Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UCZNIOWIE Z TRUDNOŚCIAMI W ZACHOWANIU JAK USPRAWNIAĆ PRACĘ Z UCZNIAMI, KTÓRZY MAJĄ KŁOPOTY Z WŁAŚCIWYM ZACHOWYWANIEM SIĘ W SZKOLE? KRZYWIŃ, 26 KWIETNIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UCZNIOWIE Z TRUDNOŚCIAMI W ZACHOWANIU JAK USPRAWNIAĆ PRACĘ Z UCZNIAMI, KTÓRZY MAJĄ KŁOPOTY Z WŁAŚCIWYM ZACHOWYWANIEM SIĘ W SZKOLE? KRZYWIŃ, 26 KWIETNIA."— Zapis prezentacji:

1 UCZNIOWIE Z TRUDNOŚCIAMI W ZACHOWANIU JAK USPRAWNIAĆ PRACĘ Z UCZNIAMI, KTÓRZY MAJĄ KŁOPOTY Z WŁAŚCIWYM ZACHOWYWANIEM SIĘ W SZKOLE? KRZYWIŃ, 26 KWIETNIA 2016 ROKU.

2 UCZEŃ „TRUDNY” OKREŚLENIE „TRUDNY” WYWOŁUJE NEGATYWNE NASTAWIENIE!

3 KŁOPOTY DZIECKA TO TRZY RODZAJE ZACHOWAŃ: ZACHOWANIA DRAŻNIĄCE – ADEKWATNE DO WIEKU, ZACHOWANIA NIEPOŻĄDANE – NIEODPOWIEDNIE DO WIEKU I POZIOMU ROZWOJU DZIECKA, ZABURZENIA ZACHOWANIA: A) ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ (ADHD) – NADRUCHLIOWOŚĆ, IMPULSYWNOŚĆ I ZABURZENIA UWAGI, B) ZACHOWANIA OPOZYCYJNO-BUNTOWNICZE – NEGATYWIZM, WROGOŚĆ, BUNTOWNICZOŚĆ, PROWOKACYJNOŚĆ I NISZCZYCIELSTWO, C) POWAŻNE ZABURZENIA ZACHOWANIA – MIN. TRZY ZACHOWANIA DOPROWADZAJĄCE DO KONFLIKTU Z PRAWEM: 1) AGRESJA Z UZYCIEM NIEBEZPIECZNYCH PRZEDMIOTÓW, OKRUCIEŃSTWO WOBEC ZWIERZĄT, ZNĘCANIE SIĘ NAD INNYMI, CELOWE NISZCZENIE MIENIA, WAGARY.

4 PRAWIDŁOWE CZY NIEPRAWIDŁOWE ZACHOWANIA DZIECKA EMOCJE – DUŻA LABILNOŚĆ, NEGATYWIZM I WYBUCHY ZŁOŚCI (2-3 ROK ZYCIA), LĘK PRZED ODRZUCENIEM I NIEPOWODZENIEM – NASTOLATKI, ZABAWA – BICIE SIĘ Z RÓWIEŚNIKAMI (3 ROK ŻYCIA), WYOBRAŹNIA I MYŚLENIE – POSIADANIE WYIMAGINOWANYCH PRZYJACIÓŁ (3 ROK ŻYCIA), BARDZOLICZNE PYTANIA DOTYCZĄCE ŚWIATA (4 ROK ŻYCIA). ZACHOWANIE TRAKTUJEMY JAKO PROBLEMOWE, JEŚLI JEGO NATĘŻENIE, CZĘSTOTLIWOŚĆ, CZAS UTRZYMYWANIA SIĘ I NASTĘPSTWA ZNACZĄCO ODBIEGAJĄ OD TYPOWYCH ZACHOWAŃ DZIECI W DANYM WIEKU.

5 PRZEFORMUŁOWANIE PROBLEMU SZALEŃSTWO: ROBIĆ TĘ SAMĄ RZECZ WIELE RAZY W TAKI SAM SPOSÓB I OCZEKIWAĆ INNYCH REZULTATÓW. ALBERT EINSTEIN

6 PRZEFORMUŁOWANIE PROBLEMU – KLUCZ I POCZĄTEK DROGI DO SUKCESU DZIECKO JEST TRUDNE leniwe, nieodpowiedzialne, Przeformułowanie problemu DZIECKO MA PROBLEM; NAUCZYCIEL MA PROBLEM Z ZACHOWANIEM DZIECKA NIE WIEM JAK WDROŻYĆ DZIECKO DO WYKONYWANIA PRAC… „NIC MI SIĘ NIE UDAJE, PO CO MAM SIĘ STARAĆ?”

7 UMYJ ZĘBY. DO WYKONANIA JEDNEJ CZYNNOŚCI POTRZEBA NAM WIELU ZACHOWAŃ. ILE ZACHOWAŃ TRZEBA WYKONAĆ, ŻEBY UMYĆ ZĘBY?

8 MYCIE ZĘBÓW 1.ZAPALENIE ŚWIATŁA. 2.NACIŚNIĘCIE KLAMKI. 3.OTWORZENIE DRZWI DO ŁAZIENKI. 4.WEJŚCIE DO ŁAZIENKI. 5.WEJŚCIE DO ŁAZIENKI. 6.STANIĘCIE PRZED UMYWALKĄ. 7.CHWYCENIE SZCZOTECZKI. 8.ODKRĘCENIE WODY. 9.ZMOCZENIE SZCZOTECZKI. 10.ODKRĘCENIE PASTY. 11.PODNIESIENIE SZCZOTECZKI. 12.WYCIŚNIĘCIE PASTY NA SZCZOTECZKĘ. 13.ODŁOŻENIE SZCZOTECZKI. 14.ZAKRĘCENIE PASTY. 15.ODŁOŻENIE PASTY. 16.PODNIESIENIE KUBKA. 17.IDT …

9 ZMIANA ZACHOWANIA NAWET NAJWIĘKSZY ROZRABIAKA MA MOMENTY, KIEDY SŁUCHA, CO SIĘ DO NIEGO MÓWI, WYKONUJE POLECENIA, BAWI SIĘ CICHUTKO SAM. NIM ZACZNIEMY ZMIENIAĆ ZACHOWANIA, NAUCZMY SIĘ JE SPOSTRZEGAĆ I OPISYWAĆ.

10 NAGRADZANIE „NAGRADZANE ZACHOWANIE BĘDZIE SIĘ POWTARZAŁO CZĘŚCIEJ”. ZATEM ZACHOWANIE KSZTAŁTUJĄ JEGO NASTĘPSTWA. WZMOCNIENIA (ZWIĘKSZAJĄ CZĘSTOTLIWOŚĆ ZACHOWANIA W PRZYSZŁOŚCI) POZYTYWNE (DODANIE CZEGOŚ) – CUKIEREK, POCHWAŁA NEGATYWNE (USUNIĘCIE CZEGOŚ NIEPRZYJEMNEGO) – UNIKNIĘCIE KRZYKU NAUCZYCIELA KARY (ZMNIEJSZAJĄ CZĘSTOTLIWOŚĆ POJAWIANIA SIĘ ZACHOWANIA W PRZYSZŁOŚCI) KARA POZYTYWNA (DODANIE CZEGOŚ NIEPRZYJEMNEGO) – ZOSTANIE PO LEKCJI KARA NEGATYWNA (ODEBRANIE CZEGOŚ PRZYJEMNEGO) – SKRÓCENIE CZASU KORZYSTANIA Z KOMPUTERA.

11 ZASADA PREMACKA – ZASADA BABCI WOJTEK ROZMAWIA NA ZAJĘCIACH DZIECI, KTÓRE SŁUCHAJĄ PODCZAS ZAJĘĆ, MAJĄ JEDNO ZADANIE MNIEJ DO ZROBIENIA W DOMU.

12 PAKIET PRZYWILEJÓW I NAGRÓD W SZKOLE ZWOLNIENIE Z KARTKÓWKI, POZWOLENIE NA JEDZENIE I PICIE W TRAKCIE LEKCJI, MOZLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z ZESZYTU NA SPRAWDZIANIE, MOZLIWOŚĆ WYBORU TEMATU LEKCJI, SIEDZENIE W WYBRANYM MIEJSCU W KLASIE, OSTANIE PIĘĆ MINUT LEKCJI JAKO ZABAWA, WYBÓR FORMY ZALICZENIA, BYCIE BOCZNYM SĘDZIOM NA WF-IE, JAKO PIERWSZY WCHODZI DO KLASY, PRAWO DO WYBORU GRY NA WF-IE, LEKCJA NA DWORZE.

13 JAK CHWALIĆ? OPIS ZACHOWANIA – OPISUJEMY TO, CO WIDZIMY. SKUPIAMY SIĘ NA POZYTYWACH I TYM, CO WZMACNIAMY. NAZWA CECHY – WYBIERAMY CECHĘ, KTÓRA SIĘ UWYDATNIA I JAKĄ CHCEMY WZMOCNIĆ, NP.: „TO SIĘ NAZYWA”, „JESTEŚ …” POZYTYWNA EMOCJA – POKAZUJEMY UCZNIOWI, ŻE CIESZYMY SIĘ Z JEGO ZACHOWANIA ORAZ NAZYWAMY TO, CO ODCZUWAMY, NP.: „CIESZĘ SIĘ”, „ZAIMPONOWAŁAŚ MI”.

14 SIŁA I MOC ZASAD! DZIECKO POTRZEBUJE KONKRETNYCH I JASNYCH INFORMACJI, JAK POWINNO SIĘ ZACHOWYWAĆ. NAJLEPIEJ JEŚLI ZASADA ZAWIERA WSKAZÓWKĘ, JAKIEGO ZACHOWANIA OCZEKUJEMY. ZASADY FORMUŁUJEMY KRÓTKO. ZASADY FORMUŁUJEMY POZYTYWNIE (NAJLEPIEJ BEZ PARTYKUŁY „NIE”) DZIECKO MOŻE PRZYSWOIĆ JEDNOCZEŚNIE JEDNĄ LUB DWIE ZASADY. SYSTEM ZASAD JEST DYNAMICZNY. ZASADY OBOWIĄZUJĄ OBIE STRONY. ZASADY POWINNY BYĆ PRZYPOMINANE TAK CZĘSTO, JAK TO JEST POTRZEBNE. ZASAD TRZEBA PRZESTRZEGAĆ ZAWSZE.

15 ZASADA: SZANUJEMY PORZĄDEK. CHOWAMY BUTY DO SZAFKI. PO ZABAWIE KŁADZIEMY ZABAWKI NA ICH MIEJSCE. UBRANIA WIESZAMY NA WIESZAKU. …

16 PRZYPOMINANIE ZASAD METODA 1-2-3 WYLICZANIE: 1. GDY POJAWI SIĘ TRUDNE ZACHOWANIE, PODNIEŚĆ PALEC I POWIEDZ „RAZ”, 2. JEŚLI DZIECKO NIE REAGUJE, PODNIEŚĆ PLAEC I POWIEDZ „DWA”, 3. JEŚLI DZIECKO NIE REAGUJE, PODNIEŚĆ PALEC I POWIEDZ „TRZY, PRZERWA”. ZASTOSUJ TIMEOUT (WCZEŚNIEJ DZIECI MUSZA WIEDZIEĆ, CO ZROBIMY, GDY POJAWI SIĘ NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE. TRZEBA PRZYGOTOWAĆ MIEJSCE DLA DZIECKA, NP.: MATERAC, KRZESŁO W NUDNYM MIEJSCU.)

17 SKUTECZNE POLECENIA. JAK SPRAWIĆ, ŻEBY DZIECI WYKONYWAŁY NASZE POLECENIA? 6 KROKÓW SKUTECZNEGO WYDAWANIA POLECEŃ: 1 KROK: PODCHODZIMY DO DZIECKA. 2 KROK: ZDOBYWAMY JEGO UWAGĘ (DOTYKAMY RAMIENIA) FORMUŁUKJEMY JEDNOZNACZNE, DWU-, TRZYWERAZOWE POLECENIE. PROSIMY DZIECKO, BY POWTÓRZYŁO POLECENIE. POWTZRAMY POLECENIE RAZ, A NASTĘPNIE PROSIMY, BY DZIECKO JE POWTÓRZYŁO. DOPILNOWUJEMY WYKONANIA POLECENIA. (MOŻNA JE WZMOCNIĆ).

18 PROWOKACJE KTO PROWOKUJE, PONOSI KONSEKWENCJĘ! KOZIOŁ OFIARNY – ŁATWO GO SPROWOKOWAĆ, GWARANTUJE DOBRĄ ZABAWĘ, CZĘSTO ZA PRZYZWOLENIEM DOROSŁYCH. NAUCZYCIEL: DLACZEGO GO UDERZYŁEŚ? UCZEŃ: BO MNIE PRZEZYWAŁ. NAUCZYCIEL: DŁUGO CIĘ PRZEZYWAŁ? UCZEŃ: OD KILKU DNI, DZIŚ NA KAŻDEJ PRZERWIE. NAUCZYCIEL: MIELIŚMY UMOWĘ, ŻEBYŚ MÓWIŁ O TYM DOROSŁYM. UCZEŃ: POWIEDZIAŁEM, ALE USŁYSZAŁEM, ŻE SAM NIE JESTEM LEPSZY.

19 PROWOKACJA POWINNA BYĆ UWAŻANA ZA RODZAJ ZACHOWANIA, ZA JAKI PONOSI SIĘ KONSEKWENCJE. MOŻEMY MIEĆ TRUDNOŚĆ Z DOSTRZEŻENIEM I WYŁAPANIEM PROWOKACJI. CZEŚĆ DZIECI PROWOKUJE W BIAŁYCH RĘKAWICZKACH.

20 KONSEKWENCJE MUSZĄ BYĆ STOSOWANE WEDŁUG ŚCIŚLE OKREŚLONYCH ZASAD. 1.KONSEKWENCJE STOSUJEMY NATYCHMIAST. 2.KONSEKWENCJE NALEŻY DOPROWADZIĆ DO KOŃCA. 3.KONSEKWENCJA MUSI MIEĆ OGRANICZENIE CZASOWE, A DZIECKO MUSI WIEDZIEĆ, KIEDY SIĘ KOŃCZY. 4.KONSEKWENCJA MUSI POWODOWAĆ DYSKOMFORT U DZIECKA.

21 ILU NAUCZYCIELI TYLE ZASAD? W SZKOLE SPOTYKA SIĘ WIELU UCZNIÓW. KAŻDY Z NICH MA INNE WYOBRAŻENIE TEGO, JAK MOŻNA, A JAK NIE MOŻNA ZACHOWYWAĆ SIĘ W KLASIE. TO OD DZIAŁAŃ NAUCZYCIELA ZALEŻY, CZY SPRÓBUJE PRZEKONAĆ UCZNIÓW DO JEDNEGO SYTEMU ZASAD. BY TAK SIĘ STAŁO, MUSZĄ BYĆ KRÓTKIE, JASNE I CZĘSTO POWTARZANE.

22 ZASADY I KONSEKWENCJE ZASADA PRACE ZALICZENIOWE SĄ ODDAWANE W TERMINIE, KOMÓRKI NA LEKCJI SĄ WYŁĄCZONE, WYCHODZIMY Z KLASY W PARACH, LEKCJA KOŃCZY SIĘ NA ZNAK NAUCZYCIELA, UŻYWAMY TYLKO ŁADNYCH SŁÓW, PRZYCHODZIMY NA ZAJĘCIA PUNKTUALNIE, CZYLI PRZED NAUCZYCIELEM, NA LEKCJI MAMY ZESZYT, DŁUGOPIS I PODRĘCZNIK. UZNAJEMY ZWOLNIENIA LEKARSKIE PODPISANE PRZEZ RODZICA ORAZ TELEFON RODZICA DO WYCHOWAWCY. KONSEKWENCJA KAŻDY DZIEŃ SPÓŹNIENIA TO 0,25 OCENY NIŻEJ, RODZICE ODBIERAJĄ KOMÓRKĘ W SEKRETARIACIE. PÓJŚCIE DO OSTATNIEJ PARY. OSOBA, KTÓRA WSTANIE WCZEŚNIEJ, WYCHODZI OSTATNIA. JEDEN WULGARYZM KOSZTUJE WYJAŚNIENIE DWÓCH TRUDNYCH TERMINÓW Z DANEGO PRZEDMIOTU. SPÓŹNIENIA ODRABIAMY W CZASIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH. SIADAMY W ŁAWCE SPOKOJNEJ PRACY, UZUPEŁNIONY ZESZYT DAJEMY DO SPRAWDZENIA NAUCZYCIELOWI, ZAWSZE DZWONIMY DO RODZICA, JEŚLI KOGOŚ NIE MA W SZKOLE.

23 JAK ZMIENIAĆ ZACHOWANIE Strategie mające zapobiec zachowaniu Strategie wygaszania zachowania Strategie wzmacniania zachowania Zaskocz dziecko – działania poprzedzające wystąpienie zachowania KonsekwencjaDostrzeganie pozytywów pochwała, nagroda, system żetonowy TRUDNE ZACHOWANIE - ROZMAWIANIE NA LEKCJI Zadaję zadanie stojąc przy ławce ucznia Odesłanie w nudne miejsce – miejsce spokojnej, samotnej pracy Pochwała, nagroda, system żetonowy TRUDNE ZACHOWANIE - PRZEPYCHANIE SIĘ PRZED INNE DZIECI Nie otwieram klasy, aż uczeń nie wykona polecenia 1)Po popchnięciu lub uderzeniu kolegi musi przez 10 minut siedzieć sam w ławce spokojnej pracy. 2) Przepychanie oznacza wchodzenie do klasy jako ostatni i wychodzenie jako ostatni. Pochwała za czekanie na swoją kolej – formułujemy ją zgodnie z zasadami chwalenia.

24 ZAMIAST MÓWIĆ, POKAŻ! ILUSTRACJE Z ZASADĄ, REGUŁĄ, NA KTÓREJ NAM ZALEŻY, OWRACAJA UWAGĘ UCZNIÓW OD CZYNNOŚCI, ZACHOWAŃ AKTUALNIE WYKONYWANYCH I „UJAŻMIAJĄ” DZIECKO.

25 STAN PSYCHICZNY DZIECKA ZROZUMIENIE STANÓW PSYCHICZNYCH DZIECKA DOŚWIADCZAJĄCEGO RÓŻNEGO RODZAJU KRZYWD, POMAGA W ZROZUMIENIU JEGO WIELU TRUDNYCH ZACHOWAŃ. NIE STANOWI FORMY USPRAWIEDLIWIENIA ZACHOWAŃ „TYCH” DZIECI. STANOWI JEDNAK WYZWANIE I POZWALA NAM NAUCZYCIELOM NA DAWANIE DZIECKU POZYTYWNYCH DOŚWIADCZEŃ ORAZ DAWANIE MOŻLIWOŚCI OBCOWANIA Z ŻYCZLIWYM DOROSŁYM.

26 STANY PSYCHICZNE A ZACHOWANIA POCZUCIE KRZYWDY, ODRZUCENIA POCZUCIE BRAKU WIARY WE WŁASNE SIŁY, BEZRADNOŚĆ POCZUCIE WSTYDU, LĘK PRZED OPINIĄ INNYCH POCZUCIE STRACHU, ZŁOŚCI, GNIEWU WYBUCHY ZŁOŚCI, WROGIE NASTAWIENIE, ATAKUJĄCE ZACHOWANIA, ATAK JEST NAJSKUTECZNIEJSZYM SPOSOBEM OBRONY, BIERNOŚĆ, BRAK MOTYWACJI, LENISTWO „NIC MI SIĘ NIE UDA”, REZYGNACJA, ZWĄTPIENIE, BRAK AKTYWNOŚCI, ROLA AGRESORA I OFIARY WSTYDZĘ SIĘ SIEBIE, JESTEM DO NICZEGO, WSZYSCY WIEDZĄ JAKI JESTEM I CO MNIE SPOTKAŁO DZIECKO STAJE SIĘ OFIARĄ I SPRAWCĄ PRZEMOCY. BYCIE SPRAWCĄ PRZEMOCY TO ULGA, ALE I PRZERAŻENIE, BYCIE OFIARĄ TO DOMINUJĄCE UCZUCIE KRZYWDY ORAZ UCZUCIE CIERPIENIA.

27 ZACHOWANIE JEST SPOSOBEM ZABEZPIECZANIA POTRZEB DEFICYT UWAGI = ZADAWANIE PYTAŃ, PRZESZKADZANIE ZAGROŻONE POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA = AGRESJA, ATAKOWANIE NISKIE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI = PODLIZYWANIE SIĘ, CHCE ŻEBY INNI GO POLUBILI NISKA SAMOOCENA = LENISTWO, BRAK AKTYWNOŚCI, ZREZYGNOWANIE

28 KAŻDY PROBLEM MA ROZWIĄZANIE. TRZEBA TYLKO ZNALEŹĆ DO NIEGO DROGĘ! ŻYCZĘ SKUTECZNEGO SZUKANIA! DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "UCZNIOWIE Z TRUDNOŚCIAMI W ZACHOWANIU JAK USPRAWNIAĆ PRACĘ Z UCZNIAMI, KTÓRZY MAJĄ KŁOPOTY Z WŁAŚCIWYM ZACHOWYWANIEM SIĘ W SZKOLE? KRZYWIŃ, 26 KWIETNIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google