Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Natural Sciences, Natural English. Mitochondrium.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Natural Sciences, Natural English. Mitochondrium."— Zapis prezentacji:

1 Natural Sciences, Natural English

2 Mitochondrium

3 Cel lekcji Poznanie budowy i funkcji mitochondrium. Poznanie działania cyklu Krebsa.

4 Tok lekcji Lekcja rozpoczęła się od obejrzenia krótkiego filmu, prezentującego budowę i podstawowe funkcje komórki.

5 Tok lekcji Fragment filmu Tu będzie nagranie, ale tytuł slajdu i podpis slajdu trzeba przetłumaczyć.

6 Po obejrzeniu filmu uczniowie omówili zaprezentowany materiał filmowy, a następnie uzupełniali (w obu językach) nazwy poszczególnych elementów mitochondrium. Tok lekcji

7

8 W kolejnej części lekcji, uczniowie mieli za zadanie opisać, oraz zaprezentować na planszy, etapy utleniania cukrów: glikoliza cykl Krebsa utlenianie końcowe Tok lekcji

9 Zdjęcie z lekcji

10 Tok lekcji Uczniowie zgłaszający się do odpowiedzi zwrócili uwagę głównie na powstanie cząsteczek ATP.

11 Podsumowaniem zajęć był test sprawdzający wiedzę zdobytą na lekcji, który wymagał od nich także i znajomość angielskich nazw elementów mitochondrium oraz procesów w nim zachodzących. Tok lekcji

12 Test Zad 1. Wskaż prawidłowe zestawienie etapów oddychania komórkowego z miejscem ich przebiegu: a) Glikoliza –matrix, cykl Krebsa –macierz mitochondrium b) Glikoliza – cytoplazma, cykl Krebsa – grzebienie mitochondrium c) Cykl Kresa – matrix, łańcuch oddechowy – grzebienie mitochondrium d) Cykl Krebsa – cytoplazma, łańcuch oddechowy – macierz mitochondrium

13 Test Zad 2. Mitochondrium otoczone są : a) trzema błonami białkowo -lipidowymi b) jedną błoną tworzącą grzebienie mitochondriom c) występuje dwie błony zewnętrzna gładka, wewnętrzna tworzy uwypuklenia tzw. grzebienie d) wewnętrzna gładka, zewnętrzna tworzy grzebienie mitochondriom.

14 Test Zad 3. Wnętrze mitochondriom wypełnia : a) macierz mitochondriom b) Matrix c) cytoplazma d) odpowiedź a i b jest prawidłowa Zad 4. Podczas oddychania komórkowego w warunkach tlenowych tlen jest konieczny do prawidłowego przebiegu: a) glikolizyb) Cyklu Krebsa c) utleniania końcowegod) wszystkich etapów

15 Test Zad 5. Mitochondria są: a) centrami energetycznymi komórki b) organellami w których zachodzą procesy hydrolizy związków c) organellami w których zachodzi synteza lipidów d) organellami odpowiadającymi za syntezą kwasu pirogronowego Zad 6. Motochondrium jest tzw. organellum półautnomicznym gdyż: a) posiada własne DNA b) posiada rybosomy c) grzebienie mitochondrialne d) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

16 Test Zad 7. Jaką funkcję pełni ATP? a) jest nośnikiem dziedziczności b) jest nośnikiem energii użytecznej biologicznie c) jest ubocznym produktem przemiany materii d) jest substancją zapasową Zad 8. Organellum komórkowe odpowiadające za wytworzenie energii to: a) Aparat Golgiego b) rybosomy c) mitochondrium d) jądro komórkowe

17 Test Zad 9. Grzebienie mitochondrialne to: a) uwypuklenia wewnętrznej błony komórkowej b) uwypuklenia zewnętrznej błony komórkowej c) grudki występujące w macierzy mitochondrialnej d) żadna odpowiedz jest nieprawidłowa Zad 10. U organizmów procariotycznych odpowiednikiem mitochondrium jest: a) jądro komórkowe b) mezonom c) rybosomy d) nukleoid

18 Test Zad 11. Uzupełnij tabelę; przebiegu utleniania wewnątrzkomórkowego glukozy i kwasu tłuszczowego. GLIKOLIZA MACIERZ MITOCHONDRIALNA UTLENIANIE KOŃCOWE BETA -OKSYDACJA

19 Test - wyniki PUNKTYPROCENTILOŚC UCZNIÓW 15 /1 5 100%1 12 /1 580 %5 11 /1 573 %10 10 /1 566 %10 8 /1 553 %4

20 Test - wnioski Uczniowie opanowali materiał w stopniu dobrym, o czym świadczą wyniki testu. Nie mieli większych trudności przy udzielaniu odpowiedzi na pytania.

21 Ankieta ewaluacyjna Ostatnim etapem zajęć było uzupełnienie przez uczniów ankiety ewaluacyjnej. Jej zadaniem było sprawdzenie, w jakim stopniu jest przydatne wprowadzanie języka angielskiego na lekcji biologii.

22 Ankieta ewaluacyjna 1. Ta lekcja spowodowała, że lepiej rozumiem język angielski. 2. Ta lekcja spowodowała, że łatwiej mówię w języku angielskim. 3. Ta lekcja spowodowała, że łatwiej jest mi uczyć się języka angielskiego.

23 Ankieta ewaluacyjna 4. Ta lekcja spowodowała, że łatwiej jest mi pisać w języku angielskim. 5. Wolałbym, aby ta lekcja była prowadzona w innym języku. 6. Ta lekcja była interesująca, ponieważ była prowadzona w języku angielskim

24 Ankieta ewaluacyjna 7. Ta lekcja spowodowała, że lepiej rozumiem znaczenie języka angielskiego. 8. Chciałbym / chciałabym, aby więcej lekcji było prowadzonych w języku angielskim. 9. [Miejsce przeznaczone do udzielenia dodatkowej informacji w języku angielskim].

25 Ankieta ewaluacyjna - wyniki

26

27 Na pytanie dziewiąte odpowiedziała tylko jedna osoba.

28 Ankieta ewaluacyjna - wnioski Zdania uczniów były podzielone. Część z nich (ok. połowy) była zadowolona z prowadzenia lekcji w języku angielskim oraz wyraziła chęć udziału w takich zajęciach w przyszłości. Natomiast pozostali zdecydowanie odrzucają taki sposób nauki, co więcej, sprawia im to trudność w nabywaniu nowej wiedzy.

29 Podsumowanie Uczniowie opanowali materiał w stopniu dobrym, poznali budowę mitochondrium oraz podstawowe procesy w nim zachodzące.

30 Natural Sciences, Natural English

31 Ćwiczenie

32 Natural Sciences, Natural English


Pobierz ppt "Natural Sciences, Natural English. Mitochondrium."

Podobne prezentacje


Reklamy Google