Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 1 Pakiet Roboczy Konfiguracja Systemu Zawartość (Instalacja systemu) Procesy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 1 Pakiet Roboczy Konfiguracja Systemu Zawartość (Instalacja systemu) Procesy."— Zapis prezentacji:

1  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 1 Pakiet Roboczy Konfiguracja Systemu Zawartość (Instalacja systemu) Procesy i procedury : Wymagania sprzętowe© Wymagania sprzętowe© Instalacja serwera SAP Business One© Instalacja serwera SAP Business One© Instalacja klienta SAP Business One© Instalacja klienta SAP Business One© Instalacja prekonfigurowanej bazy Starter Package© Instalacja prekonfigurowanej bazy Starter Package© Instalacja licencji Starter Package ©

2  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 2 Pakiet Roboczy Konfiguracja Systemu Zawartość (Administracja) Procesy i procedury: Szczegóły firmy – Ogólne (o) Szczegóły firmy – Ogólne (o) Szczegóły firmy – Dane księgowe © Szczegóły firmy – Dane księgowe © Szczegóły firmy – Wstępna inicjalizacja © Szczegóły firmy – Wstępna inicjalizacja © Kursy wymiany walut(o) Kursy wymiany walut(o) Ustawienia ogólne – Partnerzy Biznesowi© Ustawienia ogólne – Partnerzy Biznesowi© Ustawienia ogólne – Procedury startowe © Ustawienia ogólne – Procedury startowe © Ustawienia ogólne – Parametry wyświetlania (o) Ustawienia ogólne – Parametry wyświetlania (o) Ustawienia ogólne – Czcionki i Tło (o) Ustawienia ogólne – Czcionki i Tło (o) Ustawienia ogólne – Ścieżki © Ustawienia ogólne – Ścieżki © Ustawienia ogólne – Gospodarka materiałowa © Ustawienia ogólne – Gospodarka materiałowa © Ustawienia dokumentu –– Ogólne© Ustawienia dokumentu –– Ogólne© Ustawienia dokumentu– Wg typu dokumentów© Ustawienia dokumentu– Wg typu dokumentów© Numeracja dokumentów© Numeracja dokumentów©

3  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 3 Pakiet Roboczy Konfiguracja Systemu Zawartość (Definiowanie parametrów) Procesy i procedury: Definiowanie użytkowników (c) Definiowanie użytkowników (c) Parametry domyslne użytkowników(o) Parametry domyslne użytkowników(o) Uprawnienia © Uprawnienia © Definiowanie sprzedawców/kupujacych(o) Definiowanie sprzedawców/kupujacych(o) Definiowanie terytoriów(o) Definiowanie terytoriów(o) Definiowanie grup prowizji(o) Definiowanie grup prowizji(o) Predefiniowanie tekstów(o) Predefiniowanie tekstów(o) Bezpieczeństwo(o) Bezpieczeństwo(o) Zarządzanie licencjami(o) Zarządzanie licencjami(o) Administracja Add On© Administracja Add On© Eksport operacji(o) Eksport operacji(o)

4  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 4 Wymagania sprzętowe i systemowe Procesy i procedury Ogólne: Aby zagwarantować użytkownikowi właściwą instalację SAP Business One konieczne jest potwierdzenie spełnienia wymagań sprzętowych i systemowych. Proszę sprawdzić aktualne wymagania sprzętowe i systemowe korzystając z załączonego linka: Wymagania systemoweWymagania systemowe Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

5  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 5 Instalacja serwera SAP Business One Procesy i procedury Ogólne: Szczegółowe informacje dotyczące realizacji procedury instalacji servera SAP Business One zawarte są w dokumencie SAP Business One installation guide. Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

6  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 6 Instalacja klienta SAP Business One Procesy i procedury Ogólne: Szczegółowe informacje dotyczące realizacji procedury instalacji klienta SAP Business One zawarte są w dokumencie SAP Business One installation guide. Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

7  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 7 Instalacja prekonfigurowanej bazy Starter Package Procesy i procedury Ogólne: W przypadku posiadania prekonfigurowanej bazy Worcowej Firmy Starter Package zaleca się, po zainstalowaniu SAP Business One, odtworzenie (restore) tej wzorcowej bazy z poziomu SQL. Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

8  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 8 Szczegóły firmy - Ogólne Procesy i procedury Ogólne: W oknie tym wprowadzić należy nazwę i dane kontaktowe firmy. Podzakładka Język lokalny służy do określania szczegółowych informacji o firmie, które powinny być drukowane na dokumentach w języku lokalnym. Podzakładka Język obcy służy do określania szczegółowych informacji, które powinny być drukowane na dokumentach w języku obcym. Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

9  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 9 Szczegóły firmy – Dane księgowe Procesy i procedury Ogólne: W zakładce Dane księgowe wprowadzić należy informacje dotyczące: Urzędu skarbowego, Numerów NIP/Regon Dni świątecznych w poszczególnych latach. Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

10  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 10 Szczegóły firmy – Wstępna inicjalizacja Procesy i procedury Ogólne: W zakładce tej definiowane są bardzo istotne parametry dla zakładanej bazy. Są to: System kont, Waluty wykorzystywane w zapisach księgowych, Obsługa wielojęzykowości, Domyślna metoda wyceny zapasów, Bank własny. Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

11  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 11 Kursy wymiany walut Procesy i procedury Ogólne: To okno służy do ręcznego lub automatycznego definiowania stawek indeksów oraz kursów walutowych zdefiniowanych w oknie Waluty- Definicje. Waluty- Definicje Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

12  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 12 Ustawienia ogólne – Partnerzy biznesowi Procesy i procedury Ogólne: Zkładka PH służy do określania ustawień domyślnych dla partnerów handlowych zdefiniowanych w danej firmie. Można ustawić ograniczenia dotyczące aktywności odbiorców lub aktywować uprawnienia do generowania dokumentów. Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

13  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 13 Ustawienia ogólne – procedury startowe Procesy i procedury Ogólne: Zakładka Usługi służy do określania procedur, które będą uruchamiane automatycznie po zalogowaniu się użytkownika do systemu SAP Business One. Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

14  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 14 Ustawienia ogólne – parametry wyświetlania Procesy i procedury Ogólne: Zakładka Wyświetl służy do definiowania sposobu wyświetlania różnych zmiennych, takich jak daty, wartości numeryczne i waluty. Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

15  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 15 Ustawienia ogólne – Czcionki i Tło Procesy i procedury Ogólne: Zakładka Rodzaje czcionki i tło służy do ustawiania czcionki wyświetlanych tekstów w SAP Business One i wstawiania logo firmy lub innej grafiki jako tła w głównym menu SAP Business One. Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

16  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 16 Ustawienia ogólne - Ścieżki Procesy i procedury Ogólne: Zakładka Ścieżki służy do definiowania ścieżek do folderów, w których można zapisywać różne pliki i informacje, np. obrazy i załączniki. Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

17  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 17 Ustawienia ogólne – Gospodarka materiałowa Procesy i procedury Ogólne: Na zakładce Gospodarka materiałowa możliwe jest dokonanie ustawień związanych z towarami i planowaniem. Podzakładka Towary służy do definiowania: Metody zarządzania dla numerów seryjnych i partii Domyślnego magazynu Metody dekretacji KG zapasów Na podzakładce Planowanie należy wprowadzić informacje związane z MRP. Można zdefiniować, czy zlecenia sprzedaży pomniejszają prognozę sprzedaży czy też są dodawane do tej prognozy. Ustawienia te są aktualizowane natychmiast dla wszystkich użytkowników. Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

18  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 18 Ustawienia dokumentu - Ogólne Procesy i procedury Ogólne: Okno to służy do definiowania ustawień domyślnych dla dokumentów w SAP Business One. Na zakładce Ogólne definiuje się ustawienia dokumentów sprzedaży i zakupu. Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

19  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 19 Ustawienia dokumentu – Wg rodzajów dokumentów Procesy i procedury Ogólne: To okno służy do definiowania ustawień dotyczących poszczególnych rodzajów dokumentów w modułach: Sprzedaży i Zakupu, Bankowości i Księgowości, Gospodarki materiałowej i Produkcji. SAP Business One wyświetla pola istotne dla ustawień wybranych dokumentów. Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

20  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 20 Numeracja dokumentów Procesy i procedury Ogólne: Aby zapewnić natychmiastowe rozpoczęcie numerowania dokumentów, aplikacja automatycznie generuje serię Pierwotne z domyślnymi ustawieniami dla każdego typu dokumentu. Przed przystąpieniem do tworzenia dokumentów tę serię można zmodyfikować, tak aby spełniała konkretne wymagania. Definicję pierwszego numeru w serii można zmieniać tylko do czasu wprowadzenia pierwszego dokumentu dla tej serii i typu dokumentu. Po jego wprowadzeniu nie jest możliwa zmiana pierwszego numeru serii, ale nadal można zmienić ostatni numer. Należy sprawdzić, czy zmiany nie doprowadzą do nakładania się z innymi seriami. Takie informacje, jak uwagi, przypisanie serii domyślnej do grupy użytkowników lub blokada, można zmieniać nawet po utworzeniu dokumentów. Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

21  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 21 Definiowanie użytkowników Procesy i procedury Ogólne: Okno to służy do definiowania użytkowników w systemie SAP Business One. Definiując użytkownika należy podać unikalny kod zawierający maksymalnie 8 znaków, za pomocą którego możliwe będzie meldowanie do SAP Business One. Rozróżnia się pisownię wielkimi i małymi literami. Po zapamiętaniu kodu nie można go zmienić. Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

22  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 22 Definiowanie parametrów użytkownika Procesy i procedury Ogólne: W tym oknie definiuje się wartości domyślne dla określonych użytkowników. Wartości te mają wyższy priorytet niż ustawienia zdefiniowane w innych oknach. Aby dodać nowe ustawienia użytkownika lub zaktualizować istniejące ustawienia użytkownika, należy zalogować się jako super użytkownik. Aby zaktualizować niektóre ustawienia użytkownika, należy zalogować się jako użytkownik, do którego przypisano te ustawienia. Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

23  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 23 Uprawnienia Procesy i procedury Ogólne: Uprawnienia pozwalają użytkownikom na przeglądanie, tworzenie i aktualizację dokumentacji. Są one przypisywane do użytkowników według definicji własności danych. Domyślnie nowy użytkownik nie ma uprawnień. Każdy użytkownik może mieć tylko jednego menedżera, który przypisuje uprawnienia. Użytkowników można zdefiniować jako administratorów lub normalnych użytkowników. Możliwe jest również zdefiniowanie dowolnej liczby administratorów, chociaż nie jest to zalecane. Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

24  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 24 Definiowanie Sprzedawców/Kupujących Procesy i procedury Ogólne: To okno służy do definiowania sprzedawców i kupujących oraz do ustawiania ich wartości domyślnych. Przypisanie odpowiedniego sprzedawcy/kupującego do partnerów handlowych, a później do każdego dokumentu sprzedaży lub zakupu. Zdefiniowani tutaj sprzedawcy/kupujący mogą zostać połączeni z odpowiednimi rekordami danych podstawowych pracowników w module Pracownicy. Zdefiniowanie sprzedawców/kupujących umożliwia: Generowanie raportów analiz sprzedaży i zakupów przez sprzedawcę lub kupującego, Sprawdzenie wolumenu sprzedaży/zakupów zrealizowanego przez każdego sprzedawcę/kupującego. Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

25  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 25 Definiowanie terytoriów Procesy i procedury Ogólne: To okno służy do definiowania lokalizacji geograficznej dla towarów zarządzanych według numerów seryjnych. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

26  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 26 Definiowanie grup prowizji Procesy i procedury Ogólne: To okno służy do definiowania stawek prowizji w celu ich przypisania do sprzedawców. Za każdym razem, gdy tworzony jest dokument sprzedaży z powiązaną grupą prowizji, do którego jest przypisany sprzedawca, obliczane są odpowiednie kwoty prowizji. Wszystkie dane w grupie prowizji mogą zostać zmienione, ale nie usunięte. Ustawienie to jest obowiązkowe, jeśli w firmie stosuje się prowizje. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

27  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 27 Predefiniowanie tekstów Process and procedure Ogólne: To okno służy do definiowania specyficznych tekstów, które można dodać do dokumentów sprzedaży lub zakupu. Teksty te można dodawać w wierszu tekstowym. Na przykład do pewnych pozycji towarów dodawana jest linia z informacją, że dany towar jest sprzedawany po obniżonej cenie do określonego dnia. Użycie stałych tekstów jest bardziej efektywne i zapewnia spójność we wszystkich dokumentach. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

28  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 28 Bezpieczeństwo Procesy i procedury Ogólne: W SAP Business One 8.8 do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych służą: Dane uwierzytelniające bazy danych są niewidoczne dla użytkownika. Wszyscy użytkownicy bazy danych są uwierzytelniani na serwerze licencji w celu otrzymania danych uwierzytelniających bazy danych i utworzenia połączenia z SAP Business One. Hasła użytkownika Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

29  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 29 Zarządzanie licencjami Procesy i procedury Ogólne: W celu włączenia korzystania z SAP Business One konieczne jest przydzielenie każdemu z użytkowników odpowiedniego typu licencji użytkownika. Całkowita liczba licencji jest współdzielona między wszystkimi firmami połączonymi w ramach tego samego serwera licencji. W związku z tym po zalogowaniu do danej firmy może być widocznych mniej dostępnych licencji niż oczekiwano. Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

30  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 30 Administracja Add On Procesy i procedury Ogólne: Rozwiązania typu Add On SAP lub SSP można zastosować w celu rozszerzenia funkcjonalności SAP Business One. Aby możliwe było korzystanie z rozwiązań typu Add On, należy najpierw zarejestrować i zainstalować rozwiązanie Add On na stacjach roboczych SAP Business One. Rozwiązania Add On SAP są rejestrowane automatycznie podczas instalacji SAP Business One. Ten proces jest opcjonalny/obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

31  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 31 Eksport operacji Procesy i procedury Ogólne: Funkcja ta służy do eksportu danych z SAP Business One. Możliwe są następujące typy eksportu: Eksport operacji do innej firmy w SAP Business One Eksport dokumentów księgowych do programów zewnętrznych Możliwy jest eksport niemal wszystkich obiektów i danych, w tym wyników raportów zdefiniowanych w SAP Business One, bezpośrednio do aplikacji Microsoft Excel lub Microsoft Word. W tym celu podczas edycji obiektu lub raportu należy wybrać ikonę Edytor układu... na pasku narzędzi. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

32  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 32 Dziękuję !

33  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 33 Copyright 2010 SAP AG All rights reserved No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned and associated logos displayed are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. This document and SAP’s possible course of business, product strategy and/or development are subject to change and may be changed by SAP at any time for any reason without notice. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Einige von der SAP AG und deren Vertriebspartnern vertriebene Softwareprodukte können Softwarekomponenten umfassen, die Eigentum anderer Softwarehersteller sind. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge und andere in diesem Dokument erwähnte SAP- Produkte und Services sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und in mehreren anderen Ländern weltweit. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Namen von Produkten und Services sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von SAP. Dieses Dokument ist eine Vorabversion und unterliegt nicht Ihrer Lizenzvereinbarung oder einer anderen Vereinbarung mit SAP. Dieses Dokument enthält nur vorgesehene Strategien, Entwicklungen und Funktionen des SAP®-Produkts und ist für SAP nicht bindend, einen bestimmten Geschäftsweg, eine Produktstrategie bzw. -entwicklung einzuschlagen. SAP übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesen Materialien. SAP garantiert nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Texte, Grafiken, Links oder anderer in diesen Materialien enthaltenen Elemente. Diese Publikation wird ohne jegliche Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bereitgestellt. Dies gilt u. a., aber nicht ausschließlich, hinsichtlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck sowie für die Gewährleistung der Nichtverletzung geltenden Rechts. SAP übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, einschließlich und ohne Einschränkung für direkte, spezielle, indirekte oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Unterlagen. Diese Einschränkung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die gesetzliche Haftung bei Personenschäden oder die Produkthaftung bleibt unberührt. Die Informationen, auf die Sie möglicherweise über die in diesem Material enthaltenen Hotlinks zugreifen, unterliegen nicht dem Einfluss von SAP, und SAP unterstützt nicht die Nutzung von Internetseiten Dritter durch Sie und gibt keinerlei Gewährleistungen oder Zusagen über Internetseiten Dritter ab. Alle Rechte vorbehalten.


Pobierz ppt " SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 1 Pakiet Roboczy Konfiguracja Systemu Zawartość (Instalacja systemu) Procesy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google