Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2015/2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2015/2016."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

2 SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 SPRAWDZIAN jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły. Obejmuje on wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczania: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

3 SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Sprawdzian składa się z dwóch części, obie przeprowadzane są jednego dnia. – Część 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki i trwa 80 minut. – Część 2. obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) i trwa 45 minut. – Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.

4 SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą, mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody. Zadania z języka obcego nowożytnego mają formę zamkniętą. Prace uczniów ocenia zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów. Wynik jest wyrażony w procentach i składa się z wyniku ogólnego z pierwszej części wraz z wyszczególnieniem wyników z języka polskiego i matematyki oraz wyniku z drugiej części.

5 SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 RODZAJE ZADAŃ ZAMKNIĘTE – w tych zadaniach uczeń wskazuje poprawną odpowiedź  Spośród czterech możliwych odpowiedzi wybiera jedną: A,B,C lub D  Ocenia zdania i wybiera prawdziwe lub fałszywe  Najpierw wybiera poprawną odpowiedź, a następnie jej uzasadnienie  Wybiera odpowiedzi do działań ZMIENIŁA SIĘ KARTA ODPOWIEDZI I SPOSÓB ICH ZAZNACZANIA *

6 SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 OTWARTE  np. pisanie odpowiedzi na pytanie dotyczące wiersza  Pisanie listu, opowiadania lub opowiadania z dialogiem,  Zapisywanie rozwiązań do zadań z matematyki. Rozwiązania tych zadań zapisywane są na karcie odpowiedzi, która wyrywana jest ze środka arkusza egzaminacyjnego

7 SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 PRZEBIEG SPRAWDZIANU  Uczniowie przychodzą do szkoły o 8.30  Wchodzą do klas i losują miejsca  Wnoszą do sali tylko pióro lub długopis z czarnym atramentem, linijkę, ekierkę, - cz. II tylko przybory do pisania + legitymację  NIE WOLNO WNOSIĆ – korektorów, telefonów komórkowych, kalkulatorów.  Po I części (80 min + 40 min dla uczniów o przedłużonym czasie) następuje przerwa, część II (45 min + 20 min)

8 SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Część wstępna – czynności organizacyjne  Sprawdzenie poprawności arkusza  Kodowanie wszystkich części arkusza  Wyrwanie kart odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego,  Przeczytanie instrukcji  Objaśnienie przez członków komisji wszystkich wątpliwości uczniów. Część właściwa – rozwiązywanie zadań Część końcowa –(5 min) –  czas na ewentualne nanoszenie odpowiedzi na karty odpowiedzi.  Pakowanie prac w obecności 2 uczniów.

9 SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 WAŻNE TERMINY  5 kwietnia 2016 r. (wtorek) sprawdzian w godz. 9.00-12.30  1 czerwca 2016 r. termin dodatkowy  29 maja 2016 r. wyniki sprawdzianu  25 czerwca 2016 r. zaświadczenie razem ze świadectwem  12 STYCZNIA – SPRAWDZIAN PRÓBNY

10 SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 SZCZEGÓŁOWE INFORAMCJE O SPRAWDZIANIE  www.cke.edu.pl - Wszystkie szczegółowe informacje o harmonogramie sprawdzianu, zasadach jego przeprowadzania i przykładowe arkusze www.cke.edu.pl  www.oke.krakow.pl w zakładce sprawdzian w klasie VI, sprawdzian od 2015 roku. www.oke.krakow.pl Informacje dla rodziców, Film dla uczniów o nowej formule sprawdzianu


Pobierz ppt "SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2015/2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google