Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promotor dialogu społecznego 1. Plan spotkania 2 1.Geneza projektu 2.Cele projektu 3.Działania i efekty 4.Korzyści 5.Podsumowanie 6.Pytania 7.Kontakt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promotor dialogu społecznego 1. Plan spotkania 2 1.Geneza projektu 2.Cele projektu 3.Działania i efekty 4.Korzyści 5.Podsumowanie 6.Pytania 7.Kontakt."— Zapis prezentacji:

1 Promotor dialogu społecznego 1

2 Plan spotkania 2 1.Geneza projektu 2.Cele projektu 3.Działania i efekty 4.Korzyści 5.Podsumowanie 6.Pytania 7.Kontakt

3 3 Projekt systemowy (MPiPS) 2008 - 2009 Rekomendacje dla WKDS Projekt „Akademia…” 2011 – 2012 Geneza projektu

4 4 WKDS Bydgoszcz NZP WKDS Warszawa ZPWiM WKDS Kielce ŚZPP

5 5

6 Źródło finansowania: POKL Poddziałanie 5.5.2 – Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego Czas trwania: 1,5 roku kwiecień 2011 r. – wrzesień 2012 r. Budżet: 1,5 mln zł 6

7 Cele projektu 7

8 8 Podniesienie wiedzy o dialogu społecznym w regionie Niedostateczna wiedza o dialogu społecznym w regionie Opracowanie strategii zarządzania wizerunkiem WKDS Brak strategii zarządzania wizerunkiem WKDS Zbudowanie modelu zaplecza eksperckiego Brak zaplecza eksperckiego Potrzeba wzmocnienia antycypacyjnej roli WKDS Koncentracja na rozwiązywaniu konfliktów Wzmocnienie tej pozycji Słaba pozycja WKDS w otoczeniu Wzmocnienie współpracy z innymi instytucjami dialogu społecznego Deficyt koordynacji między instytucjami dialogu społecznego Opracowanie rekomendacji zmian Rozwiązania prawne, organizacyjne i finansowe – do poprawy

9 Działania i efekty 9

10 I Budowa platformy współpracy: WKDS – podmioty kształtujące politykę społeczno – gospodarczą w regionie 10

11 Konferencja inaugurująca Strony internetowe WKDS (3) Seminaria wielostronne (8) Wizyty studyjne (2) 11

12 12 www.mazowieckie.wkds.pl

13 Wizyta studyjna Paryż (28 listopada – 1 grudnia 2011 r.) 13

14 Niewykorzystany potencjał NGO`s dla rozwoju dialogu społecznego w Polsce (przykład Astres) Obowiązek konsultowania z partnerami społecznymi przez rząd niektórych decyzji wzmacnia dialog społeczny (mimo, że nie zawsze jest egzekwowany) 14

15 Wizyta studyjna Barcelona (23 -26 stycznia 2012 r.) 15

16 Nowe tematy dla regionalnego dialogu społecznego w Polce? społeczna odpowiedzialność, monitorowanie strategii bezpieczeństwa i higieny pracy, porozumienia na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Pakty społeczne - metoda na angażowanie partnerów społecznych w planowania i egzekwowanie realizacji polityki zatrudnienia Działania informacyjne dla obywateli Profesjonalna elektroniczna przeglądarka umów zbiorowych elektroniczny formularz kontaktowy portal internetowy: -dobre praktyki w zakresie rozwiązywania konfliktów, ukł. zbiorowych i CSR -informacje prawne dotyczące stosunków pracy 16

17 3 seminaria regionalne „Partnerstwo na rzecz rozwoju dialogu społecznego w regionie” WKDS a otoczenie identyfikacja barier współpracy i przepływu informacji pomiędzy ośrodkami decyzyjnymi w regionie opracowanie rekomendacji w zakresie poprawy jakości współpracy między nimi 17 Seminaria regionalne - wrzesień (Bydgoszcz, Kielce, Warszawa)

18 3 seminaria regionalne „Nowe wyzwania dla WKDS – czy chcemy je podjąć?” współpraca WKDS z organizacjami pozarządowymi opiniowanie strategii rozwoju regionalnego przez WKDS 18 Seminaria regionalne - listopad (Bydgoszcz, Kielce, Warszawa)

19 19

20 20 Nie wszystko jest jeszcze zrobione… 2 seminaria ponadregionalne – grudzień i luty (Sandomierz, Radziejowice) podsumowanie seminariów regionalnych podsumowanie wizyt studyjnych

21 II Budowa platformy wymiany informacji pomiędzy WKDS 21

22 Seminarium dla WKDS WKDS-net 22

23 29-30 czerwca 2011 r. (Kielce) seminarium regionalne poświęcone współpracy pomiędzy wojewódzkimi komisjami dialogu społecznego 23 Seminarium dla WKDS

24 24

25 25 www.wkds.zpwim.pl

26 III Szkolenia dla uczestników dialogu społecznego 26

27 Wzmocnienie kompetencji w zakresie zarządzania wizerunkiem WKDS i współpracy z mediami Wzmocnienie kompetencji uczestników regionalnego dialogu społecznego BL (e-learning + szkolenia stacjonarne) Warsztaty (umiejętności miękkie) 27 Typy szkoleń

28 IV Upowszechnienie pozytywnego wizerunku WKDS – kampania informacyjno-promocyjna 28

29 www.wkds.pl 29 LOGO i STRONA

30 Materiały informacyjne o WKDS Reklama w prasie Reklama w TV Reklama w radio Publikacja jubileuszowa z okazji X-lecia WKDS 30

31 31

32 Korzyści 32

33 Wizualizacja WKDS Produkty kampanii promującej WKDS Podręcznik dobrych praktyk Dostęp do WKDS-net Darmowe szkolenia e-lerningowe 33

34 34

35 Podsumowanie Pytania 35

36 Kontakt anna.karpinska@zpwim.pl anna.wolska@zpwim.pl kjaworska@mazowieckie.pl 36

37 Dziękujmy za uwagę 37


Pobierz ppt "Promotor dialogu społecznego 1. Plan spotkania 2 1.Geneza projektu 2.Cele projektu 3.Działania i efekty 4.Korzyści 5.Podsumowanie 6.Pytania 7.Kontakt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google