Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt PESCO Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zbigniew Szpak – Prezes Zarządu KAPE S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt PESCO Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zbigniew Szpak – Prezes Zarządu KAPE S.A."— Zapis prezentacji:

1 Projekt PESCO Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zbigniew Szpak – Prezes Zarządu KAPE S.A.

2 2016-05-30 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2  Co to jest PESCO?  Cel projektu  Założenia projektu  Jakie główne problemy może rozwiązać projekt?  Schemat funkcjonowania (projekcja przepływów)  Budowa portfela inwestycji do wsparcia projektem Plan prezentacji

3 2016-05-30 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 3 Co to jest PESCO? System wykupu efektu ekologicznego osiągniętego w obszarze efektywności energetycznej i ochrony środowiska przez firmy stosujące nowoczesne systemy finansowania w formule ESCO PESCO

4 2016-05-30 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 4 Podstawowym celem projektu jest:  stworzenie systemu wykupu efektu ekologicznego osiągniętego w obszarze efektywności energetycznej i ochrony środowiska przez firmy stosujące nowoczesne systemy finansowania w formule ESCO  uwalnianie środków finansowych zamrożonych w projekty ee przez firmy ESCO w celu ponownego ich inwestowania w kolejne projekty ee  pobudzenie rozwoju rynku ESCO w Polsce Co jest celem projektu PESCO?

5 Osiągnięty efekt: Powołanie przez KAPE S.A. spółki PESCO kupującej efekt ekologiczny od firm ESCO Zakup efektu ekologicznego od firm ESCO przy wykorzystaniu linii kredytowej EBOR Zwiększenie zainteresowania lokalnych banków finansowaniem Zwiększenie absorpcji środków NFOŚiGW Otwarcie przez EBOR celowej linii kredytowej Szybsze odzyskiwanie i reinwestowanie środków w kolejne inwestycje przez firmy ESCO Jakie są założenia projektu PESCO?

6 2016-05-30 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 6 Jakie główne problemy może rozwiązać projekt PESCO?  wyjaśnienie sposobu klasyfikowania zobowiązań z tytułu Kontraktu o Efekt Energetyczny w bilansach jednostek samorządu terytorialnego  wydłużenie perspektywy finansowania projektów: wykorzystanie długoterminowej linii kredytowej do finansowania projektów  odblokowanie zatorów inwestycyjnych w firmach ESCO  zwiększenie środków finansowych na projekty efektywności energetycznej poprzez zaangażowanie systemu bankowego w projekty

7 PESCO - środki z EBOR - 15 mln € (na okres do 10 lat) - wykup wierzytelności od ESCO – 15 mln € EBRD - Linia kredytowa 15 mln € - Zwrot z PESCO 15 mln € Celowa linia kredytowa Sprzedaż wierzytelności 15 mln € NFOŚIGW Poręczenie kwoty 5 mln Poręczenie 5 mln € Spłata środków 15 mln € Firma ESCO BANK Instytucja finansująca Programy wspierające NFOŚiGW BENEFICJENCI Inwestycje 16,5 mln € Spłata inwestycji 15 mln € GWARANCJE OSIĄGNIĘCIA EFEKTU ENERGETYCZNEGO Planowanie, realizacja, obsługa, serwis operacyjny inwestycji Kolejny projekt Splata inwestycji 15 mln € Uwaga: Przepływy finansowe na tak uproszczonym schemacie nie uwzględniają zmian kwot związanych z kosztem pieniądza, marżami operacyjnymi itp. ocenianymi obecnie na ok. 14% łącznie. Kwoty te pokrywane są z zysków stanowiących oszczędności kosztów energii. Finansowanie, realizacja i obsługa 16,5 mln € Finansowanie 15 mln € Kolejny projekt Zwrot części kosztów 15 mln € Rozliczenie, odbiór, spłata inwestycji, serwis - 1,5 mln € Przepływy finansowe w projekcie PESCO

8 2016-05-30 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 8 Identyfikacja zakresu, ilości i wielkości potencjalnych projektów ESCO (pipeline)  Identyfikacja rynku potencjalnych projektów ESCO  Co to tak naprawdę jest ESCO w polskich warunkach?  Ile jest firm zajmujących się tą działalnością?  Jakie znaczenie mają gwarancje oszczędności energii w umowach?  Jaka jest „odsprzedawalność” projektów do funduszu PESCO? (ryzyko techniczne i finansowe)  Kluczowe będzie efektywne (szybkie i bezpieczne) zagospodarowanie środków finansowych EBOR  Niezbędna identyfikacja potencjału inwestycji i potencjału inwestycji kwalifikujących się do wykupu (pipeline)

9 2016-05-30 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 9 Identyfikacja zakresu, ilości i wielkości potencjalnych projektów ESCO (pipeline)  Inwestycje kwalifikujące się do wykupu w ramach PESCO  Inwestycje w dziedzinie oszczędności energii w sektorze publicznym i niepublicznym zawarte na podstawie umów gwarantujących możliwość jasnego określenia parametrów energetycznych, ekonomicznych, finansowych i zakresu odpowiedzialności stron  Całkowicie zakończone i rozliczone pomiędzy ESCO i beneficjentami (uregulowany stan prawny)  Identyfikacja potencjału (budowa pipeline) – do końca 2012 r.  Inwestycje planowane o dużym prawdopodobieństwie realizacji i w trakcie realizacji, które będą zakończone przez końcem 2013 r. (dla kolejnych etapów po 2013 r.)  Inwestycje zrealizowane, w okresie spłaty  Warunki orientacyjne  inwestycje długoterminowe o okresie spłaty do 10 lat  koszty kapitału: do 10 % rocznie  prowizje i opłaty jednorazowe : do 3%

10 2016-05-30 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 10 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Projekt PESCO Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zbigniew Szpak – Prezes Zarządu KAPE S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google