Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Sposoby współpracy uczelni publicznych z otoczeniem gospodarczym w zakresie transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych mgr inż. Jacek Mączyński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Sposoby współpracy uczelni publicznych z otoczeniem gospodarczym w zakresie transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych mgr inż. Jacek Mączyński."— Zapis prezentacji:

1 1 Sposoby współpracy uczelni publicznych z otoczeniem gospodarczym w zakresie transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych mgr inż. Jacek Mączyński Zakład Zarządzania Innowacjami J.Maczynski@wz.pw.edu.pl Prowadzona dydaktyka: Transfer Techniki i Technologii Ochrona Własności Intelektualnej Warszawa, kwiecień 2016

2 2 Plan prezentacji Cel badań - problem naukowy Zakres badania empirycznego Obszar badań Obszar badań - uniwersytety Obszar badań – uczelnie techniczne Literatura dotycząca zagadnienia współpracy nauka - gospodarka

3 3 Cel badań - problem naukowy Poznanie przez identyfikację, analizę i ocenę sposobów współpracy uczelni publicznych z otoczeniem gospodarczym w zakresie transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Opracowanie metody i przeprowadzenie za jej pomocą badań.

4 4 Zakres badania empirycznego 1) ośrodki innowacji uczelni publicznych zajmujące się komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych: Centra Transferu Technologii, Centra Innowacji, Inkubatory Technologiczne, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Parki Naukowo-Technologiczne, Inne (które mogą być zidentyfikowane w trakcie badania), 2) narzędzia niezbędne do prowadzenia efektywnych procesów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przez uczelnie publiczne: Regulaminy Własności Intelektualnej oraz Zasad Komercjalizacji (brak badań w tym zakresie), Bazy Wiedzy – repozytoria uczelniane (brak badań w tym zakresie).

5 5 Publiczne uczelnie akademicki w podziale według typu uczelni podlegających nadzorowi ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego: 1.Uniwersytety (obszar badań), 2.Uczelnie techniczne (obszar badań), 3.Uczelnie ekonomiczne (nie), 4.Uczelnie pedagogiczne (nie), 5.Uczelnie rolnicze/przyrodnicze (nie), 6.Uczelnie wychowania fizycznego (nie), 7.Uczelnie teologiczne (nie). Obszar badań

6 6 Uczelnie publiczne - Uniwersytety (łącznie 18): Uniwersytet Warszawski Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet Gdański Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Opolski Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Obszar badań - uniwersytety

7 7 Uczelnie publiczne - Uczelnie techniczne (łącznie 19): Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Politechnika Warszawska Politechnika Białostocka Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku -Białej Politechnika Częstochowska Politechnika Gdańska Politechnika Śląska (Gliwice) Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Politechnika Koszalińska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Politechnika Lubelska Politechnika Łódzka Politechnika Opolska Politechnika Poznańska Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Politechnika Wrocławska Obszar badań – uczelnie techniczne (nie),

8 8 Literatura dotycząca zagadnienia współpracy nauka - gospodarka

9 9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Sposoby współpracy uczelni publicznych z otoczeniem gospodarczym w zakresie transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych mgr inż. Jacek Mączyński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google