Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zdania okolicznikowe przyczyny clauses of reason.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zdania okolicznikowe przyczyny clauses of reason."— Zapis prezentacji:

1 Zdania okolicznikowe przyczyny clauses of reason

2 Zdania okolicznikowe przyczyny informują o powodach zdarzenia lub czynności i zaczynają się od następujących wyrażeń: because, as/since, the reason for/why, because of/on account of/due to, now that, for itp. Odpowiadają na pytania: dlaczego? z jakiego powodu?

3 Because- ponieważ I went to his party because he wanted me to. (Poszedłem do niego na przyjęcie, ponieważ on chciał, żebym przyszedł) Don’t do it because it’s dangerous.(Nie rób tego, ponieważ jest to niebezpieczne.) We enjoyed the party because it was great. (Dobrze się bawiliśmy, ponieważ przyjęcie było świetne.)

4 As/since-(=because) ponieważ,jako że She doesn't like him as/since he is rude.(Ona go nie lubi bo on jest niegrzeczny.) I overslept as/since I went to bed very late the previous night. (Zaspałem, ponieważ że poszedłem późno spać poprzedniej nocy.) Since I have no friends, I won’t go to school. (Ponieważ nie mam przyjaciół, to nie pójdę do szkoły)

5 The reason why+zdanie podrzędne The reason why I'm late for school today is the slow traffic. (Powodem, dla którego jestem spóźniona do szkoły dzisiaj jest spowolnienie ruchu.) The reason why I didn't buy the dress is that it was too expensive. (Powodem dlaczego nie kupiłam tej sukienki jest to ze była za droga.) The bad weather was the reason why she was absent.(Zła pogoda była powodem jej nieobecności.)

6 The reason for+rzeczownik/czasownik z końcówką -ing The reason for her absence was the bad weather. (Powodem jej nieobecności była zła pogoda ) The reason for her being absent was the bad weather. (Powodem jej nieobecności była zła pogoda ) The reason for our decision was that we believe that the original report was better. (Uczyniliśmy tak, gdyż jesteśmy przekonani, że pierwotne sprawozdanie było lepsze.)

7 Because of/on account of/due to+rzeczownik- z powodu The ship didn’t set off because of / due to bad weather conditions. (Statek nie wypłynął ze względu na złe warunki pogodowe.) Due to the economic crisis many people are unemployed. (Z powodu kryzysu ekonomicznego wielu ludzi nie ma pracy.) We have to stay in Poland on account of my job. (Musimy zostać w Polsce z powodu mojej pracy.)

8 Because of/on account of/due to the fact that+zdanie podrzędne I didn’t do that because of/due to the fact that it was difficult.(Nie zrobiłam tego ze względu na fakt, że to było trudne.) She asked to borrow my car because of /an account of/ due to the fact that hers was in the garage.(Zapytała czy może pożyczyć mój samochód ze względu na fakt, że jej był w garażu.) Due to the fact that it was raining, we had to cancel our camping trip. (Ze względu na fakt, że padał deszcz, musieliśmy odwołać nasza wycieczkę kempingową)

9 (Now) that+ zdanie podrzędne Now that we have enlarged the European Union, we also need to give it more depth. (Teraz, po rozszerzeniu Unii Europejskiej, musimy także nadać jej większą głębię.) Now that Parliament has made major changes, however, I can support the proposal.(Po wprowadzeniu przez Parlament poważnych zmian mogę jednak poprzeć wniosek.) Now that she has a degree, she can get a job in a company.(Teraz, kiedy ma stopień, może dostać pracę w firmie.)

10 For(=because)(styl nieoficjalny) Loans will not be given, for there is an economic crisis. (Pożyczki nie będą udzielane, ponieważ jest kryzys.)

11 Dziękujemy za obejrzenie prezentacji. Przygotowały: Katarzyna Markiewicz Weronika Kosiór Monika Malec


Pobierz ppt "Zdania okolicznikowe przyczyny clauses of reason."

Podobne prezentacje


Reklamy Google