Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zwrotne instrumenty finansowe dla PES-sów Teresa Zagrodzka – Dyrektor Działu Ekonomii Społecznej TISE SA Szczyrk, 14 kwietnia 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zwrotne instrumenty finansowe dla PES-sów Teresa Zagrodzka – Dyrektor Działu Ekonomii Społecznej TISE SA Szczyrk, 14 kwietnia 2016."— Zapis prezentacji:

1 Zwrotne instrumenty finansowe dla PES-sów Teresa Zagrodzka – Dyrektor Działu Ekonomii Społecznej TISE SA Szczyrk, 14 kwietnia 2016

2 Co warto wiedzieć o TISE?  1991 – powstaliśmy  Od 2002 – jesteśmy członkiem i do dziś jedynym polskim przedstawicielem w Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych (FEBEA) wspierającej rozwój finansowania solidarnego i przedsiębiorców działających w dziedzinie ekonomii społecznej  Od 2006 administrujemy belgijskim funduszem wspierającym ekonomię społeczną w Europie Środkowo-Wschodniej – CoopEst  Od 2008 działamy przede wszystkim jako fundusz pożyczkowy  Od 2012 roku prowadzimy fundusze pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach inicjatywy JEREMIE (Wielkopolska, Pomorze, Mazowsze) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej  Od 2013 Realizujemy program pilotażowy – „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”.  Od 2014 – prowadzimy program pożyczkowy dla absolwentów i bezrobotnych „Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie”

3 Co oferujemy NGO’som?  pożyczka pomostowa – „pod projekt”;  Pożyczka na uruchomienie działalności gospodarczej i jej rozwój;  Pożyczka na rozwój działalności statutowej. Co oferujemy dodatkowo PES prowadzącym działalność gospodarczą?  Pożyczka na rozwój działalności gospodarczej z ES Funduszu

4 POŻYCZKA: ZAGROŻENIE CZY SZANSA?

5 Pożyczki dla PES Powody, dla których PS nie starały się o pożyczkę lub kredyt (na podstawie badania „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych”.Instytut Badań Strukturalnych i Coffey International. Luty 2014)

6 Pożyczki dla PES Struktura finansowania najważniejszego wydatku rozwojowego PS w 2013 roku (na podstawie badania „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych”.Instytut Badań Strukturalnych i Coffey International. Luty 2014)

7 Pożyczka ZAGROŻENIE? RYZYKO? SZANSA?

8 Kiedy warto myśleć o pożyczce?  Gdy mamy rzeczywistą potrzebę;  Gdy z naszej wiedzy DZIŚ wynika, że będziemy w stanie ją spłacić wraz z odsetkami – na podstawie prognozy przychodów.

9 Kiedy pożyczka może być wsparciem dla NGO?  Jeśli przynosi wymierne korzyści:  umożliwia / przyspiesza obniżenie kosztów;  umożliwia / przyspiesza rozwój - wzrost przychodów;  umożliwia zatrudnienie dodatkowych osób.

10 POŻYCZKI STANDARDOWE TISE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

11 Parametry pożyczki standardowej  kwota: bez ograniczeń;  opłaty: oprocentowanie: 9,5% w skali roku + 2% opłaty administracyjnej (jednokrotnie pobieranej przy wypłacie pożyczki);  okres finansowania: średnio do 3lat  karencja w spłacie kapitału: możliwa indywidualnie ustalana.

12 Pożyczka standardowa - przeznaczenie  pożyczka pomostowa – „pod projekt”;  uruchomienie działalności gospodarczej;  rozwój działalności statutowej. WAŻNE: musi być wskazane źródło spłaty pożyczki.

13  kwota: do 100 tys. zł ;  oprocentowanie: 0,88% (lub 0,44%) w skali roku);  okres finansowania: do 5 lat;  karencja w spłacie kapitału: 6 miesięcy (wliczona w okres kredytowania);  udział pożyczki: do 100% wartości przedsięwzięcia. Parametry pożyczki z ES Funduszu

14  Prowadzenie działalności gospodarczej od co najmniej 12 miesięcy.  Zatrudnianie poniżej 50 osób w działalności gospodarczej, a roczny obrót/całkowity bilans roczny nie przekraczający 10 mln euro.  Brak zaległości w płatnościach zobowiązań podatkowych i z tytułu opłacania składek na zabezpieczenie emerytalne.  Przedstawienie zabezpieczenia co najmniej w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową. Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać pożyczkę w ramach ES Funduszu TISE?

15  Preferencyjność (oprocentowanie 50% lub 25% stopy redyskonta weksli, brak opłat i prowizji).  Dystrybucja regionalna (pięć makroregionów odpowiadających obszarom działania Centrów Ekonomii Społecznej).  Dla podmiotów ekonomii społecznej, które prowadzą już działalność gospodarczą.  Bezpłatne doradztwo po udzieleniu pożyczki. Cechy szczególne ES Funduszu

16 Pierwsze rozdanie: 25,1 mln. zł Drugie rozdanie: 6,1 mln. zł Trzecie rozdanie 6,5 mln. zł Nowa umowa (podlaskie, podkarpackie, lubelskie) 1,3 mln. zł RAZEM: 39 mln zł ŁĄCZNIE środki w ramach ES Funduszu TISE – stan na 31 marca 2016

17 Realizacja – stan na dzień 31 marca 2016 liczba pożyczek – 414 Liczba przedsiębiorstw - 360 Wartość pożyczek – 32 mln zł NGO 148 spółdzielnie socjalne 160 spółdzielnie pracy 25 spółki 20 spółdzielnie inwalidów 4 Kościelne osoby prawne 3

18 Realizacja w woj. śląskim, stan na dzień 31 marca 2016 liczba pożyczek – 43 Liczba przedsiębiorstw – 36 Wartość pożyczek – 3.6 mln zł NGO 19 spółdzielnie socjalne 22 spółdzielnie pracy 2 spółki 0 spółdzielnie inwalidów 0 Kościelne osoby prawne 0

19  Preferencyjność (oprocentowanie 50% lub 25% stopy redyskonta weksli, brak opłat i prowizji).  Dystrybucja regionalna (pięć makroregionów odpowiadających obszarom działania Centrów Ekonomii Społecznej).  Dla podmiotów ekonomii społecznej, które prowadzą już działalność gospodarczą. Cechy szczególne ES Funduszu TISE

20 Pożyczkobiorcy TISE– kilka przykładów

21 Pożyczkobiorcy ES Funduszu TISE Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE z Bielawy (woj. dolnośląskie) powstała w 2012 r. Założyły ją dwie osoby prawne: Fundacja „Sychem” oraz Stowarzyszenie „Nowa Nadzieja zajmujące się pomocą osobom ubogim, bezdomnym, bezrobotnym oraz uzależnionym od alkoholu lub narkotyków – wspierając je materialnie, terapeutycznie i prowadząc resocjalizację. Spółdzielnia socjalna jest narzędziem rehabilitacji zawodowej podopiecznych obu organizacji. ARTE wykonuje różnego rodzaju roboty remontowo-budowlane. Zajmuje się także pracami porządkowymi i pielęgnacją zieleni, a także zdobnictwem ceramiki Pierwsza pożyczka została przeznaczona na wyposażenie spółdzielni w maszyny, urządzenia i towary niezbędne do rozszerzenia działalności, a druga na zakup maszyny do odśnieżania dróg.

22 Pożyczkobiorcy ES Funduszu TISE Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie zajmuje się odnową liturgii, promocją sztuki sakralnej, a także kształci osoby zajmujące się sztuką sakralną. Pożyczka (100 tys. zł) pozwoliła na wznowienie, długo wyczekiwanej przez miłośników muzyki sakralnej bestsellerowego śpiewnika, którego sprzedaż wzmocni inne działania.

23 Pożyczkobiorcy ES Funduszu TISE Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna „Nasz Domek” prowadzi przedszkole, żłobek i żłobek integracyjny w Warszawie (Białołęka). Pożyczka (100 tys. zł ) została przeznaczona na remont, modernizacje i doposażenie placówek oraz na kampanię promocyjną.

24 Pożyczkobiorcy ES Funduszu TISE Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego prowadzi Ośrodek Edukacji Regionalnej i pierwszą na Lubelszczyźnie wioskę tematyczną – Kraina Rumianku. Pożyczka (100 tys.) została przeznaczona na doposażenie kuchni w budynku i budowę edukacyjnego placu zabaw oraz remont i termomodernizację budynku, co pozwala na prowadzenie działalności ośrodka również zimą!

25 Dziękuję za uwagę! Teresa Zagrodzka Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa www.tise.pl facebook/tisesa, mail: tise@tise.pl tel. 22 636 0740


Pobierz ppt "Zwrotne instrumenty finansowe dla PES-sów Teresa Zagrodzka – Dyrektor Działu Ekonomii Społecznej TISE SA Szczyrk, 14 kwietnia 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google