Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE Konferencja „Po pierwsze praca …” Konin, 18 września 2014 r. Wiesława Matusiak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE Konferencja „Po pierwsze praca …” Konin, 18 września 2014 r. Wiesława Matusiak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie."— Zapis prezentacji:

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE Konferencja „Po pierwsze praca …” Konin, 18 września 2014 r. Wiesława Matusiak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie

2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIEWIESŁAWA MATUSIAK CHARAKTERYSTYKA REGIONU Rynek gospodarczy regionu konińskiego oparty jest w głównej mierze na sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie najbardziej rozwiniętą branżą w tym sektorze jest branża budowlana. Ogółem na terenie miasta i powiatu konińskiego zarejestrowanych jest ponad 17 tys. podmiotów gospodarczych, z czego 97% stanowią podmioty z sektora prywatnego a zaledwie 3% podmioty sektora publicznego. W gospodarce regionu ważną rolę odgrywa również rolnictwo. W powiecie konińskim jest ponad 13 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstw wynosi 7,7 ha, z czego blisko połowę gospodarstw rolnych stanowią gospodarstwa o areale do 5 ha. Działalność rolnicza prowadzona jest na ponad 70% powierzchni ogólnej. Na dzień 30 czerwca 2013 r. ludność miasta i powiatu konińskiego liczyła ogółem osoby, wśród których 19% stanowiły osoby w wieku przedprodukcyjnym, 64% osoby w wieku produkcyjnym, a pozostałe 17% osoby w wieku poprodukcyjnym.

3 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIEWIESŁAWA MATUSIAK LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH 2014 R.

4 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIEWIESŁAWA MATUSIAK BEZROBOTNI WG WIEKU – DANE NA DZIEŃ R.

5 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIEWIESŁAWA MATUSIAK BEZROBOTNI WG WYKSZTAŁCENIA – DANE NA DZIEŃ R.

6 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIEWIESŁAWA MATUSIAK BEZROBOTNI WG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY – DANE NA DZIEŃ R.

7 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIEWIESŁAWA MATUSIAK BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU

8 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIEWIESŁAWA MATUSIAK W końcu I półrocza 2014 r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie zarejestrowanych było osób bezrobotnych reprezentujących różne zawody i specjalności. Wśród najczęściej pojawiających się zawodów można było zaobserwować między innymi: Lp.Nazwa zawoduLiczba osób 1.Sprzedawca Ślusarz312 3.Murarz295 4.Robotnik budowlany245 5.Mechanik pojazdów samochodowych220 6.Krawiec206 7.Technik ekonomista200 8.Kucharz małej gastronomii194 9.Kucharz Robotnik gospodarczy190

9 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIEWIESŁAWA MATUSIAK Najczęściej pojawiające się zawody wśród bezrobotnych kobiet: Lp.Nazwa zawoduLiczba osób 1. Sprzedawca Krawiec Technik ekonomista Fryzjer Technik prac biurowych Kucharz Szwaczka Sprzątaczka biurowa Kucharz małej gastronomii Rolnik126

10 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIEWIESŁAWA MATUSIAK Od stycznia do czerwca 2014 roku pozyskano wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, w tym 1030 (tj. 52,39%) z miasta Konina i 936 (tj. 47,61%) z powiatu konińskiego. Zgłoszone miejsca pracy w 2014 r. dotyczyły: 1.- sektora publicznego389 (19,79%) -sektora prywatnego (80,21%) 2.- pracy subsydiowanej (59,21%) - pracy niesubsydiowanej 802( 40,79%)

11 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIEWIESŁAWA MATUSIAK Wśród najczęściej pojawiających się ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców w urzędzie pracy w I półroczu 2014 r. można wyróżnić: Lp.Nazwa zawoduLiczba osób 1.Technik prac biurowych238 2.Sprzedawca229 3.Robotnik gospodarczy185 4.Pomocniczy robotnik polowy150 5.Szwaczka73 6.Monter rusztowań43 7.Magazynier39 8.Robotnik budowlany38 9.Sprzątaczka biurowa36 10.Monter konstrukcji stalowych31

12 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIEWIESŁAWA MATUSIAK Zgłoszona liczba ofert pracy nie zawsze odpowiada zapotrzebowaniom osób zarejestrowanych w danym zawodzie. Nazwa zawoduLiczba zarejestrowanych osób Liczba ofert pracy Ślusarz31210 Murarz2952 Rolnik1602 Krawiec2061 Technik ekonomista2000

13 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIEWIESŁAWA MATUSIAK ZAWODY DEFICYTOWE W 2013 R. Lp.Nazwa zawodu 1.Kierowca ciągnika siodłowego 2.Lektor języka angielskiego 3.Konserwator części 4.Bibliotekarz 5.Asystent nauczyciela przedszkola 6.Monter mebli 7.Maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych 8.Specjalista ds. sprzedaży 9.Archiwista 10.Parkieciarz

14 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIEWIESŁAWA MATUSIAK ZAWODY NADWYŻKOWE W 2013 R. Lp.Nazwa zawodu 1.Technik ekonomista 2.Kucharz małej gastronomii 3.Krawiec 4.Cukiernik 5.Technik budownictwa 6.Kasjer handlowy 7.Ślusarz 8.Murarz 9.Fizjoterapeuta 10.Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani

15 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIEWIESŁAWA MATUSIAK Liczba osób bezrobotnych zaktywizowanych od stycznia do czerwca 2014 r. w porównaniu z rokiem Łącznie w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. zaktywizowano osób bezrobotnych.

16 POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIEWIESŁAWA MATUSIAK Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE Konferencja „Po pierwsze praca …” Konin, 18 września 2014 r. Wiesława Matusiak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google