Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Cz. II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Cz. II."— Zapis prezentacji:

1 Temat PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Cz. II.
UKŁAD WYKŁADU/ĆWICZEŃ Wprowadzenie System transportowy w zakładzie produkcyjnym Ogólne zasady projektowania transportu wewnętrznego Algorytm projektowania systemu transportu wewnętrznego Przepływ materiałów a rozplanowanie zakładu Cele zajęć Kształtować umiejętność identyfikacji uwarunkowań funkcjonowania systemu transportu wewnętrznego Kształtować umiejętność wykonania obliczeń niezbędnych do zaprojektowania elementów infrastruktury transportu wewnętrznego Literatura J. Fijałkowski, Transport wewnętrzny w systemach logistycznych, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003. Warszawa

2 SYSTEM TRANSPORTOWY W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM Schemat struktury systemu – zakładu przemysłowego
Wyjście Wejście 1 3 5 5 7 T1 1 T3 T5 3 T7 T9 T11 T2 2 T4 4 T6 T8 6 T10 2 4 T12 Podsystemy magazynowe 3 Magazyn półproduktów 1 Produkcja – I faza 4 Magazyn półfabrykatów do opakowań 2 Wytwórnia opakowań – I faza Podsystemy produkcyjne 5 Magazyn półproduktów 3 Produkcja – II faza Podsystemy transportowe 6 Magazyn opakowań wykonanych 4 Wytwórnia opakowań – II faza 1 Magazyn surowców 7 Magazyn wyrobów gotowych 5 Konfekcjonowanie i pakowanie 2 Magazyn gotowych opakowań materiały informacje energia

3 SYSTEM TRANSPORTOWY W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM Ogólne właściwości
SYSTEM TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Jest to układ transportowy z „wbudowanym” układem sterowania zapewniającym przepływ informacji i dyspozycji. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Podsystemy transportowe (PT) mają charakter usługowy w stosunku do podsystemów produkcyjnych. PT mogą być bardzo zróżnicowane nawet w jednym zakładzie ze względu na postać, wymiary, masę i intensywność przepływu materiałów. Pojęcie PT jest względne, ponieważ można mówić także o systemie transportu wewnętrznego, wówczas możemy wyróżnić podsystemy transportu wewnętrznego, takie jak: wydziałowe, międzywydziałowe, magazynowe.

4 Przedprojektowe studium strategiczne
OGÓLNE ZASADY PROJEKTOWANIA TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Studium przedprojektowe – badania wstępne Przedprojektowe studium strategiczne Przedprojektowe studium funkcjonalne Przedprojektowe studium operacyjne

5 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO /4 Kroki projektowania STW (ze wskazaniem możliwości wykorzystania metod i technik analizy TW) - Tabela 8.1. s. 146 Kolejne kroki projektowania i źródło danych K – zamawiający PZ – projektant zakładu PM – projektant magazynu Projektowanie procesowe Projektowanie techniczne Projektowanie organizacyjne 1 2 3 4 Określenie rodzaju i postaci materiałów przeznaczonych do przemieszczania, formowanie jednostek transportowych, magazynowych, ładunkowych K, PZ, PM Odpowiedź na pytanie: co? Karta jednostki ładunkowej Specjalne zabezpieczenie jednostek ładunkowych, specjalne opakowania lub pojemniki (jeśli potrzebne) Ustalenie sposobu kodowania jednostek materiału lub opakowań (pojemników) – tylko w automatycznych systemach przepływu Opracowanie programu transportu i magazynowania K, PZ lub PM Odpowiedź na pytania: co? ile? Karta programu transportu i magazynowania Analiza rozkładu natężenia przepływu materiałów na wejściu i wyjściu oraz ustalenie natężeń miarodajnych K, statystyka Odpowiedź na pytania: ile? kiedy? Rozkłady natężeń przepływu

6 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO /4 Kroki projektowania STW (ze wskazaniem możliwości wykorzystania metod i technik analizy TW) - Tabela 8.1. s. 146 Kolejne kroki projektowania i źródło danych K – zamawiający PZ – projektant zakładu PM – projektant magazynu Projektowanie procesowe Projektowanie techniczne Projektowanie organizacyjne 1 2 3 4 Rozplanowanie zakładu pod kątem przepływu materiałów, ustalenie punktów nadania i odbioru materiałów, analiza ograniczeń budowlanych, obliczenie i ustalenie natężenia przepływu materiałów na poszczególnych trasach transportowych, wstępny dobór środków transportu K, PZ, PM Odpowiedź na pytania: skąd? dokąd? ile? Karta określenia punktów nadania i odbioru, karta przepływu materiałów, tablica krzyżowa przepływu materiałów, wykres przepływu materiałów Ewentualne założenia funkcjonalne dla projektowania nietypowych środków transportu Kształtowanie procesu transportowego z ustaleniem środków transportu i punktów buforowania (składowania), obliczenie czasów trwania operacji w punktach stacjonarnych procesu K, PZ lub PM oraz kroki 1, 2, 3, 4 Odpowiedź na pytanie: jak? Ustalenia podstawowe dla organizacji transportu wewnętrznego

7 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO /4 Kroki projektowania STW (ze wskazaniem możliwości wykorzystania metod i technik analizy TW) - Tabela 8.1. s. 146 Kolejne kroki projektowania i źródło danych K – zamawiający PZ – projektant zakładu PM – projektant magazynu Projektowanie procesowe Projektowanie techniczne Projektowanie organizacyjne 1 2 3 4 Obliczenie czasów trwania cykli transportowych (urządzenia, ludzie), sprawdzenie warunków przepływu, określenie wydajności systemu transportu wewnętrznego Obliczenie potrzebnej pojemności buforów (magazynów), kształtowanie procesów magazynowych K oraz kroki 2, 3, 4, 5, 6 Zasady technologii magazynowania Projektowanie urządzeń i budynku magazynowego Projektowanie organizacji prac magazynowych Ukształtowanie procesu przepływu informacji i dokumentów K, PZ lub PM oraz kroki 5, 7, 9 Wybór lub projektowanie urządzeń dla przepływu informacji i dokumentów Projektowanie podsystemu sterowania transportem wewnętrznym K, PZ lub PM oraz kroki 5, 6, 7, 8

8 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO /4 Kroki projektowania STW (ze wskazaniem możliwości wykorzystania metod i technik analizy TW) - Tabela 8.1. s. 146 Kolejne kroki projektowania i źródło danych K – zamawiający PZ – projektant zakładu PM – projektant magazynu Projektowanie procesowe Projektowanie techniczne Projektowanie organizacyjne 1 2 3 4 Opracowanie instrukcji pracy dla wszystkich stanowisk pracy (stacjonarnych i ruchomych) Instrukcje pracy według lokalnych ustaleń Określenie nakładów i kosztów (eksploatacyjnych) systemu transportu wewnętrznego Porównanie i ocena wariantów projektu systemu transportu wewnętrznego

9 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO
CZĘŚĆ DRUGA

10 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Program transportu w zakładzie przemysłowym 1/5 OKREŚLENIE PROGRAMU TRANSPORTU wymaga uzyskania odpowiedzi na pytania: CO? Rodzaj materiału; Kształt, wymiar, masa; Jednostka opakowania; Jednostka ładunkowa; ILE? Ile jednostek materiału lub jednostek ładunkowych np. jednostek ładunkowych paletowych (jłp); KIEDY? Materiały są przemieszczane, przeładowywane lub składowane (średnio i maksymalnie) – program transportu i magazynowania; rozkłady natężenia przepływu materiałów (w skali roku, miesiąca, dnia); SKĄD? DOKĄD? Określić i oznaczyć punkty nadania i odbioru materiałów na planie zakładu (wykres przepływu); Podać, co jest wysyłane (dostarczane); JAK? W jaki sposób jednostki materiału, jednostki opakowania lub jednostki ładunkowe są przemieszczane, przeładowywane i składowane: jakie środki transportowe są stosowane, jaka jest ich liczba, jak są sterowane, jacy ludzie i o jakich kwalifikacjach powinni realizować proces przepływu.

11 OKREŚLENIE PUNKTÓW NADANIA I ODBIORU
ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Program transportu w zakładzie przemysłowym 2/5 OKREŚLENIE PUNKTÓW NADANIA I ODBIORU Określenie punktu nadania lub odbioru Oznaczenie punktu Rodzaj materiału i jego postać dostarczanych do punktu wychodzących z punktu Proces produkcyjny pierwszy P1 Pojemnik typu A Proces produkcyjny drugi P2 Pojemnik typu B Proces produkcyjny trzeci P3 jłp Tymczasowe składowanie (buforowanie) przed punktem P1 B1 Tymczasowe składowanie (buforowanie) za punktem P1 B2 Tymczasowe składowanie (buforowanie) przed punktem P2 B3 Tymczasowe składowanie (buforowanie) za punktem P2 B4 Tymczasowe składowanie (buforowanie) przed punktem P3 B5 Magazyn pojemników typu B M1 Magazyn jednostek ładunkowych paletowych M2 Źródło: J. Fijałkowski, Transport wewnętrzny w systemach logistycznych, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003, s. 17.

12 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Określenie i wyizolowanie problemy transportowego w zakładzie (pod względem jakościowym) Lista pytań pomocniczych do oceny sprawności transportu wewnętrznego i magazynowania Tak Nie Czy koszty robocizny są wysokie? Czy notuje się wiele wypadków w transporcie? Czy istnieje wiele czynnosci ręcznych, w których masa ładunku przekracza 25 kg w przypadku mężczyzn i 12,5 kg w przypadku kobiet? Źródło: J. Fijałkowski, Transport wewnętrzny w systemach logistycznych, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003, s. 21.

13 Czy operacja może być wyeliminowana?
ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Określenie i wyizolowanie problemy transportowego w zakładzie (pod względem jakościowym) Lista pytań dodatkowych do oceny sprawności transportu wewnętrznego i magazynowania Czy operacja może być wyeliminowana? Czy operacja może być połączona z inną? Czy kolejnośc operacji może być zmieniona? Czy operacja może być ulepszona? Źródło: J. Fijałkowski, Transport wewnętrzny w systemach logistycznych, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003, s. 21.

14 SYMBOLE DO ZAPISU PROCESU TRANSPORTOWO-MAGAZYNOWEGO
ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Program transportu w zakładzie przemysłowym 3/5 SYMBOLE DO ZAPISU PROCESU TRANSPORTOWO-MAGAZYNOWEGO Według rys. 1.4 s. 22 – zapisy na tablicy Źródło: J. Fijałkowski, Transport wewnętrzny w systemach logistycznych, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003, s. 22.

15 WYKRES PRZEPŁYWU (dla jednego) MATERIAŁU
ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Program transportu w zakładzie przemysłowym 3/5 WYKRES PRZEPŁYWU (dla jednego) MATERIAŁU Przyjęcie i wydanie Czyszczenie i malowanie Montaż końcowy Biura Naprawa Magazyn Montaż końcowy Hala obróbki Montaż podzespołów 1 Montaż podzespołów 2 Montaż podzespołów 3 Źródło: J. Fijałkowski, Transport wewnętrzny w systemach logistycznych, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003, s. 23.

16 WYKRES PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW Z ZAZNACZONYMI CZYNNOŚCIAMI
ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Program transportu w zakładzie przemysłowym 3/5 WYKRES PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW Z ZAZNACZONYMI CZYNNOŚCIAMI Źródło: J. Fijałkowski, Transport wewnętrzny w systemach logistycznych, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003, s. 24.

17 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Program transportu w zakładzie przemysłowym 3/5 WYKRES SANKEYA PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW I ODPOWIEDNIA TABLICA KRZYŻOWA PRZEPŁYWU Źródło: J. Fijałkowski, Transport wewnętrzny w systemach logistycznych, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003, s. 25.

18 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Program transportu w zakładzie przemysłowym 3/5 Wykres przepływu materiałów pomiędzy stanowiskami obróbki (od A do N) x określeniem natężenia przepływu w jednostkach ładunkowych na godzinę Źródło: J. Fijałkowski, Transport wewnętrzny w systemach logistycznych, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003, s. 26.

19 W PROJEKTOWANIU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO ROZRÓŻNIA SIĘ:
ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Obliczanie pojemności magazynów i miejsc tymczasowego składowania w transporcie wewnętrznym (7. krok projekt.) W PROJEKTOWANIU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO ROZRÓŻNIA SIĘ: magazynowanie buforowe: na styku zakładu z otoczeniem (magazyny surowców, opakowań, półproduktów i wyrobów gotowych); składowanie tymczasowe (przyobiektowe): tzw. międzyoperacyjne - spełnia funkcje buforowe w stosunku do stanowiska obróbki (obiektu), to znaczy wyrównuje zróżnicowane rytmy: - dostawy materiałów lub części do obróbki; - obróbki materiału lub części; - odbioru materiałów lub części po obróbce. Zmienność rytmów dostawy, produkcji oraz odbioru w technologicznym transporcie wewnątrzzakładowym Pojemność magazynu wynika głównie z rytmów dostawy materiałów; rytmów wysyłki wyrobów gotowych; rytmu produkcji

20 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Obliczanie pojemności magazynów i miejsc tymczasowego składowania w TW. Przyczyny zmienności rytmów dostawy, produkcji i odbioru PRZYCZYNY ZMIENNOŚCI RYTMÓW DOSTAWY, PRODUKCJI I ODBIORU: różne czasy pracy transportu w ciągu doby w sferze zaopatrywania, produkcji i dystrybucji (np. wydziały produkcyjne pracują na dwie zmiany, a transport wewnętrzny i magazyny na jedną zmianę); konieczność koncentracji wszystkich środków TW w godzinach szczytowych przeładunków na wejściu materiałów do zakładu i wyjściu materiałów z zakładu, ze względu na ograniczony czas postoju środków transportu zewnętrznego. składowanie przyobiektowe pozwala zmniejszyć zatrudnienie zazwyczaj dąży się do zmniejszenia liczby środków transportu wewnętrznego i operatorów, co stwarza konieczność koncentracji wszystkich ŚTW w godzinach szczytu

21 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Obliczanie pojemności magazynów i miejsc tymczasowego składowania w TW. Wykres logistyczny do ustalenia maksymalnej potrzebnej pojemności magazynów surowców i wyrobów gotowych Liczba jednostek materiału P D S Z1 Z2 Z0 Miesiące P Narastająca rytmiczna linia produkcji S Narastająca skokowa linia dostaw surowców D Narastająca skokowa linia wysyłek wyrobów Z1 Maksymalny zapas surowców miarodajny do określenia potrzebnej wielkości magazynu Z2 Maksymalny zapas wyrobów miarodajny do określenia potrzebnej wielkości magazynu Z0 Zerowy zapas wyrobów

22 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Wykres logistyczny do ustalenia maksymalnej potrzebnej pojemności magazynów surowców i wyrobów gotowych WNIOSKI: głównym zagadnieniem składowania tymczasowego (przyobiektowego) jest określenie maksymalnej potrzebnej pojemności buforów przed i za stanowiskiem obróbki, zapewniającej ciągłość produkcji (obróbki), z uwzględnieniem wydajności i struktury podsystemów transportowych dostawczych i odbiorczych; Pojemność buforów jest wprost proporcjonalna do wielkości zapasu, a współczynnikiem proporcjonalności jest wskaźnik wykorzystania powierzchni składowania, zależny od sposobu składowania.

23 Bufor przed stanowiskiem obróbki
ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Schemat blokowy tymczasowego składowania przyobiektowego Transport odbiorczy Transport dostawczy Składowanie Produkcja Składowanie BI Bufor przed stanowiskiem obróbki z1 Z1 P Stanowisko obróbki „obiekt” tp p BO Bufor za stanowiskiem obróbki z2 Z2 t1 λ1 W1 P P t2 λ2 W2 Przemieszczanie w ramach stanowiska obróbki Przemieszczanie w ramach stanowiska obróbki D S Cp

24 Wzór do obliczeń wartości parametru
ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Obliczanie pojemności magazynów i miejsc tymczasowego składowania w TW. Określenie i oznaczenie parametrów Lp. Określenie parametru Oznacz. parametru Wzór do obliczeń wartości parametru 1. Stanowisko obróbki P 2. Bufor przed stanowiskiem obróbki BI 3. Bufor za stanowiskiem obróbki BO 4. Czas pracy obiektu (stanowiska obróbki) w ciągu doby tp [h] 5. Czas pracy podsystemu transport. dostawczego do bufora BI w ciągu doby t1 [h] 6. Czas pracy podsyst. transport. odbiorczego do bufora BO w ciągu doby t2 [h] 7. Wydajność obiektu wyrażona liczbą obrabianych części w ciągu godziny p [części/h] 8. Liczba dostaw w ciągu godziny λ1 [dostaw/h] 9. Liczba palet lub pojemników w jednej dostawie m1 [palet/dostawę] 10. Liczba części na jednej dostarczonej palecie n1 [części/paletę] 11. Wydajność podsystemu transportowego dostawczego do bufora BI W1 [części/h] W1 = λ1 × m1 × n1 12. Liczba odbiorów w ciągu godziny λ2 [odbiorów/h] 13. Liczba palet lub pojemników w jednym odbiorze m2 [palet/odbiór] 14. Liczba części w jednej odbieranej palecie n2 [części/paletę] 15. Wydajność podsystemu transportowego odbiorczego do bufora BO W2 [części/h] W2 = λ2 × m2 × n2 16. Maksymalny zapas w buforze BI z1 [części]; Z1 [pal] Z1 = z1 : n1 17. Maksymalny zapas w buforze BO z2 [części]; Z2 [pal] Z2 = z2 : n2 18. Wielkość dostawy w czasie t s [części] s = W1 × t 19. Wielkość produkcji w czasie t c [części] c = p × t 20. Wielkość odbioru w czasie t d [części] d = W2 × t 21. Dzienna dostawa S [części/dzień] S = W1 × t1 = λ1 × m1 × n1 × t1 22. Dzienna produkcja Cp [części/dzień] Cp = p × tp 23. Dzienny odbiór D [części/dzień] D = W2 × t2 = λ2 × m2 × n2 × t2

25 CIĄGŁOŚĆ PRODUKCJI DLA PRZEPŁYWÓW RYTMICZNYCH
ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Obliczanie pojemności magazynów i miejsc tymczasowego składowania w TW. Określenie i oznaczenie parametrów CIĄGŁOŚĆ PRODUKCJI DLA PRZEPŁYWÓW RYTMICZNYCH Warunek ciągłości produkcji dla przepływów rytmicznych – według zapisów na tablicy

26 CIĄGŁOŚĆ PRODUKCJI DLA PRZEPŁYWÓW RYTMICZNYCH
ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Obliczanie pojemności magazynów i miejsc tymczasowego składowania w TW. Określenie i oznaczenie parametrów CIĄGŁOŚĆ PRODUKCJI DLA PRZEPŁYWÓW RYTMICZNYCH Istota optymalizacji struktur podsystemów transportowych dostawczego i odbiorczego – według zapisów na tablicy

27 CIĄGŁOŚĆ PRODUKCJI DLA PRZEPŁYWÓW RYTMICZNYCH
ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Obliczanie pojemności magazynów i miejsc tymczasowego składowania w TW. Określenie i oznaczenie parametrów CIĄGŁOŚĆ PRODUKCJI DLA PRZEPŁYWÓW RYTMICZNYCH Określenie maksymalnych potrzebnych wielkości buforów BI i BO dla poszczególnych wariantów relacji między t1, t2 i tp – według zapisów na tablicy

28 D = S = Cp = p × tp = 75 × 16 = 1200 części
ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Obliczanie pojemności magazynów i miejsc tymczasowego składowania w TW. Wykres logistyczny do ustalenia maksymalnej potrzebnej pojemności magazynów surowców i wyrobów gotowych – W I c s [części] d 1200 Linia produkcji p = 75 1000 Linia dostaw λ1 = 1 m1 = 3 n1 = 25 D = S = Cp = p × tp = 75 × 16 = 1200 części 500 Linia odbiorów Z0 λ2 = 0,5 m2 = 6 n2 = 25 Z1 Z2 100 t [h] tod tco 1 5 10 15 I zmiana II zmiana t1 = tp = t2 = 16 h Z1 Maksymalny zapas surowców miarodajny do określenia potrzebnej wielkości magazynu P Narastająca rytmiczna linia produkcji Z2 Maksymalny zapas wyrobów miarodajny do określenia potrzebnej wielkości magazynu S Narastająca skokowa linia dostaw surowców Z0 Zerowy zapas wyrobów D Narastająca skokowa linia wysyłek wyrobów

29 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Obliczanie pojemności magazynów i miejsc tymczasowego składowania w TW. Wykres logistyczny do ustalenia maksymalnej potrzebnej pojemności magazynów surowców i wyrobów gotowych – W II c s [części] d Dostawy (1) 3600 Odbiory (2) 3000 2400 WII Narastająca linia produkcji P Narastająca linia dostaw W1 α = β = 2; p = 75 2400 1800 1800 1200 Z2 Z1 1200 S = Cp 600 600 D = Cp Narastająca linia odbiorów W2 t [h] 8 16 8 16 t1 = t2 = 8 h tp = 16 h Doba „i + 1” Doba „i” p = 75 Z1 Maksymalny zapas surowców miarodajny do określenia potrzebnej wielkości magazynu P Narastająca rytmiczna linia produkcji Z2 Maksymalny zapas wyrobów miarodajny do określenia potrzebnej wielkości magazynu S Narastająca skokowa linia dostaw surowców Z0 Zerowy zapas wyrobów D Narastająca skokowa linia wysyłek wyrobów

30 ALGORYTM PROJEKTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Obliczanie pojemności magazynów i miejsc tymczasowego składowania w TW. Wykres logistyczny do ustalenia maksymalnej potrzebnej pojemności magazynów surowców i wyrobów gotowych – W III c s [części] d Dostawy (1) 3600 Odbiory (2) 3000 WIII Narastająca linia produkcji P Narastająca linia dostaw W1 α = β = 0,5; p = 150 2400 1800 Z1 1200 S = Cp Z0 Z2 Zerowy zapas wyrobów dla doby „i + 1” 600 D = Cp Narastająca linia odbiorów W2 t [h] 8 16 8 16 tp = 8 h t1 = t2 = 16 h Doba „i + 1” Doba „i” p = 75 Z1 Maksymalny zapas surowców miarodajny do określenia potrzebnej wielkości magazynu P Narastająca rytmiczna linia produkcji Z2 Maksymalny zapas wyrobów miarodajny do określenia potrzebnej wielkości magazynu S Narastająca skokowa linia dostaw surowców Z0 Zerowy zapas wyrobów D Narastająca skokowa linia wysyłek wyrobów

31 PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Istota zadania projektowego nr 3
PROJEKT NR 3 Określić istotę analizy przepływu materiałów w zakładzie produkcyjnym. Wykonać wykres przepływu materiałów z zaznaczeniem stanowisk obróbki (operacji) i wybrać jedno z nich do dalszych prac projektowych. Obliczyć wartości maksymalne zapasów w buforach BI i BO dla zadanych parametrów jako wielkości wejściowych. Zwymiarować wielkości powierzchni składowania zapasów (określonej liczby jłp) w BI i BO. Wykonać wykresy logistyczne dla trzech podstawowych wariantów relacji pomiędzy czasami pracy transportu dostawczego, odbiorczego i czasem pracy stanowiska obróbki. Określić wnioski ogólne dla danego /zadanego/ przypadku.

32 PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Istota zadania projektowego nr 3 – szkic projektu 10 m Określić wielkość powierzchni BI 1,5 m ? Obrabiarka 2,5 m Określić wielkość powierzchni BO 20 m ?

33 PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Podsumowanie
Projektowanie elementów systemu transportu wewnętrznego nierozłącznie wiąże się z projektowaniem elementów infrastruktury logistycznej (transportowo-magazynowej). Do podstawowych rozwiązań projektowych należy zaliczyć rozwiązania dotyczące podukładu przeładunkowego w magazynie oraz pojemności maksymalnych buforów przed i za stanowiskiem obróbki. Dane empiryczne – wyniki pomiarów odzwierciedlające przebieg rzeczywistych działań magazynowo-transportowych mają bardzo duże znaczenie praktyczne dla prac projektowych. Studenci, którzy wylosują ten typ projektu powinni wykazać inicjatywę i określić dodatkowe informacje wynikające także z treści kształcenia realizowanych w ramach innych przedmiotów oprócz przedmiotu „Projektowanie infrastruktury logistyczno-transportowej”.

34 PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO cz. II
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ SAN – 2016 – Warszawa


Pobierz ppt "Temat PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW SYSTEMU TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Cz. II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google