Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GIMNAZJUM NR 31 im. Szarych Szeregów w Łodzi ul. Gen. S. Grota Roweckiego 1 93-217 Łódź tel./faks: (42) 643-51-60

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GIMNAZJUM NR 31 im. Szarych Szeregów w Łodzi ul. Gen. S. Grota Roweckiego 1 93-217 Łódź tel./faks: (42) 643-51-60"— Zapis prezentacji:

1 www.gim31.szkoly.lodz.pl GIMNAZJUM NR 31 im. Szarych Szeregów w Łodzi ul. Gen. S. Grota Roweckiego 1 93-217 Łódź tel./faks: (42) 643-51-60 e-mail: gim31.lodz@gmail.com Serdecznie zapraszamy!

2 www.gim31.szkoly.lodz.pl Lokalizacja Budynek szkoły znajduje się w pobliżu Parku Podolskiego, na granicy osiedli Zarzew i Dąbrowa. Blisko mają do nas uczniowie z Widzewa oraz Górnej. Dojazd: tramwajami linii 3, 7, 13, 14 autobusami: 70, 70A, 70B, 75, 77, 96

3 www.gim31.szkoly.lodz.pl Nasza szkoła Nasza szkoła jest kameralna, wszyscy się tutaj znamy, nikt nie jest anonimowy. W szkole znajduje się 20 sal przedmiotowych, 2 pracownie informatyczne z komputerami PC oraz iMac, biblioteka z czytelnią i Centrum Multimedialnym, gabinet pedagoga, 2 sale gimnastyczne, sala do tenisa stołowego, sklepik, stołówka, 2 boiska i aula.

4 www.gim31.szkoly.lodz.pl Nasza szkoła Budynek szkoły jest świeżo odremontowany, po termomodernizacji. Piękna nowa elewacja, okna i otoczenie budynku przyciągają wzrok. Dzięki wygranemu projektowi zgłoszonemu do Budżetu Obywatelskiego’2015 sala gimnastyczna została gruntownie odnowiona. Jesteśmy szkołą bezpieczną – posiadamy monitoring wizyjny, oferujemy wejście do szkoły na indywidualną kartę zbliżeniową połączoną ze sprawdzaniem obecności uczniów w e-dzienniku.

5 www.gim31.szkoly.lodz.pl Nasza społeczność W naszych klasach uczy się młodzież wesoła, pomysłowa, aktywna, wrażliwa i pomocna innym. Dyrektorem szkoły jest Pani Iwona Kramarz, dbająca o wszystkie sprawy organizacyjne, finansowe i dydaktyczne. Kadrę pedagogiczną tworzą doświadczeni nauczyciele, kreatywni i zaangażowani. Wymagają, ale są życzliwi dla swoich uczniów. Wspierają młodzież w rozwijaniu zainteresowań i ambicji, w osiąganiu sukcesów, wzmacniają też poczucie wartości. Efektywnie współpracują z rodzicami uczniów.

6 www.gim31.szkoly.lodz.pl Oferta dydaktyczno - wychowawcza Corocznie proponujemy naukę w klasach, w których uczniowie rozwijają swoje zainteresowania: matematyczne informatyczne językowe humanistyczne przyrodnicze ratownictwem i profilaktyką zdrowia zajęciami artystycznymi zajęciami sportowymi Każda klasa uczy się dwóch języków obcych do wyboru: hiszpańskiego, niemieckiego i angielskiego.

7 www.gim31.szkoly.lodz.pl Oferta dydaktyczno - wychowawcza W szkole organizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz koła zainteresowań ze wszystkich przedmiotów, prowadzone są zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie mają możliwość uzupełniania braków, doskonalenia swoich umiejętności i uzyskania pozytywnych ocen. Uczą się systematyczności i wytrwałości w pokonywaniu trudności, wzmacniają wiarę w swoje siły. Uczniowie zdolni pogłębiają i poszerzają wiedzę z wybranych przedmiotów, sprawdzają się w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Dzięki specjalnym zestawom uczniowie uczą się programowania podczas zajęć koła robotycznego. W zdrowym ciele … sportowy duch, który kształtuje się podczas dodatkowych zajęć sportowych i w UKS G 31.

8 www.gim31.szkoly.lodz.pl Nasze Certyfikaty „Szkoła Promująca Postawy Patriotyczne” „Szkoła Promująca Zdrowie” Tytuł Szkoły Globalnej – I edycja programu Aktywny udział w programie Szkoła bez przemocy - pamiątkowa tabliczka za 5-letni udział Tytuł Szkoły Humanitarnej – w gronie 10 pierwszych szkół w Polsce „Bezpieczeństwo w sieci” „WF z Klasą”

9 www.gim31.szkoly.lodz.pl Współpraca Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) Policja i Straż Miejska Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” Łódzki Oddział Stowarzyszenia Szarych Szeregów Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej Fundacja Ulicy Piotrkowskiej Wydział Ratownictwa Uniwersytetu Medycznego Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego Polska Akcja Humanitarna (PAH) Polski Czerwony Krzyż (PCK) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) fundacje "Gajusz" i "Mam marzenie" XLIV Liceum Ogólnokształcące Przedszkole nr 137 świetlica środowiskowa schronisko dla zwierząt

10 www.gim31.szkoly.lodz.pl Projekty Od wielu lat bierzemy udział w programie „Lepsza Szkoła” diagnozując i badając postępy uczniów w matematyce, przeprowadzamy egzaminy próbne. Od 2014 roku realizujemy projekt „Wf z klasą” oraz „Stop zwolnieniom z Wf-u”, prowadzimy blog o tym projekcie. Dbamy o bezpieczeństwo w sieci naszych uczniów, propagujemy idee Dnia Bezpiecznego Internetu i Stop Cyberprzemocy. Uczniowie uczestniczą w kursach e-learningowych przygotowanych przez Fundację Dzieci Niczyje i w programie „Safer Internet”..

11 www.gim31.szkoly.lodz.pl Projekty Od 2009 roku realizujemy szkolny projekt „Przystanek Zdrowie”. Propagujemy zachowania sprzyjające zdrowiu: aktywność fizyczną, racjonalne żywienie, utrzymanie czystości otoczenia, zachowanie bezpieczeństwa, utrzymanie dobrych relacji z innymi ludźmi, radzenie sobie ze stresem, odpoczynek i relaks. Bierzemy udział w szkoleniach „Dni zdrowia”, „Stres pod kontrolą” oraz w sesjach ekologicznych „Czy wiesz, co jesz” organizowanych przez XXIV LO w Łodzi. Należymy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

12 www.gim31.szkoly.lodz.pl Projekty W ramach edukacji patriotycznej odbywają się wycieczki do Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Oświęcimia. Pracownicy Łódzkiego Oddziału Związku Żołnierzy AK oraz Stowarzyszenia Szarych Szeregów prowadzą prelekcje dla naszych uczniów, uczestniczą w różnych uroczystościach szkolnych. Od lutego 2014 roku do stycznia 2015 uczniowie zrealizowali projekt „Od Legionów Polskich do niepodległości i obrony II Rzeczpospolitej”, dzięki któremu szkoła uzyskała certyfikat.

13 www.gim31.szkoly.lodz.pl Nieco historii Szkoła istnieje od 1999 roku. W 2004 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Szarych Szeregów. Posiadamy logo, hymn oraz sztandar, który wraz z pocztem sztandarowym towarzyszy wszystkim ważnym uroczystościom.

14 www.gim31.szkoly.lodz.pl Nieco historii Zorganizowaliśmy pierwszy konkurs międzygimnazjalny „Z Sienkiewiczem przez starożytny Rzym” oraz projekt ogólnoszkolny „My w Unii”. Dużym zainteresowaniem cieszyło się kilka edycji Konkursu Tańca. Samorząd organizował co roku wróżby andrzejkowe, Dzień Życzliwości, Tydzień Walki z Głodem, apele o prawach dziecka.

15 www.gim31.szkoly.lodz.pl Nieco historii Realizację projektów „Zwiedzaj z nami region łódzki” i „Łódź miastem czterech kultur” uświetnili liczni goście z Kuratorium Oświaty w Łodzi, Wydziału Edukacji oraz ŁCDNiKP. Uczniowie i nauczyciele przygotowali wiele ciekawych wystaw, albumów, prezentacji, degustacji pysznych dań kuchni regionalnych.

16 www.gim31.szkoly.lodz.pl Nieco historii W 2005 roku zrealizowaliśmy projekt Szkoła Humanitarna, dzięki któremu uzyskaliśmy zaszczytny tytuł. Byliśmy jedną z dziesięciu pierwszych szkół w Polsce, która włączyła się w realizację tego projektu. Zorganizowaliśmy Tydzień przeciwko Rasizmowi, Klub Wolontariusza, Dzień Uchodźcy, apel o walce z terroryzmem, projekty „Zabawy w różnych krajach” i „Złotówka na wodę” oraz kilka akcji charytatywnych, wydaliśmy też numer gazetki na temat praw człowieka.

17 www.gim31.szkoly.lodz.pl Nieco historii W 2007 roku współpracowaliśmy ze szkołami w Polsce, Austrii, Słowacji, Czechach, Wielkiej Brytanii, na Malcie oraz Tajlandii w ramach projektu Szkoła Globalna, również uzyskując tytuł. Zrealizowaliśmy wiele zadań, pogłębiliśmy swoją wiedzę o problemach Krajów Południa, o Celach Milenijnych, poznaliśmy inne kultury. Treści edukacji humanitarnej i globalnej nadal propagujemy podczas bieżącej działalności szkoły, podczas zajęć z wychowawcami i na lekcjach różnych przedmiotów.

18 www.gim31.szkoly.lodz.pl Tradycje szkoły Uroczyście witamy i kończymy każdy rok szkolny, szczególnie dotyczy to klas pierwszych i trzecich.

19 www.gim31.szkoly.lodz.pl Tradycje szkoły Dzień patrona szkoły to czas uroczystego ślubowania klas 1. Uczniowie klas 2 i 3 uczestniczą w wycieczkach na Stację Radegast, na Stary Cmentarz, do Muzeum Tradycji Niepodległościowych oraz Muzeum na Radogoszczu. Odbyły się też wycieczki na Cmentarz Powązkowski.

20 www.gim31.szkoly.lodz.pl Tradycje szkoły Na wesoło i w oryginalnych przebraniach bawimy się podczas Halloween. W marcu uczniowie z Koła Języka Angielskiego organizują Irish Day. Można obejrzeć multimedialną prezentację o Irlandii, zatytułowaną „Szmaragdowa Wyspa”, częstować się zielonymi napojami i słodkościami serwowanymi na korytarzu podczas długiej przerwy. Można też zrobić sobie zmywalny tatuaż w kształcie koniczynki lub flagi Irlandii.

21 www.gim31.szkoly.lodz.pl Tradycje szkoły Na wesoło spędzamy również Walentynki, śpiewamy i tańczymy, organizowane są liczne konkursy z nagrodami. Konkurs „Zaradne dziewczyny i sprytni chłopcy” sprawdza, czy uczniowie radzą sobie z takimi zadaniami, jak np. obieranie jabłek, ubijanie piany, przyszywanie guzików, zaplatanie warkoczyków ze sznurków, czy wbijanie gwoździ. Dużo przy tym radości i śmiechu!

22 www.gim31.szkoly.lodz.pl Tradycje szkoły W ramach integracji środowiska uczniowskiego organizujemy Turniej wiedzy dla klas VI szkół podstawowych „Kto czyta i liczy, ten swój umysł ćwiczy” oraz Konkurs Mitologiczny.

23 www.gim31.szkoly.lodz.pl Tradycje szkoły Dzień Szkoły bez przemocy organizowaliśmy od pierwszej edycji tego ogólnopolskiego programu. Była to świetna okazja do spędzenia razem miłych chwil na zabawie i sportowej rywalizacji. Był też to czas na refleksję i zamanifestowanie, że nie zgadzamy się na przemoc i agresję w środowisku szkolnym.

24 www.gim31.szkoly.lodz.pl Tradycje szkoły W Dniu Przyjaznej Szkoły zaprosiliśmy do nas uczniów klas V. Były wspólne zabawy integracyjne, występy oraz zawody sportowe.

25 www.gim31.szkoly.lodz.pl Tradycje szkoły Turniej integracyjny dla klas 1 i wychowawców organizujemy co roku we wrześniu. Możemy poznać się bliżej i sprawdzić w różnych konkurencjach. Dzień Sportu odbywa się na terenie szkoły lub na stadionie sportowym. Bardzo miło wspominamy Mityng Lekkoatletyczny.

26 www.gim31.szkoly.lodz.pl Tradycje szkoły Koncert Talentów to coroczna akcja charytatywna, a przede wszystkim wspaniałe występy. Uczniowie śpiewają, tańczą, grają na instrumentach, recytują wiersze i monologi, przedstawiają skecze, magiczne sztuczki i chwalą się wieloma innymi zdolnościami.

27 www.gim31.szkoly.lodz.pl Tradycje szkoły Uczniowie chętnie występują na apelach i akademiach związanych ze świętami narodowymi. Wigilie klasowe, szkolne Jasełka i mikołajki, to okazja do wspólnego kolędowania, biesiadowania i dzielenia się drobnymi upominkami.

28 www.gim31.szkoly.lodz.pl Tradycje szkoły Targi Firm uczą współpracy, podstaw przedsiębiorczości oraz wrażliwości na sytuację w Krajach Południa, m. in. Sprawiedliwy Handel. W trakcie targów młodzież z klas drugich prezentuje swoje firmy z różnych dziedzin gospodarki od Szkoły Tresury Psów po piekarnie, cukiernie czy Węglową Spółkę.

29 www.gim31.szkoly.lodz.pl Tradycje szkoły Bal na zakończenie gimnazjum jest ostatnią imprezą taneczną dla uczniów i nauczycieli. Stałym elementem tego wydarzenia jest polonez w wykonaniu trzecioklasistów, wkrótce już absolwentów naszego gimnazjum oraz pyszny tort. Tańce, hulanki, swawole :) trwają do późnego wieczora. Tak trudno się rozstać.

30 www.gim31.szkoly.lodz.pl Tradycje szkoły Od kilku lat organizujemy Festiwal Projektów Edukacyjnych. Uczniowie klas drugich pracują w grupach nad wybranym projektem, którego efekty są potem prezentowane przed komisją. Pomysły uczniów nie mają granic … Najlepsze prezentacje są przedstawiane uczniom klas 1 oraz podczas Drzwi Otwartych.

31 www.gim31.szkoly.lodz.pl Tradycje szkoły W szkole organizowane są liczne konkursy: polonistyczne – Mistrz Ortografii, literackie historyczne dyktanda z języka hiszpańskiego i niemieckiego Super Rachmistrz dla klas 1 Spisek Matematyczny dla klas 2 Wielkanocny Konkurs Matematyczny informatyczno – matematyczne dla klas 2 i szkolne etapy konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich artystyczne sportowe

32 www.gim31.szkoly.lodz.pl Tradycje szkoły Uczymy się tradycyjnie, ale i pomysłowo na zajęciach lekcyjnych, a także przerwach. W ramach programu "Plan your Future” organizacji młodzieżowej AIESEC odwiedzają nas studenci z Iranu, Brazylii, Kolumbii, Indii, Nowej Zelandii, Chin, Tajlandii, Indonezji oraz Pakistanu. Poznajemy kulturę nieznanych nam dotąd państw, a jednocześnie ćwiczymy język angielski z obcokrajowcami. Wszystkie zajęcia są niezwykle atrakcyjne, a nasi goście niebywale sympatyczni i przyjacielscy. Wiele się od nich uczymy!

33 www.gim31.szkoly.lodz.pl Tradycje szkoły Studenci z Oddziału Ratunkowego Uniwersytetu Medycznego prowadzą szkolenia, pokazy i konkursy z udzielania pierwszej pomocy.

34 www.gim31.szkoly.lodz.pl Tradycje szkoły Działalność Teatru ATE cieszy się w naszej szkole dużym powodzeniem. Zespół teatralny kilkakrotnie zdobył nagrody i wyróżnienia w Przeglądzie Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych oraz w Kabaretowym Konkursie Teatrów „Kaktós”, a uczniowie nagrody dla wyróżniających się aktorów. Teatr wystawił następujące spektakle: „Księżniczka na ziarnku grochu” „Katastrofa” „Romeo i Julia” „Romans wszech czasów” „Samochody koło środy” „Sędzia Anna Maria Wojciechowska” „M jak Miłość” i inne.

35 www.gim31.szkoly.lodz.pl Tradycje szkoły We współpracy z Radą Osiedla Zarzew zorganizowaliśmy na terenie szkoły Dzień Sąsiada oraz Piknik Zarzewski.

36 www.gim31.szkoly.lodz.pl Tradycje szkoły Organizowaliśmy akcje zbierania podpisów na projekty w Budżecie Obywatelskim na lata 2014-2016. W 2015 roku akcja zbierania głosów zakończyła się dla nas wielkim sukcesem. Wygraliśmy!!! Projekt L0085 „Stawiamy na Sport” zajął pierwsze miejsce na 213 zgłoszonych propozycji. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu naszej społeczności szkolnej: uczniów, pracowników, rodziców, a także znajomych, pomocy okolicznych szkół, księdza proboszcza, mieszkańców Łodzi, bardzo cieszymy się z odnowionej sali gimnastycznej. Razem możemy więcej!

37 www.gim31.szkoly.lodz.pl Tradycje szkoły Wycieczki edukacyjne poszerzają nasze horyzonty i pogłębiają treści poznane podczas lekcji. Odwiedzamy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Muzeum Powstania, Zamek Królewski, a także sale sejmu i senatu. Klasy trzecie zwiedzają Muzeum w Oświęcimiu i Brzezince. Podczas wycieczki do kopalni soli w Kłodawie uczniowie mogli podziwiać wspaniałe groty z różowej soli powstałe po wydobyciu jej złóż oraz poznać pracę górników.

38 www.gim31.szkoly.lodz.pl Wycieczki edukacyjne i krajoznawcze W 2014 roku odbyła się czterodniowa wycieczka do PRAGI, a wrażenia zostaną na długo w naszej pamięci.

39 www.gim31.szkoly.lodz.pl Działalność Samorząd Uczniowski organizuje różne imprezy, konkursy, happeningi, akcje i dyskoteki. Chór szkolny w grudniu 2014 r. zajął II miejsce w Osiedlowym Konkursie Kolęd i Pastorałek. Otrzymał też podziękowanie za występ dla najuboższych mieszkańców osiedla Dąbrowa.

40 www.gim31.szkoly.lodz.pl Działalność Od początku istnienia gimnazjum społeczność szkolna organizowała liczne akcje charytatywne, wspierające m. in. fundacje: PAH i program „Pajacyk”, Mam marzenie, Gajusz, WOŚP, TVN oraz schronisko dla zwierząt przy ulicy Marmurowej. Uczniowie naszej szkoły chętnie odwiedzają świetlicę środowiskową i przedszkole – bawią się z młodszymi kolegami, czytają bajki i wiersze, organizują różne konkursy. Podczas ferii pierwszo i trzecioklasiści biorą udział w akcji „Gimnazjaliści czytają przedszkolakom”. Uważamy, że WARTO POMAGAĆ.

41 www.gim31.szkoly.lodz.pl Działalność Gazetka „Gimnazjalne Wow” jest redagowana przez uczniów, pod kierunkiem nauczycieli, już od roku 2000. Młodzi redaktorzy mają tutaj szerokie pole do pokazania i doskonalenia własnych umiejętności pisarskich. Strona internetowa naszej szkoły jest zbiorem wszystkich najważniejszych informacji o życiu społeczności szkolnej. Strona naszego gimnazjum na Facebook’u dokumentuje bieżące wydarzenia szkolne przede wszystkim w formie fotograficznej.

42 www.gim31.szkoly.lodz.pl Działalność Organizujemy Drzwi Otwarte dla uczniów klas VI i ich rodziców. Przyjdź, zobacz, przekonaj się sam!

43 www.gim31.szkoly.lodz.pl Godziny pracy szkoły Sekretariat: czynny codziennie w godz. 8.00 – 16.00 Pedagog szkolny: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 9.00 – 13.00 czwartek w godz. 12.00 – 16.00 Pielęgniarka: poniedziałek i piątek w godz. 8.00 – 11.00 środa w godz. 9.00 – 13.00 Psycholog: raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem

44 www.gim31.szkoly.lodz.pl Terminy DRZWI OTWARTYCH Na stronie www.gim31.szkoly.lodz.pl www.gim31.szkoly.lodz.pl Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "GIMNAZJUM NR 31 im. Szarych Szeregów w Łodzi ul. Gen. S. Grota Roweckiego 1 93-217 Łódź tel./faks: (42) 643-51-60"

Podobne prezentacje


Reklamy Google