Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kardiologia – lista sukcesów i problemów czekających na rozwiązanie X Forum Rynku Zdrowia 23-24 października 2014 r. dr hab. n. med. Stanislaw Bartuś Uniwersytet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kardiologia – lista sukcesów i problemów czekających na rozwiązanie X Forum Rynku Zdrowia 23-24 października 2014 r. dr hab. n. med. Stanislaw Bartuś Uniwersytet."— Zapis prezentacji:

1 Kardiologia – lista sukcesów i problemów czekających na rozwiązanie X Forum Rynku Zdrowia 23-24 października 2014 r. dr hab. n. med. Stanislaw Bartuś Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum Członek Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

2 Choroby serca i udary, cukrzyca50% Inne w tym wypadki 20% Nowotwory 25% POCHP 5% Przyczyny zgonów w Polsce

3 Standaryzowany współczynnik umieralności mężczyzn z powodu zawału serca w Polsce oraz wybranych krajach w latach 1999-2011 W latach 1999-2011 Polska pod wzg. umieralności mężczyzn z powodu ZS „dogoniła” Niemcy …

4 Leczenie reperfuzyjne STEMI w Polsce Rejestr PL-ACS Dzięki uprzejmości prof. L. Polońskiego, prof. M. Gąsiora, doc. M. Gierlotki

5 5 ≥600 PPCI/mill/year 400-<600 PPCI/mill/year 200-<400 PPCI/mill/year <200 PPCI/mill/year Data unknown SE FI UK IRL ES PT BE DK PL CZ AT IT GR SLO HU U RO MK BHBH BG TR CY LV MT CH CR AZ GE Numbers of Primary Percutaneous Coronary Interventions per million inhabitants 2010/2011 in 37 ESC member countries, grouped E SAU IS NE SK GE SM FR

6 RAPORT : Występowanie, leczenie i prewencja wtórna zawałów serca w Polsce Ocena na podstawie Narodowej Bazy Danych Zawałów Serca AMI-PL 2009-2012 Śmiertelność w zawale i po zawale 2009 Śmiertelność wewnątrzszpitalna Niemcy w 2009 10,7% Po roku od wypisu umiera prawie tyle samo chorych co podczas ostrej fazy zawału

7 Explaining the decline in coronary heart disease mortality in Poland, 1991-2005 Bandosz, Zdrojewski et al. BMJ 2012;344:d8136 Risk factors worse Diabetes (-2%) BMI (-4%) Risk factors better Cholesterol [diet] (39%) Smoking (11%) Physical activity (10%) Treatments (37%) 1991 2005 26,200 fewer deaths in 2005 (54%) Number of deaths prevented of postopned

8 Inicjatywa Asocjacji Interwencji Sercowo Naczyniowych PTK

9 ROK 2005

10 Od lipca 2011 roku do chwili obecnej wydano, zmieniano lub wydawano na nowo 35 razy Zarządzenia Prezesa NFZ, które dotyczyły warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne albo kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

11 ROK 2013

12 Tysiące pacjentów na Pomorzu stracić mogą i tak już niełatwy dostęp do lekarzy specjalistów w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. W trakcie obowiązującej jeszcze przez półtora roku umowy, pomorski NFZ zaostrzył stawiane im wymagania. I choć w opinii ekspertów, jak i wielu pracowników samego funduszu są one nieżyciowe, absurdalne i na pewno nie służą dobru pacjentów, z poradniami, które ich nie spełnią, pomorski NFZ zerwie kontrakty. …NFZ żąda teraz, by poradnia czynna była trzy razy w tygodniu po 4 godziny, ale jest to nierealne, bo po pierwsze - na medycznym rynku brakuje specjalistów, a po drugie - kontrakty z NFZ są tak małe, że poradnie nie są w stanie zatrudnić ich w większym wymiarze czasowym.

13 Wymogi NFZ dla oddziału kardiologii leczącego OZW 2 sterowniki do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej - koszt 1 urządzenia około 150.000 zł - koszt dla 150 ośrodków około 22.500.000 zł Thiele H, et al. N Eng J Med.2012; 367:1287-1296.

14 Organizacja zabiegów angiologicznych (stentowanie tętnic kończyn dolnych, szyjnych, innych) 1) Obecność w trakcie zabiegu: a)Angiolog/chirurg naczyniowy/radiolog b)Anstezjolog, b) Pielęgniarska anestezjologiczna c) Technik elektroradiolog 2) OAiIT – w lokalizacji; 3) Blok operacyjny – w lokalizacji; 4) Zespół operacyjny – całodobowa gotowość 5) Kwalifikacja do zabiegów przez chirurga naczyniowego 6) Wymogi sprzętowe określone w wytycznych Chirurgii Naczyniowej BRAK TAKICH WYMOGÓW DLA INNYCH RODZAJÓW OPERACJI LUB ZABIEGÓW INNE SPECJALNOŚCI BEZSKUTECZNIE ZABIEGAJĄ O WPISANIE SWOICH WYTYCZNYCH DO WYMOGÓW NFZ

15 Jak rozwiązać kłopoty finansowe szpitali Czy rzeczywiście najszybszy koń z najlepszym dżokejem zawsze wygrywa? Mit ‚kompleksowości świadczeń’? 1.Ocena oparta jest na: – Liczba urządzeń technicznych; – Personelu – „liczba głow” – Nominalnej wielkość jednostki: liczba łóżek szpitalnych, pracowni, itd.. 2.Brak oceny: – Skuteczności procesu leczenia (pomimo funkcjonujących rejestrów); – Rangi wykonywanych zabiegów – 10 zabiegów operacji żylaków czy 1 stentowanie tętnicy szyjnej?; – Rzeczywistego zapotrzebowania na świadczenia Szpital prywatny SPZOZ Szpital Uniwersytecki Prywatny Gabinet Lekarski

16 Podsumowanie Finansowanie świadczeń za uzyskany efekt zdrowotny 1.Kodeks Hammurabiego (ok 1772 p.n.e.) precyzyjnie opisywał system kar i nagród pieniężnych przeznaczonych dla medyków, uzależniony od jakości wykonywanych przez nich usług zdrowotnych. 2.Pay for performance, P4P, value-based purchasing - Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Zasadnicza różnica w porównaniu do mechanizmu fee for service to fakt, iż świadczeniodawcy wynagradzani są na podstawie wcześniej ustalonych celów jakimi są określone efekty zdrowotne.


Pobierz ppt "Kardiologia – lista sukcesów i problemów czekających na rozwiązanie X Forum Rynku Zdrowia 23-24 października 2014 r. dr hab. n. med. Stanislaw Bartuś Uniwersytet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google