Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody zagęszczania osnowy szczegółowej - wcięcia Wcięcia wyznaczające jednoznacznie położenie punktów (bez kontroli pomiaru i wyrównania): - pojedynczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody zagęszczania osnowy szczegółowej - wcięcia Wcięcia wyznaczające jednoznacznie położenie punktów (bez kontroli pomiaru i wyrównania): - pojedynczych."— Zapis prezentacji:

1 Metody zagęszczania osnowy szczegółowej - wcięcia Wcięcia wyznaczające jednoznacznie położenie punktów (bez kontroli pomiaru i wyrównania): - pojedynczych punktów (liniowe, w przód, w bok, kombinowane, wstecz) - par punktów (zadanie Hansena, Mareka) - wielopunktowe (złożone) Wcięcia z obserwacjami nadliczbowymi (możliwością wyrównania) - wcięcia dwustronne, - wolne stanowisko (free station)

2 Wcięcia pojedynczych punktów W przód (kątowe) A P B βα

3 Ogólny przypadek wcięcia w przód (wcięcie azymutalne) A P B β α C D brak celowej

4 Wcięcie w bok A P B γ α Modyfikacja wcięcia w przód Wcięcie to ma inną charakterystykę dokładnościową niż wcięcie w przód !

5 Wcięcie kątowo-liniowe A P B γ α Modyfikacja wcięcia w bok – wcięcie kątowo-liniowe (kombinowane) – różne nazwy w podręcznikach Zamiast kąta γ mierzymy długość AP (d) Zaleta: obserwacje są wykonywane na punkcie wyznaczanym d Zalecane do zagęszczania osnowy pomiarowej

6 Inne wcięcie kombinowane (zadanie ma dwa rozwiązania !) B sin (γ) = sin (200 – γ) Zamiast kąta γ mierzymy długość PB (d) A P’ α d P. 200 g -γ γ

7 Wcięcie wstecz (zadanie Pothenota) Pomiar na punkcie wyznaczanym do punktów niedostępnych C P B β α α β A E D P W zależności od metody obliczeń przyjmuje się kąty lub kierunki

8 Metoda Collinsa 1.Obliczyć współrzędne punktu Collinsa Q wcięciem w przód w oparciu o kąty α i β 2.Obliczyć kąty γ i δ z różnicy azymutów 3.Obliczyć współrzędne punktu P wcięciem w przód w oparciu o kąty γ i δ C A B β α P α βQ δ γ δ γ A QP = A BQ

9 Wcięcie wstecz - wyznaczalność A Wcięcie niewyznaczalne wszystkie punkty na jednym okręgu C B β α P α β P

10 Wcięcia wielopunktowe Par punktów: zadanie Hansena zadanie Mareka Złożone Liczba obserwacji n powinna być równa liczbie niewiadomych u u = 2 p gdzie: p – liczba punktów wyznaczanych

11 Wcięcie wstecz na dwa punkty (zadanie Hansena) Pomiar na punktach wyznaczanych 3 wersje C P B β α α β A D P P Q Q Q β α γ δ γ γδ δ

12 Wcięcie wstecz na cztery punkty (zadanie Mareka) Pomiar na punktach wyznaczanych C P B A D β α γ δ R

13 Wcięcie wstecz na cztery punkty (zadanie Mareka) Widoczny sposób rozwiązania metoda Collinsa C P B A D Q1Q1 β α γ δ R Q2Q2 200 g -α β 200 g -β 200 g - γ 200 g - δ

14 Wcięcie wstecz na dwa punkty w celu wyznaczenia pojedynczego punktu P – punkt wyznaczany R – punkt pomocniczy P BA β α γ R Mierzymy: α, β, γ, d d

15 Wcięcie złożone z pomiarem długości (przykład1) Pomiar na punktach wyznaczanych C P B β A R Q γ δ Mierzymy: α, β, γ, δ, a, b α ab n=n d +n kt =2+4=6 u=2p=2x3=6 n=u

16 Wcięcie złożone z pomiarem długości (przykład2) Pomiar na punktach wyznaczanych C B A Mierzymy: α, β, γ, δ, a, b P β R Q γ δα ab n=n d +n kt =2+4=6 u=2p=2x3=6 n=u

17 Wcięcie złożone kątowe (przykład) Pomiar na punktach wyznaczanych C P B β A R Q γδ Mierzymy: α, β, γ, δ, ε, η α n=n kt =6 u=2p=2x3=6 n=u ε η

18 Wcięcie obustronne (przykład) P, R – punkty wyznaczane P BA β α γ R Mierzymy: α, β, γ, δ, ε n = 5 u = 2 x 2 = 4 n>u – obserwacja nadliczbowa daje możliwość wyrównania δ ε

19 Swobodne stanowisko (pełne) Obliczenie: - metoda transformacji - wyrównanie ścisłe C B A Mierzymy: kierunki i długości P k 2, d 2 k 3, d 3 γ k 1 =0, d 1 k n, d n n=n d +n kt =4+3=7 u=2p=2x1=2 n>u N

20 Swobodne stanowisko (niepełne) Obliczenie: wyrównanie ścisłe (zadanie zaprogramowane w TC 407) C B A Mierzymy: kierunki i dostępne długości P k 2, d 2 k3k3 γ k 1 =0, d 1 k n, d n n=n d +n kt =3+3=6 u=2p=2x1=2 n>u N celowa do punktu niedostępnego bez pomiaru długości

21 Analiza dokładności metodą wstęgi wahań

22 Analiza dokładności metodą wstęgi wahań 1. Wcięcie w przód Dane są: Długości celowych a i b oraz kąty α i β i ich błędy pomiaru m α i m β zazwyczaj m α = m β A P B βα a b ± m α ± m β Można przyjąć, że w punkcie celu skrajne linie wstegi wahań są do siebie równoległe


Pobierz ppt "Metody zagęszczania osnowy szczegółowej - wcięcia Wcięcia wyznaczające jednoznacznie położenie punktów (bez kontroli pomiaru i wyrównania): - pojedynczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google