Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIĘZI W RODZINIE JAKO CZYNNIK CHRONIĄCY opr. M.Pietruszka, W.Stypuła.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIĘZI W RODZINIE JAKO CZYNNIK CHRONIĄCY opr. M.Pietruszka, W.Stypuła."— Zapis prezentacji:

1 WIĘZI W RODZINIE JAKO CZYNNIK CHRONIĄCY opr. M.Pietruszka, W.Stypuła

2 Jan Paweł II, Łowicz 1999r. Rodzice mają obowiązek stworzenia takiej atmosfery rodzinnej, przepojonej miłością i szacunkiem dla Boga i ludzi, która by sprzyjała osobistemu i społecznemu wychowaniu dzieci.

3 Więź to … Bliskość, oparcie, bezpieczeństwo, szacunek Wspólnota, rodzina, nić pomiędzy ludźmi, bycie razem, trwały związek, Dobry kontakt, osobowa relacja, dialog Emocjonalne przywiązanie, zależność, zaangażowanie, współdziałanie, zaufanie Specyficzny rodzaj bliskości między dzieckiem a rodzicami, który trzeba budować i wspierać

4 1. ROLA RODZINY W BUDOWANIU WIĘZI 2. WIĘŻ CHRONIĄCA, WIĘŻ SZKODZĄCA 3. ROZWOJOWE UJĘCIE WIĘZI DZIECKO-DOROSŁY 4. ROLA WIĘZI W ZAPOBIEGANIU UZALEŻNIENIA 5. SKUTKI ZERWANYCH WIĘZI

5 1. ROLA RODZINY W BUDOWANIU WIĘZI

6 MIŁOŚĆ OBECNOŚĆ CIERPLIWOŚĆ UWAGA WSPARCIE AKTYWNE SŁUCHANIE EMPATIA ZAINTERESOWANIE

7 WSPÓLNOTA STOŁU

8 WSPÓLNA MODLITWA

9 POZYTYWNE POSTAWY RODZICIELSKIE  akceptacja  współdziałanie  rozumna swoboda  uznanie praw

10 Dziecko wesołe, przyjacielskie, odważne Dziecko wytrwałe w swoich czynnościach Rodzic okazuje miłość i sympatię Rodzic daje poczucia bezpieczeństwa AKCEPTACJA Przyjęcie dziecka takim, jakim jest

11 Dziecko ufne wobec swoich rodziców Dziecko podejmuje zobowiązania Rodzic interesuje się zabawą i pracą dziecka Rodzic angażuje dziecko w zajęcia domowe WSPÓŁDZIAŁANIE Rodzice i dziecko wspólnie działają

12 Dziecko współdziała z rówieśnikami Dziecko pokonuje różne przeszkody Rodzic pozwala na pracę, zabawę z dala od siebie Rodzic ma zachowany autorytet ROZUMNA SWOBODA Oparcie na więzi psychicznej

13 Dziecko jest lojalne i solidarne wobec innych Dziecko podejmuje czynności z własnej inicjatywy Rodzic uznaje odpowiedzialność dziecka Rodzic nie narzuca swojej woli UZNANIE PRAW Docenienie roli dziecka

14 Potrzeby współczesnego dziecka 1. Potrzeba bezpieczeństwa 2. Potrzeba akceptacji 3. Potrzeba bliskości 4. Potrzeba wsparcia 5. Potrzeba afiliacji 6. Potrzeba samorealizacji 7. Potrzeba uznania i osiągnięć szkolnych 8. Potrzeba bycia niezależnym i decydowania o sobie 9. Potrzeba dodatniej atmosfery życia

15 2. WIĘŹ CHRONIĄCA, WIĘŹ SZKODZĄCA

16 Czynniki chroniące : pozytywne relacje z dorosłymi silna więź emocjonalna z rodzicamizaangażowanie rodziców w życie dziecka

17 rodzicielska kontrola zachowania dziecka jasne zasady zachowaniawspółpraca rodzica ze szkołą Czynniki chroniące:

18 regularne praktyki religijne poszanowanie prawa, norm i wartości

19 Czynniki chroniące: przynależność do pozytywnej grupy społecznej angażowanie się w działania prospołeczne

20 Czynniki szkodzące: brak więzi w rodzinie chaotyczne środowisko rodzinne negatywne relacje ze znaczącymi osobami dorosłymi niepowodzenia w nauce szkolnej odrzucenie religii i powszechnie obowiązujących norm i wartości buntowniczość, zachowania aspołeczne przynależność do negatywnej grupy angażowanie się w zachowania ryzykowne

21 3. ROZWOJOWE UJĘCIE WIĘZI DZIECKO-DOROSŁY

22 Przywiązanie odczuwa dziecko wobec najbliższej osoby, która jest gotowa na zabawę z nim, reaguje na jego sygnały, poświęca mu swój czas i uwagę. 1. Przywiązanie w wieku niemowlęcym. 2. Przywiązanie w wieku poniemowlęcym. 3. Przywiązanie w wieku przedszkolnym. 4. Przywiązanie w wieku szkolnym. 5. Przywiązanie w adolescencji. 6. Przywiązanie w dorosłości.

23 4. ROLA WIĘZI W ZAPOBIEGANIU UZALEŻNIENIA

24 deficyt w trosce o siebie przystosowanie obrona próba przejęcia kontroli nad własnym życiem wczesnodziecięca trauma próba dowartościowania siebie samego wrażliwość na ocenę Koncepcje psychodynamiczne

25 Koncepcje systemowe Zachwiana równowaga co wspólne, a co indywidualne, zależność a niezależność Brak więzi lub nadmierna więź

26 DEFICYT WI Ę ZI LUB NADMIAR WI Ę ZI = UZALE Ż NIENIE

27 Czynniki wpływające na uzależnienie: trudność w budowaniu więzi/wyrażaniu, przeżywaniu emocji czynniki rodzinne społeczno-kulturowe temperament predyspozycje genetyczne przekazy transgeneracyjne

28 Relacje a powstawanie uzależnienia Trudności w kontakcie z rodzicem Niskie poczucie bezpieczeństwa, niskie poczucie własnej wartości Trudności w budowaniu więzi, trudności w relacjach i deficyty w obrazie własnego „JA” Substancje psychoaktywne wypełniają zaburzoną relację

29 POZABEZPIECZNE STYLE PRZYWIĄZANIA DO OPIEKUNA LĘKOWO-AMBIWALENTNY – opiekun – pozytywne i negatywne doświadczenia, w relacjach lęk, że relacja może się rozpaść UNIKOWY – negatywne doświadczenia – unika wsparcia ZDEZORGANIZOWANY – opiekun – źródło zagrożenia i opieki

30 PROFILAKTYKA bliskość, rozmowa, doceniać potrzeby, poczucie bezpieczeństwa, granice z szacunkiem, modelowanie ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIA UZALEŻNIEŃ

31 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "WIĘZI W RODZINIE JAKO CZYNNIK CHRONIĄCY opr. M.Pietruszka, W.Stypuła."

Podobne prezentacje


Reklamy Google