Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proces produkcyjny i technologiczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proces produkcyjny i technologiczny"— Zapis prezentacji:

1 Proces produkcyjny i technologiczny

2 Proces produkcyjny Proces produkcyjny
To całokształt działań związanych z przekształceniem surowców i materiałów w produkty gotowe. Proces produkcyjny Procesy technologiczne obróbki i montażu Kontrola Magazynowanie Konserwacja i pakowanie Transport

3 Proces technologiczny
To część procesu produkcyjnego, która jest bezpośrednio związana ze zmianą kształtu, wymiarów, jakości powierzchni, własności fizykochemicznych bądź też łączeniem tych elementów w jeden zespół (podzespół). Rozróżnia się: procesy technologiczne obróbki, procesy technologiczne montażu, procesy obróbkowo-montażowe.

4 Elementy procesu technologicznego
Operacja to część procesu technologicznego wykonywana na jednym stanowisku roboczym przez jednego pracownika (lub grupę pracowników) na jednym przedmiocie (lub grupie przedmiotów) bez przerw na inną pracę. Zabieg - jest to część operacji technologicznej wykonywana za pomocą tych samych środków technologicznych i przy niezmienionych parametrach obróbki, zamocowania i pozycji.

5 Cykl produkcyjny Jest to suma czasu trwania poszczególnych operacji i czasu przerw pomiędzy nimi. W ramach cyklu produkcyjnego poszczególnym częściom składowym procesu produkcyjnego odpowiadają właściwe im czasy wykonania. Żródło:

6 Opracowanie technologiczne procesu obróbki
Polega na ustaleniu kolejności operacji i zabiegów, potrzebnych do wykonania danego przedmiotu, uszeregowanie ich w określonej kolejności i ustalenie czasu trwania każdej czynności. Opracowanie to wykonuje się na podstawie analizy obróbki (analiza rysunku technicznego, sposobu obróbki, ustalenie narzędzi skrawających i kontrolnych, sposobu ustawienia, itp.).

7 Karta technologiczna Żródło:

8 Instrukcja obróbki Żródło:


Pobierz ppt "Proces produkcyjny i technologiczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google