Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Cz. II. UKŁAD WYKŁADU/ĆWICZEŃ Wprowadzenie 1.System transportowy w zakładzie produkcyjnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Cz. II. UKŁAD WYKŁADU/ĆWICZEŃ Wprowadzenie 1.System transportowy w zakładzie produkcyjnym."— Zapis prezentacji:

1 Temat PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Cz. II. UKŁAD WYKŁADU/ĆWICZEŃ Wprowadzenie 1.System transportowy w zakładzie produkcyjnym 2.Ogólne zasady projektowania transportu wewnętrznego 3.Algorytm projektowania systemu transportu wewnętrznego 4.Przepływ materiałów a rozplanowanie zakładu Cele zajęć 1.Kształtować umiejętność identyfikacji uwarunkowań funkcjonowania systemu transportu wewnętrznego 2.Kształtować umiejętność wykonania obliczeń niezbędnych do zaprojektowania elementów infrastruktury transportu wewnętrznego Warszawa Literatura 1.J. Fijałkowski, Transport wewnętrzny w systemach logistycznych, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.

2 SYSTEM TRANSPORTOWY W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM Schemat struktury systemu – zakładu przemysłowego 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 T1 T2 T12 T3T5T7 T4T6T8 T9T11 T10 Wejście Wyjście Podsystemy magazynowe Podsystemy produkcyjne Podsystemy transportowe 1 2 3 4 5 6 7 1 Magazyn surowców Magazyn gotowych opakowań Magazyn półproduktów Magazyn półfabrykatów do opakowań Magazyn półproduktów Magazyn opakowań wykonanych Magazyn wyrobów gotowych Produkcja – I faza 2Wytwórnia opakowań – I faza 3Produkcja – II faza 4Wytwórnia opakowań – II faza 5Konfekcjonowanie i pakowanie materiałyinformacjeenergia

3 SYSTEM TRANSPORTOWY W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM Ogólne właściwości SYSTEM TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Jest to układ transportowy z „wbudowanym” układem sterowania zapewniającym przepływ informacji i dyspozycji. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 1.Podsystemy transportowe (PT) mają charakter usługowy w stosunku do podsystemów produkcyjnych. 2.PT mogą być bardzo zróżnicowane nawet w jednym zakładzie ze względu na postać, wymiary, masę i intensywność przepływu materiałów. 3.Pojęcie PT jest względne, ponieważ można mówić także o systemie transportu wewnętrznego, wówczas możemy wyróżnić podsystemy transportu wewnętrznego, takie jak: wydziałowe, międzywydziałowe, magazynowe.

4 OGÓLNE ZASADY PROJEKTOWANIA TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Studium przedprojektowe – badania wstępne Przedprojektowe studium strategiczne Przedprojektowe studium funkcjonalne Przedprojektowe studium operacyjne

5 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO 1/4 Kroki projektowania STW (ze wskazaniem możliwości wykorzystania metod i technik analizy TW) - Tabela 8.1. s. 146 Kolejne kroki projektowania i źródło danych K – zamawiający PZ – projektant zakładu PM – projektant magazynu Projektowanie procesowe Projektowanie techniczne Projektowanie organizacyjne 1234 1. Określenie rodzaju i postaci materiałów przeznaczonych do przemieszczania, formowanie jednostek transportowych, magazynowych, ładunkowych K, PZ, PM Odpowiedź na pytanie: co? Karta jednostki ładunkowej Specjalne zabezpieczenie jednostek ładunkowych, specjalne opakowania lub pojemniki (jeśli potrzebne) Ustalenie sposobu kodowania jednostek materiału lub opakowań (pojemników) – tylko w automatycznych systemach przepływu 2. Opracowanie programu transportu i magazynowania K, PZ lub PM Odpowiedź na pytania: co? ile? Karta programu transportu i magazynowania 3. Analiza rozkładu natężenia przepływu materiałów na wejściu i wyjściu oraz ustalenie natężeń miarodajnych K, statystyka Odpowiedź na pytania: ile? kiedy? Rozkłady natężeń przepływu

6 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO 2/4 Kroki projektowania STW (ze wskazaniem możliwości wykorzystania metod i technik analizy TW) - Tabela 8.1. s. 146 Kolejne kroki projektowania i źródło danych K – zamawiający PZ – projektant zakładu PM – projektant magazynu Projektowanie procesowe Projektowanie techniczne Projektowanie organizacyjne 1234 4. Rozplanowanie zakładu pod kątem przepływu materiałów, ustalenie punktów nadania i odbioru materiałów, analiza ograniczeń budowlanych, obliczenie i ustalenie natężenia przepływu materiałów na poszczególnych trasach transportowych, wstępny dobór środków transportu K, PZ, PM Odpowiedź na pytania: skąd? dokąd? ile? Karta określenia punktów nadania i odbioru, karta przepływu materiałów, tablica krzyżowa przepływu materiałów, wykres przepływu materiałów Ewentualne założenia funkcjonalne dla projektowania nietypowych środków transportu 5. Kształtowanie procesu transportowego z ustaleniem środków transportu i punktów buforowania (składowania), obliczenie czasów trwania operacji w punktach stacjonarnych procesu K, PZ lub PM oraz kroki 1, 2, 3, 4 Odpowiedź na pytanie: jak? Ustalenia podstawowe dla organizacji transportu wewnętrznego

7 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO 3/4 Kroki projektowania STW (ze wskazaniem możliwości wykorzystania metod i technik analizy TW) - Tabela 8.1. s. 146 Kolejne kroki projektowania i źródło danych K – zamawiający PZ – projektant zakładu PM – projektant magazynu Projektowanie procesowe Projektowanie techniczne Projektowanie organizacyjne 1234 6. Obliczenie czasów trwania cykli transportowych (urządzenia, ludzie), sprawdzenie warunków przepływu, określenie wydajności systemu transportu wewnętrznego 7. Obliczenie potrzebnej pojemności buforów (magazynów), kształtowanie procesów magazynowych K oraz kroki 2, 3, 4, 5, 6 Zasady technologii magazynowania Projektowanie urządzeń i budynku magazynowego Projektowanie organizacji prac magazynowych 8. Ukształtowanie procesu przepływu informacji i dokumentów K, PZ lub PM oraz kroki 5, 7, 9 Wybór lub projektowanie urządzeń dla przepływu informacji i dokumentów 9. Projektowanie podsystemu sterowania transportem wewnętrznym K, PZ lub PM oraz kroki 5, 6, 7, 8

8 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO 4/4 Kroki projektowania STW (ze wskazaniem możliwości wykorzystania metod i technik analizy TW) - Tabela 8.1. s. 146 Kolejne kroki projektowania i źródło danych K – zamawiający PZ – projektant zakładu PM – projektant magazynu Projektowanie procesowe Projektowanie techniczne Projektowanie organizacyjne 1234 10. Opracowanie instrukcji pracy dla wszystkich stanowisk pracy (stacjonarnych i ruchomych) Instrukcje pracy według lokalnych ustaleń 11. Określenie nakładów i kosztów (eksploatacyjnych) systemu transportu wewnętrznego 12. Porównanie i ocena wariantów projektu systemu transportu wewnętrznego

9 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO CZĘŚĆ DRUGA

10 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Program transportu w zakładzie przemysłowym 1/5 OKREŚLENIE PROGRAMU TRANSPORTU wymaga uzyskania odpowiedzi na pytania: 1.CO? Rodzaj materiału; Kształt, wymiar, masa; Jednostka opakowania; Jednostka ładunkowa; 2.ILE? Ile jednostek materiału lub jednostek ładunkowych np. jednostek ładunkowych paletowych (jłp); 3.KIEDY? Materiały są przemieszczane, przeładowywane lub składowane (średnio i maksymalnie) – program transportu i magazynowania; rozkłady natężenia przepływu materiałów (w skali roku, miesiąca, dnia); 4.SKĄD? DOKĄD? Określić i oznaczyć punkty nadania i odbioru materiałów na planie zakładu (wykres przepływu); Podać, co jest wysyłane (dostarczane); 5.JAK? W jaki sposób jednostki materiału, jednostki opakowania lub jednostki ładunkowe są przemieszczane, przeładowywane i składowane: jakie środki transportowe są stosowane, jaka jest ich liczba, jak są sterowane, jacy ludzie i o jakich kwalifikacjach powinni realizować proces przepływu.

11 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Program transportu w zakładzie przemysłowym 2/5 OKREŚLENIE PUNKTÓW NADANIA I ODBIORU Określenie punktu nadania lub odbioruOznaczenie punktuRodzaj materiału i jego postać dostarczanych do punktuwychodzących z punktu Proces produkcyjny pierwszyP1Pojemnik typu A Proces produkcyjny drugiP2Pojemnik typu APojemnik typu B Proces produkcyjny trzeciP3Pojemnik typu Bjłp Tymczasowe składowanie (buforowanie) przed punktem P1 B1Pojemnik typu A Tymczasowe składowanie (buforowanie) za punktem P1 B2Pojemnik typu A Tymczasowe składowanie (buforowanie) przed punktem P2 B3Pojemnik typu A Tymczasowe składowanie (buforowanie) za punktem P2 B4Pojemnik typu B Tymczasowe składowanie (buforowanie) przed punktem P3 B5Pojemnik typu B Magazyn pojemników typu BM1Pojemnik typu B Magazyn jednostek ładunkowych paletowychM2jłp Źródło: J. Fijałkowski, Transport wewnętrzny w systemach logistycznych, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003, s. 17.

12 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Określenie i wyizolowanie problemy transportowego w zakładzie (pod względem jakościowym) Lista pytań pomocniczych do oceny sprawności transportu wewnętrznego i magazynowania Źródło: J. Fijałkowski, Transport wewnętrzny w systemach logistycznych, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003, s. 21. TakNie Czy koszty robocizny są wysokie? Czy notuje się wiele wypadków w transporcie? Czy istnieje wiele czynnosci ręcznych, w których masa ładunku przekracza 25 kg w przypadku mężczyzn i 12,5 kg w przypadku kobiet?

13 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Określenie i wyizolowanie problemy transportowego w zakładzie (pod względem jakościowym) Lista pytań dodatkowych do oceny sprawności transportu wewnętrznego i magazynowania Źródło: J. Fijałkowski, Transport wewnętrzny w systemach logistycznych, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003, s. 21. 1.Czy operacja może być wyeliminowana? 2.Czy operacja może być połączona z inną? 3.Czy kolejnośc operacji może być zmieniona? 4.Czy operacja może być ulepszona?

14 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Program transportu w zakładzie przemysłowym 3/5 SYMBOLE DO ZAPISU PROCESU TRANSPORTOWO-MAGAZYNOWEGO Źródło: J. Fijałkowski, Transport wewnętrzny w systemach logistycznych, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003, s. 22. Według rys. 1.4 s. 22 – zapisy na tablicy

15 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Program transportu w zakładzie przemysłowym 3/5 WYKRES PRZEPŁYWU (dla jednego) MATERIAŁU Źródło: J. Fijałkowski, Transport wewnętrzny w systemach logistycznych, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003, s. 23. Przyjęcie i wydanie Czyszczenie i malowanie Montaż końcowy Biura Hala obróbki Magazyn Montaż podzespołów 1 Montaż podzespołów 2 Montaż podzespołów 3 Montaż końcowy Naprawa

16 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Program transportu w zakładzie przemysłowym 3/5 WYKRES PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW Z ZAZNACZONYMI CZYNNOŚCIAMI Źródło: J. Fijałkowski, Transport wewnętrzny w systemach logistycznych, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003, s. 24.

17 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Program transportu w zakładzie przemysłowym 3/5 WYKRES SANKEYA PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW I ODPOWIEDNIA TABLICA KRZYŻOWA PRZEPŁYWU Źródło: J. Fijałkowski, Transport wewnętrzny w systemach logistycznych, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003, s. 25.

18 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Program transportu w zakładzie przemysłowym 3/5 Wykres przepływu materiałów pomiędzy stanowiskami obróbki (od A do N) x określeniem natężenia przepływu w jednostkach ładunkowych na godzinę Źródło: J. Fijałkowski, Transport wewnętrzny w systemach logistycznych, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003, s. 26.

19 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Obliczanie pojemności magazynów i miejsc tymczasowego składowania w transporcie wewnętrznym (7. krok projekt.) W PROJEKTOWANIU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO ROZRÓŻNIA SIĘ:  magazynowanie buforowe: na styku zakładu z otoczeniem (magazyny surowców, opakowań, półproduktów i wyrobów gotowych);  składowanie tymczasowe (przyobiektowe): tzw. międzyoperacyjne - spełnia funkcje buforowe w stosunku do stanowiska obróbki (obiektu), to znaczy wyrównuje zróżnicowane rytmy: - dostawy materiałów lub części do obróbki; - obróbki materiału lub części; - odbioru materiałów lub części po obróbce. Pojemność magazynu wynika głównie z rytmów dostawy materiałów; rytmów wysyłki wyrobów gotowych; rytmu produkcji Zmienność rytmów dostawy, produkcji oraz odbioru w technologicznym transporcie wewnątrzzakładowym

20 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Obliczanie pojemności magazynów i miejsc tymczasowego składowania w TW. Przyczyny zmienności rytmów dostawy, produkcji i odbioru PRZYCZYNY ZMIENNOŚCI RYTMÓW DOSTAWY, PRODUKCJI I ODBIORU:  różne czasy pracy transportu w ciągu doby w sferze zaopatrywania, produkcji i dystrybucji (np. wydziały produkcyjne pracują na dwie zmiany, a transport wewnętrzny i magazyny na jedną zmianę);  konieczność koncentracji wszystkich środków TW w godzinach szczytowych przeładunków na wejściu materiałów do zakładu i wyjściu materiałów z zakładu, ze względu na ograniczony czas postoju środków transportu zewnętrznego. składowanie przyobiektowe pozwala zmniejszyć zatrudnienie zazwyczaj dąży się do zmniejszenia liczby środków transportu wewnętrznego i operatorów, co stwarza konieczność koncentracji wszystkich ŚTW w godzinach szczytu

21 Z2Z2 D Z0Z0 Z1Z1 S P Liczba jednostek materiału Miesiące PNarastająca rytmiczna linia produkcji SNarastająca skokowa linia dostaw surowców DNarastająca skokowa linia wysyłek wyrobów Z1Z1 Maksymalny zapas surowców miarodajny do określenia potrzebnej wielkości magazynu Z2Z2 Maksymalny zapas wyrobów miarodajny do określenia potrzebnej wielkości magazynu Z0Z0 Zerowy zapas wyrobów ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Obliczanie pojemności magazynów i miejsc tymczasowego składowania w TW. Wykres logistyczny do ustalenia maksymalnej potrzebnej pojemności magazynów surowców i wyrobów gotowych

22 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Wykres logistyczny do ustalenia maksymalnej potrzebnej pojemności magazynów surowców i wyrobów gotowych WNIOSKI:  głównym zagadnieniem składowania tymczasowego (przyobiektowego) jest określenie maksymalnej potrzebnej pojemności buforów przed i za stanowiskiem obróbki, zapewniającej ciągłość produkcji (obróbki), z uwzględnieniem wydajności i struktury podsystemów transportowych dostawczych i odbiorczych;  Pojemność buforów jest wprost proporcjonalna do wielkości zapasu, a współczynnikiem proporcjonalności jest wskaźnik wykorzystania powierzchni składowania, zależny od sposobu składowania.

23 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Schemat blokowy tymczasowego składowania przyobiektowego Transport dostawczy t1λ1W1t1λ1W1 S SkładowanieProdukcjaSkładowanie Transport odbiorczy t2λ2W2t2λ2W2 D BI Bufor przed stanowiskiem obróbki z 1 Z 1 P Przemieszczanie w ramach stanowiska obróbki P P Stanowisko obróbki „obiekt” t p p BO Bufor za stanowiskiem obróbki z 2 Z 2 CpCp

24 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Obliczanie pojemności magazynów i miejsc tymczasowego składowania w TW. Określenie i oznaczenie parametrów Lp.Określenie parametruOznacz. parametruWzór do obliczeń wartości parametru 1.Stanowisko obróbkiP – 2.Bufor przed stanowiskiem obróbkiBI – 3.Bufor za stanowiskiem obróbkiBO – 4.Czas pracy obiektu (stanowiska obróbki) w ciągu dobyt p [h] – 5.Czas pracy podsystemu transport. dostawczego do bufora BI w ciągu dobyt 1 [h] – 6.Czas pracy podsyst. transport. odbiorczego do bufora BO w ciągu dobyt 2 [h] – 7.Wydajność obiektu wyrażona liczbą obrabianych części w ciągu godzinyp [części/h] – 8.Liczba dostaw w ciągu godziny λ 1 [dostaw/h] – 9.Liczba palet lub pojemników w jednej dostawie m 1 [palet/dostawę] – 10.Liczba części na jednej dostarczonej palecie n 1 [części/paletę] – 11.Wydajność podsystemu transportowego dostawczego do bufora BI W 1 [części/h] W 1 = λ 1 × m 1 × n 1 12.Liczba odbiorów w ciągu godziny λ 2 [odbiorów/h] – 13.Liczba palet lub pojemników w jednym odbiorze m 2 [palet/odbiór] – 14.Liczba części w jednej odbieranej palecien 2 [części/paletę] – 15.Wydajność podsystemu transportowego odbiorczego do bufora BO W 2 [części/h] W 2 = λ 2 × m 2 × n 2 16.Maksymalny zapas w buforze BIz 1 [części]; Z 1 [pal] Z 1 = z 1 : n 1 17.Maksymalny zapas w buforze BOz 2 [części]; Z 2 [pal] Z 2 = z 2 : n 2 18.Wielkość dostawy w czasie ts [części] s = W 1 × t 19.Wielkość produkcji w czasie tc [części]c = p × t 20.Wielkość odbioru w czasie td [części] d = W 2 × t 21.Dzienna dostawaS [części/dzień] S = W 1 × t 1 = λ 1 × m 1 × n 1 × t 1 22.Dzienna produkcjaC p [części/dzień]C p = p × t p 23.Dzienny odbiórD [części/dzień] D = W 2 × t 2 = λ 2 × m 2 × n 2 × t 2

25 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Obliczanie pojemności magazynów i miejsc tymczasowego składowania w TW. Określenie i oznaczenie parametrów CIĄGŁOŚĆ PRODUKCJI DLA PRZEPŁYWÓW RYTMICZNYCH Warunek ciągłości produkcji dla przepływów rytmicznych – według zapisów na tablicy

26 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Obliczanie pojemności magazynów i miejsc tymczasowego składowania w TW. Określenie i oznaczenie parametrów CIĄGŁOŚĆ PRODUKCJI DLA PRZEPŁYWÓW RYTMICZNYCH Istota optymalizacji struktur podsystemów transportowych dostawczego i odbiorczego – według zapisów na tablicy

27 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Obliczanie pojemności magazynów i miejsc tymczasowego składowania w TW. Określenie i oznaczenie parametrów CIĄGŁOŚĆ PRODUKCJI DLA PRZEPŁYWÓW RYTMICZNYCH Określenie maksymalnych potrzebnych wielkości buforów BI i BO dla poszczególnych wariantów relacji między t 1, t 2 i t p – według zapisów na tablicy

28 Z2Z2 D = S = C p = p × t p = 75 × 16 = 1200 części Linia odbiorów Z1Z1 Linia dostaw Linia produkcji c s [części] d t [h] PNarastająca rytmiczna linia produkcji SNarastająca skokowa linia dostaw surowców DNarastająca skokowa linia wysyłek wyrobów Z1Z1 Maksymalny zapas surowców miarodajny do określenia potrzebnej wielkości magazynu Z2Z2 Maksymalny zapas wyrobów miarodajny do określenia potrzebnej wielkości magazynu Z0Z0 Zerowy zapas wyrobów ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Obliczanie pojemności magazynów i miejsc tymczasowego składowania w TW. Wykres logistyczny do ustalenia maksymalnej potrzebnej pojemności magazynów surowców i wyrobów gotowych – W I 100 500 1000 1200 151015 λ 1 = 1 m 1 = 3 n 1 = 25 λ 2 = 0,5 m 2 = 6 n 2 = 25 p = 75 t co t od I zmianaII zmiana Z0Z0 t 1 = t p = t 2 = 16 h

29 Z2Z2 Narastająca linia odbiorów W 2 Z1Z1 Narastająca linia dostaw W 1 Narastająca linia produkcji P c s [części] d t [h] PNarastająca rytmiczna linia produkcji SNarastająca skokowa linia dostaw surowców DNarastająca skokowa linia wysyłek wyrobów Z1Z1 Maksymalny zapas surowców miarodajny do określenia potrzebnej wielkości magazynu Z2Z2 Maksymalny zapas wyrobów miarodajny do określenia potrzebnej wielkości magazynu Z0Z0 Zerowy zapas wyrobów ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Obliczanie pojemności magazynów i miejsc tymczasowego składowania w TW. Wykres logistyczny do ustalenia maksymalnej potrzebnej pojemności magazynów surowców i wyrobów gotowych – W II 600 1200 1800 3600 8168 p = 75 Doba „i” Doba „i + 1” 2400 3000 0 t 1 = t 2 = 8 h t p = 16 h Dostawy (1) 2400 1800 1200 600 0 Odbiory (2) α = β = 2; p = 75 WII D = C p S = C p

30 Z2Z2 Narastająca linia odbiorów W 2 Z1Z1 Narastająca linia dostaw W 1 Narastająca linia produkcji P c s [części] d t [h] PNarastająca rytmiczna linia produkcji SNarastająca skokowa linia dostaw surowców DNarastająca skokowa linia wysyłek wyrobów Z1Z1 Maksymalny zapas surowców miarodajny do określenia potrzebnej wielkości magazynu Z2Z2 Maksymalny zapas wyrobów miarodajny do określenia potrzebnej wielkości magazynu Z0Z0 Zerowy zapas wyrobów ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Obliczanie pojemności magazynów i miejsc tymczasowego składowania w TW. Wykres logistyczny do ustalenia maksymalnej potrzebnej pojemności magazynów surowców i wyrobów gotowych – W III 600 1200 1800 3600 8168 p = 75 Doba „i” Doba „i + 1” 2400 3000 0 t p = 8 h t 1 = t 2 = 16 h Dostawy (1) Odbiory (2) α = β = 0,5; p = 150 WIII D = C p S = C p Z0Z0 Zerowy zapas wyrobów dla doby „i + 1”

31 PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Istota zadania projektowego nr 3 PROJEKT NR 3 1.Określić istotę analizy przepływu materiałów w zakładzie produkcyjnym. 2.Wykonać wykres przepływu materiałów z zaznaczeniem stanowisk obróbki (operacji) i wybrać jedno z nich do dalszych prac projektowych. 3.Obliczyć wartości maksymalne zapasów w buforach BI i BO dla zadanych parametrów jako wielkości wejściowych. 4.Zwymiarować wielkości powierzchni składowania zapasów (określonej liczby jłp) w BI i BO. 5.Wykonać wykresy logistyczne dla trzech podstawowych wariantów relacji pomiędzy czasami pracy transportu dostawczego, odbiorczego i czasem pracy stanowiska obróbki. 6.Określić wnioski ogólne dla danego /zadanego/ przypadku.

32 PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Istota zadania projektowego nr 3 – szkic projektu Określić wielkość powierzchni BI 10 m Obrabiarka ? 2,5 m 1,5 m Określić wielkość powierzchni BO ? 20 m

33 PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Podsumowanie 1.Projektowanie elementów systemu transportu wewnętrznego nierozłącznie wiąże się z projektowaniem elementów infrastruktury logistycznej (transportowo- magazynowej). 2.Do podstawowych rozwiązań projektowych należy zaliczyć rozwiązania dotyczące podukładu przeładunkowego w magazynie oraz pojemności maksymalnych buforów przed i za stanowiskiem obróbki. 3.Dane empiryczne – wyniki pomiarów odzwierciedlające przebieg rzeczywistych działań magazynowo-transportowych mają bardzo duże znaczenie praktyczne dla prac projektowych. 4.Studenci, którzy wylosują ten typ projektu powinni wykazać inicjatywę i określić dodatkowe informacje wynikające także z treści kształcenia realizowanych w ramach innych przedmiotów oprócz przedmiotu „Projektowanie infrastruktury logistyczno-transportowej”.

34 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO cz. II SAN – 2016 – Warszawa


Pobierz ppt "Temat PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Cz. II. UKŁAD WYKŁADU/ĆWICZEŃ Wprowadzenie 1.System transportowy w zakładzie produkcyjnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google