Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dziecko sześcioletnie w pierwszej klasie Dziecko sześcioletnie w pierwszej klasie Zasoby edukacyjne Ośrodka Rozwoju Edukacji Wydział Rozwoju Szkół i Placówek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dziecko sześcioletnie w pierwszej klasie Dziecko sześcioletnie w pierwszej klasie Zasoby edukacyjne Ośrodka Rozwoju Edukacji Wydział Rozwoju Szkół i Placówek."— Zapis prezentacji:

1 Dziecko sześcioletnie w pierwszej klasie Dziecko sześcioletnie w pierwszej klasie Zasoby edukacyjne Ośrodka Rozwoju Edukacji Wydział Rozwoju Szkół i Placówek

2 Zasoby edukacyjne Ośrodka Rozwoju Edukacji

3 Sześciolatek w szkole strona internetowa Strona przeznaczona dla: rodziców dzieci, które rozpoczynają naukę w I klasie szkoły podstawowej (aktualności, rady i opinie ekspertów, podstawy prawne, w innych krajach, pytania i odpowiedzi, zadaj pytanie) nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (aktualności, pakiet do pracy zespołowej, współpraca szkół i placówek, programy nauczania, proces dydaktyczno-wychowawczy, diagnoza)

4 Pakiet do samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pakiet do samokształcenia to materiały edukacyjne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Pakiet przeznaczony jest do pracy zespołów samokształceniowych. Materiały stanowią pomoc w merytorycznym i organizacyjnym przygotowaniu szkoły do przyjęcia ucznia o rok młodszego do klasy pierwszej oraz pracy z nim w trakcie pierwszego roku nauki. Przewiduje się w zależności od potrzeb współpracę tych zespołów z dyrektorem, innymi nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w szkole, rodzicami oraz przedstawicielami innych placówek i instytucji.

5 Pakiet do samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Materiały dotyczą kluczowych obszarów pracy z uczniem młodszym: adaptacja pierwszoklasisty metody pracy z sześciolatkiem współpraca z rodzicami ocenianie w klasach I-III Każdy z wymienionych obszarów podzielony został na: tematy, którym poświęcone zostały poszczególne spotkania zespołu propozycje działań podejmowanych przez zespół materiały edukacyjne do wykorzystania w pracy samokształceniowej termin realizacji uwagi W ramach pracy nad tymi obszarami nauczyciele będą mieli możliwość wypracowania rozwiązań m.in. wokół takich zagadnień jak „pierwsze kroki” sześciolatka w szkole, rozwiązywanie trudnych sytuacji w okresie adaptacji, wybór metod pracy dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia młodszego, budowanie relacji nauczyciel-rodzic, ocenianie wspierające rozwój dziecka.

6 Zasoby portalu Scholaris jako jeden ze sposobów wzbogacenia procesu edukacyjnego Scholaris to portal wiedzy dla nauczycieli. Posiada zasoby, które korelują z wieloma tematami omawianymi w Elementarzu pierwszoklasisty. Dzięki odpowiednio dobranym materiałom (ilustracje, prezentacje, filmy) nauczyciel może wzbogacić proces edukacyjny, tak aby stał się on ciekawszy i lepiej dostosowany do percepcji uczniów sześcioletnich. Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował zestawienie będące propozycją poszerzenia większości tematów zaprezentowanych w podręczniku o nowe treści. Dają one możliwość postrzegania poszczególnych tematów w różnym (innym, szerszym niż w podręczniku) kontekście. Są okazją do wieloaspektowego i polisensorycznego poznawania świata. Dzięki nim dzieci mogą przenieść się w świat przyrody, zabawy, fikcji… co sprawi, że kolejny dzień w szkole będzie wielką przygodą z edukacją.

7 Propozycje Scholaris do realizacji treści zawartych w I cz. Elementarza Droga do szkoły Dźwięki mojej drogi do szkoły W drodze do szkoły Sygnalizacja świetlna Uliczna orkiestra Gdy jesteśmy chorzy Paluszek i główka to szkolna wymówka Gdy dorosnę, będę... lekarzem! http://www.scholaris.pl/zasob/50504?bid=0&iid=&query=lekarz&api= http://www.scholaris.pl/zasob/50505?bid=0&iid=&query=lekarz&api= http://www.scholaris.pl/zasob/50506?bid=0&iid=&query=lekarz&api=

8 Propozycje Scholaris do realizacji treści zawartych w I cz. Elementarza W jak woda Woda - dar życia Odgłosy wody Oszczędzaj wodę Woda i jej znaczenie Powódź - niebezpieczna wielka woda Staw Górski staw http://www.scholaris.pl/zasob/50053?bid=0&iid=&query=staw&api= http://www.scholaris.pl/zasob/50053?bid=0&iid=&query=staw&api= http://www.scholaris.pl/zasob/50052?bid=0&iid=&query=staw&api=

9 Propozycje Scholaris do realizacji treści zawartych w I cz. Elementarza U jak Ul Pszczoła Gdzie znajdziemy miód? Miód i jego zastosowanie Listopadowa pogoda Pogoda. Rebusy (I) i (II) http://www.scholaris.pl/zasob/49765?bid=0&iid=&query=+pogoda&api= http://www.scholaris.pl/resources/zasoby?bid=0&iid=&rset=0&externals =1&sorts=score&query=+pogoda&api=&page=1 Pogoda w ciągu roku Pogoda pani pogodynki Atmosferyczne zagadki Różne warunki atmosferyczne Chłopiec - pogoda deszczowa

10 Poradniki dla rodziców i nauczycieli Za progiem. Jak rozwija się dziecko i co z tego wynika dla nauczyciela klasy IV Na progu. Ile w dziecku ucznia, a w nauczycielu mistrza? O co chodzi w pierwszej klasie? Za progiem. Jak rozwija się dziecko i jaka jest rola nauczyciela w tym rozwoju? Przed progiem - Jakie umiejętności są potrzebne do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie i jak je rozwijać? Moje dziecko idzie do przedszkola. Nowe regulacje prawne w wychowaniu przedszkolnym Razem z dzieckiem. Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy w klasach I- III szkoły podstawowej

11 Dziękuję za uwagę Iwona Konopka Ośrodek Rozwoju Edukacji Wydział Rozwoju Szkół i Placówek


Pobierz ppt "Dziecko sześcioletnie w pierwszej klasie Dziecko sześcioletnie w pierwszej klasie Zasoby edukacyjne Ośrodka Rozwoju Edukacji Wydział Rozwoju Szkół i Placówek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google