Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Anna M. Zarzycka Zakład Strategii Konkurencji, Instytut Rynków i Konkurencji A.M. Zarzycka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Anna M. Zarzycka Zakład Strategii Konkurencji, Instytut Rynków i Konkurencji A.M. Zarzycka"— Zapis prezentacji:

1 dr Anna M. Zarzycka Zakład Strategii Konkurencji, Instytut Rynków i Konkurencji azarzyc@sgh.waw.pl A.M. Zarzycka http://www.e-sgh.pl/Anna_M_Zarzycka/120920-0662

2 Plan wykładu 1. Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Istota marketingu międzynarodowego 2. Firmy globalne. Standaryzacja i adaptacja w marketingu międzynarodowym 3. Międzynarodowe otoczenie marketingowe 4. Strategie wejścia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne 5. Badania marketingowe rynków zagranicznych 6. Segmentacja i proces selekcji rynków zagranicznych A.M. Zarzycka

3 Plan wykładu c.d. 7. Produkt w marketingu międzynarodowym 8. Dystrybucja międzynarodowa 9. Promocja międzynarodowa 10. Ceny w marketingu międzynarodowym 11. Organizacja marketingu międzynarodowego w przedsiębiorstwie A.M. Zarzycka

4 Literatura obowiązkowa E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004 lub 2009. A.M. Zarzycka

5 Internacjonalizacja (umiędzynarodowienie)  ujęcie dynamiczne  ujęcie statyczne  czynna (zewnętrzna)  bierna (wewnętrzna) globalizacja A.M. Zarzycka

6 Wskaźniki intensywności internacjonalizacji przedsiębiorstwa  liczba rynków zagranicznych objętych działaniami przedsiębiorstwa  udział obrotów zagranicznych w obrotach firmy ogółem  udział zysków osiąganych za granicą w całkowitym zysku firmy  udział pracowników zatrudnionych za granicą w jej całkowitym zatrudnieniu A.M. Zarzycka

7 Wskaźniki intensywności internacjonalizacji przedsiębiorstwa c.d.  udział majątku firmy za granicą w całym jej majątku  udziały przedsiębiorstwa w rynkach zagranicznych  wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych  formy zagranicznego zaangażowania w wymiarze wartościowym lub ilościowym A.M. Zarzycka

8 Przyczyny (motywy) internacjonalizacji przedsiębiorstwa 1) według rodzaju korzyści rynkowe kosztowe zaopatrzeniowe polityczne 2) według roli kierownictwa przedsiębiorstwa proaktywne („pchanie”) reaktywne („ciągnięcie”) A.M. Zarzycka

9 Motywy internacjonalizacji - przykłady 3M (Scotchcast) – przeniesienie produkcji do Polski - dogodne położenie geograficzne - dostęp do rynków na Wschodzie - akcesja Polski do UE - wykwalifikowana siła robocza LPP S.A. (Reserved,Cropptown) – produkcja na Dalekim Wschodzie i w Polsce - własne salony w Europie Środkowo-Wschodniej A.M. Zarzycka

10 Motywy internacjonalizacji - przykłady Polska branża meblarska IKEA Nowy Styl A.M. Zarzycka

11 Orientacje międzynarodowe przedsiębiorstw  orientacja etnocentryczna  orientacja policentryczna  orientacja regiocentryczna  orientacja geocentryczna (globalna) A.M. Zarzycka

12 Marketing międzynarodowy A.M. Zarzycka działania marketingowe, prowadzone poza granicami państwa, w którym firma ma swoją główną siedzibę całokształt aktywnych działań przedsiębiorstwa ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb i rozwiązywanie problemów nabywców w różnych krajach za pomocą odpowiadającej ich wymaganiom kompozycji marketing-mix (T. Sztucki) czynności przynoszące zysk, których celem jest kierowanie przepływem towarów i usług, stanowiących produkt przedsiębiorstwa, do konsumentów i użytkowników w więcej niż jednym kraju (Ph. Kotler)

13 Biznes międzynarodowy i pokrewne obszary wiedzy A.M. Zarzycka Logistyka globalna Biznes międzynarodowy Logistyka międzynarodowa Marketing międzynarodowy Handel międzynarodowy Zarządzanie międzynarodowe Marketing globalny Finanse międzynarodowe

14 Cechy marketingu międzynarodowego i marketingu globalnego CechyMarketing międzynarodowy Marketing globalny Cel przedsiębiorstwaOsiąganie przewagi na poszczególnych rynkach lokalnych (krajowych) Osiąganie przewagi konkurencyjnej w skali światowej OfertaDostosowana do wymogów rynku lokalnego Standaryzowana Ogólna koncepcja działania Strategia dostosowana do wymogów rynku lokalnego Jednolita strategia w skali światowej A.M. Zarzycka

15 Marketing globalny standaryzacja marketingu-mix duże zaangażowanie firmy w działalność na rynkach zagranicznych (rynki Triady) wielka skala działania firmy A.M. Zarzycka


Pobierz ppt "Dr Anna M. Zarzycka Zakład Strategii Konkurencji, Instytut Rynków i Konkurencji A.M. Zarzycka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google