Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klasa dwujęzyczna Gimnazjum im. Jana Pawła II z oddziałami dwujęzycznymi w Gliniance.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klasa dwujęzyczna Gimnazjum im. Jana Pawła II z oddziałami dwujęzycznymi w Gliniance."— Zapis prezentacji:

1 Klasa dwujęzyczna Gimnazjum im. Jana Pawła II z oddziałami dwujęzycznymi w Gliniance

2 Dlaczego potrzebna nam znajomość języka angielskiego? Gry komputerowe Szukanie informacji Słuchanie muzyki Oglądanie filmów

3 Dlaczego potrzebna nam znajomość języka angielskiego?- c.d. Otwarte granice Unii Europejskiej Otwarte rynki Unii europejskiej Studia na polskich uczelniach w języku obcym Studia za granicą w krajach UE Wyjazdy zagraniczne (turystyka, praca)

4 Co to jest klasa dwujęzyczna? Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r. Art.3 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określania o: (…) 2b) oddziale dwujęzycznym- należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej i matematykę;

5 Zalety i wady klas dwujęzycznych. Zalety Motywacja do nauki. Wysoka jakość pracy i poziom efektów. Zmiana podejścia do nauki języka obcego i przedmiotu. Częsty kontakt z językiem obcym. Absolwenci – dodatkowe możliwości kariery – renomowane uczelnie polskie i zagraniczne. Wady Brak materiałów → sprowadzenie niezbędnych materiałów z Wielkiej Brytanii i dostarczenie uczniom kserokopii (niższe koszty).

6 Gimnazjum im. Jana Pawła II z oddziałami dwujęzycznymi. Wysoko wykwalifikowana kadra z przygotowaniem do nauczania w oddziale dwujęzycznym (geografia, matematyka).

7 Czym różni się klasa dwujęzyczna od innych klas? Rozszerzony język angielski z 3 do minimum 5 godzin w tygodniu. Nauczanie dwóch przedmiotów (geografia, matematyka) w języku angielskim – 50% lekcji – w cyklu 3- letnim.

8 Gimnazjum im. Jana Pawła II z oddziałami dwujęzycznymi – c.d. Wysoki standard wyposażenia szkoły na miarę europejską (Internet we wszystkich pracowniach, tablice multimedialne).

9 Gimnazjum im. Jana Pawła II z oddziałami dwujęzycznymi – zasady rekrutacji do klasy dwujęzycznej. nie obowiązuje rejonizacja, dodatkowy sprawdzian znajomości języka angielskiego dla uczniów, którzy nie mieli tego przedmiotu w szkole podstawowej, sprawdzian uzdolnień kierunkowych, o przyjęciu decyduje pula punktów końcowych.

10 Gimnazjum im. Jana Pawła II z oddziałami dwujęzycznymi – zasady rekrutacji do klasy dwujęzycznej –c.d.

11 Gimnazjum im. Jana Pawła II z oddziałami dwujęzycznymi – wymagane dokumenty Podanie o przyjęcie do gimnazjum Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego Potwierdzenie udziału w konkursach o zasięgu powiatowym i wojewódzkim 2 fotografie Karta zdrowia

12 Nasza przyszłość w naszych rękach !

13 Dziękuję za uwagę Opracowanie: Danuta Idzikowska


Pobierz ppt "Klasa dwujęzyczna Gimnazjum im. Jana Pawła II z oddziałami dwujęzycznymi w Gliniance."

Podobne prezentacje


Reklamy Google