Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIKI SPRZEDAŻY I NEGOCJACJI HANDLOWYCH ©Krzysztof Podstawka 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIKI SPRZEDAŻY I NEGOCJACJI HANDLOWYCH ©Krzysztof Podstawka 2015."— Zapis prezentacji:

1 TECHNIKI SPRZEDAŻY I NEGOCJACJI HANDLOWYCH ©Krzysztof Podstawka 2015

2 Skuteczna komunikacja interpersonalna Komunikacja interpersonalna odbywa się z udziałem trzech płaszczyzn (kanałów) komunikacyjnych. Poniżej przedstawiamy je w kolejności ważności i konkretności komunikatów, przekazywanych przez każdą z nich a obok podajemy ich ilościowy udział w całości przekazywanych informacji w trakcie kontaktu „twarzą w twarz” z klientami:  treść wypowiedzi werbalnych 10-20%;  sposób operowania głosem (ton, intonacja, dykcja, itp.) 20-30%;  komunikacja pozawerbalna (tzw. „język ciała”) 50-70%

3 Ćwiczenie - Zinterpretujmy mowę ciała…

4 Inne płaszczyzny sterowania kontrahentem  Oddziaływania multi-sensoryczne  Zadania merytoryczne i psychologiczne  Zasada dostosowywania do klienta „N+1” aż do granic asertywności  Reguły praktyki wywierania wpływu

5 Reguły wywierania wpływu 1. Reguła kontrastu: 2. Reguła wzajemności: 3. Reguła zaangażowania i konsekwencji: 4. Reguła niedostępności: 5. Reguła dowodu społecznego (słuszności): 6. Reguła lubienia i sympatii: 7. Reguła autorytetu:

6 Struktura kontaktu z klientem Każdy, kto uprawia sztukę pozyskania i utrzymania klientów powinien liczyć się z występowaniem w strukturze kontaktu handlowego następujących faz:  1. nawiązywanie kontaktu  2. sondowanie kontrahenta  3. prezentacja i demonstracja produktu i oferty  4. wyjaśnianie obiekcji klientów  5. negocjacje  6. sfinalizowanie rozmowy  7. działania potransakcyjne

7 Nawiązywanie kontaktu ZADANIA EFEKTYWNEGO NAWIĄZANIA KONTAKTU:   stworzenie pozytywnego pierwszego wrażenia (Nigdy nie ma możliwości stworzenia pierwszego wrażenia po raz drugi. Wszystko zależy od pierwszych „3 x 20”: sekund, słów i sygnałów „mowy ciała.”)   budowanie „przyjaznej” atmosfery   uzyskanie zainteresowania rozmówcy   możliwość płynnego przejścia do sondażu, prezentacji i demonstracji oferty

8 Alternatywne style zagajania rozmowy 1). Podejście związane z rozpoczęciem rozmowy od spraw neutralnych 2).Podejście związane z rozpoczęciem rozmowy od komplementu 3).Podejście związane z rozpoczęciem rozmowy od referencji 4).Podejście polegające na przedstawieniu ogólnej lub syntetycznej korzyści, jaką ma przynieść rozmowa.

9 Rozpoznawanie kontrahenta Wymaga czterech rodzajów umiejętności:  Słuchanie (w większości – aktywne)  Zadawanie pytań i wysłuchiwanie odpowiedzi  Obserwowanie klienta  Zapisywanie co ważniejszych danych i wrażeń („pencil service”)

10 Reguły aktywnego słuchania  Dlaczego ludzie lubią być wysłuchiwani?  Żywa i dopasowana reakcja na wypowiedzi kontrahenta  Techniki upewniania się i uwypuklania niektórych wypowiedzi kontrahenta Prośba o wyjaśnienie Dopytywanie Parafrazowanie

11 Stopniowanie trudności budowy i tematyki pytań Budowa pytań:  Zamknięte  Otwarte  Alternatywne  Hierarchizujące Tematyka pytań: Od najłatwiejszych (przypomnienie) do coraz trudniejszych (wymagających mocnego myślenia)

12 Przykłady budowy pytań  Pytania otwarte Na początku tych pytań stoi zaimek pytający - co, gdzie, jak, kiedy, dlaczego? Jako odpowiedż słyszy się obszerne wypowiedzi. -Jaka jest pani opinia o prasach zwijających? -Jakie walory pras są dla pana najważniejsze?  Pytania zamknięte Zaczynają się najczęściej od czasownika posiłkowego. Opowiedzią na nie są: Tak lub Nie i dlatego niewiele się w ich wyniku dowiadujemy o rozmówcach. -Czy miał pan możliwość stosowania pras zmiennokomorowych? -Czy moc 120 KM będzie wystarczająca?

13 Zalecana kolejność pytań w dłuższych sondażach 1. Uzyskanie zgody klienta na zadanie pytań 2. Pytania zamknięte dotyczące najprostszych: faktów i retrospekcji 3. Pytania zamknięte i otwarte dotyczące: głębszego rozpoznania oraz potrzeb i preferencji klienta 4. Podtrzymanie przepływu informacji 5. Sprawdzanie zrozumienia 6. Podsumowanie sondażu

14 Posondujmy….

15 Dopasowana prezentacja – pasma argumentacyjne Ujawnione przez klienta Preferen- cje Dopasowana do Preferencji Korzyść Cecha, Atrybut, Parametr dowodzące Korzyści Kontrola reakcji klienta

16 Pasmo argumentacyjne – przykład I Preferencja klienta Dopasowana korzyść Dowodowe: cechy, atrybuty Skala reakcji -5 do +5 Chodziłoby o ciasne, równe bele z małą stratą masy przy pozostawieniu na polu Podbieracz X z prasą Y owijającą bele siatką Z zmniejszy straty masy beli o prawie 30% w porównaniu do oplatania sznurkiem… …bo podbieracz schodzi bardzo nisko, a prasa z siatką Z zapewniają ciasne i bardzo ścisłe opakowanie beli

17 Pasmo argumentacyjne – przykład II Preferencja klienta Dopasowana korzyść Dowodowe: cechy, atrybuty Skala reakcji -5 do +5 Pręty  25 muszą być proste i dobrze spolerowane No to świetnie, bo stosowana u nas nowoczesna technologia gwarantuje spełnienie takich wysokich wymagań....,....ponieważ nasza nowa linia łuszczarsko- szlifierska zapewnia prostość pręta po polerowaniu w granicach 0,5 mm/mb

18 Ćwiczenie - Pasma argumentacyjne Preferencja klienta Dopasowana korzyśćDowodowe: cechy, atrybuty

19 Zasady prezentowania cen  Lepiej niż „cena” brzmią słowa: „wartość”, „inwestycja” itp.  Staraj się nie uwypuklać ceny na początku prezentacji  Traktuj cenę jako wynikowy (końcowy) a nie pierwszoplanowy element porozumienia  Podawanie ceny poprzedź bezpośrednio wykazaniem korzyści dla klienta, następnie wymień cenę, po czym jeszcze raz podaj najbardziej syntetyczną korzyść. Ten skuteczny sposób zmniejszania klientowi subiektywnej dolegliwości ceny nazywa się „kanapką cenową” (ang. price sandwich)  Traktuj cenę jako coś najnormalniejszego i przy jej podawaniu stosuj w swojej mowie ciała symbole szczerości i wiarygodności

20 Metody wyjaśniania obiekcji klienta -1

21 Metody wyjaśniania obiekcji - 2

22 Przygotowanie do negocjacji - 1  Ustal cele negocjacji  Oszacuj BATNA: swoje i kontrahenta  Spróbuj rozpoznać kto będzie reprezentował kontrahenta w trakcie negocjacji  Przygotuj listę kwestii, które mają być przedmiotem negocjacji  Określ interesy: swoje i kontrahenta  Poczyń założenia o stanowiskach kontrahenta, podejrzewanych dla osiągnięcia jego interesu

23 Przygotowanie do negocjacji - 2  Zastanów się nad możliwymi do zajęcia przez ciebie stanowiskami negocjacyjnymi  Wypracuj argumentacje i wsparcia dowodowe na rzecz proponowanych stanowisk  Przygotuj "dolną linię" - warunki ostatecznej oferty, jaka wydaje ci się do zaakceptowania w poszczególnych kwestiach  Przygotuj sobie plan użycia strategii i taktyk negocjacyjnych

24 Wstępne ustalenia porządkowe  Ostateczny termin zakończenia negocjacji  Reguły zabierania głosu  Listę kwestii, o których chcemy rozmawiać oraz kolejność ich rozpatrywania (agenda negocjacji)  Sporządzanie - po każdej turze rozmów - wspólnego protokołu uzgodnień i rozbieżności.

25 Techniki robienia ustępstw 1. Staraj się nie dokonywać pierwszego jednostronnego ustępstwa. 2. Jeżeli już musisz ustąpić, to w zamian za koncesję drugiej strony (zawsze coś za coś). 3. Silnie uświadamiaj kontrahentowi, ile kosztuje ciebie dokonywanie ustępstwa.

26 Wzmacnianie argumentów 1. Argumentując na rzecz własnych rozwiązań, staraj się wiarygodnie wyeksponować obopólne korzyści. 2. Przy wyborze z różnych opcji decyzyjnych, staraj się opierać na obiektywnych kryteriach lub autorytetach akceptowanych przez kontrahenta.

27 Stanowiska negocjacyjne 1. Pamiętaj, że interes (intencja) klienta może być zabezpieczony na różne sposoby, nie ograniczaj się do aktualnie zajmowanych stanowisk (postulatów) negocjacyjnych. 2. Nie dawaj się nabierać na zmiany stanowiska kontrahenta (zwłaszcza u końca negocjacji).

28 Ustal cel negocjacji Kto będzie reprezentował kontrahenta w negocjacjach i co o nim(-nich) wiadomo Przygotuj listę kwestii, które mają być przedmiotem negocjacji Określ interesy: swoje i kontrahenta Oszacuj BATNA: swoje i kontrahenta Poczyń założenia o stanowiskach kontrahenta, podejrzewanych dla osiągnięcia jego interesu Zastanów się nad możliwymi do zajęcia przez ciebie stanowiskami negocjacyjnymi Wypracuj argumentacje i wsparcia dowodowe na rzecz proponowanych stanowisk Przygotuj "dolną linię" - warunki ostatecznej oferty, jaka wydaje ci się do zaakceptowania w poszczególnych kwestiach Przygotuj sobie plan użycia strategii i taktyk negocjacyjnych

29 Wybrane techniki zamykania transakcji 1. Bezpośrednie przedstawienie projektu umowy (zamówienia). 2. Kontynuacja twierdzących odpowiedzi (zadajemy klientowi zestaw pytań, na które otrzymujemy jedynie odpowiedzi pozytywne, co pozwala zakończyć ten łańcuch pytań propozycją sfinalizowania transakcji). 3.„Bumerangowa” pułapka (gdy odpowiemy pozytywnie na istotną obiekcję nabywcy). 4. Sporządzanie z klientem 2-stronnego zestawienia „za i przeciw” w sprawie zawarcia transakcji ( „metoda Franklina”).

30 Działania potransakcyjne - na zamknięcie spotkania 1. Upewnienie zakontraktowanego klienta w dobrze dokonanym wyborze. 2. Ewentualne uzupełnienie dokumentacji handlowej. 3. Zapytanie o następnych potencjalnych nabywców. 4. „Wywoływanie” następnych okazji do spotkań lub uzgadnianie ich rytmu 5. Podziękowanie i „dowartościowanie” klienta oraz zaznaczenie gotowości do wznowienia kontaktu. 6. Uprzejme pożegnanie.

31 Działania potransakcyjne - między kolejnymi spotkaniami 1.Przekazanie zleceń do realizacji oraz uzupełnianie danych o kliencie. 2.Sprawdzanie realizacji procedur dostaw i obsługi klienta. 3.Cementowanie relacji z klientem (np. wspólne spotkania towarzyskie, wysyłanie kartek pocztowych z powodu specjalnych okazji). 4.Analizowanie profilu klienta i przygotowywanie nowych propozycji do spotkań

32 Memento W razie wątpliwości jak zachować się w różnych sytuacjach z klientem, można by zalecić jeszcze jedną praktyczną i uniwersalną regułę: Nie czyń klientowi co tobie niemiłe !

33 Dziękuję za uwagę i życzę powodzenia ! podstawa@poczta.wz.uw.edu.pl


Pobierz ppt "TECHNIKI SPRZEDAŻY I NEGOCJACJI HANDLOWYCH ©Krzysztof Podstawka 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google