Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monika Bełdowska, Centrum Wolontariatu w Warszawie Konferencja MCPS 16-17.02 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monika Bełdowska, Centrum Wolontariatu w Warszawie Konferencja MCPS 16-17.02 2009."— Zapis prezentacji:

1 Monika Bełdowska, Centrum Wolontariatu w Warszawie Konferencja MCPS 16-17.02 2009

2 Po co OPSom wolontariat? Rozszerzenie oferty pomocowej Lepsze rozeznanie i zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej Wsparcie pracy socjalnej Wykorzystanie zasobów społeczności lokalnej Aktywizacja społeczności lokalnej Zmiana wizerunku Droga do usamodzielnienia klientów (wolontariat klientów)

3 Dobre rozeznanie potrzeb środowiska Zorientowanie na pomoc Obecność w każdej gminie Stabilność Profesjonalna kadra OPS naturalnym partnerem Centrum Wolontariatu

4 Początek – 1997 Współpraca z kolejnymi placówkami Szkolenie i wspieranie koordynatorów wolontariatu Projekty finansowane z UE Promocja wolontariatu Program „Wolontariat w OPS”

5 Współpraca z ok. 50 OPS z Mazowsza Przygotowanie kolejnych placówek Zakończenie 2-letniego projektu realizowanego ze środków UE Kontynuacja projektu w woj. Śląskim i Pomorskim Program „Wolontariat w OPS” w 2008

6 Obecnie w ponad 70 OPS w całej Polsce działa ponad 3500 wolontariuszy Wolontariat w OPS

7 OPS atrakcyjny dla wolontariuszy Bliskość do miejsca zamieszkania Możliwość różnorodnych działań Doświadczona kadra Coraz więcej przygotowanych koordynatorów

8 Najczęściej młodzież i studenci Osoby w wieku aktywności zawodowej Seniorzy na rzecz seniorów Klienci Ośrodka Kim są wolontariusze w OPS?

9 Co robią wolontariusze w OPS? Pomagają w odrabianiu lekcji Organizują dzieciom czas wolny Towarzyszą osobom starszym i niepełnosprawnym Pomagają w organizacji imprez

10 Korzyści z pracy wolontariuszy dla Ośrodka Poszerzenie zakresu usług Możliwość objęcia wsparciem większej liczby osób Pozytywna zmiana wizerunku Integracja społeczności lokalnej Szybsze i bardziej kompleksowe reagowanie na potrzeby klientów Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracowników Wolontariusz – dodatkowe źródło informacji

11 Korzyści z pracy wolontariuszy dla dzieci Poprawa ocen szkolnych Nabycie umiejętności aktywnego i wartościowego spędzania czasu wolnego Poznanie starszych kolegów z innego środowiska

12 Korzyści z pracy wolontariuszy dla osób starszych i niepełnosprawnych Możliwość wyjścia z domu Zmniejszenie izolacji, poczucia osamotnienia

13 Korzyści z bycia wolontariuszem dla bezrobotnych Odbudowanie poczucia własnej wartości Satysfakcja ze świadczonej pracy Pobudzenie aktywności Wyjście ze swojego środowiska

14 Korzyści dla społeczności lokalnej Budowanie więzi lokalnych Propagowanie postaw obywatelskich Uczenie się samodzielnego rozwiązywania problemów Promowanie wartości Uwrażliwienie na potrzeby innych

15 Etapy wprowadzenia współpracy OPS z wolontariuszami

16 Przygotowanie placówki Decyzja dyrekcji Zatwierdzenie przez radę Miasta, Gminy, Dzielnicy Zapoznanie pracowników Ośrodka z planami współpracy z wolontariuszami, podział obowiązków Wyznaczenie i przeszkolenie koordynatora wolontariatu Stworzenie programu, planu na najbliższy rok Określenie zasad współpracy z wolontariuszami Przygotowanie niezbędnych dokumentów

17 Diagnoza potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej Klientów Placówek, organizacji, z którymi współpracuje OPS Mieszkańców

18 Przygotowanie środowiska Nawiązane współpracy z partnerami lokalnymi Poinformowanie i przygotowanie potencjalnych odbiorców Promocja wolontariatu

19 Rekrutacja wolontariuszy Akcja informacyjna Spotkania z potencjalnymi kandydatami Wybór odpowiednich osób Przydzielenie zadań, przygotowanie do pracy Wprowadzenie w środowisko

20 Współpraca z wolontariuszami Monitorowanie i ewaluacja pracy wolontariuszy Motywowanie i nagradzanie Stała współpraca z partnerami lokalnymi, współpracownikami Określanie nowych obszarów działań wolontariuszy Poszukiwanie kolejnych ochotników, promowanie wolontariatu

21 Czynniki sprzyjające rozwojowi wolontariatu w OPS Ustawy: o pomocy społecznej i działalności pożytku publicznego i wolontariacie Zmiana roli OPS Wolontariat wspiera pracę socjalną Możliwość finansowania wolontariatu z środków UE Każdy OPS ma potencjał do zorganizowania wolontariatu Niewielki koszt rozpoczęcia współpracy w ochotnikami

22 Narastające problemy społeczne (eurosieroty, rodziny dysfunkcyjne) Starzenie się społeczeństwa Oczekiwania mieszkańców wobec OPSu Wolontariat jako ciekawa propozycja spędzania czasu wolnego Internet, łatwość przepływu informacji Przykłady dobrych praktyk Czynniki sprzyjające rozwojowi wolontariatu w OPS cd.

23 Błędne rozumienie idei wolontariatu Brak współpracy z partnerami lokalnymi Niewyodrębnianie osobnego stanowiska koordynatora Brak współpracy całej kadry ośrodka na rzecz rozwoju wolontariatu Nieuwzględnianie wolontariatu w budżecie OPS Ograniczenia lokalowe Niedostosowanie godzin pracy do możliwości wolontariuszy Czynniki utrudniające rozwój wolontariatu w OPS

24 Kierunki rozwoju wolontariatu w OPS Wyodrębnianie samodzielnych stanowisk koordynatorów Praca projektami wolontariackimi Wplatanie wolontariatu w projekty systemowe Realizacja oddolnych projektów wolontariuszy Profesjonalizacja usług wolontariuszy - prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy Promocja wolontariatu w OPS OPS jako lokalne centrum wolontariatu

25 Przyszłość programu „Wolontariat w OPS” Tworzenie nowych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej Kształcenie nowych koordynatorów wolontariatu Wspieranie doświadczonych koordynatorów Tworzenie nowych obszarów współpracy Prowadzenie programu w kolejnych województwach Promowanie wolontariatu w OPS Badania wolontariatu w OPS

26 Zapraszamy do współpracy! Centrum Wolontariatu w Warszawie Ul. Nowolipki 9B 00-151 Warszawa Tel. 022 635 99 24 www.wolontariat.org.pl www.wolontariat.ops.pl


Pobierz ppt "Monika Bełdowska, Centrum Wolontariatu w Warszawie Konferencja MCPS 16-17.02 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google