Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACA KOREKCYJNO – EDUKACYJNA Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC REFLEKSJE, UWAGI Z PRAKTYKI JERZY SZCZEPANIEC TARNOWSKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I WSPARCIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACA KOREKCYJNO – EDUKACYJNA Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC REFLEKSJE, UWAGI Z PRAKTYKI JERZY SZCZEPANIEC TARNOWSKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I WSPARCIA."— Zapis prezentacji:

1 PRACA KOREKCYJNO – EDUKACYJNA Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC REFLEKSJE, UWAGI Z PRAKTYKI JERZY SZCZEPANIEC TARNOWSKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I WSPARCIA OFIAR PRZEMOCY

2 PODSTAWA PRAWNA DO REALIZCJI PROGRAMÓW KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE …(art..6 ust.4) : Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności :  1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie  2) opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie Art..15 ustawy daje delegację do ustawy Kodeks karny – art..67 §3: „Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd zobowiązuje sprawcę do naprawienia szkody w całości lub części, a może nałożyć obowiązki wymienione w art.. 72 (…) (art..72 § 1 pkt 6: „ poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych ”)

3 Podłoże merytoryczne programów Program z Duluth ( Marek Prajsner i Fundacja Batory) - uświadomienie czym jest przemoc w relacjach rodzinnych i poza nimi - pomoc w uświadomieniu zachowań przemocowych - pomoc w nabyciu nowych umiejętności rozwiązywania konfliktów Elementy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązania - poszukiwanie i odwoływanie się do zasobów klienta oraz korzyści płynących ze zmiany - komplementowanie konstruktywnego radzenia sobie z emocjami w sytuacjach konfliktowych – alternatywą do uruchomienia procesu ponoszenia konsekwencji Trening Zastępowania Agresji (ART) - trening umiejętności prospołecznych - trening kontroli złości - trening wnioskowania moralnego (dylematy)

4 Najważniejsze cele pracy K-E Wzięcie odpowiedzialności za swoje zachowanie Wypracowanie konstruktywnego scenariusza radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych Nauka empatii – odczuć osób doświadczających przemocy Nauka radzenia sobie z uczuciem złości – bez zachowań agresywnych i przemocowych

5 Faktyczne rozwiązania organizacyjne Opracowanie programów : Miejsca realizacji : - PCPR-y - Zakłady karne - OIK - Ośr.Lecz.Uzależn. - SOWdOP - OIK - Ośr.Lecz.Uzależn. - Szkoły (TZA) - Org. pozarządowe - org. pozarządowe

6 Etapy realizacji programu Opracowanie programu – wskazane, aby był oparty i włączony w system lokalnych zasobów : -kadrowych (specjalistyczne przygotowanie) - instytucjonalnych (jaki klient gdzie realizuje program) - świadomościowych (dot. postaw wobec zjawiska sprawstwa przemocy – innych niż „odwetowe”) Wdrożenie realizacji - rekrutacja - etap edukacyjny - etap korekcji - elementy terapeutyczne - monitoring i ewaluacja

7 Problemy organizacyjne. Program powinien być realizowany rytmicznie, w jasno określonych warunkach organizacyjnych (terminy, miejsce, czas). Dotyczy to zarówno rekrutowanych uczestników w instytucjach (zakłady karne, ośrodek leczenia uzależnień) jak i osób korzystających lub ewentualnych korzystających z form ambulatoryjnych. Coroczna niejasność wysokości środków na finansowanie programu – nie pozwala na dokonywanie planowania działań i podejmowania niektórych działań, np. o szerszym charakterze edukacji społecznej, konferencji dla profesjonalistów itp. Brak lub mała liczba skierowań z prokuratury, sądu, innych instytucji Potrzeba określenia standardów pracy, sposobów sprawozdawczości, wymiany doświadczeń, konferencji dobrych praktyk itp

8 Dobre strony realizacji programów K-E Fakt, że są – odbywa się praca świadomościowa w szerszym społecznym i instytucjonalnym znaczeniu Wiele już osób stosujących przemoc dokonało zmian w swoim funkcjonowaniu Wiele osób z ich otoczenia żyje w nadziei na lepsze życie Powstała znaczna grupa profesjonalistów mających pierwsze doświadczenia w pracy z osobami stosującymi przemoc i stanowiących wielki potencjał dający możliwości wypracowania kolejnych modyfikacji, autorskich rozwiązań pracy edukacyjnej i korekcyjnej z osobami stosującymi przemoc Programy k-e stanowią podstawę do pracy profilaktycznej z młodzieżą w obszarze przeciwdziałania stosowania agresji i przemocy


Pobierz ppt "PRACA KOREKCYJNO – EDUKACYJNA Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC REFLEKSJE, UWAGI Z PRAKTYKI JERZY SZCZEPANIEC TARNOWSKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I WSPARCIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google