Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Diagnoza 2014 Strategia Rozwoju Gminy Siepraw 2015-2022 Krzysztof Kwatera LM Consulting Krzysztof Kwatera Siepraw, 28 września 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Diagnoza 2014 Strategia Rozwoju Gminy Siepraw 2015-2022 Krzysztof Kwatera LM Consulting Krzysztof Kwatera Siepraw, 28 września 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Diagnoza 2014 Strategia Rozwoju Gminy Siepraw 2015-2022 Krzysztof Kwatera LM Consulting Krzysztof Kwatera Siepraw, 28 września 2015 r.

2 Położenie gminy Powiat myślenicki Województwo małopolskie Siepraw jest odległy 21 km od Krakowa, 33-35 min. jazdy samochodem* ) * ) wg Google

3 Powierzchnia i ludność Powierzchnia – 31,85 km 2  średnia powierzchnia gminy w woj. małopolskim – 83,42 km 2  średnia powierzchnia gminy w Polsce – 126,18 km 2 Ludność – 8 566  średnia liczba ludności w gminie w woj. małopolskim – 18 507  średnia liczba ludności gminy w Polsce – 15 528

4 Gęstość zaludnienia na km 2 Wg OECD – obszar wiejski do 150 osób/km 2

5 Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców

6 Saldo migracji na 1000 mieszkańców

7 Wskaźnik feminizacji (ilość kobiet na 100 mężczyzn)

8 Ludność wg ekonomicznych grup wiekowych

9 Bezrobotni zarejestrowani do ludności w wieku produkcyjnym [%]

10 Bezrobotni zarejestrowani wg wieku w powiecie myślenickim latach 2009-2014 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach

11 Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców

12 Struktura podmiotów gospodarczych wg sekcji C – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Siepraw POLSKA

13 Porównanie struktur podmiotów w sekcji C (przetwórstwo przemysł.) POLSKA Siepraw 16 - PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 25 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 32 – POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW (m.in. SZCZOTKI)

14 Korzystający z noclegów na 100 mieszk. (wskaźnik Schneidera)

15 Gospodarstwa rolne bez dochodów z działalności rolniczej do ogółem [%] 2010 r.

16 Powierzchnia lasów do powierzchni ogółem [%]

17 Korzystający z pomocy społecznej do ludności ogółem [%] (2013 r.)

18 Fundacje, stowarzyszenia i org. społeczne na 1000 mieszkańców

19 Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach [%]

20 Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym [%] (2013 r.)

21 Stężenie roczne dwutlenku siarki SO 2 Norma – 20 μg/m 3 (ochrona roślin) Obszar gminy: 7-11 μg/m 3 W normie Wzrost zanieczyszczeń w okresie grzewczym

22 Średnie stężenie 24-godz. SO 2 w ciągu roku

23 Stężenie roczne tlenków azotu (NO 2, NO) Norma – 40 μg/m 3 (ochrona zdrowia), 30 μg/m 3 (ochrona roślin) Obszar gminy: 20-30 μg/m 3 W normie Zagrożone są tereny przy ruchliwych drogach (główne źródło zanieczyszczenia to samochody)

24 Stężenie roczne pyłu zawieszonego PM10 Norma – 40 μg/m 3 (ochrona zdrowia) Obszar LGD: 40-50 μg/m 3 Norma przekroczona na części obszaru Głównie w zimie Jedna z głównych przyczyn: emisja z indywidualnych palenisk grzewczych

25 Średnie stężenie 24-godz. PM10 w ciągu roku

26 Stężenia roczne pyłu zawieszonego PM10 oraz częstości przekraczania stężeń dobowych Norma = 35 przekroczeń 89 9795 188 123

27 Stężenie roczne pyłu zawieszonego PM2,5 Norma – 25 μg/m 3 (ochrona zdrowia) Obszar gminy: 33-36 μg/m 3 Norma przekroczona Wielkość pyłu dostająca się do płuc

28 Stężenie roczne pyłu benzo(a)pirenu w pyle PM10 (1) Norma – 1 ng/m 3 (ochrona zdrowia) Obszar gminy: 6-8 ng/m 3 Norma przekroczona Substancja rakotwórcza

29 Korzystający z sieci gazowej do ogółu mieszkańców [%]

30 Korzystający z sieci kanalizacyjnej do ogółu mieszkańców [%] * ) Z danych Urzędu Gminy Siepraw wg stanu obecnego *)*)

31 Korzystający z sieci wodociągowej do ogółu mieszkańców [%]

32 Korzystający z sieci kanalizacyjnej do korzystających z sieci wodociągowej Oczekiwany wskaźnik ≥ 1,00

33 Stan wód powierzchniowych W znacznej części obszaru gminy stan wód jest dobry, ale...

34 Stan wód podziemnych W punkcie pomiarowo- kontrolnym (ppk) w Marszowicach (gm. Gdów) – klasa III (wody zadowalającej jakości) W tym ppk wody nie nadające się do picia

35 Zmieszane odpady komunalne na 1 mieszkańca [kg]

36 Obszary prawnie chronione do powierzchni całkowitej [%]

37 Obszary chronione województwa małopolskiego Obszar LGD na tle województwa małopolskiego

38 Pomniki przyrody na 100 km 2 powierzchni całkowitej

39 Wskaźnik G - podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy* ) * ) przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej na 2015 r.

40 Klimat inwestycyjny dla gmin woj. małopolskiego* ) Wartość wskaźnika syntetycznego (max. 100) i kolejność wśród 182 gmin woj. małopolskiego: 1. Kraków – 96,1 2. Zielonki – 66,6 3. Skawina – 61,8... 15. Myślenice – 53,0 30. Dobczyce– 45,0 42. Siepraw– 42,1 * ) Praca zbiorowa; Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Kraków 2013 r

41 Kontakt Krzysztof Kwatera e-mail: kwatera@onet.pl


Pobierz ppt "Diagnoza 2014 Strategia Rozwoju Gminy Siepraw 2015-2022 Krzysztof Kwatera LM Consulting Krzysztof Kwatera Siepraw, 28 września 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google