Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Poszukiwanie pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rynek pracy cechują duże przepływy osób między bezrobociem, zatrudnieniem i biernością zawodową. Rynek pracy można przyrównać do lotniska. Może być ono zatłoczone, bo wiele samolotów startuje i ląduje w krótkich odstępach czasu, wielu pasażerów odjeżdża i przyjeżdża, więc panuje na nim ciągły ruch. Może jednak zdarzyć się, że przyczyną tłoku jest zła pogoda, która opóźnia odloty, więc pasażerowie utknęli na nim na dobre. Na rynku pracy jest podobnie; źle funkcjonujący rynek pracy cechuje mała liczba rozstań z pracą (przylotów) i niewiele nowych umów o pracę (odlotów).

4 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dynamiczny rynek pracy to – wręcz przeciwnie – liczne zmiany pracy i łatwość jej znalezienia. Bezrobotni w każdej z tych sytuacji inaczej odczuwają swój los. W pierwszej mają nikłą nadzieję na szybkie znalezienie pracy, w drugiej – nie martwią się zbytnio jej utratą, gdyż stan bezrobocia dla nich nie trwa długo. Stan rynku pracy zależy także od koniunktury gospodarczej; im jest ona gorsza, tym wyższe jest bezrobocie (bo w warunkach złej koniunktury niższy jest popyt na pracę).

5 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Są dwa źródła danych o rynku pracy w Polsce: dane z urzędów pracy i badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL).

6 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Według BAEL pracującymi są osoby (w wieku 15 lat i więcej), które w badanym okresie co najmniej przez godzinę pracowały zarobkowo (np. bez wynagrodzenia pomagając w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego). Osoby, które nie pracowały z powodu urlopu, choroby, strajku, przestoju, pogody itp., także należą do pracujących.

7 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Natomiast bezrobotni to ci, którzy nie pracowali, szukali pracy i byli gotowi ją podjąć. Pracujący plus bezrobotni, czyli aktywni zawodowo, tworzą zasób pracy. Reszta ludności jest bierna zawodowo. Przepływy ludzi między tymi grupami są duże. Wielkość bezrobocia stanowi ich wypadkową.

8 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stopa bezrobocia to stosunek liczby bezrobotnych do liczby aktywnych zawodowo. Na podstawie wyników BAEL oblicza się także współczynnik aktywności zawodowej i wskaźnik zatrudnienia, czyli odsetek ludności (w wieku 15 lat i więcej) – odpowiednio - aktywnej zawodowo i pracującej.

9 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Metody pomiaru bezrobocia. Dwie metody pomiaru stosowane w Polsce: a) metoda wykorzystywania w statystyce – bezrobocie rejestrowane – metoda podstawowa, Według tej metody bezrobotnymi są osoby: 1) zdolny do pracy i gotowy do jej podjęcia w ramach stosunku pracy, 2) pozostające bez pracy i nie uczący się w szkole ( z wyż. szkół wieczorowych i zaocznych )

10 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3) zarejestrowanie w urzędzie pracy, jeżeli: - ukończone 18 lat, - nie ukończyły 60 lat ( kobiety ) lub nie ukończyli 65 lat ( mężczyźni ) - nie nabyły prawa do emerytury, - nie są właścicielami gospodarstwa rolnego, - nie prowadzą pozarolniczej działalności. b) metoda wykorzystywana w badaniach aktywności ekonomicznej ludności ( BAEL )

11 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Według tej metody do bezrobocia zalicza się: 1) w okresie badanego tygodnia dane osoby nie pracowały nawet przez okres 1 godziny, 2) aktywnie poszukują pracy, 3) są gotowe aktywnie podjąć pracę,

12 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ze względu na nieco inne pojęcia bezrobocia przyjęte dane nieco się różnią. We wszystkich podanych informacjach podaje się adnotacje według GUS lub BAEL Stopa bezrobocia – to procentowy udział w zarejestrowanych ludziach w liczbie cywilnej ludności aktywnie zawodowo szacowany przez urzędy statystyczne pod koniec każdego prezentowanego okresu ( miesiąca, kwartału, roku ). Ludność aktywna zawodowo – to: osoby pracujące ( sektor publiczny i prywatny ) plus osoby bezrobotne.

13 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Chcąc zmniejszyć bezrobocie przymusowe ekonomiści klasyczni zalecają usunięcie przeszkód, utrudniających osiągnięcie przez płace poziomu równowagi. W tym celu chcą np. osłabiać związki zawodowe i likwidować płace minimalne. Natomiast zdaniem keynesistów takie środki nie są skuteczne, bo płace w nowoczesnych gospodarkach są względnie stabilne. Keynesiści sądzą, że lekarstwem na bezrobocie cykliczne jest ekspansywna polityka makroekonomiczna.


Pobierz ppt "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google