Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cele Programu:  stworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla dzieci w wieku do lat 3 (w wyjątkowych przypadkach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cele Programu:  stworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla dzieci w wieku do lat 3 (w wyjątkowych przypadkach."— Zapis prezentacji:

1

2 Cele Programu:  stworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla dzieci w wieku do lat 3 (w wyjątkowych przypadkach do lat 4),  poprawę standardów funkcjonowania instytucji opieki nad małymi dziećmi oraz podniesienie jakości oferowanych usług,  umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcie aktywności zawodowej (a w szczególności ułatwienie kobietom powrotu na rynek pracy po urlopie macierzyńskim),  wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu instytucji opiekuńczo - edukacyjnych dla małych dzieci, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności,  zapewnienie dzieciom w wieku do lat 3 miejsc w instytucji opieki do czasu osiągnięcia poziomu rozwoju i umiejętności niezbędnych do edukacji przedszkolnej.

3 2015382 396 389732 Razem675 644 8861446 Realizacja zadań w województwie lubuskim w latach od początku realizacji Programu (2011 – 2014)

4 Mapa realizacji Programu „Maluch” w województwie lubuskim w latach 2011-2015

5 W 2015 r. konkurs „MALUCH - edycja 2015” realizowany jest w ramach 4 modułów:  „Moduł 1” - utworzenie w 2014 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania,  „Moduł 2” - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2013 r. z udziałem programu „MALUCH”,  „Moduł 3” - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.  „Moduł 4” - utworzenie w 2015 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych i już istniejących miejsc opieki – dla dzieci studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych  Na tworzenie i działanie placówek ministerstwo przeznaczyło na 2015 r. 2 396 389 zł.  W województwie lubuskim dofinansowanie otrzymało 38 instytucji.

6 Lubsko12 0 0344 219 Gorzów Wlkp.7 0 0157 178 501397 W ramach „modułu 1” (utworzenie w 2015 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania) zakwalifikowanych zostało 19 ofert:

7 W ramach „modułu 2” do dofinansowania zakwalifikowano wszystkie oferty z województwa lubuskiego: Lp.GminaInstytucja (nazwa, adres) Forma opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Liczba miejsc Dotacja przyznana (zł) 1Skwierzyna Klub Dziecięcy w Skwierzynie, ul. Mickiewicza 26, 66-440 Skwierzyna klub dziecięcy2597 799 2Gorzów Wlkp. Żłobek Miejski nr 1, ul. Wróblewskiego 50, 66-400 Gorzów Wlkp. żłobek2493 889 3Gorzów Wlkp. Żłobek Miejski nr 3, ul. Słoneczna 10, 66-400 Gorzów Wlkp. żłobek2078 240 4Świebodzin Publiczne Przedszkole nr 7, Os. Widok 24, 66-200 Świebodzin żłobek2078 238 5Niegosławice Klub Dziecięcy „Eko – Maluch” w Gościeszowicach klub dziecięcy47183 866 RAZEM dla województwa136532 032

8 W ramach „modułu 3” (zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) dotacje otrzyma 30 podmiotów na łączną kwotę 1 249 280 zł. Wsparcie z przeznaczeniem na obniżenie miesięcznych opłat rodziców za jedno dziecko otrzyma ok 559 rodzin.

9 Moduł 4 (utworzenie w 2015 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych i już istniejących miejsc opieki – dla dzieci studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych) Lp. Uczelnia (nazwa, adres) Podmiot składający ofertę (nazwa, adres) Instytucja (nazwa, adres) Gmina Liczba tworzonych miejsc opieki Liczba dzieci w ofercie (funkcjonowanie) Dotacja ogółem (zł) żłobek klub dziec. dzienny opiekun żłobek klub dziec. dzienny opiekun 1 Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-001 Zielona Góra Centrum Edukacji i Zabawy "Złota Rybka", Norbert Perski, ul. Zacisze 7a, 65-001 Zielona Góra "Złota Rybka", ul. Zacisze 7a, 65-001 Zielona Góra Zielona Góra 1800 00113 680 RAZEM dla województwa1800 00113 680

10 Na podstawie Sprawozdania Rady Ministrów z realizacji Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2011-2012 obejmującego podsumowanie dwuletniego okresu funkcjonowania ustawy (2011-2012) potwierdzono dynamiczny wzrost liczby instytucji opieki nad małymi dziećmi, liczby miejsc oraz liczby dzieci przebywających w tych instytucjach w skali ogólnopolskiej. Wzrost instytucji w skali kraju w latach 2010-2015 wykazany jest na poniższym wykresie.

11 W województwie lubuskim zarejestrowano łącznie 67 instytucje opieki nad dziećmi do lat 3.

12 W województwie lubuskim w latach 2011-2015 z dofinansowania z Programu „Maluch” skorzystało łącznie 30 instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

13

14 Agnieszka Świątek Dyrektor Wydziału Programów Europejskich i Rządowych


Pobierz ppt "Cele Programu:  stworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla dzieci w wieku do lat 3 (w wyjątkowych przypadkach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google