Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Karier UAM Kontakt 61 829 24 28 61 829 25 11 ul. Zwierzyniecka 7c.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Karier UAM Kontakt 61 829 24 28 61 829 25 11 ul. Zwierzyniecka 7c."— Zapis prezentacji:

1 Biuro Karier UAM Kontakt 61 829 24 28 61 829 25 11 bkarier@amu.edu.pl www.biurokarier.amu.edu.pl www.facebook.com/biuro.karier.uam ul. Zwierzyniecka 7c 60-813 Poznań

2 Plan prezentacji 1.Cele praktyki absolwenckiej 2.Kompetencje cenione przez pracodawców 3.Kto może zostać praktykantem? 4.Rodzaje praktyk 5.Wysokość minimalnego wynagrodzenia – 2016 r. 6.Umowa o praktykę absolwencką 7.Elementy umowy o praktykę absolwencką 8.Obowiązki podmiotu przyjmującego na praktykę absolwencką 9.Wzór zaświadczenia o dobytych praktykach 10.Źródła BY PRZEJŚĆ DO TEMATU NALEŻY KLIKNĄĆ BA ZNACZEK, PRZY KAŻDYM TEMACIE

3 Cele praktyki absolwenckiej. Rozwój kompetencji niezbędnych do wykonywania danej pracy. Umożliwienie absolwentom zdobywania doświadczenia. Następny Start – Plan prezentacji

4 Kompetencje cenione przez pracodawców Samodzielność Zaangażowanie Dobra organizacja pracy własnej Komunikatywność Zdolność szybkiej adaptacji Lojalność Więcej informacji Następny Start – Plan prezentacji

5 Kto może zostać praktykantem? Osoba, która ukończyła gimnazjum. Osoba, która w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia. Następny Start – Plan prezentacji

6 Rodzaje praktyki Bezpłatna Płatna* * wysokość miesięcznego wynagrodzenia za odbywaną praktykę nie może przekroczyć dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę Następny Start – Plan prezentacji

7 Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1850 złotych brutto. Następny Start – Plan prezentacji

8 Umowa o praktykę absolwencką Musi być zawarta na piśmie. Nie może być zawierana na okres dłuższy niż 3 miesiące. W przypadku praktyki BEZPŁATNEJ umowa może być rozwiązana w każdym momencie na PIŚMIE. Umowa o PŁATNĄ praktykę może być rozwiązana na piśmie z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Następny Start – Plan prezentacji

9 Elementy umowy o praktykę absolwencką. Okres trwania praktyki. Rodzaj pracy, którą praktykant ma wykonywać. Jeśli praktyka jest płatna to umowa powinna zawierać wysokość świadczenia pieniężnego. Tygodniowy wymiar czasu pracy. Następny Start – Plan prezentacji

10 Obowiązki podmiotu przyjmującego na praktykę absolwencką Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zaopatrzenia w odpowiednie środki ochrony indywidualnej (jeśli występują zagrożenia związane odbywaną praktyką).środki ochrony indywidualnej Na wniosek praktykanta podmiot, u którego praktyka jest realizowana, ma obowiązek wystawiania na piśmie zaświadczenia o rodzaju wykonywanych zadań oraz nabytych kompetencjach. Następny Start – Plan prezentacji

11 Wzór zaświadczenia o dobytych praktykach Następny Start – Plan prezentacji Autorka prezentacji KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ WZÓR.

12

13 Źródła Zdjęcie - strona startowa, www.web2.biol.uni.lodz.pl, data dostępu: 31.11.2015 r.www.web2.biol.uni.lodz.pl Obrazek znak zapytania, www.radek.kawalek.eu, data dostępu: 29.11.2015 r.www.radek.kawalek.eu Środki ochrony osobistej, www.ciop.pl, data dostępu: 31.11.2015 r.www.ciop.pl Wzór zaświadczenia – praktyki absolwenckie GUS, data dostępu: 01.11.2015 r. Wzór zaświadczenia – praktyki absolwenckie GUS Jakie kompetencje są obecnie cenione przez pracodawców?, www.ecam.ohp.pl, data dostępu: 31.11.2015 r. www.ecam.ohp.pl Minimalne wynagrodzenie - 2016, www.czasopismo.legeartis.org, data dostępu: 14.12.2015 r.www.czasopismo.legeartis.org Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, www.isap.sejm.gov.pl, data dostępu: 26.11.2015 r. www.isap.sejm.gov.pl Bilans Kapitału Ludzkiego, www.bkl.parp.gov.pl/raporty, data dostępu: 04.01.2016 r.www.bkl.parp.gov.pl/raporty Następny Start – Plan prezentacji

14 ul. Zwierzyniecka 7c 60-813 Poznań 61 829 24 28 61 829 25 11 bkarier@amu.edu.pl www.biurokarier.amu.edu.pl www.facebook.com/biuro.karier.uam Kontakt Biuro Karier UAM Następny

15 Tu jesteśmy! Start – Plan prezentacjiprezentacji Wstecz


Pobierz ppt "Biuro Karier UAM Kontakt 61 829 24 28 61 829 25 11 ul. Zwierzyniecka 7c."

Podobne prezentacje


Reklamy Google