Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKTYWNOŚĆ KOBIET Ilona Antoniszyn-Klik Wicewojewoda Dolnośląska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKTYWNOŚĆ KOBIET Ilona Antoniszyn-Klik Wicewojewoda Dolnośląska."— Zapis prezentacji:

1 AKTYWNOŚĆ KOBIET Ilona Antoniszyn-Klik Wicewojewoda Dolnośląska

2 CEL SPOTKANIA Inauguracja wspólnego, partnerskiego przedsięwzięcia integrującego regionalne działania podejmowane przez różne środowiska, autorytety, podmioty i instytucje życia publicznego, biznesu, nauki i sztuki na rzecz zwiększania uczestnictwa kobiet w życiu publicznym. Nadanie aktów powołań do tzw. SIECI AMBASADORÓW, wybitnym ludziom, autorytetom, ekspertom i społecznikom, uczestnikom życia publicznego, promującym przedsiębiorczość i aktywność kobiet w różnych przejawach życia społeczno- obywatelskiego na Dolnym Śląsku.

3 DIAGNOZA PROBLEMU opracowanie dr Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka Urząd Statystyczny we Wrocławiu Zgodnie z założeniami opracowanej przez GUS prognozy ludności przewiduje się, że liczba ludności województwa dolnośląskiego będzie sukcesywnie malała – z wartości 2863,8 tys. osób w 2010 r. do 2614,2 tys. osób w 2035 (czyli zmniejszy się o 249,6 tys. mieszkańców). Liczba kobiet zmniejszy się w latach 2010-2035 o 131,6 tys., a mężczyzn – o 117,8 tys. osób. SYTUACJA ZAWODOWA KOBIET. Według wyników badania BAEL - wystąpił wyraźnie niższy współczynnik aktywności zawodowej w populacji kobiet (45,8%) niż mężczyzn (63,2%) -w 2009 r. utrzymywała się wśród kobiet zdecydowanie niższa wartość wskaźnika zatrudnienia niż wśród mężczyzn

4 DIAGNOZA PROBLEMU opracowanie dr Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka Urząd Statystyczny we Wrocławiu SYTUACJA ZAWODOWA KOBIET – WYNAGRODZENIA (przeciętne wynagrodzenia brutto za październik 2008 r.)

5 DIAGNOZA PROBLEMU opracowanie dr Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka Urząd Statystyczny we Wrocławiu SYTUACJA ZAWODOWA KOBIET – AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I POLITYCZNA KOBIET (31 XII 2009 R.)

6 ROLA AMBASADORÓW 1.Promowanie idei aktywności kobiet. 2. Propozycje inicjatyw do nagrodzenia.

7 Madeleine Albright i Hillary Clinton

8 Breaking the Glass Ceiling, Vivian Shimoyama

9 Nagroda ze szkła prof. Małgorzata Dajewska

10

11 Oczekiwane korzyści z działań związanych z realizacją konkursu: -profesjonalizacja sektora prywatnego, publicznego i pozarządowego na Dolnym Śląsku w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim i społecznym; -szerszy dostęp do nowych talentów i zasobów ludzkich; -lepsza reputacja instytucji zaangażowanych w działania konkursowe i jej wyższy prestiż; - dobry wizerunek i nowe szanse marketingowe; większa satysfakcja klientów

12 „W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa - nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość.” Budda

13 „Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym.” Albert Einstein Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "AKTYWNOŚĆ KOBIET Ilona Antoniszyn-Klik Wicewojewoda Dolnośląska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google