów innym organizacjom i/lub grupom nieformalnym, zwanym Grantobiorcami. Samorząd jako Zleceniodawca określa zasady/standardy regrantingu obowiązujące Operatora.

4 reGRANTing Realizacja mechanizmu regrantingu odbywa się na podstawie art. 16 ust. 7 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Postępowanie dotyczące wyboru Operatora, czyli wyłonienia organizacji, która zrealizuje w formie regrantingu zlecone zadanie, od strony proceduralnej nie różni się od innych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

5

6 reGRANTing - zadania Samorządu dokonanie analizy obszarów, w których formuła regrantingu przyczyni się do zwiększenia efektywności realizacji zadań publicznych, określenie celów, warunków konkursu, wysokości możliwej dotacji, opracowanie wspólnie ze środowiskiem organizacji pozarządowych zasad/standardów regrantingu, podpisanie umowy i przekazanie Operatorowi śrdoków na realizację zadania, monitorowanie wydatkowania środków przez Operatora, ocena efektów realizacji zadania i projektów.

7 reGRANTing - zadania Operatora przygotowanie i organizacja konkursu grantowego; spotkania informacyjne oraz konsultacje wniosków; prowadzenie punktu informacyjno-doradczego; nabór, ocena wniosków i wybór realizatorów projektów, podpisanie umów na realizację projektów oraz wypłata dotacji, działania z zakresu animacji i sieciowania realizowanych inicjatyw, monitoring i ewaluacja projektów, rozliczenie realizacji inicjatyw oraz całości zadania.

8 reGRANTing - korzyści zmniejszenie obciążenia organizacyjnego urzędu pozyskanie dodatkowych środków przez Operatorów możliwość pobudzania aktywności obywatelskiej przez granty dla grup nieformalnych mieszkańców ułatwienie dostępu do środków przez ograniczenie formalności i uproszczenie procedur pomoc na etapie przygotowania projektu/wniosku pomoc przy rozliczaniu dotacji monitorowanie i ewaluacja realizowanych projektów wzmacnianie potencjału lokalnych organizacji

9 reGRANTing – efekt synergii Organizacje pełniące funkcję Operatorów: prowadzą Centra Organizacji Pozarządowych, Lokalne Grupy Działania, Punkty Informacyjne organizują pomoc prawną, budują partnerstwa lokalne współpracują z biznesem tworzą i wdrażają innowacyjne rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, edukacji, rozwoju lokalnego udzielają stypendiów ….

10 Priorytet 1. Małe inicjatywy

11 „Pomorski aktywator społeczny – małe inicjatywy, duże zmiany!”

12

13 Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć? Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

14 reGRANTing w praktyce: Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY  Dla kogo:  Grupy nieformalne  Grupy samopomocowe  Młode organizacje pozarządowe

15 reGRANTing w praktyce: Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY  3 „rodzaje” dotacji:  mini-granty do 500 zł na inicjatywy  granty do 5000 zł na projekty - działania ze sfery pożytku publicznego  granty do 5000 zł na rozwój młodych organizacji pozarządowych, tzw. start up

16 reGRANTing w praktyce: Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY  Nabór wniosków on-line  Spotkania informacyjne i animacyjne  Konsultacje wniosków i wsparcie mentorskie  Dofinansowanie na realizację inicjatyw  Szkolenia dla grantobiorców  Wsparcie mentorskie dla realizatorów projektów  Spotkania sieciujące  Monitoring realizowanych inicjatyw  Pomoc w rozliczaniu grantów i planowaniu kontynuacji  …

17 reGRANTing w praktyce 5 Ośrodków Działaj Lokalnie 53 gminy objęte programem 652 dotacje na lokalne projekty łączna wartość dotacji 2 129 000 zł 80 nowych organizacji pozarządowych 7 Operatorów subregionalnych całe województwo objęte konkursem min. 3 edycje konkursu w ciągu 3 lat 2014 i 2015 to już 358 dofinansowanych projektów na łączną kwotę 915 658,77 zł

18 reGRANTing – gdzie szukać informacji: Model regrantingu ze środków samorządowych: www.regranting.filantropia.org www.regranting.filantropia.org Modelowi Kontraktowania Usług Społecznych www.zlecaniezadan.pl www.zlecaniezadan.pl Operatorzy Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY Centra Organizacji Pozarządowych Ośrodki Działaj Lokalnie Rady Działalności Pożytku Publicznego Rady Organizacji Pozarządowych

19 Dziękujemy za uwagę! Paulina Kremer pkremer@fundacjapokolenia.pl Artur Rajkowski arajkowski@fundacjapokolenia.pl Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Zadanie „Pomorski aktywator społeczny – małe inicjatywy, duże zmiany!” jest współfinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Fundacja Pokolenia Tczew, ul. Obr. Westerplatte 6 www.fundacjapokolenia.pl


Pobierz ppt "Regranting – Bon na aktywność Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Zadanie „Pomorski aktywator społeczny –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google