Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Nasze Nadleśnictwo” Karolina Szmytke Daria Janus Klara Koroblewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Nasze Nadleśnictwo” Karolina Szmytke Daria Janus Klara Koroblewska."— Zapis prezentacji:

1

2 „Nasze Nadleśnictwo” Karolina Szmytke Daria Janus Klara Koroblewska

3 1.Nadleśnictwo – definicja 2.Organizacja nadleśnictwa Tuchola 3.Historia 4.Lasy Nadleśnictwa Tuchola 5.Fauna 6.Rezerwaty przyrody 7.Szlaki turystyczne 8.Warto zobaczyć Plan prezentacji

4 Nadleśnictwo - definicja Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Zajmuje się organizacją Lasów Państwowych Zajmuje się organizacją Lasów Państwowych Prowadzi gospodarstwo leśne Prowadzi gospodarstwo leśne Gospodaruje na od kilku do 30 tys. ha lasów Gospodaruje na od kilku do 30 tys. ha lasów Dzieli się na leśnictwa Dzieli się na leśnictwa W Polsce jest obecnie 431 nadleśnictw. Źródło: www.wikipedia.pl/nadleśnictwo

5 Organizacja nadleśnictwa Nadleśnictwo Tuchola jest jednym z 27 nadleśnictw w dyrekcji toruńskiej, a jego całkowita powierzchnia wynosi 15 067,81 ha. Podzielone jest na dwa obręby leśne: Świt oraz Zalesie. Obejmuje 13 leśnictw: Jeziorno, Kiełpiński Most, Plaskosz, Rudzki Most, Skrajna, Szczuczanek, Świt, Wrzosowisk, Wymysłowo, Wypalanki, Żalno, Żółwiniec, Żółwiniec- Szkółka.

6 1 stycznia 1995 r. zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Nadleśnictwo Tuchola weszło w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego Bory Tucholskie. Nadleśnictwo Tuchola jest jednostką administracyjną Lasów Państwowych. Zostało utworzone 1 stycznia 1973 r. z poprzednio istniejących nadleśnictw: Świt, Woziwoda, Zalesie. Źródło: http://www.tuchola.torun.lasy.gov.pl/ Historia

7 Najstarszym śladem osadnictwa na tym terenie jest stanowisko neolityczne nad Brdą w Leśnictwie Wymysłowo. Ludzie zamieszkujący te obszary to Borowiacy. Historia Historia lasów nadleśnictwa wiąże się z historią całych Borów Tucholskich. Niegdyś porastała tu puszcza. Źródło: http://fotopolska.eu//

8 Lasy Nadleśnictwa Tuchola Pod zarządem Nadleśnictwa Tuchola znajduje się obecnie ponad 15 tys. hektarów lasów. Ponadto Nadleśnictwo sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi o łącznej powierzchni ponad 2 tys. hektarów. Lasy Nadleśnictwa Tuchola: stanowią integralną część wielkiego kompleksu Borów Tucholskich stanowią integralną część wielkiego kompleksu Borów Tucholskich wchodzą w skład Tucholskiego Parku Krajobrazowego, utworzonego ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe wchodzą w skład Tucholskiego Parku Krajobrazowego, utworzonego ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe Teren włączony jest w sieć Obszaru Natura 2000.

9 Obszar Nadleśnictwa Tuchola cechuje się bardzo wysoką lesistością. Przeciętna lesistość terenu Nadleśnictwa wynosi 45 %, co znacznie przewyższa lesistość Polski (29,3 %). Lasy Nadleśnictwa Tuchola Dominują bory sosnowe ale występują też lasy liściaste: buczyny, olsy, łęgi, grądy – nawet w czystej, naturalnej postaci.

10 Na tym terenie występuje bogata fauna. Wpływ na ten stan ma duże zróżnicowanie siedlisk Nadleśnictwa - od żyznych lasów łęgowych do ubogich borów. Szczególne miejsce zajmują gatunki łowne takie jak jelenie, daniele, sarny, dziki, zające, lisy, borsuki, jenoty, czy kuropatwy. Spośród gatunków rzadkich należy wymienić bielika, bociana czarnego i zimorodka. Źródło: www.wikipedia.pl/nadleśnictwo Fauna

11 Na terenie Nadleśnictwa Tuchola znajdują się trzy rezerwaty przyrody: Rezerwat „Dolina Rzeki Brdy” (powierzchnia na terenie nadleśnictwa Tuchola 1349,54 ha), utworzony w celu zachowania walorów naukowych, krajoznawczych i turystycznych odcinka rzeki Brdy o wyjątkowych walorach przyrodniczo- krajobrazowych. Rezerwat „Bagna nad Stążką” (powierzchnia – 469,19ha) utworzony w celu zachowania walorów naukowych, krajoznawczych i turystycznych torfowisk wraz z lasami położonymi w rozlewiskach rzeki Stążki z typowo wykształconymi zespołami roślinności torfowisk niskich, przejściowych i wysokich oraz unikalną florą gatunków reliktowych, chronionych, rzadkich i bardzo rzadkich. Rezerwat „Źródła rzeki Stążki” (powierzchnia -250,12 ha) utworzony w celu zachowania walorów naukowych, krajoznawczych i turystycznych odcinka doliny rzeki Stążki o wyjątkowych walorach florystycznych. Rezerwaty przyrody

12 W pobliżu rezerwatu przebiegają liczne szlaki turystyczne: Ścieżki piesze: szlak Brdy (turystyki pieszej PTTK): Konarzyny – Bydgoszcz szlak Brdy (turystyki pieszej PTTK): Konarzyny – BydgoszczKonarzynyBydgoszczKonarzynyBydgoszcz szlak dr Karasiewicza (lokalny): Tuchola – Woziwoda szlak dr Karasiewicza (lokalny): Tuchola – WoziwodaTucholaWoziwodaTucholaWoziwoda Trasy rowerowe: szlak Gołąbkowy (lokalny): Cekcyn – Woziwoda – Cekcyn szlak Gołąbkowy (lokalny): Cekcyn – Woziwoda – CekcynCekcynWoziwodaCekcyn WoziwodaCekcyn szlak GreenWay – Naszyjnik Północy: Bydgoszcz – Chojnice szlak GreenWay – Naszyjnik Północy: Bydgoszcz – ChojniceBydgoszczChojniceBydgoszczChojnice Szlaki turystyczne

13 Będąc w Nadleśnictwie Tochola musicie na pewno odwiedzić: Siedzibę nadleśnictwa Tuchola w Gołąbku Siedzibę nadleśnictwa Tuchola w Gołąbku Ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczna Jelenia Wyspa Ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczna Jelenia Wyspa Ogród dendrologiczny Gołąbek, Ogród dendrologiczny Gołąbek, Rezerwat Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego Rezerwat Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego Rezerwat przyrody „Bagna Nad Stążką” Rezerwat przyrody „Bagna Nad Stążką” Warto zobaczyć

14 W siedzibie nadleśnictwa Tuchola w Gołąbku na potrzeby wystawiennicze przygotowano kilka pomieszczeń. Warto zobaczyć W piwnicy nadleśnictwa mieści się „Izba Leśna”. Zgromadzono w niej stary sprzęt ręczny wykorzystywany do prac w lesie. Oglądając ekspozycję widać jak szybkim krokiem wkrada się do naszych lasów technika. W świetlicy prowadzona jest Sala edukacji ekologicznej. Pomieszczenie wyposażono w sprzęt audio-video, rzutnik i biblioteczkę. Znajduje się tutaj wystawa gleb charakterystycznych dla Nadleśnictwa Tuchola wraz z ich opisami prezentowanych w formie oszklonych gablot z profilami glebowymi oraz zbiory entomologiczne.

15 Warto zobaczyć Źródło: http://mojebory.blogspot.com/ Nieopodal siedziby Nadleśnictwa Tuchola w Gołąbku biegnie ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Jelenia Wyspa”. Trasa o długości 3,5 km wyznaczona jest na terenie rezerwatu przyrody Bagna nad Stążką w południowo-wschodniej części Tucholskiego Parku Krajobrazowego nad rzeką Stążką. Wzdłuż trasy rozmieszczone są małe tabliczki z wykrzyknikiem, sygnalizujące różne ciekawostki przyrodnicze i historyczne, które trzeba samodzielnie odszukać.

16 Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Jelenia Wyspa” obejmuje: 1.Rzeka Stążka 2.Naturalne odnowienie lasu 3.Torfowisko 4.Ptasia remiza 5.Bagna nad Stążką 6.Paśniki dla zwierzyny leśnej 7.Las naturalny 8.Ochrona lasu przed owadami 9.Drzewa doborowe 10.Mrowiska Warto zobaczyć

17 W ogrodzie dendrologicznym „Gołąbek” o powierzchni ponad 2,5 ha, można spotkać około 150 zinwentaryzowanych gatunków drzew oraz krzewów, łącznie z roślinnością bagienną. Najciekawsze z nich to: modrzew japoński, leszczyna turecka, cyprysik błotny, żywotnik japoński, brzoza omszona i pęcherznica kalinolistna. Na terenie wytyczono alejki, postawiono ławeczki oraz przejścia nad lokalnymi bagnami, z których można obserwować ptactwo błotne. Dzięki specjalnym tabliczkom można poćwiczyć rozpoznawanie roślin. Źródło: www.polskaniezwykla.pl/ciekawemiejsca/ogrodyzoologiczneibotaniczne Warto zobaczyć

18 W ogrodzie znajduje się też "Letnia klasa", - zadaszone pomieszczenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z młodzieżą. Źródło: www.czaswlas.pl Warto zobaczyć

19 Rezerwat Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego – najstarszy rezerwat przyrody w Polsce i drugi pod tym względem w Europie. W roku 2017 minie 190 lat od chwili jego założenia. Dla podkreślenia zasług i oddania hołdu Leonowi Wyczółkowskiemu, niezrównanemu odtwórcy przyrody polskiej umiłowany przez niego „święty gaj”, ulubione miejsce pracy przez wiele lat, nazwano imieniem wielkiego artysty. Warto zobaczyć Źródło: www.wierzchlas.las.pl

20 Rezerwat przyrody „Bagna Nad Stążką” jest szczególnie atrakcyjny pod względem przyrodniczym. Warto zobaczyć Ścieżka przyrodnicza biegnie wzdłuż urokliwej rzeki Stążki z brzegami dobrze zachowanych torfowisk, a także charakterystycznym dla Borów Tucholskich borem sosnowym. Ścieżka przyrodnicza biegnie wzdłuż urokliwej rzeki Stążki z brzegami dobrze zachowanych torfowisk, a także charakterystycznym dla Borów Tucholskich borem sosnowym.

21 Dziękujemy za uwagę i żegnamy tradycyjnym powiedzeniem leśników i myśliwych Dziękujemy za uwagę i żegnamy tradycyjnym powiedzeniem leśników i myśliwych Darz bór… „Nasze Nadleśnictwo”

22 Szkoła Podstawowa nr 65 w Warszawie Autorzy: Karolina Szmytke Daria Janus Klara Koroblewska Vp Szkoła Podstawowa Nauczyciel prowadzący -Agnieszka Dróżdż


Pobierz ppt "„Nasze Nadleśnictwo” Karolina Szmytke Daria Janus Klara Koroblewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google