Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGICZNY PROGRAM TRANSPORTOWY DZIELNICY POŁUDNIE W MIEŚCIE GDAŃSKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGICZNY PROGRAM TRANSPORTOWY DZIELNICY POŁUDNIE W MIEŚCIE GDAŃSKU."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGICZNY PROGRAM TRANSPORTOWY DZIELNICY POŁUDNIE W MIEŚCIE GDAŃSKU

2 CEL Celem Strategicznego Programu Transportowego dzielnicy Południe w Gdańsku na lata 2014-2020 jest zapewnienie płynnej komunikacji do i z centrum miasta oraz udrożnienie układu drogowego.

3 OBSZAR Zasięg terytorialny programu to północna część dzielnicy Południe, w której obserwuje się największy proces przyrostu zasobów mieszkaniowych. W skład obszaru opracowania wchodzą: Chełm, Zakoniczyn – Łostowice, Jasień – Szadółki bez fragmentu na północ od byłej linii kolejowej do Kokoszek oraz północno-zachodnia cześć jednostki Maćkowy. Obszar ten jest ograniczony: od wschodu ul. Trakt św. Wojciecha, od północy ul. Armii Krajowej z wyłączeniem Biskupiej Górki, następnie ul. Nowolipie i Rakoczego do Sądu Rejonowego włącznie, dalej podnóżem skarpy na Morenie i ul. Myśliwską, zachodnią granicą osiedli przy ul. Zacnej i Szczodrej i dawną trasą kolei do Kokoszek. od południa granicą administracyjną miasta, osiedlem Kolorowym, Doliną Potoku Oruńskiego do Traktu św. Wojciecha od zachodu Obwodnicą Trójmiasta i granicą administracją miasta

4 MAPA OBSZARU

5 CZAS Zakres programu obejmuje 7 lat, lata 2014-2020 Kolejnym okresem rozliczeniowym dofinansowania ze środków unijnych będą lata 2014-2020. Przygotowanie już obecnie programu działań inwestycyjnych w zakresie transportu dla następnego okresu jest warunkiem racjonalizacji i przyspieszenia wstępnych, żmudnych i długotrwałych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienia przyszłych prac realizacyjnych, a także stworzy warunki do dobrego wykorzystania środków unijnych perspektywy finansowej 2014-2020.

6 PROGRAM – NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA Strategicznymi elementami transportowymi analizowanymi w Studium będą planowane ulice główne, zbiorcze i ważniejsze lokalne o znaczeniu układowym z węzłami i skrzyżowaniami wraz z infrastrukturą dla transportu zbiorowego autobusowego i tramwajowego, a także rowerowego. Analiza nie obejmuje ulic dojazdowych i lokalnych, bezpośrednio obsługujących tereny inwestycyjne. Te ulice w większym stopniu, a nawet całkowicie powinny być finansowane przez deweloperów. W analizach dotyczących Programu ujęto tylko optymalizację budowy układu uliczno-drogowego bez analizowania systemu transportu zbiorowego. Wyjątkowo, w przypadku identyfikacji miejsc problemowych, zaproponowane zostaną niezbędne weryfikacje rozwiązań – również przestrzennych, wychodzących poza ustalony zakres programu.

7 L.pNazwa ulicy Długoś ć (km) Szacunkowa wartość Projektu [mln PLN] Szacunkowy koszt Projektu minus koszty torowiska oraz tramwaju Szacunkowy koszt torowiska oraz tramwaju 1Nowa Bulońska Północna Z 2x21.6521919722 2 Nowa Małomiejska G 2x2 + Nowa Podmiejska G 2x2 2.55372337 35 3Nowa Jabłoniowa Z 2x22.2094 4Nowa Warszawska Z 2x21.58765719 5Nowa Bulońska Południowa Z 2x22.1086 6Trasa P-P Z 1x2 + Nowa Małomiejska G 2x21.8511310013 7Trasa P-P Z 2x2 + Nowa Małomiejska G 2x21.8513512213 8Trasa P-P Z 1x20.9044 9Trasa P-P Z 2x20.9066 10 Nowa Podmiejska G 2x2 + Nowa Chmielna L 1x2 3.2535233022 11 Nowa Świętokrzyska Wschodnia G 2x2 + Nowa Niepołomicka G 2x2 3.20214 12Nowa Świętokrzyska G 1x23.15194 13Nowa Świętokrzyska G 2x23.15220 14Unruga L 1x2 + Nowa Warszawska * Z 2x23.3837 15 Nowa Myśliwska Zachodnia L 1x2 + Nowa Myśliwska Południowa wariant I L 1x2 3.0876 16Nowa Zakoniczyńska L 1x20.8524 ANALIZOWANE ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE

8 W ramach Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku na lata 2014-2020 zostały wybrane odcinki uliczno-drogowe do realizacji w pierwszej kolejności: 1.Nowa Bulońska Północna – koszt 219 mln zł 2.Nowa Jabłoniowa – koszt 94 mln zł 3.Ciąg Nowa Małomiejska – Nowa Podmiejska – koszt 372 mln zł Razem 685 mln zł (z torowiskami) 4. Nowa Świętokrzyska – koszt 220 mln zł 5. Nowa Warszawska – koszt 76 mln zł 6. Unruga – koszt 37 mln zł Razem 333 mln zł WYTYPOWANE PROJEKTY DROGOWE

9

10 Inwestycje drogowe aktualnie realizowane w dzielnicy Gdańsk Południe

11 Budowa Trasy W-Z w Gdańsku od skrzyżowania z ul. Kartuską do ul. Otomińskiej z węzłem Karczemki (w ciągu drogi krajowej nr 7)

12

13 Przebudowa ul. Łostowickiej w Gdańsku – Etap I, II, III Przebudowa ul. Łostowickiej w Gdańsku – Etap I, II, III

14

15 BUDOWA ULICY NOWEJ ŁÓDZKIEJ W GDAŃSKU Budowa ul. Nowa Łódzka wraz z nową linią tramwajową w Gdańsku Budowa ul. Nowa Łódzka wraz z nową linią tramwajową w Gdańsku

16

17 PRZEBUDOWA UL. JABŁONIOWEJ W GDAŃSKU NA ODCINKU OD UL. WARSZAWSKIEJ DO UL. KARTUSKIEJ Z WĘZŁEM TRASY W-Z PRZEBUDOWA UL. JABŁONIOWEJ W GDAŃSKU NA ODCINKU OD UL. WARSZAWSKIEJ DO UL. KARTUSKIEJ Z WĘZŁEM TRASY W-Z

18 18

19 ObwodnicaPołudnia Inwestycje drogowe Obwodnica Południowa Gdańska

20


Pobierz ppt "STRATEGICZNY PROGRAM TRANSPORTOWY DZIELNICY POŁUDNIE W MIEŚCIE GDAŃSKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google