Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Rachunek powierniczy –Rachunek celowy przeznaczony do gromadzenia środków i prowadzenia rozliczeń pomiędzy określonymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Rachunek powierniczy –Rachunek celowy przeznaczony do gromadzenia środków i prowadzenia rozliczeń pomiędzy określonymi."— Zapis prezentacji:

1 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Rachunek powierniczy –Rachunek celowy przeznaczony do gromadzenia środków i prowadzenia rozliczeń pomiędzy określonymi w umowie rachunku partnerami handlowymi. –Umowa rachunku powierniczego zawierana jest pomiędzy trzema stronami, którymi są partnerzy handlowi i Bank, pełniący role powiernika. –Bank, działając jako powiernik Kupującego, zobowiązuje się do dokonania wypłaty na rzecz Sprzedającego, po uprzednim spełnieniu przez niego określonego świadczenia. –Jednocześnie Bank gwarantuje, że środki zdeponowane na rachunku nie zostaną przeznaczone na cel inny, niż określony w umowie, ani wycofane bez zgody Sprzedającego. –rachunek powierniczy zabezpiecza Sprzedającego przed ryzykiem: odstąpienia przez Kupującego od transakcji, bądź niewypłacalności Kupującego, nieuzasadnionej odmowy zapłaty przez Kupującego; –podnosi wiarygodność Kupującego jako partnera handlowego; –zabezpiecza Kupującego przed ryzykiem przedwczesnej lub nieuzasadnionej zapłaty, tj. np. za towar nie dostarczony lub usługę nie spełniającą wymagań jakościowych; –zawarcie umowy wiąże się z niewielką ilością formalności; –wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku jest indywidualnie negocjowana. Bank BPS S.A. działa na terenie całej Polski poprzez swoją sieć 81 placówek: www.bankbps.pl

2 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Gwarancje i poręczenia –Bank na zlecenie Klienta udziela gwarancji różnych formy gwarancji w tym zapłaty za towar lub usługę, a także regwarancji, potwierdzeń gwarancji oraz podejmuje inne czynności z zakresu obsługi gwarancji wystawionych przez inne banki w złotych i w walutach wymienialnych, zarówno w obrocie krajowym i zagranicznym. –Oprócz gwarancji bankowych proponujemy Państwu inne, równie atrakcyjne, formy zabezpieczenia ryzyka handlowego transakcji, którymi są: awal wekslowy - jest to poręczenie wekslowe dokonywane przez Bank na zlecenie Klienta, poręczenie cywilne - to umowa, poprzez którą Bank zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie, w razie gdyby dłużnik nie wypełnił zobowiązania. Bank BPS S.A. działa na terenie całej Polski poprzez swoją sieć 81 placówek: www.bankbps.pl

3 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Lokaty –Dobrym zabezpieczeniem zapłaty zobowiązań kupującego, w ramach transakcji handlowych zawieranych z Lasami Państwowymi, może być cesja praw z lokaty terminowej. –Bank oferuje Państwu atrakcyjnie oprocentowane lokaty terminowe z możliwością ustalenia okresu lokowania. Minimalne formalności niezbędne do założenia lokaty i zawarciem umowy cesji praw to tylko część argumentów przemawiających za tą formą zabezpieczania płatności na rzecz dostawcy. Outsourcing –Istnieje możliwość podpisania Umowy współpracy z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych w zakresie udzielania przez Bank kredytów dla nabywców surowca drzewnego. Korzyści dla Klienta (nabywcy) –sfinansowanie kredytem zakupu surowca, –uproszczona dokumentacja i procedura kredytowa, –uproszczona forma zabezpieczenia kredytu, –podjęcie decyzji kredytowej max w ciągu 2 dni. Korzyści dla Sprzedawcy (Lasów Państwowych) –krótki termin płatności – płatność w ciągu 2 dni od podjęcia decyzji kredytowej, –poszerzenie bazy nabywców, –poprawa płynności finansowej, –skrócenie okresu rozliczeniowego z nabywcą. Bank BPS S.A. działa na terenie całej Polski poprzez swoją sieć 81 placówek: www.bankbps.pl


Pobierz ppt "Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Rachunek powierniczy –Rachunek celowy przeznaczony do gromadzenia środków i prowadzenia rozliczeń pomiędzy określonymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google