Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Osoby prowadzące zajęcia z Informatyki (II część): Prof. Mirosław Czarnecki (W+L) Konsultacje:piątek 11-13 (p. 302a)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Osoby prowadzące zajęcia z Informatyki (II część): Prof. Mirosław Czarnecki (W+L) Konsultacje:piątek 11-13 (p. 302a)"— Zapis prezentacji:

1

2 Osoby prowadzące zajęcia z Informatyki (II część): Prof. Mirosław Czarnecki (W+L) Konsultacje:piątek 11-13 (p. 302a) miroslaw.czarnecki@chem.uni.wroc.pl mgr Michał Kwaśniewicz (L) Konsultacje:wtorek 14:30-16:30 (p. 301) michal.kwasniewicz@chem.uni.wroc.pl

3 Zaliczanie ćwiczeń laboratoryjnych: – kolokwia przeprowadzone w czasie ćwiczeń A - podstawy Matlaba (kartka/komputer) B - grafika Matlaba (komputer) C - logika Matlaba (kartka) D - analiza danych (komputer) Warunek zaliczenia: Kolokwiów cząstkowych nie poprawiamy!!! Kolokwium poprawkowe jest na końcu zajęć i obejmuje cały materiał!!! If ∑(A+B+C+D)>=∑(A max +B max +C max +D max )/2 Elsekolokwium poprawkowe End

4 Zaliczanie z wykładu: - przepisujemy ocenę uzyskaną z ćwiczeń laboratoryjnych - osoby, które chciałyby uzyskać wyższą ocenę będą musiały napisać kolokwium z materiału przedstawionego na wykładzie

5 Plan wykładów z informatyki: 1.Podstawy Matlaba I – 23 III 2016 2.Podstawy Matlaba II – 5 IV 2016 3.Grafika Matlaba – 19 IV 2016 4.Logika Matlaba – 26 IV 2016 5.Analiza danych w Matlabie – 10 V 2016

6 Zakres materiału z Informatyki (II część) 1. Wstęp do Matlaba - Setting preferences - Help/Demos - wprowadzanie oraz edycja danych (Array Editor) - podstawowe operacje na skalarach, wektorach oraz macierzach - generowanie macierzy specjalnych - zapamiętywanie oraz wczytywanie danych typu *.mat - importowanie oraz eksportowanie danych w innych formatach - notacja dwukropkowa - operacje na macierzach i wektorach z wykorzystaniem notacji dwukropkowej - definiowanie oraz operacje na łańcuchach tekstowych - definiowanie oraz użycie funkcji własnych (@) - tworzenie oraz użycie m-plików

7 2. Grafika MATLABa - podstawowe instrukcje graficzne (plot) - wykresy funkcji analitycznych (fplot) - rysowanie wielu wykresów w jednym oknie (hold on/off, plotyy) - zarządzanie wieloma oknami (figure) - podział okna (subplot) - edycja wykresów - opis wykresów (dodawanie znaków specjalnych) - wykresy specjalne (bar, area, pie, hist) - wykresy trójwymiarowe (mesh, surf) - wykresy poziomicowe (contour) 3. Relacje i wyrażenia logiczne - operatory relacji - wyrażenia logiczne - instrukcje logiczne - zastosowanie relacji i wyrażeń logicznych do wykonywania operacji na wektorach i macierzach

8 4. Statystyczna i numeryczna analiza danych przy pomocy Matlaba - obliczanie wyznaczników macierzy (det) - obliczanie macierzy odwrotnych (inv) - rozwiązywanie układów równań liniowych (\) - szukanie miejsc zerowych (fzero) - interpolacja (interp1, interp2) - obliczanie pochodnych (diff) - całkowanie - danych dyskretnych (trapz) - funkcji analitycznych (quad) - aproksymacja - wielomianowa (polyfit/polyval, Tools  Basic Fittings) - za pomocą funkcji dowolnej postaci (metoda macierzowa) - szukanie minimum funkcji - jednej zmiennej (fminbnd) - wielu zmiennych (fminsearch) - podstawowe funkcje statystyczne (mean, median, var, cov, std, corrcoef)

9 Literatura: 1. Rudra Pratap MATLAB 7 dla naukowców i inżynierów. (Mikom, 2006). 2. Andrzej Zalewski, Rafał Cegieła Matlab – obliczenia numeryczne i ich zastosowanie (Nakom) 3. Bogumiła Mrozek, Zbigniew Mrozek Matlab i Simulink – poradnik użytkownika (Helion) 4. Jerzy Brzózka, Lech Dorobczyński Matlab. Środowisko obliczeń naukowo technicznych. (Mikom) 5. Wiesława Regel Statystyka matematyczna w programie MATLAB (Mikom) 6. HELP Matlaba!

10


Pobierz ppt "Osoby prowadzące zajęcia z Informatyki (II część): Prof. Mirosław Czarnecki (W+L) Konsultacje:piątek 11-13 (p. 302a)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google