Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Aktywności Lokalnej w Zabierzowie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Aktywności Lokalnej w Zabierzowie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie."— Zapis prezentacji:

1 Program Aktywności Lokalnej w Zabierzowie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

2 realizowany w latach 2009-2013 w ramach projektu systemowego „Ku samodzielności – praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny

3 PODSTAWA PRAWNA  Dokumenty strategiczne na szczeblu krajowym i regionalnym /np. Narodowa Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2013/.  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Zabierzów na lata 2006 – 2013.  Uchwała Nr XXXVIII/355/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 czerwca 2009 roku.  Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

4 CEL GŁÓWNY Wzrost aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców gminy Zabierzów

5 CELE SZCZEGÓŁOWE  Zwiększenie kompetencji kluczowych oraz kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy.  Podniesienie zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie problemów lokalnych.  Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.  Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.  Rozwój idei wolontariatu.

6 DZIAŁANIA I grupa docelowa Beneficjenci projektu systemowego  Objęcie kompleksowym wsparciem grupy Beneficjentów /w latach 2009 -2012 pięć osób rocznie/ - wsparcie pracownika socjalnego, psychologa, doradcy zawodowego. - współpraca z policją, placówkami oświatowymi, GKRPA.  Aktywizacja zawodowa poprzez skierowanie i opłacenie kursów umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych oraz podjęcie pracy.  Warsztaty umiejętności społecznych.  Pomoc finansowa na poprawę warunków życia rodziny.

7 II grupa docelowa – mieszkańcy gminy Zabierzów  Przeprowadzenie Debat społecznych  Organizacja spotkań integracyjnych oraz cyklicznych spotkań Klubu Społeczników  Pozyskanie i włączenie do PAL wolontariuszy  Współpraca z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi

8 DOBRE PRAKTYKI W REALIZACJI PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W ZABIERZOWIE

9 PAL 2009 r. PIKNIK RODZINNY

10 PAL 2010  Debata społeczna W dniu 22 października 2010 roku, w Sali Domu Ludowego w Szczyglicach uczestnicy spotkania to przedstawiciele społeczności Balic, Szczyglic Szczyglic, Aleksandrowic i Rząski. Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do uczestnictwa w Klubie Społecznika, którego pierwsze spotkania odbyły się w Szczyglicach i Balicach  Zabawa andrzejkowa

11 PAL 2011 SPOTKANIE INTEGRACYJNE Powitanie lata w Stadninie Koni Huculskich w Nielepicach 24 czerwca 2011 roku Edukacja Spotkanie z botanikiem „Rośliny jadalne” Sport Jazda konna Rozrywka Poszukiwania cukierków w trawie Integracja Wspólne rozmowy przy zupie pasterskiej z kociołka

12 PAL 2011 SPOTKANIE INTEGRACYJNE Rodzinne spotkanie Moja gmina w Więckowicach 24 września 2011 roku Edukacja  Spotkanie z historią przy Dębie Pamięci w Więckowicach  Konkurs wiedzy o gminie „Moja gmina” – test wiedzy obejmujący historię gminy od czasów pierwotnych do czasów współczesnych  Konkurs plastyczny „Zabierzów – moja mała Ojczyzna” Rozrywka Występ zespołu „Mi-nutki” mieszkańców DPS Więckowice Zabawy z chustą i tunelem Klanza Sport Zawody sportowe tor przeszkód dla dzieci, młodzieży i dorosłych Integracja  Wspólnie spędzony czas,  Wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce dla laureatów konkursów, zawodów sportowych oraz rodzin najbardziej aktywnych podczas spotkania

13 PAL 2012 SPOTKANIA INTEGRACYJNE  WIELKA PARADA SMOKÓW Przygotowanie figury smoka przez dzieci, młodzież i dorosłych z terenu gminy. Wspólna prezentacja smoka Galubagi w Krakowie na Paradzie Smoków zorganizowanej przez Teatr Groteska. Praca, zabawa i … pokonywanie lęku przed wystąpieniami publicznymi

14  BIESIADA W SKALNYM RAJU Rodzinne spotkanie w Dolinie Kobylańskiej przygotowanie wspólnie przez pracowników socjalnych i uczestników. Wspólna zabawa, atrakcyjnie spędzony wolny czas a także możliwość poznania ciekawych zakamarków gminy Zabierzów

15  Najpiękniejszy dzień lata Dzieci i młodzież z rodzin objętych projektem oraz z rodzin klientów dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Mam marzenie spędziło cały dzień poznając atrakcje Krakowa: podziemia Rynku Głównego oraz Muzeum Lotnictwa /zajęcia edukacyjne/ wizyta w kinie oraz Parku Wodnym /rozrywka/  NIEPEŁNOSPRAWNI – PEŁNOSPRAWNYM Spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radwanowicach. Aktywnie spędzony czas w gronie wolontariuszy szkół gimnazjalnych, uczestników PAL oraz osób niepełnosprawnych korzystających z usług ŚDS /zajęcia plastyczne, ruchowe, wspólny posiłek/

16 WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH w roku 2012 Warsztaty umiejętności społecznych mają na celu nabycie i wzmocnienie pożądanych cech społecznych ułatwiających funkcjonowanie w grupie społecznej a szczególnie w rodzinie. Poprzez różnorodną tematykę zapewniają możliwość wielostronnego wsparcia. Aktywne metody przekazania wiadomości / dyskusja, burza mózgów, rozwiązywanie zadań indywidualnych i grupowych, konkursy/ i wykorzystanie potencjału uczestników były pomocne w nawiązywaniu relacji w grupach oraz utrwalaniu nabywanych umiejętności.  MOJA MOTYWACJA DO…  Jestem asertywny  Mam chęci do działania i motywuję innych do stawiania sobie i wykonywania zadań  Potrafię rozmawiać i prezentować siebie /swoje stanowisko/  Próbuję rozwiązywać sytuacji konflikowe  MÓJ CZAS – MOJE PIENIĄDZE  Podstawowe pojęcia ekonomiczne  Oszczędzanie  Racjonalne wydatkowanie – planowanie wydatków z uwzględnieniem dochodów i potrzeb  Organizacja czasu wolnego w rodzinie  RODZINNE ŚWIĘTOWANIE  Kalendarz uroczystości rodzinnych  Dlaczego warto świętować  Najpiękniejsze życzenia - kartka świąteczna i noworoczna  Wigilijny stół

17 KLUB SPOŁECZNIKA  W ramach Programu Aktywności Lokalnej Klub Społecznika działa od 2010 roku.  Główny cel Klubu to aktywizacja społeczna uczestników, rozwój zainteresowań oraz umiejętności społecznych, rodzinnych i zawodowych.  Podstawowa forma działalności to comiesięczne spotkania o różnorodnej tematyce adresowane do mieszkańców gminy Zabierzów.  W roku 2011 tematy poruszane podczas spotkań Klubu Społecznika to między innymi:  Zdrowe odżywanie osób w różnym wieku – prowadzone przez dyplomowanego dietetyka  Rozmowy o budżecie domowym i sposobach zarządzania finansami  Ekonomia społeczna na co dzień – prowadzone przez Centrum Ekonomii Społecznej  Autorskie spotkanie z p. Joanną Adamik o problematyce osób niepełnosprawnych  Udział w promocji książki „Zabytki gminy Zabierzów”  Spotkanie z przedstawicielem Ogólnopolskiego Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa

18 KLUB SPOŁECZNIKA 2012  „ Zabierzowska pisanka” w Bibliotece pod Aniołem  Spotkanie dotyczące profilaktyki chorób kobiecych  Udział w „Rozmowach o sztuce” organizowanych przez Muzeum Narodowe w Krakowie  „Krakowska Noc Muzeów” /Galeria Sukiennice oraz Międzynarodowe Centrum Kultury/  Andrzejkowe spotkanie w Szczyglicach

19 GALERIA GOPS Ekspozycja wystawy przygotowana w siedzibie GOPS Zabierzów. Celem Galerii jest promocja twórczości artystycznej mieszkańców gminy Zabierzów. W sposób szczególny oferta kierowana jest dla osób lub instytucji związanych z pomocą społeczną. Wystawa I „Mój przyjaciel zwierzak” Wystawa II fotografie J. Wocha /konkurs w ramach projektu Zabierzowski Bank Godzin/ „Zima w całej okolicy”

20 PAL współpraca Realizacja celów Programu Aktywności Lokalnej jest możliwa poprzez współpracę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie z:  Urzędem Gminy Zabierzów  Domami Pomocy Społecznej z terenu gminy  Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów  Organizacjami pozarządowymi  Świetlicami środowiskowymi  Wolontariuszami Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy przy realizacji Programu Aktywności Lokalnej

21 Informacje o Programie Aktywności Lokalnej  http://gops.zabierzow.org.pl  Koordynator Programu Aktywności Lokalnej Jadwiga Kalemba j.kalemba@zabierzow.org.pl  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie ul. Cmentarna 2 Zabierzów


Pobierz ppt "Program Aktywności Lokalnej w Zabierzowie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google