Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji” 2010 r. Spotkania lokalne organizowane są w ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji” 2010 r. Spotkania lokalne organizowane są w ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego."— Zapis prezentacji:

1 „Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji” 2010 r. Spotkania lokalne organizowane są w ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pn. „Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2

3 Województwo Lubuskie Bank Gospodarstwa Krajowego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

4  LFPK – jedyny fundusz poręczeniowy w województwie lubuskim o zasięgu regionalnym.  Wiarygodny partner lubuskiego biznesu i środowiska bankowego (Rating funduszu na poziomie A+).  LFPK Sp. z o.o. członkiem: Zachodniej Izby Przemysłowo - Handlowej Krajowej Grupy Poręczeniowej Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.  LFPK – jedyny fundusz poręczeniowy w województwie lubuskim o zasięgu regionalnym.  Wiarygodny partner lubuskiego biznesu i środowiska bankowego (Rating funduszu na poziomie A+).  LFPK Sp. z o.o. członkiem: Zachodniej Izby Przemysłowo - Handlowej Krajowej Grupy Poręczeniowej Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

5 Wyróżnienie Honorowe wraz z Godłem Promocyjnym Bank/ Fundusz Przyjazny dla Przedsiębiorców w 2007 r., 2008 r. i 2009 r. (Ogólnopolski konkurs organizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Polsko-Amerykańską Fundację Doradztwa dla Małych Przedsiębiorców) LFPK w czołówce najlepszych funduszy poręczeniowych w kraju III miejsce w kategorii mikrofirm – certyfikat i statuetka Lubuskiego Lidera Biznesu 2009

6

7 Kapitał poręczeniowy na dzień r. Kapitał poręczeniowy na dzień r zł

8 Jak wspieramy lubuskich przedsiębiorców?

9 Poręczenia według prawa cywilnego kredytów i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Poręczenia według prawa cywilnego kredytów i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Poręczenie LFPK Sp. z o.o. to  poręczenie osoby prawnej przyjmowane przez Instytucję Finansującą jako jedną z form zabezpieczenia kredytów i pożyczek dla firm,  umowa, na mocy której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie (spłacić dług) na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał,  poręczenie pod rygorem nieważności złożone na piśmie wskazujące w sposób jednoznaczny: osobę, za którą udzielono poręczenia, konkretny kredyt lub pożyczkę, którego dotyczy, instytucję finansującą, na rzecz której udzielono poręczenia Poręczenie LFPK Sp. z o.o. to  poręczenie osoby prawnej przyjmowane przez Instytucję Finansującą jako jedną z form zabezpieczenia kredytów i pożyczek dla firm,  umowa, na mocy której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie (spłacić dług) na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał,  poręczenie pod rygorem nieważności złożone na piśmie wskazujące w sposób jednoznaczny: osobę, za którą udzielono poręczenia, konkretny kredyt lub pożyczkę, którego dotyczy, instytucję finansującą, na rzecz której udzielono poręczenia

10 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które: posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadają na terenie województwa lubuskiego siedzibę lub główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub na tym terenie zamierza przeprowadzić inwestycję prowadzą działalność co najmniej 6 miesięcy uzyskają w Instytucji Finansującej współpracującej z LFPK pozytywną decyzję udzielenia kredytu lub pożyczki

11  Poręczenia kredytów/ pożyczek obrotowych i inwestycyjnych oraz z udziałem środków unijnych  Poręczenia do kredytów/ pożyczek w walucie polskiej i obcej  Minimalna wartość udzielonego poręczenia to ,00 zł  Maksymalna wartość udzielonego poręczenia to:  ,00 zł dla kredytów/ pożyczek obrotowych  ,00 zł dla kredytów/ pożyczek inwestycyjnych  Poręczenia zabezpieczające maksymalnie 60% kwoty kapitału kredytu/ pożyczki  Poręczenia na okres maksymalnie 60 miesięcy  Poręczenia kredytów/ pożyczek obrotowych i inwestycyjnych oraz z udziałem środków unijnych  Poręczenia do kredytów/ pożyczek w walucie polskiej i obcej  Minimalna wartość udzielonego poręczenia to ,00 zł  Maksymalna wartość udzielonego poręczenia to:  ,00 zł dla kredytów/ pożyczek obrotowych  ,00 zł dla kredytów/ pożyczek inwestycyjnych  Poręczenia zabezpieczające maksymalnie 60% kwoty kapitału kredytu/ pożyczki  Poręczenia na okres maksymalnie 60 miesięcy

12 Podpisanie umowy o udzielenie poręczenia (Beneficjent i LFPK) i umowy poręczenia (Instytucja Finansująca i LFPK) oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz LFPK Sporządzanie umów poręczenia Decyzja Zarządu LFPK o udzieleniu poręczenia Analiza merytoryczna Analiza formalna i weryfikacja kompletności złożonych dokumentów Warunkowa decyzja o udzieleniu kredytu/pożyczki z poręczeniem LFPK Wniosek o udzielenie poręczenia + wymagane załączniki Wniosek o kredyt/ pożyczkę (proponowane zabezpieczenia)

13 1.Bank PKO BP S.A. 2.Bank Pekao S.A. 3.Alior Bank S.A. 4.Bank BPH S.A. 5.Bank Ochrony Środowiska 6.Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 7.Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 8.Bank Spółdzielczy w Santoku 9.Bank Spółdzielczy we Wschowie 10.Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 11.Bank Spółdzielczy w Trzebielu 12.Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Międzyrzeczu 1.Bank PKO BP S.A. 2.Bank Pekao S.A. 3.Alior Bank S.A. 4.Bank BPH S.A. 5.Bank Ochrony Środowiska 6.Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 7.Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 8.Bank Spółdzielczy w Santoku 9.Bank Spółdzielczy we Wschowie 10.Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 11.Bank Spółdzielczy w Trzebielu 12.Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Międzyrzeczu 13.Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp. 14.Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku 15.Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim 16.Bank Spółdzielczy w Siedlcu 17.Bank Spółdzielczy w Iłowej 18.Bank Spółdzielczy w Nowej Soli 19.Bank Spółdzielczy w Rzepinie 20.Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim 21.Subregionalny Fundusz Pożyczkowy „ODRA” 22.Lubuski Fundusz Pożyczkowy 13.Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp. 14.Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku 15.Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim 16.Bank Spółdzielczy w Siedlcu 17.Bank Spółdzielczy w Iłowej 18.Bank Spółdzielczy w Nowej Soli 19.Bank Spółdzielczy w Rzepinie 20.Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim 21.Subregionalny Fundusz Pożyczkowy „ODRA” 22.Lubuski Fundusz Pożyczkowy

14 Stała opłata za rozpatrzenie wniosków: 100 zł Prowizja od udzielonego poręczenia:

15 „Podsumowanie działalności poręczeniowej LFPK za 2009 r. i w I kwartale 2010 r.”

16 Od początku funkcjonowania udzieliliśmy 1542 poręczeń zł. na łączną kwotę

17

18

19

20

21

22

23 Ul. Kupiecka 32B Zielona Góra Ul. Kupiecka 32B Zielona Góra

24 Dziękuję i zapraszam do korzystania z naszych poręczeń Spotkania lokalne organizowane są w ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pn. „Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Pobierz ppt "„Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji” 2010 r. Spotkania lokalne organizowane są w ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google