Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE Konferencja „Po pierwsze praca …” Konin, 18 września 2014 r. Wiesława Matusiak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE Konferencja „Po pierwsze praca …” Konin, 18 września 2014 r. Wiesława Matusiak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie."— Zapis prezentacji:

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE Konferencja „Po pierwsze praca …” Konin, 18 września 2014 r. Wiesława Matusiak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie

2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIEWIESŁAWA MATUSIAK CHARAKTERYSTYKA REGIONU Rynek gospodarczy regionu konińskiego oparty jest w głównej mierze na sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie najbardziej rozwiniętą branżą w tym sektorze jest branża budowlana. Ogółem na terenie miasta i powiatu konińskiego zarejestrowanych jest ponad 17 tys. podmiotów gospodarczych, z czego 97% stanowią podmioty z sektora prywatnego a zaledwie 3% podmioty sektora publicznego. W gospodarce regionu ważną rolę odgrywa również rolnictwo. W powiecie konińskim jest ponad 13 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstw wynosi 7,7 ha, z czego blisko połowę gospodarstw rolnych stanowią gospodarstwa o areale do 5 ha. Działalność rolnicza prowadzona jest na ponad 70% powierzchni ogólnej. Na dzień 30 czerwca 2013 r. ludność miasta i powiatu konińskiego liczyła ogółem 205 963 osoby, wśród których 19% stanowiły osoby w wieku przedprodukcyjnym, 64% osoby w wieku produkcyjnym, a pozostałe 17% osoby w wieku poprodukcyjnym.

3 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIEWIESŁAWA MATUSIAK LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH 2014 R.

4 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIEWIESŁAWA MATUSIAK BEZROBOTNI WG WIEKU – DANE NA DZIEŃ 31.07.2014 R.

5 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIEWIESŁAWA MATUSIAK BEZROBOTNI WG WYKSZTAŁCENIA – DANE NA DZIEŃ 31.07.2014 R.

6 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIEWIESŁAWA MATUSIAK BEZROBOTNI WG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY – DANE NA DZIEŃ 31.07.2014 R.

7 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIEWIESŁAWA MATUSIAK BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU

8 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIEWIESŁAWA MATUSIAK W końcu I półrocza 2014 r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie zarejestrowanych było 11 027 osób bezrobotnych reprezentujących różne zawody i specjalności. Wśród najczęściej pojawiających się zawodów można było zaobserwować między innymi: Lp.Nazwa zawoduLiczba osób 1.Sprzedawca1 423 2.Ślusarz312 3.Murarz295 4.Robotnik budowlany245 5.Mechanik pojazdów samochodowych220 6.Krawiec206 7.Technik ekonomista200 8.Kucharz małej gastronomii194 9.Kucharz190 10.Robotnik gospodarczy190

9 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIEWIESŁAWA MATUSIAK Najczęściej pojawiające się zawody wśród bezrobotnych kobiet: Lp.Nazwa zawoduLiczba osób 1. Sprzedawca1 268 2. Krawiec193 3. Technik ekonomista185 4. Fryzjer184 5. Technik prac biurowych157 6. Kucharz157 7. Szwaczka145 8. Sprzątaczka biurowa143 9. Kucharz małej gastronomii127 10. Rolnik126

10 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIEWIESŁAWA MATUSIAK Od stycznia do czerwca 2014 roku pozyskano 1 966 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, w tym 1030 (tj. 52,39%) z miasta Konina i 936 (tj. 47,61%) z powiatu konińskiego. Zgłoszone miejsca pracy w 2014 r. dotyczyły: 1.- sektora publicznego389 (19,79%) -sektora prywatnego 1 577 (80,21%) 2.- pracy subsydiowanej 1 164 (59,21%) - pracy niesubsydiowanej 802( 40,79%)

11 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIEWIESŁAWA MATUSIAK Wśród najczęściej pojawiających się ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców w urzędzie pracy w I półroczu 2014 r. można wyróżnić: Lp.Nazwa zawoduLiczba osób 1.Technik prac biurowych238 2.Sprzedawca229 3.Robotnik gospodarczy185 4.Pomocniczy robotnik polowy150 5.Szwaczka73 6.Monter rusztowań43 7.Magazynier39 8.Robotnik budowlany38 9.Sprzątaczka biurowa36 10.Monter konstrukcji stalowych31

12 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIEWIESŁAWA MATUSIAK Zgłoszona liczba ofert pracy nie zawsze odpowiada zapotrzebowaniom osób zarejestrowanych w danym zawodzie. Nazwa zawoduLiczba zarejestrowanych osób Liczba ofert pracy Ślusarz31210 Murarz2952 Rolnik1602 Krawiec2061 Technik ekonomista2000

13 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIEWIESŁAWA MATUSIAK ZAWODY DEFICYTOWE W 2013 R. Lp.Nazwa zawodu 1.Kierowca ciągnika siodłowego 2.Lektor języka angielskiego 3.Konserwator części 4.Bibliotekarz 5.Asystent nauczyciela przedszkola 6.Monter mebli 7.Maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych 8.Specjalista ds. sprzedaży 9.Archiwista 10.Parkieciarz

14 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIEWIESŁAWA MATUSIAK ZAWODY NADWYŻKOWE W 2013 R. Lp.Nazwa zawodu 1.Technik ekonomista 2.Kucharz małej gastronomii 3.Krawiec 4.Cukiernik 5.Technik budownictwa 6.Kasjer handlowy 7.Ślusarz 8.Murarz 9.Fizjoterapeuta 10.Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani

15 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIEWIESŁAWA MATUSIAK Liczba osób bezrobotnych zaktywizowanych od stycznia do czerwca 2014 r. w porównaniu z rokiem 2013. Łącznie w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. zaktywizowano 1 531 osób bezrobotnych.

16 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIEWIESŁAWA MATUSIAK Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE Konferencja „Po pierwsze praca …” Konin, 18 września 2014 r. Wiesława Matusiak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google