Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKTUALIZATOR LMN Instrukcja aktualizacji warstw Zespół Zadaniowy ds. Leśnej Mapy Numerycznej w LP Część 1. Instalacja i konfiguracja programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKTUALIZATOR LMN Instrukcja aktualizacji warstw Zespół Zadaniowy ds. Leśnej Mapy Numerycznej w LP Część 1. Instalacja i konfiguracja programu."— Zapis prezentacji:

1 AKTUALIZATOR LMN Instrukcja aktualizacji warstw Zespół Zadaniowy ds. Leśnej Mapy Numerycznej w LP Część 1. Instalacja i konfiguracja programu

2 2 Wprowadzenie Aktualizator LMN jest własnością PGL LP i każdy z pracowników może zainstalować oprogramowanie na służbowym komputerze Aktualizator LMN jest podstawowym narzędziem do zarządzania zasobem mapowym w Nadleśnictwie Aktualizator LMN umożliwia import warstw ze struktury wykonawcy do struktury aktualizacji, tworzenie warstw pochodnych, aktualizację warstw jak i eksport ze struktury aktualizacji do struktury wykonawcy Aktualizator LMN wykonany został przez firmę Taxussi Sp. z O.O. na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych  Niniejsza instrukcja powstała jako odpowiedź na wielokrotne prośby Instruktorów Regionalnych SIP jak i Operatorów LMN w nadleśnictwach

3 3 Instalacja Najnowsza wersja oprogramowania dystrybuowana jest przez Wydział Informatyki Dyrekcji Generalnej Przed zainstalowaniem oprogramowania sprawdź, czy na komputerze zainstalowany jest Microsoft Net.Framework 1.1. Wyższe wersje Net.Frameworka należy odinstalować W przypadku problemów z instalacją: sprawdź, czy program antywirusowy zezwala na zainstalowanie oprogramowania bądź sprawdź czy masz odpowiednie uprawnienia jako użytkownik Po instalacji na pulpicie pojawią się trzy ikony: Aktualizator LMN Kontrola LMN TraKo

4 4 Przed pierwszym uruchomieniem... PRZYGOTOWANIE STRUKTURY KATALOGÓW: Utwórz na dysku C:\ katalog „DaneGIS” W katalogu „C:\DaneGIS” utwórz katalogi: „Aktualizator”, „Wykonawca”, „Pochodne”, „Rastry” Do katalogu „C:\DaneGIS\Wykonawca” przekopiuj warstwy w strukturze wykonawcy. Lista (nazwy) warstw dostępne na stronie: http://www.pila.lasy.gov.pl/strony/1/i/23053.php  Przed przystąpieniem do dalszych kroków zapoznaj się proszę z dokumentem na stronie http://www.pila.lasy.gov.pl/strony/1/i/23059.php Aktualizator LMN łączy obiekty zawarte w mapie numerycznej z zapisami w bazie SILP. W związku z powyższym musi pracować na zasadzie interaktywnego połączenia dwóch systemów – warstw LMN i tabel SILP. Po uruchomieniu Aktualizatora konieczne jest wskazanie bazy danych i katalogu, do którego zostaną zapisane warstwy w strukturze aktualizacji.

5 5 Pierwsze uruchomienie Po instalacji Aktualizator LMN uruchamia się z domyślnymi ustawieniami – należy przyjąć do wiadomości i zatwierdzić kilka komunikatów komunikat pojawia się podczas pierwszego uruchomienia jak i w sytuacji, gdy usunięto - lub jest niedostępna - baza danych (lub nazwa połączenia ODBC), która była wskazana podczas ostatniej sesji pracy z Aktualizatorem komunikat pojawia się podczas pierwszego uruchomienia (gdy wcześniej nie utworzono katalogu C:\DaneGIS) jak i w sytuacji, gdy usunięto katalog roboczy programu komunikat pojawia się podczas pierwszego uruchomienia jak i w sytuacji, gdy usunięto - lub jest niedostępna - baza danych (lub nazwa połączenia ODBC), która była wskazana podczas ostatniej sesji pracy z Aktualizatorem

6 6 Pierwsze uruchomienie Po instalacji Aktualizator LMN posiada jednego użytkownika „super” wpisz hasło „super” – nastąpi uruchomienie Aktualizatora LMN  Aby zapoznać się z funkcjonalnością pasków zadań, przycisków, podstaw pracy z Aktualizatorem LMN – skieruj swe kroki ku poznaniu funkcjonalności klawisza F1

7 7 Konfiguracja połączenia z BD... POŁĄCZENIE Z BAZĄ DANYCH: Wskaż menu PLIK – USTAWIENIA: Aktualizator LMN może pracować na aktywnym połączeniu z bazą SILP jak i na kopii tabel w formacie MS Access. Nawiązanie połączenia następuje poprzez skonfigurowane połączenie ODBC. Aby trenować na kopii tabel w formacie MS Access, po imporcie tabel z SILP do MS Access konieczne jest usunięcie przedrostka „forest_” w nazwach tabel

8 8 Konfiguracja połączenia z BD... Do ustanowienia aktywnego połączenia do bazy SILP wybieramy zakładkę „Źródło danych ODBC” i naciskamy przycisk „Zmień”

9 9 Konfiguracja połączenia z BD... Zaleca się pracę na systemowym DSN. Z listy wybieramy właściwe połączenie do bazy SILP i naciskamy „Wybierz”

10 10 Konfiguracja połączenia z BD... Po wybraniu i zatwierdzeniu właściwej BD pojawi się nazwa połączenia do bazy SILP. Dla sprawdzenia prawidłowości konfiguracji można wykonać akcję „Testuj połączenie”.

11 11 Konfiguracja połączenia z BD... Analogicznie do źródła danych ODBC konfiguracja połączenia do bazy MS Access wymaga wybrania właściwej bazy danych. Po naciśnięciu przycisku „Zmień” wskazujemy ścieżkę dojścia do bazy MS Access.

12 12 Konfiguracja połączenia z BD... Po wskazaniu ścieżki dojścia i samej bazy danych, informacje te pokażą się w okienku konfiguracji. Przy wykonaniu operacji „Testuj połączenie” program sprawdza, czy baza istnieje. Po naciśnięciu przycisku OK program wykonuje kontrolę, czy wszystkie wymagane tabele istnieją we wskazanej BD. W przypadku braku otrzymujemy komunikat z listą brakujących tabel

13 13 Konfiguracja połączenia z BD...  Lista wymaganych tabel - http://www.pila.lasy.gov.pl/strony/1/i/23029.php

14 14 Konfiguracja połączenia z BD... W przypadku połączenia do bazy na serwerze LINUX wyłącz (odznacz) konwersję znaków

15 15 Ustawienie katalogu roboczego... Jeżeli na dysku C:\ był utworzony katalog „DaneGIS” Aktualizator domyślnie wybierze ten katalog jako roboczy i utworzy w nim katalogi Backup, Images, Layers, Reports, Sessions. W naszym przypadku naciskamy „Zmień” i wskazujemy właściwy katalog C:\DaneGis\Aktualizator.

16 16 Ustawienie katalogu roboczego... W lokalizacji C:\DaneGIS\Aktualizator program utworzy własne katalogi: Backup, Images, Layers, Reports, Sessions.

17 17 Ustawienie katalogu roboczego...  W lokalizacji C:\DaneGIS usuwamy katalogi Backup, Images, Layers, Reports, Sessions

18 18 Trening... Pierwsza zakładka – ustawienia domyślne programu W zakładce „Ogólne” możemy dostosować aplikację do własnych wymagań.

19 19 Uwaga... W przypadku zmiany źródła danych (dla treningu, ćwiczeń, sprawdzenia własnych umiejętności) pracuj też na kopii warstw (skopiuj katalog Layers do innej lokalizacji i skonfiguruj Aktualizatora tak, by katalog roboczy odwoływał się do kopii Layers). Trening na warstwach oryginalnych przy innym źródle danych może spowodować problemy z warstwami, ich aktualizacją czy też tworzeniem warstw pochodnych.  Pamiętaj – trenuj na kopii bazy w formacie MS Access lub na bazie testowej i na kopii warstw w strukturze aktualizacji (kopii katalogu Layers)!!

20 20 Pomoc na stronie www... Porady i instrukcje dotyczące Aktualizatora LMN znajdziesz na stronie: http://www.pila.lasy.gov.pl/strony/1/i/23008.php Błędy działania programu zgłaszamy na stronie: http://serwis.pro.net.pl/  Opiekunem oprogramowania ze strony Zespołu ds. LMN w LP jest Krzysztof Majsterkiewicz.


Pobierz ppt "AKTUALIZATOR LMN Instrukcja aktualizacji warstw Zespół Zadaniowy ds. Leśnej Mapy Numerycznej w LP Część 1. Instalacja i konfiguracja programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google