Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet partycypacyjny Ewa Stokłuska, Agata Bluj Podkowa Leśna, 15 kwietnia 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet partycypacyjny Ewa Stokłuska, Agata Bluj Podkowa Leśna, 15 kwietnia 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Budżet partycypacyjny Ewa Stokłuska, Agata Bluj Podkowa Leśna, 15 kwietnia 2016 r.

2 Proces Poniższy rysunek prezentuje główne elementy planowanego procesu: Powołanie zespołu ds. BPRobocze warsztaty z zespołem ds. BP Przygotowanie wstępnej propozycji modelu i regulaminu BP Przyjęcie regulaminu (uchwała Rady Miasta) Szkolenie nt. BP dla pracowników urzędu miejskiego

3 Warsztaty robocze z zespołem ds. BP cykl 4 warsztatów, podczas których poruszane będą między innymi takie wątki jak: cele lokalnego budżetu partycypacyjnego ramowe zasady BP (podział terytorialny miasta i puli pieniędzy w ramach procedury BP) poszczególne etapy procesu BP i różne możliwe rozwiązania w tym zakresie działania promocyjne i edukacyjne w ramach BP 1 warsztat poświęcony zaplanowaniu działań ewaluacyjnych, które będą mogły być realizowane przez zespół i urząd w trakcie procesu BP (tzw. ewaluacja krocząca) i pomogą w bieżącej ocenie wdrażania mechanizmu.

4 Czym jest budżet partycypacyjny? Na czym polega BP? Jakie były jego początki?

5 Dawno temu w Porto Alegre… 1989 rok fundamentalna alternatywa polityczna model przedstawicielski (rady, komitety, delegaci) dyskusja o priorytetach i całym kształcie budżetu miasta

6 Czym jest budżet partycypacyjny? - jedynie „narzędziem” lub „techniką” - badaniem opinii, „zwykłymi” konsultacjami - plebiscytem, incydentalną „zabawką partycypacyjną” - antidotum na wszystkie problemy Jest: - demokratycznym procesem, w który powierza się mieszkańcom prawo alokowania części środków z budżetu miejskiego - mechanizmem „współwymyślania” i współodpowiedzialności za miasto - zestawem zasad, które można przełożyć na konkretne działania z zastosowaniem różnych technik, dopasowanych do lokalnych warunków - zaawansowaną, trudną formą partycypacji: współdecydowaniem … a czym NIE jest:

7 Cel budżetu partycypacyjnego Za: „Standardy budżetów partycypacyjnych w Polsce”, PBIS Stocznia, 2014, Zasadniczym celem stosowania budżetu partycypacyjnego jest włączenie w procesy zarządzania miastem, gminą czy regionem jego mieszkańców oraz uwzględnienie w nich elementu deliberacji – czyli dyskusji w szerokim gronie członków wspólnoty, którzy funkcjonują jako „eksperci we własnej sprawie”, artykułują swoje potrzeby i podejmują rozmowę na temat priorytetów społeczności z perspektywy jej wspólnego dobra. Owo otwarcie na mieszkańców nie jest jednak celem samym w sobie: ma prowadzić do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu oraz budowania więzi w lokalnej społeczności. „

8 W 2010r. na świecie Źródło: Learning from the South, 2010, GIZ- Bonn

9 W 2013r. w Polsce - czyli lawina już ruszyła… Ok. 60 lokalizacji, w których BP działa lub jest planowany

10 Gdzie jesteśmy dzisiaj?

11  Badania i raporty  „Standardy procesów BP w Polsce”  Działania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór  Pomysły na regulacje ustawowe  Leitmotif wyborów samorządowych Ponad 130 gmin w całej Polsce Wszystkie (16) miasta wojewódzkie, 44 z byłych miast wojewódzkich (w 1 rozpocznie się w 2015r., w 1 prowadzono konsultacje w tej sprawie pod koniec 2014r., w 3 brak – Krosno, Sieradz, Nowy Sącz) Od promili wydatków do ponad 3% budżetu gminy Coraz więcej przestrzeni do dyskusji, coraz większy wpływ mieszkańców na kształt procedury

12 SZEŚĆ KLUCZOWYCH ZASAD

13 Sześć kluczowych zasad Wiążący wynik procedury projekt wpisany w budżet w kształcie zgodnym z tym, jaki był przedmiotem głosowania Przejrzystość i jawność procedury spisane i niezmienne podczas procesu reguły znane mieszkańcom przed uruchomieniem procesu

14 Sześć kluczowych zasad Otwartość i włączający charakter procesu wsparcie organizatorów dla chętnych do włączenia się w proces na różnych etapach informacja o możliwości udziału do jak najszerszych grup mieszkańców Zapewnienie przestrzeni do dyskusji mieszkańców wyłonienie projektów do realizacji efektem debaty nad potrzebami i priorytetami wspólnoty

15 Sześć kluczowych zasad Wspieranie aktywności mieszkańców BP oparty na aktywności mieszkańców stwarza okazje do współdziałania Myślenie długofalowe cykliczny proces myślenie strategiczne o zrównoważonym rozwoju gminy

16  Jak zadbać o to, by partycypacja miała możliwie szeroki wymiar, by angażowała nie tylko mieszkańców najbardziej aktywnych?  Jak nie zapominać, że w istocie cały budżet powinien być przedmiotem refleksji?  Jak wprowadzić w tryby BP myślenie w kategoriach dobra wspólnego?  Jak uporządkować dyskusję nad czasami konkurencyjnymi potrzebami? Wyzwania dla procesu BP

17

18 Dziękujemy za uwagę! Ewa Stokluska, Agata Bluj,


Pobierz ppt "Budżet partycypacyjny Ewa Stokłuska, Agata Bluj Podkowa Leśna, 15 kwietnia 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google