Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet partycypacyjny Ewa Stokłuska, Agata Bluj Podkowa Leśna, 15 kwietnia 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet partycypacyjny Ewa Stokłuska, Agata Bluj Podkowa Leśna, 15 kwietnia 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Budżet partycypacyjny Ewa Stokłuska, Agata Bluj Podkowa Leśna, 15 kwietnia 2016 r.

2 Proces Poniższy rysunek prezentuje główne elementy planowanego procesu: Powołanie zespołu ds. BPRobocze warsztaty z zespołem ds. BP Przygotowanie wstępnej propozycji modelu i regulaminu BP Przyjęcie regulaminu (uchwała Rady Miasta) Szkolenie nt. BP dla pracowników urzędu miejskiego

3 Warsztaty robocze z zespołem ds. BP cykl 4 warsztatów, podczas których poruszane będą między innymi takie wątki jak: cele lokalnego budżetu partycypacyjnego ramowe zasady BP (podział terytorialny miasta i puli pieniędzy w ramach procedury BP) poszczególne etapy procesu BP i różne możliwe rozwiązania w tym zakresie działania promocyjne i edukacyjne w ramach BP 1 warsztat poświęcony zaplanowaniu działań ewaluacyjnych, które będą mogły być realizowane przez zespół i urząd w trakcie procesu BP (tzw. ewaluacja krocząca) i pomogą w bieżącej ocenie wdrażania mechanizmu.

4 Czym jest budżet partycypacyjny? Na czym polega BP? Jakie były jego początki?

5 Dawno temu w Porto Alegre… 1989 rok fundamentalna alternatywa polityczna model przedstawicielski (rady, komitety, delegaci) dyskusja o priorytetach i całym kształcie budżetu miasta

6 Czym jest budżet partycypacyjny? - jedynie „narzędziem” lub „techniką” - badaniem opinii, „zwykłymi” konsultacjami - plebiscytem, incydentalną „zabawką partycypacyjną” - antidotum na wszystkie problemy Jest: - demokratycznym procesem, w który powierza się mieszkańcom prawo alokowania części środków z budżetu miejskiego - mechanizmem „współwymyślania” i współodpowiedzialności za miasto - zestawem zasad, które można przełożyć na konkretne działania z zastosowaniem różnych technik, dopasowanych do lokalnych warunków - zaawansowaną, trudną formą partycypacji: współdecydowaniem … a czym NIE jest:

7 Cel budżetu partycypacyjnego Za: „Standardy budżetów partycypacyjnych w Polsce”, PBIS Stocznia, 2014, www.partycypacjaobywatelska.pl/standardybp www.partycypacjaobywatelska.pl/standardybp Zasadniczym celem stosowania budżetu partycypacyjnego jest włączenie w procesy zarządzania miastem, gminą czy regionem jego mieszkańców oraz uwzględnienie w nich elementu deliberacji – czyli dyskusji w szerokim gronie członków wspólnoty, którzy funkcjonują jako „eksperci we własnej sprawie”, artykułują swoje potrzeby i podejmują rozmowę na temat priorytetów społeczności z perspektywy jej wspólnego dobra. Owo otwarcie na mieszkańców nie jest jednak celem samym w sobie: ma prowadzić do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu oraz budowania więzi w lokalnej społeczności. „

8 W 2010r. na świecie Źródło: Learning from the South, 2010, GIZ- Bonn

9 W 2013r. w Polsce - czyli lawina już ruszyła… Ok. 60 lokalizacji, w których BP działa lub jest planowany

10 Gdzie jesteśmy dzisiaj?

11  Badania i raporty  „Standardy procesów BP w Polsce”  Działania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór  Pomysły na regulacje ustawowe  Leitmotif wyborów samorządowych Ponad 130 gmin w całej Polsce Wszystkie (16) miasta wojewódzkie, 44 z byłych miast wojewódzkich (w 1 rozpocznie się w 2015r., w 1 prowadzono konsultacje w tej sprawie pod koniec 2014r., w 3 brak – Krosno, Sieradz, Nowy Sącz) Od promili wydatków do ponad 3% budżetu gminy Coraz więcej przestrzeni do dyskusji, coraz większy wpływ mieszkańców na kształt procedury

12 SZEŚĆ KLUCZOWYCH ZASAD

13 Sześć kluczowych zasad Wiążący wynik procedury projekt wpisany w budżet w kształcie zgodnym z tym, jaki był przedmiotem głosowania Przejrzystość i jawność procedury spisane i niezmienne podczas procesu reguły znane mieszkańcom przed uruchomieniem procesu

14 Sześć kluczowych zasad Otwartość i włączający charakter procesu wsparcie organizatorów dla chętnych do włączenia się w proces na różnych etapach informacja o możliwości udziału do jak najszerszych grup mieszkańców Zapewnienie przestrzeni do dyskusji mieszkańców wyłonienie projektów do realizacji efektem debaty nad potrzebami i priorytetami wspólnoty

15 Sześć kluczowych zasad Wspieranie aktywności mieszkańców BP oparty na aktywności mieszkańców stwarza okazje do współdziałania Myślenie długofalowe cykliczny proces myślenie strategiczne o zrównoważonym rozwoju gminy

16  Jak zadbać o to, by partycypacja miała możliwie szeroki wymiar, by angażowała nie tylko mieszkańców najbardziej aktywnych?  Jak nie zapominać, że w istocie cały budżet powinien być przedmiotem refleksji?  Jak wprowadzić w tryby BP myślenie w kategoriach dobra wspólnego?  Jak uporządkować dyskusję nad czasami konkurencyjnymi potrzebami? Wyzwania dla procesu BP

17

18 Dziękujemy za uwagę! Ewa Stokluska, estokluska@stocznia.org.pl Agata Bluj, abluj@stocznia.org.pl


Pobierz ppt "Budżet partycypacyjny Ewa Stokłuska, Agata Bluj Podkowa Leśna, 15 kwietnia 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google