Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11 © Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. www.czp.com.pl Widzieliśmy więcej,. patrzymy dalej - wiemy lepiej. 1/9 POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT Radca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11 © Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. www.czp.com.pl Widzieliśmy więcej,. patrzymy dalej - wiemy lepiej. 1/9 POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT Radca."— Zapis prezentacji:

1 11 © Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. www.czp.com.pl Widzieliśmy więcej,. patrzymy dalej - wiemy lepiej. 1/9 POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT Radca prawny Wojciech Adamczyk

2 22 © Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. www.czp.com.pl Widzieliśmy więcej,. patrzymy dalej - wiemy lepiej. 2/9 POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT W celu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający może zastosować dwa rodzaje kryteriów oceny ofert:  cena albo  oferta najkorzystniejsza ekonomicznie

3 33 © Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. www.czp.com.pl Widzieliśmy więcej,. patrzymy dalej - wiemy lepiej. 3/9 POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT W przypadku zamówień, których przedmiotem jest wykonanie usług badawczych, rozwojowych, doradczych itp. w wyniku których ma powstań określone opracowanie zasadą winno być stosowanie innych kryteriów niż cena. W takim przypadku celem zamawiającego winno być znalezienie optymalnego bilansu wszystkich kryteriów.

4 44 © Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. www.czp.com.pl Widzieliśmy więcej,. patrzymy dalej - wiemy lepiej. 4/9 POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT Szczegółowe opisanie przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowe określenie wymagań odnośnie jakości przedmiotu zamówienia niekoniecznie będzie wystarczające dla zapewnienia prawidłowej jakości opracowania. W wielu przypadkach dla zapewnienia odpowiedniej jakości opracowania konieczne będzie sformułowanie kryteriów badających stopień zrozumienia i podejście wykonawcy do realizacji zamówienia.

5 55 © Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. www.czp.com.pl Widzieliśmy więcej,. patrzymy dalej - wiemy lepiej. 5/9 POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT W przypadku usług, których przedmiotem jest wykonanie określonego opracowania jakość będzie definiować wyłącznie deklaracja wykonawcy stanowiąca jego oświadczenie w zakresie zapewnienia określonych parametrów techniczno – użytkowych. Weryfikacja prawdziwości takiego oświadczenia nastąpi zazwyczaj dopiero w trakcie realizacji umowy.

6 66 © Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. www.czp.com.pl Widzieliśmy więcej,. patrzymy dalej - wiemy lepiej. 6/9 POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT Od czego zależy prawdopodobieństwo, iż zadeklarowana jakość zostanie spełniona? Po pierwsze zależy ono od wiarygodności wykonawcy składającego oświadczenie. Ponieważ jednak tylko w odniesieniu do niektórych usług (tzw. niepriorytetowych) możliwe jest zastosowanie przy ocenie ofert kryteriów podmiotowych, stąd w większości przypadków wiarygodność składającego oświadczenie musi być weryfikowana za pomocą odpowiednio wysoko postawionych warunków podmiotowych. Zalecane jest stosowanie trybów z prekwalifikacją.

7 77 © Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. www.czp.com.pl Widzieliśmy więcej,. patrzymy dalej - wiemy lepiej. 7/9 POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT Zastosowanie kryteriów przedmiotowych zwiększa prawdopodobieństwo, że zadeklarowana przez wykonawcę jakość opracowania zostanie spełniona. W przypadku usług, których przedmiotem są świadczenia przyszłe (wykonanie opracowania) zamawiający może zastosować następujące, kluczowe kryterium przedmiotowe:  ocena koncepcji realizacji zamówienia, w ramach, którego oceniane są:  zrozumienie zakresu wymaganych działań;  metody i środki dojścia do celu;  analiza zagrożeń związanych z realizacją usługi i sposób przeciwdziałania wystąpieniu tych zagrożeń oraz sposobu minimalizacji ich negatywnych skutków;  krytyczna analiza posiadanych przez zamawiającego dokumentów odnoszących się zakładanych celów zamówienia lub sposobów osiągnięcia tych celów;

8 88 © Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. www.czp.com.pl Widzieliśmy więcej,. patrzymy dalej - wiemy lepiej. 8/9 POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT Ocena oferty w kryterium koncepcja realizacji zamówienia następuje na podstawie opracowania „koncepcja realizacji zamówienia” składanego przez wykonawców wraz z ofertą.

9 99 © Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. www.czp.com.pl Widzieliśmy więcej,. patrzymy dalej - wiemy lepiej. 9/9 POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT Jak przyznawać punkty: Możliwe jest porównywanie ofert ze wzorcem: PRZYKŁAD: 5 punktów (= max.)dla„dobry/spełnia/kompletny/optymalny itp.” 3 punktydla„dostateczny/częściowo spełnia/ zdatny/przeciętny itp.” 1 punkt (= min.)dla„niedostateczny/nie spełnia/wybrakowany/niezdatny itp.” Możliwe jest porównanie ofert ze sobą:  najlepsza oferta dostaje max punktów;  pozostałe oferty proporcjonalnie mniej z uzasadnieniem w czym są gorsze od najlepszej oferty.

10 10 © Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. www.czp.com.pl Widzieliśmy więcej,. patrzymy dalej - wiemy lepiej. 10/9 POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT Zastosowanie takiego rodzaju kryterium jak „koncepcja realizacji zamówienia” wymaga wiedzy eksperckiej ze strony zamawiającego. Nie powinny oceny jakościowej dokonywać wszyscy członkowie komisji przetargowej, a jedynie ci którzy posiadają wiedzę i doświadczenie. Jeżeli w komisji nie ma osób posiadających wiedzę i doświadczenie zamawiający powinien powołać biegłego lub biegłych na których opinii winien się oprzeć. :


Pobierz ppt "11 © Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. www.czp.com.pl Widzieliśmy więcej,. patrzymy dalej - wiemy lepiej. 1/9 POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT Radca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google