Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kujawsko – Pomorskie. Co dalej? www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Włocławek, dnia 14 marca 2016r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kujawsko – Pomorskie. Co dalej? www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Włocławek, dnia 14 marca 2016r."— Zapis prezentacji:

1 Kujawsko – Pomorskie. Co dalej? www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Włocławek, dnia 14 marca 2016r.

2 www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl 1.Kujawsko – Pomorskie 2.Kujawsko – Pomorskie a Bydgoszcz 3.Bydgoszcz – Toruń 4.Wnioski

3 www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl 1.Kujawsko - Pomorskie „Region (…) to wspólnota posiadająca swoją duszę (tożsamość), swój rozum i inteligencję (ośrodki i środowiska opiniotwórcze), swój kręgosłup (sprawny układ komunikacyjny) oraz swoje mięśnie (dynamiczne i innowacyjne jednostki gospodarcze, pozarządowe i publiczne), wykorzystująca potencjał działań zbiorowych.” Strategia Rozwoju Województwa do 2020.Plan modernizacji 2020+ roku” załączona do uchwały Nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 21 października 2013

4 Przejrzystość i współpraca? www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Takie były założenia: „Pełna, wrażliwa, empatyczna komunikacja, na każdym poziomie życia społecznego daje poczucie dumy i satysfakcję z bycia razem, eliminuje uprzedzenia i negatywne stereotypy. Poprawa komunikacji między ludźmi zaczyna się od obdarzenia się wzajemnym szacunkiem i godnością. Tego powinniśmy uczyć się od przedszkola, a lokalni liderzy powinni dawać dobry przykład na co dzień.” Strategia Rozwoju Województwa do 2020.Plan modernizacji 2020+ roku” załączona do uchwały Nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 21 października 2013 1.Kujawsko - Pomorskie

5 Przejrzystość i współpraca ? www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl A jak jest? (Przykłady): - uchwały dotyczące obszarów chronionego krajobrazu (nie liczenie się ze zdaniem samorządów), - uchwała o Wojewódzkim Planie Gospodarowania Odpadami, - dostęp do informacji (uchwały Zarządu Województwa), - Plan Spójności Drogowej i Kolejowej. 1.Kujawsko - Pomorskie

6 Czy województwo zmierza w dobrym kierunku? www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Wysokie bezrobocie na prawie nie zmienionym poziomie (dane GUS) 2007 -Stopa bezrobocia 14,9 % - 14 miejsce 2015 -Stopa bezrobocia 13,3 % - 14 miejsce 9,8% - stopa bezrobocia ogólnokrajowego (2015) Spadająca wartość PKB na mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej, czyli zwiększający się dystans do rozwiniętych regionów 2007 – 87% średniej krajowej – 8 miejsce 2014 – 81% średniej krajowej (ostatnie dostępne dane GUS) – 8 miejsce zasięg zagrożenia życiem poniżej minimum egzystencji (źródło: GUS) 2007 – 7,9% gospodarstw domowych – 11 miejsce 2014 – 9,5% gospodarstw domowych – 12 miejsce 1.Kujawsko - Pomorskie

7 Miasta źródłem rozwoju? www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl „Bydgoszcz i Toruń mają pełnić funkcję „lokomotyw rozwoju” województwa, a docelowo w pełni rozwinąć funkcje o znaczeniu ponadregionalnym i międzynarodowym, będąc miastami atrakcyjnymi dla zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczych oraz zdolnych do kooperowania a jednocześnie konkurowania w tych dziedzinach z innymi krajowymi i europejskimi metropoliami” Strategia Rozwoju Województwa do 2020.Plan modernizacji 2020+ roku” załączona do chwały Nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2013 2.Kujawsko – Pomorskie a Bydgoszcz

8 www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Liczba mieszkańców w miastach na prawach powiatu (dane GUS, 31.12.2014r.) BydgoszczGrudziądzToruńWłocławek 357 65297 176203 158113 939 Liczba podmiotów gospodarki narodowej (dane GUS, 31.12.2014r.) BydgoszczGrudziądzToruńWłocławek 42 7258 04225 70011 823 48 % Procent podmiotów gospodarczych z Bydgoszczy na tle miast na prawach powiatów. 23 % około 23% wszystkich podmiotów gospodarczych w województwie znajduje się w Bydgoszczy

9 www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl 5,4 % Stopa bezrobocia na 31.12.2015r. Bydgoszcz ma najszybszy spadek bezrobocia z miast Unii Metropolii Polskich w okresie 2010 - 2015 Województwo GrudziądzToruńWłocławek 13,3 %14,0 %6,9 %16,9 % Województwo i inne miasta na prawach powiatu: 2.Kujawsko – Pomorskie a Bydgoszcz

10 www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl 2. Kujawsko – Pomorskie a Bydgoszcz Dofinansowanie dla miast na prawach powiatu na podstawie Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2007-2013 stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 8/244/16 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016r. (EURO) BydgoszczGrudziądzToruńWłocławek Łączna kwota dofinansowania (kwoty w mln Euro) 87,0922,0684,8427,65 Kwota dofinansowania na głowę mieszkańca 243,50227,01417,61242,67 Strata do Torunia w przeliczeniu na liczbę wszystkich mieszkańców (kurs 1 Euro = 4zł) - 249,08 mln zł -74,08 mln zł -79,72 mln zł

11 www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl 2.Kujawsko – Pomorskie a Bydgoszcz Źródło: opracowanie z badania ewaluacyjnego „Wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007- 13 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim” przygotowane przez fundację IDEA Rozwoju na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Wszystkie projekty RPO WK-P 2007-2013 w podziale na powiaty wg miejsca realizacji projektów (stan koniec 2014 r. )

12 www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl 2. Kujawsko – Pomorskie a Bydgoszcz Zrealizowane i realizowane wszystkie projekty RPO WK-P 2007-2013 w podziale na miasta na prawach powiatów wg. miejsca realizacji projektów (stan na koniec 2014r., kwoty w zł) BydgoszczGrudziądzToruńWłocławek Łączna kwota dofinansowania (w mln zł) 639, 66161,13839, 89190, 84 Kwota dofinansowania na głowę mieszkańca 1788,491658,18 4134,17 1674,90 Strata do Torunia w przeliczeniu na liczbę wszystkich mieszkańców - 838,94 mln zł - 240,61 mln zł - 280,21 mln zł Źródło: Badanie ewaluacyjne pn: Wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na zatrudnienie w Województwie Kujawsko – Pomorskim Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego

13 www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl 2. Kujawsko – Pomorskie a Bydgoszcz Dofinansowanie z RPO WK-P 2007-2013 na jednego mieszkańca dla miasta na prawach powiatu (kwoty wyrażone w złotówkach, beneficjent wyłącznie gmina) źródło: www.mapadotacji.gov.pl, stan na 14.03.2016r.

14 Podział dotacji z budżetu województwa bez funduszy unijnych w latach 2008-14 (kwoty w mln zł) www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Źródło: Dane ze sprawozdań zamieszczonych na stronach internetowych miast. 2. Kujawsko – Pomorskie a Bydgoszcz

15 www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl BydgoszczToruńWłocławekGrudziądz Budowa hali przy Zespole Szkół nr 5, 3,0 mln zł Budowa hali widowiskowo- sportowej, 28,2 mln zł Realizacja programu „Moje boisko, Orlik 2012” 2,7 mln zł Realizacja programu „Moje boisko, Orlik 2012” 1,0 mln zł Podział dotacji z budżetu województwa bez funduszy unijnych w latach 2008-14 (największe zadania) Źródło: Dane ze sprawozdań zamieszczonych na stronach internetowych miast. 2. Kujawsko – Pomorskie a Bydgoszcz

16 www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl - brak środków w RPO - konieczność współfinansowania przez samorządy - nierealne terminy 2. Kujawsko – Pomorskie a Bydgoszcz Źródło: Projekt Kujawsko-Pomorskiego Planu Spójności Drogowej i Kolejowej z 17 lutego 2016r. Plan Spójności Drogowej i Kolejowej – Kolej Jedyny projekt związany z Bydgoszczą:

17 Plan Spójności Drogowej i Kolejowej - Drogi www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Część wschodnia Część zachodnia Źródło: Projekt Kujawsko-Pomorskiego Planu Spójności Drogowej i Kolejowej z 17 lutego 2016r. 2. Kujawsko – Pomorskie a Bydgoszcz

18 Obiektywne kryteria? www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Kryteria planu spójności komunikacyjnego zastosowano wybiórczo. Drodze nr 223, najbardziej obciążonej ruchem w województwie mimo kolein, spękań i łat na odcinku od Bydgoszczy do Białych Błot za rzekomo „zadowalający stan” odjęto 20 punktów. Pytanie: Kogo zadawala taki stan? 23 tys. pojazdów na dobę 2. Kujawsko – Pomorskie a Bydgoszcz

19 www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl PROPORCJONALNOŚĆ JAKO ZASADA DYSTRYBUCJI ŚRODKÓW UE 2. Kujawsko – Pomorskie a Bydgoszcz 1.KRAJ RPO* 2.KRAJ ZIT 3.RPO ZIT 4.ZIT GMINY BRAK ZASADY PROPORCJONALNOŚCI TO BRAK ZAUFANIA

20 www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Co nas dzieli? 3. Bydgoszcz - Toruń -obowiązek zaspokajania oczekiwań mieszkańców, - Wisła, tereny zalewowe, - lasy, w tym Puszcza Bydgoska, - tereny rolnicze, - „670 lat”.

21 www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl 3. Bydgoszcz - Toruń Bydgosko – Toruńskie obszary współpracy - transport publiczny (zwiększenie dostępności tego co funkcjonuje) ? ? ? ? ? ? ? ? ?

22 www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl ZIT - doświadczenia 3. Bydgoszcz - Toruń - podejmowanie decyzji, - finanse.

23 www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl 3. Bydgoszcz – Toruń. Dlaczego Metropolia Bydgoszcz?

24 www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl 3. Bydgoszcz – Toruń. Dlaczego Metropolia Bydgoszcz?

25 www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl 3. Bydgoszcz – Toruń. Dlaczego Metropolia Bydgoszcz? Mamy wspólne cele.

26 www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl 3. Bydgoszcz – Toruń. METROPOLIA BYDGOSZCZ TO: 1.Dobrowolność – wspólne cele, 2.Finanse – proporcjonalność jako podstawa zaufania, 3. Transport publiczny – realizacja rzeczywistych potrzeb mieszkańców, najważniejsza kompetencja Związku Metropolitalnego.

27 4. Wnioski www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Źródło: skany stron lokalnych gazet i portali

28 Zasady: www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl -proporcjonalność w decyzjach finansowych jako podstawa zaufania, -szanowanie głosu partnerów społecznych i samorządowych, -praktyczna realizacja zapisów Strategii W K-P w zakresie pełnienia funkcji „lokomotyw rozwoju” przez Bydgoszcz i Toruń, -dobrowolność współpracy Bydgoszczy i Torunia.


Pobierz ppt "Kujawsko – Pomorskie. Co dalej? www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Włocławek, dnia 14 marca 2016r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google