Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przykłady ram prawnych stworzonych w różnych krajach odnośnie telewizji mobilnej oraz ich wpływ na modele biznesowe i sukces uruchomienia usług komercyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przykłady ram prawnych stworzonych w różnych krajach odnośnie telewizji mobilnej oraz ich wpływ na modele biznesowe i sukces uruchomienia usług komercyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Przykłady ram prawnych stworzonych w różnych krajach odnośnie telewizji mobilnej oraz ich wpływ na modele biznesowe i sukces uruchomienia usług komercyjnych

2 2 Niektóre elementy, które winny zostać uwzględnione przy planowaniu sprawnie działających modeli biznesowych Celem jest zorientowanie na urządzenia przenośne, których antena znajduje się ok. 1,5 m nad poziomem gruntu przy odbiorze mobilnym bądź wewnątrz pomieszczenia. Nie ma to nic wspólnego z odbiorem przy zastosowaniu anten dachowych. Stąd też moc transmisyjna winna być dużo wyższa niż wymagana w chwili obecnej dla DVB-T, w związku z czym również koszt budowy sieci będzie wyraźnie wyższy (sieć gęstsza ale nie aż tak, jak w przypadku sieci operatorów mobilnych). Taka sieć dostarczy jednak o wiele więcej usług niż sieć DVB-T: przeciętnie jest to 15-30 usług (w porównaniu z 6) w danym multipleksie. Wyższa gęstość (niż w przypadku sieci DVB-T) oznacza, że jest to nowa sieć, która musi zostać zbudowana.

3 3 W jaki sposób zbudować zabezpieczony finansowo model biznesowy? Najpowszechniejsze stosowane obecnie sposoby finansowania to: usługi darmowego nadawania (model koreański), w którym jednak jedynie LG, Samsung, a najogólniej jedynie producenci sprzętu generują zyski. Nadawcy ponoszą straty, jako że dochody z reklam nie wystarczają dla sfinansowania sieci oraz innych czynności serwisowych. finansowanie poprzez usługi dodatkowe generujące dochody z wartości dodanej (model japoński), jednak sieć zasadnicza wspólna z HD, a sieć wtórna szuka źródeł finansowania. finansowanie poprzez opłatę dostępową z dochodami dzielonymi między nadawców i operatorów mobilnych. Wyniki pochodzące z badań, projektów pilotażowych i usług dotąd uruchomionych (Włochy…) wskazują, że rynek jest przygotowany do przyjęcia tego rozwiązania. Obecnie jest to model najczęściej przyjmowany, choć dwa powyższe były zastosowane jako pierwsze - raczej nie przewiduje się ich dalszego powielania.

4 4 Najbardziej rozpowszechnione modele biznesowe Nadawcy Operatorzy mobilni Direct Model Independent Model Collaborative Model Podejście zorientowane na nadawcę Podejście zorientowane na operatora mobilnego Neutralny dostawca hurtowy usługi DVB-H Dopełnienie czy rywalizacja?  Źródło DigiTAG

5 5 Jak topodoba konsumentom? Jak to się podoba konsumentom?

6 Włochy

7 7 Włoskie doświadczenie z H3G  Około 800 000 użytkowników Kluczowe dane:  Sport, wiadomości i rozrywka to programy wybierane najchętniej  ARPU w przypadku użytkownika telewizji mobilnej jest o 60% wyższe od średniej rynkowej (może to być związane z rozwojem usług interaktywnych opartych na generowanych przez użytkowników materiałach video i głosowaniach z udziałem widzów)  90% czasu oglądania to odbiór poza domem - odmiennie niż w przypadku innych usług; może mieć związek z jakością usługi w pomieszczeniu, która wymaga polepszenia, w podróży (dojazd do pracy) i w pracy

8 8 Włochy (DVB-H): Pionowe podejście biznesowe €€ Operator sieci mobilnej Sieć nadawcza i platforma działania Kanały własne Kanały stron trzecich

9 9 Mediaset: nadawca jako hurtownik €€ Operator sieci nadawczej Kanały Operator sieci mobilnej Operator sieci mobilnej Kanały przyszłości Do zdefiniowania €€ Kanały €€

10 Finlandia

11 11 Warunki licencji operatora sieci DVB-H  Operator sieci DVB-H jest zobowiązany sprzedawać pojemność wszystkim na tych samych warunkach  Zawartość radiowa i TV wymaga koncesji programowych (Ficora)  Koncesje programowe nie są konieczne w odniesieniu do usług transmisji danych  Żaden pojedynczy podmiot nie może wykupić więcej niż 1/3 pojemności multipleksu  Operator sieci DVB-H Digita nie może występować w roli operatora serwisu

12 12 Biznesowy model fiński w pierwotnym projekcie  Digita ma być operatorem sieci sprzedającym pojemność DVB-H i usługi powiązane dostawcom kontentu i operatorom serwisu.  Niektórzy agregatorzy kontentu chcą kupować pojemność bezpośrednio od Digity, by zachować maksimum kontroli. Oczekuje się, że będzie to model najbardziej rozpowszechniony w odniesieniu do nadawców krajowych, głównych kanałów telewizyjnych, radiowych i niektórych usług transmisji danych.  W celu zmniejszenia ryzyka, niektórzy dostawcy kontentu korzystają z pośrednictwa agregatora kanału. Przewiduje się, że ten model będzie preferowany przez niektóre kanały międzynarodowe oraz nadawców krajowych w przypadku płatnych kanałów telewizyjnych. Agregatorzy kanału kupują pojemność dla kanałów i odsprzedają je operatorom serwisu.  Przewiduje się, że operatorami serwisu będą operatorzy sieci mobilnych. Oni obsługują interfejs klientów i billingi. Mogą występować również w roli agregatorów kontentu i kanału. Kontent Relacja Sprzedawca - Klient Agregatorzy kontentu Operator sieci DVB-H Użytkownicy końcowi Operatorzy usługi (operatorzy mobilni) Operatorzy sieci mobilnych Agregatorzy kanału Uwagi:  Agregatorzy kontentu ( kanały TV) będą kupować pojemności albo bezpośrednio od Digity, albo za pośrednictwem agregatorów kanału.  Obecna dyskusja może doprowadzić do sytuacji, w której operatorzy serwisu będą płacić za znaczną część pojemności bezpośrednio Digicie, pozostawiając jedynie niewielką część, za którą płacić mieliby agregatorzy kontentu.

13 13 Uruchomienie usług komercyjnych  Obecny „miękki” start:  Nadają MTV3 i Nelonen  N 77 Nokii dostępne w sklepach (pierwsza publiczna cena w sklepach internetowych = 539 Euro)  Stosunki pomiędzy aktorami łańcucha wartości na etapie finalizacji regulowane umowami handlowymi  Przewidywana data uruchomienia usługi komercyjnej: wiosna 2008

14 14 Pięć modeli biznesowych znajdujących zastosowanie w Finlandii. Zarówno 4 jak i 5 będą wykorzystane przy uruchomieniu DVB-H. Operator sieci Kanał TV /radiowy Operator sieci mobilnej Konsument 1.Kanał darmowy z umowami dotyczącymi pojemności dystrybucyjnych. 2.Operator sieci mobilnej odpowiada za interfejs konsumencki (sprzedaż, billingi, obsługa klienta). Płatny kanał TV ma umowę na pojemności dystrybucyjne. 3.Operator sieci mobilnej odpowiada za interfejs konsumencki. Agregator kanału ma umowę na pojemności dystrybucyjne podpisaną w imieniu płatnego kanału TV. 4.Operator płatnej TV odpowiada za interfejs konsumencki. Płatny kanał TV ma umowę na pojemności dystrybucyjne. 5.Operator płatnej TV odpowiada za interfejs konsumencki i ma umowę na pojemności dystrybucyjne podpisaną w imieniu płatnego kanału TV. Agregator kanału/ Operator płatnej TV 1. 2. 3. 2. 3. 4. 5. 2. 4. 3.5. 3. 5.

15 15 Obecna sytuacja w świetle nadchodzącego startu usług komercyjnych w Finlandii  Stworzono ramy prawne  Digicie przyznano koncesję na budowę sieci DVB-H  Zbudowana sieć może obsługiwać 25% populacji począwszy od grudnia ubiegłego roku i osiągnie poziom 40% populacji do końca grudnia tego roku  Obecny „miękki” start:  Nadają MTV3 i Nelonen  N 77 Nokii będzie dostępna w sklepach (pierwsza publiczna cena sklepach internetowych = 539 Euro)  Stosunki umowne między aktorami łańcucha wartości w fazie finalizacyjnej tego modelu biznesowego zaadaptowane do określonych fińskich ram prawnych

16 Francja

17 17 Ramy prawne i praca w toku  Dostosowanie prawa audiowizualnego: ZROBIONE. Stworzono ramy prawne pozwalające na przyspieszenie daty wyłączenia urządzeń analogowych, uruchomienie usług HDTV oraz usług telewizji mobilnej (co może obejmować też usługi radiofoniczne - zależnie od decyzji)  Już dziś należy zadbać o dostępność spektrum, zachowując środki dla naziemnej HDTV : ZROBIONE w odniesieniu do minimum koniecznego do uruchomienia usług komercyjnych, multipleks M7 obsługujący kilka miast stworzony przez CSA (organ regulacyjny w sektorze usług audiowizualnych) w oparciu o prace wykonane przez TDF PRACA W TOKU mająca na celu rozszerzenie zasięgu istniejącego już M7 poprzez powiększanie obszarów pokrytych ze zorientowaniem na pozostałe 50% ogółu ludności potencjalne POKRYCIE MUX’a M7: 70% ogółu ludności (szacunki TDF)  Ministerstwo Przemysłu wydało rozporządzenia definiujące standardy, jakie mają być stosowane we Francji w odniesieniu do telewizji mobilnej ( DVB-H, kodowanie wideo i audio, ESG, dostęp warunkowy). Zostało to ZROBIONE w oparciu o konsensus osiągnięty na Francuskim Forum Telewizji Mobilnej  Przetarg na usługi telewizji mobilnej: wymagane wcześniejsze konsultacje z CSA – ZROBIONE, przetarg zostanie ogłoszony w październiku ub. roku  Następne kroki: wybór kanałów telewizyjnych, ustanowienie Operatora Mux’a, budowa sieci

18 18 Więcej szczegółów dotyczących kwestii prawnych i koncesyjnych (1) Dostępne częstotliwości: MUX o potencjalnym pokryciu od 70% do 80% populacji przed wyłączeniem (2011) Drugi MUX planowany Genewa-06 Ramy prawne (Ustawa o usługach audiowizualnych z dnia 5 marca 2007r.) Ramy koncesyjne: Kanały TV są wybierane w konkursie przez organ regulacyjny sektora usług audiowizualnych (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel – CSA). Przepis antytrustowy: maks. 20% kanałów / grupa medialna Wybrane kanały TV (16 w tym 3 dla usług publicznych) tworzą Operatora multipleksu odpowiedzialnego za pilotowanie rozbudowy sieci Częstotliwości są przyznawane na zasadzie allotment’ów Organizacja rynku: Operatorzy sieci mobilnych mogą być uczestnikiem Operatora multipleksu pod warunkiem, że 1) chcą i 2) mają znaczący wkład w finansowanie sieci Model biznesowy: niezdefiniowany w przepisach prawa

19 Więcej szczegółów dotyczących kwestii prawnych i koncesyjnych (2) Proces koncesyjny Kalendarz: CSA ogłosiło konkurs w listopadzie 2007, 15 stycznia 2008r. złożono oferty (36) 13 kanałów zostanie wybranych w kwietniu i zatwierdzonych ostatecznie w czerwcu bądź lipcu, operator muxa zostanie ustanowiony w sierpniu lub wrześniu Specyfikacje i obowiązki: Modulacja/moc : QPSK 2/3, 16 kanałów TV + 370 kbit/s zarezerwowanych dla usług radiofonicznych i multimedialnych Pokrycie ludności: minimalne pokrycie: 30% pokrycie do połowy 2011, 60% do połowy 2014 Pokrycie w pomieszczeniach: nie ma obowiązku, ale jest to kryterium brane pod uwagę w konkursie Model biznesowy: Niezdefiniowany, kandydaci muszą określić, jaki jest ich wybór: nadanie darmowe vs. kodowane, charakter oferty kierowanej do klientów końcowych 19

20 20 Kanały TV channels Dystrybutorzy Operator multipleksu Operatorzy sieci nadawczej Op.sieci mob./ Op.mob.sieci vid. Abonenci mobilni Opłata dystrybucyjna Wkład w koszty funkcjonowania sieci Widzowie mobilni korzystający z kieszonkowych urządzeń TV FTA (?) Podstawowy dochód Kanały premium Dochody z reklam Contribution to network cost ? Koszty platformy serwisowej Przychody z usług interaktywnych Opłata transmisyjna Operatorzy płatnej TV Producenci sprzętu * Zawarta w cenie urządzenia Model biznesowy oraz przewidywany przepływ przychodów i usług między głównymi kategoriami graczy Abonament TV (część DVB-H) Abonament (część DVB-H) Jednorazowa opłata dostępowa*

21 21 Udziałowcy i konkurenci (1) Charakterystyka głównych udziałowców i ich stanowiska / DVB-H Główni dystrybutorzy: Orange France. Podmiot dominujący, #1 operator sieci mobilnej o ustalonej pozycji, XX% udział w rynku telefonii mobilnej. Przenosi się do segmentu kontentu. „Technologicznie agnostyczne” podejście do mobilnej TV (połączenie 3G/WiFi/DTT/DVB-H). SFR (Vodafone group). #2 operator sieci mobilnej o ustalonej pozycji (przejmuje 9Cegetel), XX% udział w rynku telefonii mobilnej. Następny po Orange. Bouygues Telecom. #3 operator sieci mobilnej, XX% udział w rynku telefonii mobilnej. Wielki zwolennik DVB-H za poprzedniego zarządu, pozostaje w tyle za OrFr i SFR jeśli chodzi o rozwój 3G. Canal +, kanał i dystrybutor płatnej TV. Planuje dystrybuować DVB-H na urządzeniach niepodłączonych. Główne kanały TV TF1, wiodący kanał (30% widowni, 50% udział w rynku reklam). Oferta z 3 kanałami (TF1 + kanał informacyjny + kanał sportowy). France Televisions (publiczna). Obecnie finansowana z koncesji telewizyjnej (podatek) + reklama (30%). W zamieszaniu towarzyszącym ogłoszeniu przez rząd w ostatnim czasie zakazu emisji reklam, kanały France 2 i France 3 stały się kanałami z największą widownią. Canal +. Wiodący kanał telewizji płatnej (20 mln abonentów). Kontroluje też CanalSatellite, jedyną platformę satelitarną. Jest podejrzewany o chęć dystrybuowania całości multipleksu w modelu hurtowym. Oferta - 3 kanały: Canal+ + kanał informacyjny + kanał sportowy). Orange France, w ofercie 2 projekty (kanał społeczny i kanał sportowy). Operator multipleksu czy jedyny agregator (gdzie stosowne) Operator Mux’a przegrupuje wybrane kanały i być może operatorów sieci mobilnych. Problemy związane z zarządzaniem i skomplikowaniem struktury (dotyczy ok. 10 spółek). Sprzedawcy (gdzie stosowne)

22 Udziałowcy i konkurenci (2) Konkurencja Inne technologie: DVB-SH, finansowane z dotacji państwowych i promowane przez Alcatel-Lucent i SFR (postrzegane jako rozwiązanie dla pokrycia powyżej 30% populacji). Inni gracze ubiegający się o koncesje sieciowe (gdzie dotyczy): nie dotyczy, będzie rozważone później w odniesieniu do drugiego multipleksu. Inni gracze ubiegający się o usługi sieciowe: Główna konkurencja to operatorzy sieci mobilnych. Rozważają połączenie obiektów, by dostarczyć sieć w stanie gotowym Głównym konkurentem DTT jest TowerCast. Telewizja mobilna nie wydaje się być ich priorytetem... jak dotąd. 22

23 23 Inne ważne działania mające na celu zapewnienie startu usług telewizji mobilnej we Francji  Kluczowa rola Francuskiego Forum Telewizji Mobilnej w: budowaniu konsensusu miedzy graczami całego łańcucha wartości co do kluczowych kwestii technicznych, prawnych i handlowych dzięki rozmowom odbywającym się w ramach Francuskiego Forum Telewizji Mobilnej i rozmowom dwustronnym  Przewidywana data uruchomienia usług komercyjnych: 2008

24 Niemcy

25 25 Niemcy  Mimo skomplikowanych przepisów (koncesje wydawane na szczeblu ogólnokrajowym, podczas gdy pozwolenia na świadczenie usług na szczeblu regionalnym przez Władze ds. Mediów) koordynacja ponadregionalna wskazuje interesującą drogę podejścia zorientowanego biznesowo jednakże opartego na konkursie projektów branżowych ale Rywalizujące ze sobą projekty branżowe nie wydają się być oparte na współpracy pomiędzy aktorami łańcucha wartości: jest projekt przygotowany przez operatorów sieci mobilnych, w którym NIE widać na razie, kim są partnerzy medialni jest projekt przygotowany przez podmioty medialne, w którym nie widać partnerów będących operatorami sieci mobilnych jest projekt przygotowany przez inwestorów, gdzie nie widać głównych partnerów medialnych i technicznych, obecnie jednak, dwaj ostatni połączyli siły i wygrali konkurs  Równolegle do konkursu w sferze medialnej, toczy się przetarg na przydział częstotliwości, gdzie jednym z głównych kryteriów jest pokrycie i jego zasięg.

26 26 MFD: Prywatny hurtownik działający w oparciu o kapitał własny (Model T-DMB, tego samego oczekuje się względem DVB-H) MVNO Kanały Operator sieci nadawczej €€ Niezależny dostawca usługi

27 Austria

28 28 Telewizja mobilna Austria Charakterystyka i kalendarz Spodziewany LoI z op.mob. I stacjami TV wrzesieńpaździerniklistopad grudzień styczeńluty 2007 do czerwca 2008 Terminarz uruchomienia komercyjnego KommAustria ogłasza przetarg Wnioski 14.12. 07 Ogłoszenie decyzji koncesyjnej 02.08 Start komercyjny 05/06 Udzielona koncesja dla operatora multipleksu ma wspomagać funkcjonowanie sieci i platformy Agregacja kontentu ułatwia lecz nie ma bezpośredniego wpływu na koncesję Agregatorzy kontentu określają zestawy podstawowe i premium w oparciu o austriackie prawo telewizyjne Podmiot ubiegający się o koncesję winien przedłożyć umowy podpisane z agregatorami lub właścicielami programów i operatorami sieci mobilnych w momencie składania wniosku DVB-H Sieci pojedynczych częstotliwości QPSK, 8k, CR 2/3, GI 1/4 OMA DRM/SCP W pełni ustalony łańcuch wartości dzięki wymogowi podpisania umowy przed złożeniem wniosku Jasno sprecyzowana zorientowana komercyjnie rola operatorów sieci mobilnych w tworzeniu rynku telewizji mobilnej Brak wiążących zobowiązań przedkoncesyjnych, możliwość wycofania się bez kary dla operatorów mobilnych i nadawców Skomplikowane negocjacje poprzedzające aplikacje muszą zostać zakończone w ciągu trzech miesięcy Ustawodawca podejmuje decyzję koncesyjną zaledwie na cztery miesiące przed wymaganym startem usługi komercyjnej Model biznesowo/koncesyjnyRamy techniczne SzansaWyzwanie Model biznesowo-koncesyjny

29 29 Omówienie przetargu austriackiego Zwycięski wnioskodawca musi mieć poparcie operatorów sieci mobilnych, udokumentowane najwyższe umiejętności techniczne i dobrą sytuację ekonomiczną Operator Sieci Nadawczej (OSN) Zaplanował, zbudował i stworzył sieć DVB-H obejmującą 15 nadajników do czerwca 2006 r. (EURO ’08) Osiągnąć co najmniej 50% pokrycie populacji na zewnątrz urządzenia przenośne do końca roku 2008 (= 7 nadajników) Rozszerzenie pokrycia populacji mile widziane, ale nie wymagane Platforma zgodna ze standardem DVB-H obsługująca podłączone, (jeśli ekonomicznie możliwe) niepodłączone urządzenia Zapewnienie otwartego, równego dla wszystkich dostępu wszystkim agregatorom kontentu i dostawcom programów Agregatorzy kontentu Operatorzy sieci mobilnych muszą zgodzić się co do zestawów programowych podstawowych i premium Zdobyć i zintegrować nadawców telewizyjnych i radiowych, tak by stworzyć interesujący zestaw programowy Zapewnić operatorowi sieci mobilnej podpisaną umowę lub jej równoważnik przed terminem złożenia pierwszego wniosku Ujawnić ustawodawcy strategię marketingową dla usługi mobilnej TV, plany cenowe, dostępność urządzeń itd. we wniosku OSN Nadawcy / Właściciele praw Nie ma wymogu zawarcia umowy z agregatorem kontentu lub dostarczania programów dla usługi mobilnej TV Publiczna telewizja austriacka ma przywilej „musi nadawać, jeśli” Nadawcy prywatni mogą podpisać umowy z agregatorem kontentu Podpisane umowy gotowe przy składaniu wniosku przez OSN Ustawodawca popiera kodowanie wszystkich usług jako wymóg minimum przy tworzeniu rynku mobilnej TV Zadania i wymogi przetargowe w austriackim przetargu telewizji mobilnej Rzeczywisty kandydat Nadawcy popierający

30 30 Konkurencja między projektami branżowymi w Austrii TV-/Radio Broadcasters Operator sieci nadawczej Operator sieci mobilnej Abonent Media&Broadcast 30% udział w rynku Podpisana umowa popierająca M&B w LoI Podpisana umowa popierająca konkurentów w LoI Brak0% 40% udział w rynku Austriackie Konsorcjum Wydawców Brak0%

31 31 I poza Europą Korea: T-DMB: model darmowy z tylko kilkoma choć atrakcyjnymi kanałami (sześciu operatorów, 7 kanałów TV, 13 stacji radiowych), uruchomiony w grudniu 2005 r., 6,2 millionów sztuk sprzedanych urządzeń odbiorczych (z czego 1/3 to telefony komórkowe), ale kto zarabia jak dotąd (reklamodawcy potrzebują tego rzędu wartości progowej, by zacząć uzyskiwać dochody)... poza producentami urządzeń mobilnych? S- DMB: model płatny, ale z niezbyt atrakcyjnym kontentem (11 kanałów TV, 26 stacji radiowych). Serwis przyciąga 1,2 mln abonentów. To dobry przykład modelu hurtowego. Źródło Jitex

32 32 Japonia i Stany Zjednoczone  Japonia: rozszerzenie sieci ISDB-T rozmieszczonej dla potrzeb DTT HDTV  Model darmowy kontrolowany przez nadawców  Około 8 mln sprzedanych urządzeń  USA: zakup spektrum i obsługa projektów branżowych  Projekt pilotażowy z Hiwire (obecnie wykupione przez AT&T)  Działalność komercyjna Verizon (na razie brak danych)  Model hurtowy (jak TU Media w Korei, ale dla telewizji naziemnej, gdzie MediaFLO USA jest hurtownikiem a Verizon operatorem serwisu, jak przedstawiono na kolejnych slajdach

33 33 MediaFLO USA, Inc. (QUALCOMM) Właściciele programów / dostawcy kontentu Dostarczyciel infrastruktury sieci nadawczej Profesjonaln e usługi i oprogramow anie Budowa i obsługa sieci Płatna mobilna TV Model hurtowy- zintegrowanie systemów billingowych w/WO i minimalnych spec. urządzeń przenośnych Handset specifications & purchase Retail sales & distribution of Mobile Pay- TV service Operatorzy radiowi (nośniki) AT&T Verizon Nośnik #5 Nośnik #3 Nośnik #4 Prawa do programów Producenci urządzeń przenośnych Qualcomm MediaFLO Reklamodawcy Sprzedawcy nadajników Koncesjon owanie technologii FLO Użytkownicy końcowi / abonenci Chipsets & wsparcie techniczne

34 34 Wpływ uregulowań prawnych na modele biznesowe w Europie  W Finlandii: Koncesja ogólnokrajowa przyznawana Operatorowi Sieci jako operatorowi operatorów Brak presji na uczestników motywująca do szybkiego rozwijania usług, podczas gdy operator sieci nadawczej zobowiązał się do zbudowania sieci, Sprawdza się tam, gdzie istnieje silny operator sieci nadawczej (Digita - wykazuje bardzo pro-aktywne podejście i w środowisku z silną obecnością jednego głównego aktora branżowego – Nokia - mocno zainteresowanego sukcesem usługi.  We Włoszech: Minimalne uregulowania prawne Silna konkurencja między dwoma ofertami wprowadzanymi bez jakiejkolwiek optymalizacji kosztów, kontentów czy dostępnych częstotliwości: jedna oferta z modelem integracji pionowej (H3G); druga zakłada wykorzystanie tej samej sieci przez kilku operatorów (TIM, Vodafone), Rezultat: kanały RAI na H3G, kanały Mediaset w ofercie TIM. 1 kanał SkyItalia i Mediaset w dwóch ofertach jednocześnie! Jeszcze więcej symultanicznie transmitowanych kanałów w tej samej sieci (TIM i Vodafone).  We Francji: Ramy prawne oparte na ustawodawstwie DVB-T Regulator medialny (CSA) odpowiada za ustalenie ram prawnych dla oferty komercyjnej (pakiet kanałów) i decyzje geomarketingowe. Nie jest to tak naprawdę podejście „biznesowe”, Brak elastyczności w dostosowywaniu oferty usługowej do potrzeb konsumentów, Niemniej jednak potencjalni dystrybutorzy (operatorzy mobilni i Canal +) zdecydowali się na koordynowanie działań z edytorami w celu przygotowaniu relacji komercyjnej i modelu decyzyjnego dla przyszłego Operatora Multipleksu (w którym operatorzy mobilni mogą uczestniczyć, jeśli wniosą znaczący wkład w koszty usługi sieciowej). To powinno zapewnić sukces.  W Niemczech: Mimo skomplikowanego systemu przyznawania koncesji, podejście to może przetrzeć interesujący szlak pozwalający na stworzenie przyszłych ram prawnych.

35 35 Inne możliwe podejście  Zdroworozsądkowe: wziąć to co najlepsze z już wprowadzonych podejść w celu stworzenia zorientowanych biznesowo ram prawnych, stymulujących współpracę między dostawcami kontentu a dystrybutorami (operatorzy mobilni, gracze telewizji płatnej, ewentualnie inni). Ci gracze będą musieli zbudować i wynegocjować relacje handlowe, idealnie przed wystąpieniem o koncesję  Organ ustawodawczy mógłby przyznać 1 częstotliwość z puli DVB branżowemu projektowi DVB-H, wybierając najlepszy w drodze konkursu  Tak wybrany projekt branżowy zakupiłby następnie usługę nadawczą u operatorów sieci nadawczych w warunkach otwartej konkurencji Uwaga: wydaje się, że do pewnego stopnia takie podejście przyjęła Austria tworząc ramy prawne, jednak do chwili obecnej w Austrii operatorzy sieci nadawczych są częścią projektu branżowego, a nie jedynie dostawcami zewnętrznych usług. W rezultacie będą dzielić ryzyko, ale także możliwości zarobkowe związane z projektem.

36 36 Konkurencja między projektami branżowymi w Austrii TV-/Radio Broadcasters Operator sieci nadawczej Operator sieci mobilnej Abonent Media&Broadcast 30% udział w rynku Podpisana umowa popierająca M&B w LoI Podpisana umowa popierająca konkurentów w LoI Brak0% 40% udział w rynku Austriackie Konsorcjum Wydawców Brak0%

37 37 Możliwe modele biznesowe Projekt branżowy Operatorzy sieci nadawczych Operator mobilny A Abonenci mobilni Płatność ze strony operatorów sieci nadawczych Edytorzy Właściciel koncesji Operator sieci nadawczej Dystrybutorzy Abonenci Capex & Opex platformy usługowej – sieć nadawczo dystrybucyjna Przychody z reklam Prawa autorskie Koszty adaptacji programu Dopłata do kosztów nadawania Koszty Marketingu/dystrybucji Subwencja na urządzenia przenośne Usługi interaktywne Opłaty od dystrybutorów dla edytorów w (bezpośrednio lub przez konsorcjum) Operator mobilny C Inny dystrybutor (operator płatnej TV,…) Operator mobilny B Abonenci mobilni Abonenci mobilni Abonenci Kanały darmowe(?) Kanały darmowe z opłatą dostępową Kanały płatnej TV

38 38 Streszczenie analizy wpływu uregulowań prawnych na modele biznesowe i rozwój branży telewizji mobilnej Uregulowania prawne przyjęte w danym kraju mają ogromny wpływ na modele biznesowe, jakie mogą zostać zastosowane oraz na proces uruchamiania usług komercyjnych w konsekwencji:  Przed przyjęciem określonych uregulowań prawnych odnośnie telewizji mobilnej warto rozważyć wady i zalety rozwiązań przyjętych czy rozważanych w innych krajach, po to by nie powielać rozwiązań, które się nie sprawdziły i znaleźć wyjście optymalne dla każdego konkretnego przypadku.  Aby zmaksymalizować szanse sukcesu handlowego i usługowego, uregulowania prawne powinny zapewniać odpowiednie zaangażowanie ze strony podmiotów zobowiązanych do świadczenia usług publicznych (edytorów i dystrybutorów), a nie jedynie ze strony operatorów sieci nadawczych.  W każdym przypadku, sukces wymaga ścisłej współpracy edytorów TV z dystrybutorami telewizji mobilnej (przy czym operatorzy sieci mobilnej odgrywają rolę kluczową) i operatorami sieci nadawczych, tak by każda ze stron wykonywała naturalne dla siebie zadania, nie starając się przejmować funkcji pozostałych graczy.


Pobierz ppt "Przykłady ram prawnych stworzonych w różnych krajach odnośnie telewizji mobilnej oraz ich wpływ na modele biznesowe i sukces uruchomienia usług komercyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google