Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCENA POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO ORAZ PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU SEKTORA MSP www.armsa.pl Barbara Łopyta Główny Specjalista Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCENA POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO ORAZ PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU SEKTORA MSP www.armsa.pl Barbara Łopyta Główny Specjalista Agencja Rozwoju Mazowsza S.A."— Zapis prezentacji:

1 OCENA POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO ORAZ PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU SEKTORA MSP www.armsa.pl Barbara Łopyta Główny Specjalista Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

2 POWIAT KOZIENICKI - LUDNOŚĆ: Powiat kozienicki zamieszkuje 61 466 osób, z czego 29% mieszka w mieście. 63% ludności to osoby w wieku produkcyjnym; 55% ludności w roku 2035 będzie w wieku produkcyjnym. Prognozy demograficzne mówią o spadku liczby ludności: Dane na postawie GUS na 1.01.2011 r. www.armsa.pl

3 POWIAT KOZIENICKI – RYNEK PRACY: Liczba zatrudnionych wynosiła 10 497 osób oraz około 8 tys. osób w rolnictwie indywidualnym; Liczba bezrobotnych wynosiła 4 575 osób, z czego 9,7% miało prawo do zasiłku; Wśród bezrobotnych było 385 absolwentów szkół wyższych; Porównanie stopy bezrobocia z powiatami sąsiednimi: Dane na postawie GUS na 1.01.2011 r. www.armsa.pl

4 POWIAT KOZIENICKI - WYNAGRODZENIA: Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 3 818,70 zł. Kiedy porównamy wynagrodzenia do średniej krajowej w sąsiednich powiatach, otrzymamy: Dane na postawie GUS na 1.01.2011 r. www.armsa.pl

5 PRZEDSIĘBIORSTWA: W powiecie kozienickim działało 4 068 przedsiębiorstw, z czego 96% w sektorze prywatnym; 3 271 przedsiębiorstw to działalność gospodarcza osób fizycznych; Przedsiębiorstwa wg wielkości: Dane na postawie GUS na 1.01.2011 r. www.armsa.pl

6 PRZEDSIĘBIORSTWA: Porównując liczbę przedsiębiorstw na 10 tys. ludności w powiatach sąsiednich otrzymamy: Dane na postawie GUS na 1.01.2011 r. www.armsa.pl

7 PRZEDSIĘBIORSTWA - RÓŻNICE: 45% wszystkich przedsiębiorstw z powiatu kozienickiego miało siedzibę w Kozienicach; Np. w gminie Magnuszew działało tylko 295 przedsiębiorstw. Są to jedynie przedsiębiorstwa mikro- i małe; Np. w gminie Grabów nad Pilicą działało tylko 177 przedsiębiorstw, tylko 9 z nich to przedsiębiorstwa małe, reszta to przedsiębiorstwa mikro; W gminie Sieciechów, gdzie działało 148 przedsiębiorstw, cały prywatny sektor stanowi działalność gospodarcza osób fizycznych. Nie było zarejestrowanej żadnej spółki w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Dane na postawie GUS na 1.01.2011 r. www.armsa.pl

8 PRZEDSIĘBIORSTWA - BRANŻE: W rolnictwie zarejestrowano 223 podmioty; W przetwórstwie przemysłowym 350, z czego aż 82 oferuje wyroby z drewna; W budownictwie 620, z czego 378 oferowało roboty wykończeniowe; W handlu i naprawach 1149, z czego 769 podmiotów prowadzi handel detaliczny; W opiece zdrowotnej 173, z czego 157 to prywatne praktyki lekarskie. Dane na postawie GUS na 1.01.2011 r. www.armsa.pl

9 PRZEDSIĘBIORSTWA – INWESTYCJE: Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w mln zł: Dane na postawie GUS na 1.01.2011 r. www.armsa.pl

10 PRZEDSIĘBIORSTWA – INWESTYCJE: Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w przeliczeniu na 1 mieszkańca w poszczególnych powiatach: Dane na postawie GUS na 1.01.2011 r. www.armsa.pl

11 PRZEDSIĘBIORSTWA – BUDOWNICTWO: Liczba wydanych w 2010 r. pozwoleń na budowę w poszczególnych powiatach: Dane na postawie GUS na 1.01.2011 r. www.armsa.pl

12 FUNDUSZE UE: Wartość projektów dofinansowanych w poszczególnych powiatach w ramach RPO na lata 2007-2013 w mln zł: Dane na postawie MJWPU na 12.09.2011 r. www.armsa.pl

13 ROZWÓJ SEKTORA MSP: POLITYKA RZĄDU DOSTĘPNOŚĆ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA RYNEK PRACYINWESTYCJE WYMIANA Z ZAGRANICĄ UNIKATOWE CECHY LOKALNE www.armsa.pl

14 NAJWAŻNIEJSZE WYRÓŻNIKI DLA MSP: Stosunkowo wysokie płace tworzą popyt na towary i usługi zaspokające wyższe potrzeby: lepszy dom, samochód, wypoczynek itd.; Oferta może być kierowana do innych rynków zbytu (największy – Warszawa) ze względu na korzystne położenie geograficzne; Stosunkowo mała aktywność eksportowa producentów; Słabe wykorzystanie potencjału w zakresie turystyki weekendowej i korporacyjnej (firmowe spotkania, konferencje); Kierowanie oferty pobytowo-wypoczynkowej dla seniorów; Słabe wykorzystanie idei grup producenckich w rolnictwie. www.armsa.pl

15 Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera ul. Smolna 12 00-375 Warszawa tel.: +48 22 566 47 89/91 fax: +48 22 843 83 31 e-mail: probiz@armsa.pl proeksport@armsa.pl


Pobierz ppt "OCENA POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO ORAZ PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU SEKTORA MSP www.armsa.pl Barbara Łopyta Główny Specjalista Agencja Rozwoju Mazowsza S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google