Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie ze Zgromadzenia Ogólnego Sekcji i Rady UEMS PRM Istanbul 3-5 marca 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie ze Zgromadzenia Ogólnego Sekcji i Rady UEMS PRM Istanbul 3-5 marca 2011."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie ze Zgromadzenia Ogólnego Sekcji i Rady UEMS PRM Istanbul 3-5 marca 2011

2 Udział delegatów Polski Prof. dr hab. med. Jolanta Kujawa –delegat Naczelnej Rady Lekarskiej do Sekcji i Rady UEMS-PRM Dr med. Piotr Tederko –delegat Naczelnej Rady Lekarskiej do Rady UEMS-PRM, krajowy menedżer

3 Co to jest UEMS-PRM? 20 czerwca 1958 – powołanie UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes - Union of European Medical Specialists) –przedstawicielstwo specjalistycznych organizacji medycznych –promowanie znaczenia poszczególnych specjalności medycznych –harmonizacja współpracy między krajami UE, organizacjami lekarskimi i towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym i międzynarodowym w zakresie specjalistycznego szkolenia medycznego, kształcenia ustawicznego oraz opracowywanie i weryfikacja standardów praktyki medycznej. UEMS podlega Radzie Europy.

4 Struktura UEMS-PRM Od 1962 roku UEMS uznaje rehabilitację medyczną (physical and rehabilitation medicine – PRM) za autonomiczną dyscyplinę medyczną. Sekcja i Rada UEMS PRM jest statutową organizacją odpowiedzialną przed Europejskim Komisarzem d/s Zdrowia. Składowe organizacji: –Rada Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (European Board of PRM – EB-PRM) –Komitet Praktyki Profesjonalnej –Komitet Ds. Klinicznych

5 Rada UEMS-PRM – European Board of PRM Składa się z dwóch delegatów każdego kraju członkowskiego (z prawem głosu) i przedstawicieli krajów stowarzyszonych (z prawem doradztwa). –Przedstawiciele są delegatami krajowych towarzystw lekarskich i reprezentują uniwersytety lub inne instytucje edukacyjne.

6 Rada UEMS-PRM – European Board of PRM Harmonizacja szkolenia specjalistycznego w zakresie PRM Stworzenie grupy lekarzy specjalistów z uprawnieniami do pracy w całym systemie europejskiej rehabilitacji i umożliwienie lokalnym władzom i pracodawcom rozpoznawanie kompetencji i poziomu eksperckiego specjalistów w PRM wyszkolonych w innej części Europy.

7 Rada UEMS-PRM – European Board of PRM Opracowano system certyfikacji i recertyfikacji specjalistów, osób szkolących (trenerów) i ośrodków szkoleniowych w zakresie PRM. Tworzenie Światowego Planu Wstępnej Edukacji w Rehabilitacji Medycznej (World Action Plan for Initial Eductaion in PRM - WAPIE PRM) Rekomendacja i udostępnianie materiałów edukacyjnych Akredytacja szkoleń i kongresów

8 Kandydat na specjalistę z certyfikatem EB- PRM Posiadanie dyplomu lekarza uzyskanego w kraju członkowskim UEMS lub stowarzyszonym lub dyplomu uznanego w tych krajach Inne kryteria ustalają instytucje odpowiadające za kształcenie specjalizacyjne w danym kraju

9 Sposób uzyskania certyfikatu EB-PRM Egzamin Uznanie równoważności kompetencji Recertyfikacja

10 Egzamin –Ma znaczenie dopełniające do egzaminu specjalizacyjnego obowiązującego w danym kraju –Kraje nie przeprowadzające własnych egzaminów specjalizacyjnych w rehabilitacji zachęcane są do uznania certyfikatu EB-PRM za obowiązujący certyfikat specjalizacji –Ma publikowane program nauczania i minimalne wymagania stawiane kandydatowi –Do egzaminu dopuszczani są młodzi lekarze – specjaliści w rehabilitacji lub lekarze w ostatnim roku kształcenia specjalistycznego w rehabilitacji (Uwaga: osoba, która zdała egzamin przed uzyskaniem krajowego tytułu specjalisty otrzymuje certyfikat dopiero po zdaniu egzaminu krajowego)

11 Egzamin –Egzamin jest pisemny (testowy) jednostopniowy i przeprowadzany jest raz w roku w ośrodkach certyfikowanych zazwyczaj w ostatnią sobotę listopada Zawiera pytania testowe wielokrotnego wyboru, 20% pytań dotyczy przypadków klinicznych ogranizowany we współpracy z CESMA (Council of European Specialist Medical Assessment)

12 Uznanie równoważności kompetencji –Certyfikat bez egzaminu może być przyznany lekarzowi, który: Ma przynajmniej 10 lat praktyki po specjalizacji Uczestniczy w pracy wielodyscyplinarnego zespołu rehabilitacyjnego przez przynajmniej 80% swego czasu pracy w ciągu ostatnich 10 lat Ma odpowiednią ilość publikacji: a) 2 publikacje w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym indeksowanym w bazach Pubmed/Medline, ISI-SCI, Excerpta Medica w ciągu ostatnich 10 lat lub b) lub 5 publikacji w recenzowanych czasopismach krajowych w ciągu ostatnich 10 lat c) lub 1 publikację jak w punkcie a) i 3 publikacje jak w punkcie b)

13 Recertyfikacja Dostępna dla lekarzy mających od 10 lat tytuł Fellow of European Board of Physiacal and Rehabilitation Medicine. Lekarz, który pomyślnie przejdzie proces recertyfikacji otrzymuje na 10 lat tytuł Senior Fellow of European Board of Physiacal and Rehabilitation Medicine

14

15 Korzyści z certyfikatu EB-PRM Prawo do używania tytułu: “Fellow of the European Board of PRM”, zaś po recertyfikacji “ Senior Fellow of the European Board of PRM Tytuł świadczy o osiągnięciu europejskiego standardu kompetencji w zakresie PRM. Pozwala starać się o certyfikat trenera EB-PRM. »Taki dokument musi posiadać osoba kierująca ośrodkiem szkoleniowym ubiegającym się o certyfikat instytucji szkoleniowej uznanej przez EM-PRM.

16 Korzyści z certyfikatu EB-PRM Zredukowane opłaty zjazdowe na wybranych kongresach Zredukowane koszty prenumeraty wybranych czasopism: –European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine –Journal of Rehabilitation Medicine –Journal of Physical and Rehabilitation Medicine Stuttgart –International Journal of Rehabilitation Researches –Annals of Physical and Rehabilitation Medicine

17 Uprawnienia do szkoleń Wymogi osoby szkolącej: –Posiada certyfikat osoby szkolącej (trainer) EB-PRM o certyfikat ten ubiegać się mogą specjaliści posiadający certyfikat EB PRM –Posiada kompetencje w zakresie szkolenia specjalistycznego uznane przez narodowe ośrodki koordynujące szkolenie. –Aktywnie uczestniczy w praktyce klinicznej w zakresie rehabilitacji – przez przynajmniej 5 ostatnich lat w ośrodku uprawnionym do prowadzenia specjalizacji przez przynajmniej 80% czasu pracy. –Prowadzi praktykę polegającą na pracy w zespole rehabilitacyjnym. –Aktywnie uczestniczy w pracy naukowej, regularnie publikuje wyniki naukowe.

18 Ośrodek certyfikowany –kierowany przez specjalistę certyfikowanego przez EB-PRM. –Zapewnia osobom szkolonym możliwość pracy w wielodyscyplinarnym zespole rehabilitacyjnym. –Ma możliwość prowadzenia diagnostyki, badania funkcjonalnego i postępowania terapeutycznego w zakresie zgodnym z potrzebami rehabilitacji. –Prowadzi szkolenia wewnętrzne (prezentacje przypadków, sympozja, przeglądy literatury naukowej). –Prowadzi działalność badawczą (umożliwiającą udział osoby odbywającej szkolenie). –Posiada niezbędne zaplecze edukacyjne –Wytyczna: ilość szkolonych = ilość szkolących

19 Komitet Praktyki Profesjonalnej Opis, rozwój i definiowanie zakresu kompetencji lekarza specjalisty PRM w Europie Definiowanie sposobów kooperacji z przedstawicielami innych specjalności medycznych i niemedycznych na różnych polach działań i współpracy (ostry oddział szpitalny, zespół rehabilitacyjny, programy opieki zintegrowanej, rehabilitacja w warunkach środowiska, rehabilitacja specyficznych grup pacjentów). Harmonizacja praktyki profesjonalnej w krajach Europy Integracja i nakreślenie interakcji specjalności z innymi specjalnościami medycznymi Współpraca w upowszechnianiu ICF

20 Komitet Praktyki Profesjonalnej Praktyka profesjonalna rozwija się na poziomach: –podstawowym: osoby, patologie, funkcjonowanie ( Przykłady użytecznych klasyfikacji: ICF - International Classification of Functioning, ICD - International Classification of Diseases, ICHI - International Classification of Health Interventions) –średnim: programy, zespoły, wyposażenie, płatnik (ICF, ICHA - International Classification of Health Accounts) –Uogólnionym: system opieki zdrowotnej, epidemiologia, polityka zdrowotna (ICF, ICHA) W 2007 roku w wyniku działań Komitetu Praktyki Profesjonalnej UEMS uznała rolę rehabilitacji w definicji działania medycznego (medical act). Aktualizacja zakresu kompetencji już publikowanego w European White Book of PRM European White Book of PRM

21 Komitet ds Klinicznych –rozwój systemu jakości i standardów w praktyce klinicznej. współpraca z: –International Society of PRM, –European Society of PRM, –American Academy of PMR, –Académie Européenne de Médecine de Réadaptation.

22 Koncepcja udziału Polski w działalności UEMS-PRM Stworzenie i promocja działalności grupy certyfikowanych specjalistów Stworzenie sieci certyfikowanych ośrodków

23 Propozycja podpisania listu intencyjnego o wzajemnej współpracy między UEMS-PRM S&B i PTReh 2010 – Szwecja, Portugalia, Niemcy, Cypr, Chorwacja, Austria 2011 – Turcja 2008 – Włochy, Francja 2009 – Litwa, Grecja, Bułgaria

24 Declaration of Intention for Cooperation in the domains of Education, Quality of Care and the Field of Competence in Physical and Rehabilitation Medicine The Section and Board of Physical and Rehabilitation Medicine of the Union of European Medical Specialists (UEMS PRM Section & Board) and the Polish Rehabilitation Society (Polskie Towarzystwo Rehabilitacji) herewith agree to cooperate in the domains of: Education and training in Physical and Rehabilitation Medicine, Quality of Care in Physical and Rehabilitation Medicine, Field of Competence of Physical and Rehabilitation Medicine in order to further develop the Specialty at both European and National levels.

25 www.ptreh.com

26 www.euro-prm.org

27 www.bncprm2011.org

28 Finansowanie UEMS-PRM UEMS-PRM jest organizacją pozarządową typu non-profit. Środki finansowe na działalność pochodzą ze składek członkowskich: –Opłata roczna wnoszona przez kraj wynosi: W przypadku krajów członkowskich: 1,5 Euro od specjalisty W przypadku krajów stowarzyszonych: 1 Euro od specjalisty Delegaci nie otrzymują wynagrodzeń. Polska wpłaciła 2 składki w wysokości 450 Euro –Grudzień 2010 –Marzec 2011


Pobierz ppt "Sprawozdanie ze Zgromadzenia Ogólnego Sekcji i Rady UEMS PRM Istanbul 3-5 marca 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google