Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowany ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowany ze środków."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-201 3 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo podlaskie komponent szkoleniowy Agata Tymoszuk Kluczowy Koordynator ds. organizacji szkoleń, SYNTEA S.A. Agata.Tymoszuk@syntea.pl

2 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-201 3 Plan prezentacji:  Ogólne informacje o komponencie szkoleniowym  Główny cel komponentu szkoleniowego  Szczegóły dotyczące komponentu szkoleniowego  Obowiązki uczestnika szkolenia  Program działań szkoleniowych w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo podlaskie”

3 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-201 3 Informacje ogólne 1.Wykonawca Szkoleń : SYNTEA S.A., z siedzibą w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 9A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308412, NIP 712-312-22-47, REGON 060373770. 2.Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok. 3.Projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo podlaskie” realizowany w ramach Osi priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. 4.Okres trwania umowy: 12.11.2014r. – 30.09.2015r.

4 Ogólne informacje o szkoleniach

5 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-201 3 Ogólne informacje o komponencie szkoleniowym: Kto? – osoby powyżej 45 lat, preferencyjnie będą traktowane osoby w wieku niemobilnym (wg GUS: kobiety w wieku 45 – 59 lat, mężczyźni w wieku 45 – 64 lata), zamieszkujące tereny wiejskie i małych miast (do 20 tys. mieszkańców) oraz posiadające wykształcenie niższe niż średnie. Wsparciem szkoleniowym zostanie objęte 1400 osób zamieszkujących województwo podlaskie. Osoby zrekrutowane na szkolenia, charakteryzują się brakiem podstawowych umiejętności komputerowych. Co? – Szkolenia ECDL e-Citizen obejmujące zagadnienia z zakresu podstawowej obsługi komputera i internetu. Podczas 6 czterogodzinnych zajęć uczestnicy uczą się podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu. Dla każdego uczestnika zapewniony jest komplet materiałów szkoleniowych oraz catering. Szkolenie kończy się egzaminem ECDL e-Citizen. Kiedy? - 12.11.2014r. – 30.09.2015r. Gdzie? – woj. Podlaskie, gminy objęte projektem

6 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-201 3 Główny cel komponentu szkoleniowego zwiększenie poziomu motywacji i umiejętności posługiwania się narzędziami nowoczesnych technologii teleinformatycznych wśród mieszkańców województwa podlaskiego, zwiększenia poziomu umiejętności oraz motywacji do posługiwania się komputerem i Internetem mieszkańców województwa podlaskiego, zainicjowanie przedsięwzięć teleinformatycznych w oparciu o budowaną sieć szerokopasmową na terenie województwa podlaskiego. Przede wszystkim: Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy związanej z praktycznym wykorzystaniem Internetu w życiu codziennym na poziomie ECDL lub wyższym.

7 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-201 3 Szczegóły dotyczące komponentu szkoleniowego: 1.Udział w Szkoleniu jest bezpłatny. 2.Grupa szkoleniowa liczy 10-12 osób. 3.Wykonawca Szkolenia zapewnia Uczestnikowi w każdym dniu Szkolenia osobne stanowisko komputerowe wyposażone w jeden komputer. Każde stanowisko posiada dostęp do Internetu. W przypadku awarii Wykonawca zapewnia zastępczą infrastrukturę informatyczną dla Uczestnika Szkolenia. 4.Każdego dnia Szkolenia zapewniona jest 30 minutowa przerwa obiadowa, a także 15 minutowa przerwa kawowa. Szkolenie nie przekroczy 4 godzin zegarowych dziennie. 5.Każdy z uczestników otrzyma materiały promocyjne w postaci: kalendarza, notesu, długopisu, pendriva, torby ekologicznej oraz materiały dydaktyczne w postaci: skryptu oraz prezentacji. 6.Wśród uczestników ze 100% frekwencją na szkoleniach zostanie rozlosowane 140 tabletów (jeden w każdej grupie).

8 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-201 3 Prawa i obowiązki Uczestnika Szkolenia Uczestnik Szkolenia jest zobowiązany do: 1.Potwierdzenia obecności na zajęciach na prowadzonej przez Wykonawcy Szkolenia liście obecności 2.Wypełniania ankiet związanych z realizacją Szkolenia dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu 3.Potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych i cateringu poprzez złożenie podpisu na odpowiednich listach 4.Punktualności przybycia na zajęcia oraz aktywnego uczestniczenia w Szkoleniu 5.Przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami szkoleniowca 6.Przystąpienia do egzaminu ECDL E-citizen 7.Warunkiem otrzymania przez Uczestnika Szkolenia zaświadczenia o ukończeniu Szkolenia jest obecność na min. 90% zajęć w ramach Szkolenia.

9 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-201 3 Program działań szkoleniowych w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo podlaskie” Listopad- grudzień 2014 r.: 1.Przygotowania organizacyjne Podpisanie umowy na realizację komponentu szkoleniowego Wybór zespołu zarządzającego projektem Spotkanie personelu projektu i dokonanie wstępnego przydziału obowiązków – koordynator Przygotowanie niezbędnej dokumentacji tj. harmonogram płatności, regulamin projektu, plan realizacji projektu, Wybór osób prowadzących zajęcia - koordynator Przygotowanie przez prowadzących zajęcia dokumentacji: program zajęć, wykaz pomocy dydaktycznych, – prowadzący zajęcia, koordynator, Przygotowanie dokumentacji projektowej po zasięgnięciu opinii prawnej: umowy, karta zgłoszenia, listy obecności, regulamin uczestnictwa w projekcie, ankiety badające potrzeby szkoleniowe -zespół projektowy 2. Rekrutacja uczestników projektu Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych dla uczestników projektu, niezbędnych oświadczeń - koordynator projektu, Zbieranie ankiet badających potrzeby szkoleniowe – zespół projektowy Spotkania z oraz osobami, które mogą pomóc w rekrutacji, lokalnymi władzami gmin i powiatów, księżmi oraz latarnikami Polski Cyfrowej.

10 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-201 3 Program działań szkoleniowych w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo podlaskie”

11 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-201 3 Program działań szkoleniowych w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo podlaskie”

12 Tak szkolimy!

13 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-201 3

14 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-201 3

15 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-201 3

16 Świat w zasięgu ręki

17 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-201 3 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowany ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google