Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak rozwinęła się nasza gmina w latach 2010- 2014?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak rozwinęła się nasza gmina w latach 2010- 2014?"— Zapis prezentacji:

1 Jak rozwinęła się nasza gmina w latach 2010- 2014?

2 Przez ostatnie 4 lata Gmina Sienno owocnie przeprowadziła wiele inwestycji, które na co dzień dostrzegamy wokół siebie. Mają one na celu poprawę funkcjonalności Naszej Gminy, podniesienie jej prestiżu na mazowieckim rynku, a przede wszystkim poprawę warunków życia naszych mieszkańców.

3 Budowa i renowacja gminnych dróg asfaltowych.

4

5 Przebudowa mostów w Siennie.

6

7 33 na 36 sołectw w gminie posiada już wodociągi.

8

9 Przyłączenie do kanalizacji ok. 60 gospodarstw w gminie.

10 Około 140 gospodarstw skorzystało z Programu Wykorzystywania Energii Słonecznej do ogrzewania wody w gospodarstwach domowych poprzez instalację kolektorów słonecznych na terenie gminy.

11

12 Około 100 gospodarstw zostało już zgłoszonych do Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie gminy.

13 Rozpoczęliśmy pracę nad pozyskaniem dotacji do Programu Instalacji Baterii Fotowoltaicznych na terenie gminy. Program wdrożony w życie zostanie w roku 2015.

14 Udział gminy w programie,,Internet dla Mazowsza” realizującym budowę światłowodowej sieci szerokopasmowej. To największy tego typu projekt realizowany obecnie w Europie.

15 Poprawa bazy oświatowej na terenie gminy. Z pozyskanych środków szkoły zostały uposażone w nowe sprzęty i materiały dydaktyczne Poprawa bazy oświatowej na terenie gminy. Z pozyskanych środków szkoły zostały uposażone w nowe sprzęty i materiały dydaktyczne.

16

17 Realizacja projektu:,,Kolorowe przedszkola” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 327 039 zł w czterech oddziałach klas zerowych w gminie Sienno.

18 Oddziały te zostały w pełni doposażone w nowe meble, sprzęt, zabawki i materiały edukacyjne Oddziały te zostały w pełni doposażone w nowe meble, sprzęt, zabawki i materiały edukacyjne.

19

20 Dofinansowanie Punktu Małego Przedszkola w Siennie

21 Dofinansowanie dowozu dzieci do szkół bez względu na odległość od miejsca zamieszkania.

22 Budowa podjazdu dla busa pod budynek szkoły w Siennie gwarantującego bezpieczny transport dzieci.

23 Budowa profesjonalnego ośrodka sportowo- rekreacyjnego w Siennie.

24

25 Poprawa bezpieczeństwa gminy poprzez zakup samochodów pożarniczych i policyjnych.

26 Kompleksowy remont z termomodernizacją świetlicy w Osówce.

27 Budowa remizy w Tarnówku oraz świetlic wiejskich we wsiach: Olechów, Wyględów, Jaworska Wola.

28 To tylko te z najistotniejszych inwestycji, które przeprowadzone zostały w Gminie Sienno w latach 2010- 2014. Na co dzień nie zastanawiamy się jak wiele z nich pochodzi z budżetu gminy, chociaż spotykamy się z nimi właściwie na każdym kroku.

29 Łączna kwota inwestycji to ok. 11,15 mln z czego ok. 50% stanowią wszelkiego rodzaju dotacje.

30 W nadchodzących latach chcemy: a)kontynuować program wykorzystania energii słonecznej poprzez instalację kolektorów słonecznych- zapisy chętnych już w listopadzie 2014 roku, b)kontynuować budowę kanalizacji, c)wybudować wodociągi w pozostałych 3 sołectwach- dla których już jest wykonywana dokumentacja techniczna, d)dokończyć budowę budowę dróg asfaltowych na terenie gminy, e)doprowadzić do sukcesji montaż baterii fotowoltaicznych na terenie gminy. f) realizować dalszą modernizację oddziałów przedszkolnych w ramach projektu,,Doposażenie oddziału przedszkolnego w gminie Sienno przy wykorzystaniu dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 86 618zł

31 Jako wieloletni gospodarz Naszej Gminy, pragnę Państwu podziękować za udzielone mi w poprzednich latach poparcie, solidną współpracę, która zaowocowała w te wszystkie inwestycje. Miniony czas i praca pozwoliły mi nabyć wiele doświadczenia koniecznego dla efektywnego rozwoju Naszej Małej Ojczyzny. Stanisław Pora


Pobierz ppt "Jak rozwinęła się nasza gmina w latach 2010- 2014?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google