Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji” 2010 r. Spotkania lokalne organizowane są w ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji” 2010 r. Spotkania lokalne organizowane są w ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego."— Zapis prezentacji:

1 „Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji” 2010 r. Spotkania lokalne organizowane są w ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pn. „Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2

3 Województwo Lubuskie Bank Gospodarstwa Krajowego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

4  LFPK – jedyny fundusz poręczeniowy w województwie lubuskim o zasięgu regionalnym.  Wiarygodny partner lubuskiego biznesu i środowiska bankowego (Rating funduszu na poziomie A+).  LFPK Sp. z o.o. członkiem: Zachodniej Izby Przemysłowo - Handlowej Krajowej Grupy Poręczeniowej Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.  LFPK – jedyny fundusz poręczeniowy w województwie lubuskim o zasięgu regionalnym.  Wiarygodny partner lubuskiego biznesu i środowiska bankowego (Rating funduszu na poziomie A+).  LFPK Sp. z o.o. członkiem: Zachodniej Izby Przemysłowo - Handlowej Krajowej Grupy Poręczeniowej Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

5 Wyróżnienie Honorowe wraz z Godłem Promocyjnym Bank/ Fundusz Przyjazny dla Przedsiębiorców w 2007 r., 2008 r. i 2009 r. (Ogólnopolski konkurs organizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Polsko-Amerykańską Fundację Doradztwa dla Małych Przedsiębiorców) LFPK w czołówce najlepszych funduszy poręczeniowych w kraju III miejsce w kategorii mikrofirm – certyfikat i statuetka Lubuskiego Lidera Biznesu 2009

6

7 Kapitał poręczeniowy na dzień 31.03.2010 r. Kapitał poręczeniowy na dzień 31.03.2010 r. 42.890.189 zł

8 Jak wspieramy lubuskich przedsiębiorców?

9 Poręczenia według prawa cywilnego kredytów i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Poręczenia według prawa cywilnego kredytów i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Poręczenie LFPK Sp. z o.o. to  poręczenie osoby prawnej przyjmowane przez Instytucję Finansującą jako jedną z form zabezpieczenia kredytów i pożyczek dla firm,  umowa, na mocy której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie (spłacić dług) na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał,  poręczenie pod rygorem nieważności złożone na piśmie wskazujące w sposób jednoznaczny: osobę, za którą udzielono poręczenia, konkretny kredyt lub pożyczkę, którego dotyczy, instytucję finansującą, na rzecz której udzielono poręczenia Poręczenie LFPK Sp. z o.o. to  poręczenie osoby prawnej przyjmowane przez Instytucję Finansującą jako jedną z form zabezpieczenia kredytów i pożyczek dla firm,  umowa, na mocy której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie (spłacić dług) na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał,  poręczenie pod rygorem nieważności złożone na piśmie wskazujące w sposób jednoznaczny: osobę, za którą udzielono poręczenia, konkretny kredyt lub pożyczkę, którego dotyczy, instytucję finansującą, na rzecz której udzielono poręczenia

10 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które: posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadają na terenie województwa lubuskiego siedzibę lub główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub na tym terenie zamierza przeprowadzić inwestycję prowadzą działalność co najmniej 6 miesięcy uzyskają w Instytucji Finansującej współpracującej z LFPK pozytywną decyzję udzielenia kredytu lub pożyczki

11  Poręczenia kredytów/ pożyczek obrotowych i inwestycyjnych oraz z udziałem środków unijnych  Poręczenia do kredytów/ pożyczek w walucie polskiej i obcej  Minimalna wartość udzielonego poręczenia to 10.000,00 zł  Maksymalna wartość udzielonego poręczenia to:  1.000.000,00 zł dla kredytów/ pożyczek obrotowych  1.400.000,00 zł dla kredytów/ pożyczek inwestycyjnych  Poręczenia zabezpieczające maksymalnie 60% kwoty kapitału kredytu/ pożyczki  Poręczenia na okres maksymalnie 60 miesięcy  Poręczenia kredytów/ pożyczek obrotowych i inwestycyjnych oraz z udziałem środków unijnych  Poręczenia do kredytów/ pożyczek w walucie polskiej i obcej  Minimalna wartość udzielonego poręczenia to 10.000,00 zł  Maksymalna wartość udzielonego poręczenia to:  1.000.000,00 zł dla kredytów/ pożyczek obrotowych  1.400.000,00 zł dla kredytów/ pożyczek inwestycyjnych  Poręczenia zabezpieczające maksymalnie 60% kwoty kapitału kredytu/ pożyczki  Poręczenia na okres maksymalnie 60 miesięcy

12 Podpisanie umowy o udzielenie poręczenia (Beneficjent i LFPK) i umowy poręczenia (Instytucja Finansująca i LFPK) oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz LFPK Sporządzanie umów poręczenia Decyzja Zarządu LFPK o udzieleniu poręczenia Analiza merytoryczna Analiza formalna i weryfikacja kompletności złożonych dokumentów Warunkowa decyzja o udzieleniu kredytu/pożyczki z poręczeniem LFPK Wniosek o udzielenie poręczenia + wymagane załączniki Wniosek o kredyt/ pożyczkę (proponowane zabezpieczenia)

13 1.Bank PKO BP S.A. 2.Bank Pekao S.A. 3.Alior Bank S.A. 4.Bank BPH S.A. 5.Bank Ochrony Środowiska 6.Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 7.Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 8.Bank Spółdzielczy w Santoku 9.Bank Spółdzielczy we Wschowie 10.Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 11.Bank Spółdzielczy w Trzebielu 12.Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Międzyrzeczu 1.Bank PKO BP S.A. 2.Bank Pekao S.A. 3.Alior Bank S.A. 4.Bank BPH S.A. 5.Bank Ochrony Środowiska 6.Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 7.Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 8.Bank Spółdzielczy w Santoku 9.Bank Spółdzielczy we Wschowie 10.Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 11.Bank Spółdzielczy w Trzebielu 12.Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Międzyrzeczu 13.Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp. 14.Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku 15.Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim 16.Bank Spółdzielczy w Siedlcu 17.Bank Spółdzielczy w Iłowej 18.Bank Spółdzielczy w Nowej Soli 19.Bank Spółdzielczy w Rzepinie 20.Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim 21.Subregionalny Fundusz Pożyczkowy „ODRA” 22.Lubuski Fundusz Pożyczkowy 13.Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp. 14.Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku 15.Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim 16.Bank Spółdzielczy w Siedlcu 17.Bank Spółdzielczy w Iłowej 18.Bank Spółdzielczy w Nowej Soli 19.Bank Spółdzielczy w Rzepinie 20.Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim 21.Subregionalny Fundusz Pożyczkowy „ODRA” 22.Lubuski Fundusz Pożyczkowy

14 Stała opłata za rozpatrzenie wniosków: 100 zł Prowizja od udzielonego poręczenia:

15 „Podsumowanie działalności poręczeniowej LFPK za 2009 r. i w I kwartale 2010 r.”

16 Od początku funkcjonowania udzieliliśmy 1542 poręczeń 172.368.768 zł. na łączną kwotę

17

18

19

20

21

22

23 Ul. Kupiecka 32B 65-058 Zielona Góra www.lfpk.pl Ul. Kupiecka 32B 65-058 Zielona Góra www.lfpk.pl

24 Dziękuję i zapraszam do korzystania z naszych poręczeń Spotkania lokalne organizowane są w ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pn. „Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Pobierz ppt "„Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji” 2010 r. Spotkania lokalne organizowane są w ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google