Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.ckps.lasy.gov.pl Zamykanie projektu realizowanego w ramach V Priorytetu POIiŚ Wola Ducka, 4 września 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.ckps.lasy.gov.pl Zamykanie projektu realizowanego w ramach V Priorytetu POIiŚ Wola Ducka, 4 września 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 www.ckps.lasy.gov.pl Zamykanie projektu realizowanego w ramach V Priorytetu POIiŚ Wola Ducka, 4 września 2013 r.

2 www.ckps.lasy.gov.pl Realizacja i rozliczenie projektu realizowanego w ramach V Priorytetu POIiŚ Szkolenie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko

3 www.ckps.lasy.gov.pl Zamykanie projektów Wraz z wnioskiem o płatność końcową beneficjent jest zobowiązany przedłożyć: sprawozdanie z osiągnięcia efektów ekologicznych – wzór do pobrania na www.ckps.pl, (w przypadku nieosiągnięcia bądź przekroczenia wskaźników w tym dokumencie należy to szczegółowo opisać)www.ckps.pl dokumenty potwierdzające wykonanie rzeczowe projektu – np. wydane publikacje, materiały prasowe minimum 3 zdjęcia o dobrej rozdzielczości, przedstawiające najważniejsze cechy projektu (w wersji elektronicznej) zestawienie umów podpisanych z wykonawcami w ramach realizacji projektu - wzór do pobrania na www.ckps.lasy.gov.plwww.ckps.lasy.gov.pl

4 Zamykanie projektów Wraz z wnioskiem o płatność końcową beneficjent jest zobowiązany przedłożyć: OT przyjęcia środka trwałego - w przypadku gdy projekt obejmował zakup środków trwałych (jeśli dokumenty zostały załączone wcześniej należy w piśmie przewodnim wskazać nr WOP oraz pozycji wraz z którą zostały przedłożone) Dokumenty potwierdzające, iż wytworzony majątek jest własnością beneficjenta lub innych podmiotów zgodnie z opisem struktury własności majątku wytworzonego w związku z realizacją projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie (punkt IX Opisu Projektu)

5 www.ckps.lasy.gov.pl Zamykanie projektów Wraz z wnioskiem o płatność końcową beneficjent jest zobowiązany przedłożyć: w przypadku oszczędności powstałych w projekcie – zaktualizowany Harmonogram projektu (załącznik 3, 3a i 3b do umowy) do wartości realnie poniesionych kwot oraz z wyodrębnieniem wiersza „oszczędności”. Ostateczną decyzję ws. pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest wymagana przepisami) lub zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy

6 www.ckps.lasy.gov.pl Zamykanie projektów Zakończyła się realizacja Wszystkie faktury / rachunki popłacone Okres kwalifikowania wydatków dobiegł do końca 30 dni później… IW oczekuje na wniosek o płatność końcową

7 www.ckps.lasy.gov.pl Kontrola na zakończenie projektu Celem przeprowadzenia kontroli jest potwierdzenie, iż istnieją i są dostępne wszystkie dokumenty obrazujące cykl życia projektu niezbędne dla dokumentowania ścieżki audytu Kontrola przeprowadzana jest po złożeniu wniosku o płatność końcową jednak przed jego zaakceptowaniem Przeprowadzenie kontroli jest obligatoryjne Pozytywny wynik jest warunkiem przekazania płatności końcowej

8 www.ckps.lasy.gov.pl Kontrola na zakończenie projektu Kontrola na zakończenie Przeprowadzenie kontroli na zakończenie realizacji projektu na miejscu nie zwalnia IW z przeprowadzenia kontroli na dokumentach.

9 www.ckps.lasy.gov.pl Zamykanie projektów Problemy, które najczęściej pojawiają się po zakończeniu projektu: Przekroczenie limitu wydatków poniesionych na zarządzanie projektem (w przypadku wystąpienia oszczędności) Przekroczenie/nieosiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu Przekroczenie całkowitej wartości projektu w odniesieniu do kwoty wynikającej z umowy o dofinansowanie (§ 5 ust. 1, Planowany całkowity koszt realizacji projektu) Po złożeniu wniosku końcowego może się pojawić konieczność aneksowania umowy o dofinansowanie

10 www.ckps.lasy.gov.pl Trwałość projektu Trwałość projektu zostanie zachowana jeżeli projekt nie zostanie poddany znacznym modyfikacją Zasada trwałości projektów dotyczy tylko projektów infrastrukturalnych oraz projektów w ramach których dokonano zakupu sprzętu lub wyposażenia

11 www.ckps.lasy.gov.pl Obowiązki Beneficjenta w okresie trwałości projektu Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników Zapewnienie dostępności dokumentów Zapewnienie działań info-promo Monitoring dochodu i zakazu podwójnego finansowania Uczestnictwo w procesie ewaluacji i zapewnienie trwałości przez okres 5 lat

12 Dziękuję za uwagę www.ckps.lasy.gov.pl Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ul. Stawki 2, piętro 20 00-193 Warszawa centrum@ckps.lasy.gov.pl tel. +48 (22) 318 70 82 fax. +48 (22) 318 70 98


Pobierz ppt "Www.ckps.lasy.gov.pl Zamykanie projektu realizowanego w ramach V Priorytetu POIiŚ Wola Ducka, 4 września 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google