Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 FORMY ZATRUDNIENIA- UMOWA O PRACĘ Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Kodeks pracy zbiór przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników objętych stosunkiem pracy oraz pracodawców. Stosunek pracy to zobowiązanie pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Rodzaje umów o pracę: na okres próbny na czas określony na czas nieokreślony na zastępstwo na czas wykonywania określonej pracy Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Cechy umowy o pracę: Zawierana pomiędzy pracodawcą a pracownikiem na podstawie kodeksu pracy Po podpisaniu powstaje tzw. stosunek pracy Ma formę pisemną Musi być wykonywana osobiście Pracownik jest podporządkowany pracodawcy Jest odpłatna Obejmuje przywileje pracownicze np. prawo do urlopu wypoczynkowego Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Rozwiązanie umowy o pracę: 1. Na mocy porozumienia stron, 2. Za wypowiedzeniem -rozwiązanie umowy następuje po okresie wypowiedzenia czyli po czasie przewidzianym przez prawo od momentu złożenia wypowiedzenia. a) W umowie o prace na okres próbny okres wypowiedzenia wynosi: - 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni, - 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, - 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące. b) Umowa o pracę na czas określony może być rozwiązana za wypowiedzeniem po 2 tygodniach jedynie wtedy, kiedy została zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy i przewidziano dopuszczalność jej wypowiedzenia. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Rozwiązanie umowy o pracę- cd. c) W umowie o pracę na czas nieokreślony okres wypowiedzenia wynosi: - 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, - 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy - 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. 3. Bez wypowiedzenia(dotyczy zarówno pracownika, jak i pracodawcy): Pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia gdy: - pracownik ciężko naruszy obowiązki pracownicze np. nie przyszedł do pracy i nie ma usprawiedliwienia, - pracownik w czasie trwania umowy popełnił przestępstwo (np. odsiaduje wyrok w wiezieniu), - pracownik utracił ze swej winy uprawnienia konieczne do wykonywania pracy (np. zawodowemu kierowcy odebrano prawo jazdy), Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Rozwiązanie umowy o pracę- cd. Pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia jeśli: - posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie, a pracodawca nie przeniesie go na inne stanowisko, - pracodawca naruszył znacząco podstawowe obowiązki wobec pracownika. 4. Z upływem czasu, na który była zawarta (dotyczy umowy ma czas określony), 5. Z dniem ukończenia pracy, do której wykonania została zawarta. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rodzaj umowyWadyZalety 1.Umowa na okres próbny Z reguły niższe wynagrodzenie Brak pewności co do dalszego zatrudnienia Możliwość na zdobycia doświadczenia( np. absolwenci) Szansa za otrzymanie zatrudnienia Możliwość sprawdzenia firmy przez pracownika

11 Rodzaj umowyWadyZalety 2. Umowa na czas określony Umowa ta z reguły nie jest długoterminowa Nie daje gwarancji zatrudnienia Nie może być wcześniej rozwiązana jeśli nie jest dłuższa niż 6 miesięcy i tego nie przewidziano Pewność zatrudnienia do określonego czasu, Możliwość pokazania się z dobrej strony w okresie swojej pracy

12 Rodzaj umowyWadyZalety 3. Umowa na czas nieokreślony Długi okres wypowiedzenia w sytuacji braku porozumienia z pracodawcą Duża pewność zatrudnienia W dużym stopniu ułatwia zaciąganie zobowiązań kredytowych

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google