Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tokarki, frezarki, wycinarki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tokarki, frezarki, wycinarki"— Zapis prezentacji:

1 Tokarki, frezarki, wycinarki
System komputerowego wspomagania projektowania procesów technologicznych na obrabiarkach SN Tokarki, frezarki, wycinarki

2 GTJ-2010 jest systemem CAD/CAM przeznaczonym do wspomagania projektowania procesów technologicznych dla różnego rodzaju obrabiarek sterowanych numerycznie: tokarek, wiertarek, frezarek, centrów obróbkowych, wycinarek itp.

3 System GTJ-2010 umożliwia łatwy sposób zadawania geometrii przedmiotu obrabianego i półfabrykatu import danych geometrycznych z innych systemów CAD (w formacie DXF) programowanie parametryczne z wykorzystaniem bibliotecznych lub utworzonych samodzielnie makroinstrukcji i podprogramów dobór właściwych narzędzi i sposobu ich zamocowania oraz dobór zalecanych parametrów obróbki zadawanie zabiegów technologicznych: toczenia, wiercenia, frezowania, wycinania

4 System GTJ-2010 umożliwia bieżącą ilustrację graficzną oraz natychmiastową diagnostykę wprowadzanych definicji geometrycznych oraz zabiegów technologicznych automatyczne generowanie ścieżek narzędzi z kontrolą kolizyjności podgląd planu obróbki dla zdefiniowanych płaszczyzn obróbki, narzędzi i zabiegów generowanie programu sterującego z niezbędną dokumentacją technologiczną (program sterujący, karta ustawcza obrabiarki, karta ustawcza narzędzi).

5 Moduł technologiczny dla tokarek
1. Projektowanie obróbki nożami tokarskimi: usuwanie naddatku materiału z dowolnego obszaru (obszar otwarty, "kieszeń") cyklem obróbki wzdłużnej lub poprzecznej, obróbka półwykończeniowa i wykończeniowa wzdłuż profili z możliwością pozostawienia dowolnie zdefiniowanych naddatków. 2. Projektowanie obróbki narzędziami kształtowymi: obróbka dowolnie położonych rowków i podcięć z uwzględnieniem ścięcia lub zaokrąglenia krawędzi oraz dna rowka, toczenie wzdłużne rowków narzędziami typu przecinak, nacinanie na dowolnych powierzchniach gwintów metrycznych calowych, trapezowych lub dowolnie zdefiniowanych. 3. Projektowanie obróbki narzędziami obrotowymi: wiercenie otworów z rozbudowanymi cyklami odwiórowania, rozwiercanie i pogłębianie otworów, gwintowanie narzynką lub gwintownikiem.

6 Moduł technologiczny dla frezarek
1. Projektowanie na dowolnie wybranej płaszczyźnie obróbki zabiegów wiertarskich oraz frezarskich: zabiegi wiertarskie: nawiercanie, wiercenie, pogłębianie, wytaczanie, rozwiercanie, gwintowanie, zabiegi frezarskie: planowanie, frezowanie kształtowe wzdłuż zadanego profilu, frezowanie rowków, obróbka kieszeni z ewentualnymi wyspami, frezowanie napisów. 2. Porządkowanie wprowadzonych zabiegów wg przyjętego kryterium: minimum obrotów stołem, minimum zmian narzędzi. 3. Przedstawienie projektowanego procesu technologicznego w postaci wielopoziomowego drzewa (planu obróbki) z możliwością jego edycji. 4. Wizualizacja ruchów narzędzia w każdej z płaszczyzn obróbki i wszystkich osiach sterowania.

7 Moduł technologiczny dla wycinarek
1. Budowa bryłowego modelu wycinanego detalu na podstawie: jednego wcześniej zdefiniowanego profilu, wysokości cięcia oraz kątów pochylenia powierzchni bocznych bryły, dwóch wcześniej zdefiniowanych profili leżących na równoległych, nie pokrywających się płaszczyznach z możliwością ich synchronizacji. 2. Projektowanie wycinania elektroerozyjnego: stożkowego (walcowego), 4-osiowego XY-UV. 3. Widok 3D zaprojektowanego modelu bryłowego. 4. Wizualizacja ścieżki cięcia.

8 Dobór narzędzi i parametrów skrawania
1. Baza danych technologicznych i narzędziowych umożliwia gromadzenie informacji niezbędnych do doboru narzędzi i parametrów obróbki dla możliwych zabiegów tokarskich, wiertarskich lub frezarskich: danych geometrycznych i technologicznych narzędzi (trzonków, korpusów, uchwytów oraz płytek - ostrzy skrawających), danych o możliwościach mocowania narzędzi w obrabiarkach obsługiwanych przez system, zalecanych parametrach skrawania . 2. Dobór właściwego narzędzia i parametrów obróbki do projektowanego zabiegu jest możliwy z uwzględnieniem:: obrabiarki, na której wykonywany będzie zabieg, rodzaju zabiegu, materiału, kształtu, rozmiarów i położenia przedmiotu obrabianego wymaganej dokładności, obróbki i jakości powierzchni obrabianej.

9 Moduł tokarkowy - definiowanie geometrii
Definiowanie geometrii w środowisku GTJ lub import z systemów CAD (format DXF)

10 Moduł tokarkowy – dobór narzędzia

11 Moduł tokarkowy – projektowanie technologii

12 Moduł tokarkowy - plan obróbki: wizualizacja i weryfikacja procesu technologicznego

13 Moduł tokarkowy - symulacja obróbki na podstawie danych pośrednich

14 Widok 3D detalu po obróbce

15 Moduł tokarkowy – postprocesor: program sterujący

16 Moduł tokarkowy - karta operacyjna: detal i półfabrykat

17 Moduł tokarkowy - karta operacyjna: zabiegi

18 Moduł tokarkowy - karta operacyjna: narzędzia

19 Moduł frezarkowy - definiowanie geometrii
Definiowanie geometrii w środowisku GTJ lub import z systemów CAD (format DXF)

20 Moduł frezarkowy – projektowanie technologii

21 Moduł frezarkowy – wizualizacja obróbki

22 Moduł frezarkowy – karta operacyjna

23 Wycinarki - definiowanie geometrii

24 Widok 3D wycinanej bryły

25 Wycinarki – wizualizacja obróbki

26 KONTAKT Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Kraków, ul. Wrocławska 37A ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM I NARZĘDZI Kierownik Zakładu Kazimierz Czechowski, tel , Szczegóły techniczne w zakresie oprogramowania: Pracownia Wspomagania Komputerowego CAD/CAM Andrzej Czerwiński tel , Janusz Kalisz tel ,


Pobierz ppt "Tokarki, frezarki, wycinarki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google